Ett helt vanligt bra kyrkorådsmöte

Den här bloggposten är en vägvisare till en annan blogg. Den där Långaryds församling delar med sig till oss andra i cyberrymden. Jag saxar några rader. Nöj dig inte med dem. Följ länken och läs hela bloggposten och se bilderna: Ett reportage från ett kyrkorådssammanträde som verkar ha varit både trivsamt och angeläget. Så som det ska vara.

Kyrkorådet bestämde sig också för att gå med i Långaryds fiberförening.
Så talade vi länge om olika visioner inför framtiden. Hur får vi fler människor att upptäcka hur fantastiskt det är att fira gudstjänst? Hur gör vi gudstjänsterna ännu fantastiskare? Hur får vi fler att vilja engagera sig, vilja vara del av våra verksamheter? Saknas det verksamheter för män i kyrkan?
Två konkreta saker kom vi fram till:
- vi ska ha en visionsdag under hösten.
- efter tre kvällsgudstjänster i höst kommer det bli en kvällsmacka med samtal om söndagens texter och predikan, en möjlighet att få ställa de där frågorna som man inte ställer annars och komma med reflektioner så att vi alla kan komma ett steg längre och växa som kristna.
Bloggen fungerar som församlingens webbplats. Enkelt och funktionellt. Något som flera församlingar skulle kunna ta efter. Man kan göra som de i Långaryd: använda Google Blogger. Eller så kan man skapa sin församlings webbplats med samma publiceringsverktyg som här på Svenska Kyrkans Bloggportal. Och då är det WordPress som gäller.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Förnyad demokrati för fler medlemmar

Umeå Maria församling håller kallar medlemmarna till församlingsmöte och håller öppet kyrkoråd. Kyrkoordningen är inget hinder för hålla församlingsmöten dit alla medlemmar i församlingen inbjuds. Ja, även de som deltar i församlingslivet fast de är medlemmar i en annan församling kan vara med. Det gäller ju att brygga över församlingsgränser, så att de inte blir ett hinder. För det är inte så de var menade.

Maria församling höll församlingsmöte efter högmässan i söndags, den 11 september. Det är ett möte  som brukar inleda hösten i den församlingen. Varje vår har man också församlingsmöte, eller Kyrkforum som det heter här.

Där ges plats för en öppen diskussion mellan gudstjänstfirarna och de förtroendevalda som sitter i församlingens styrelse, kyrkorådet. Mötet i söndags handlade om det styrdokumentet för församlingen som revideras varje år. Här skrivs in vad som är viktigt i Maria församling och vad som bör hända under året som kommer. Kyrkorådet tar i samarbete med de anställda upp förslagen från församlingsmedlemmarna och så småningom hamnar en del av förslagen i styrdokumentet.

Efter Kyrkforum sätter sig kyrkorådet och håller möte inför öppna dörrar i församlingssalen. Där behandlar man budget- och framtidsfrågor, sådant som passar bra i det sammanhanget. Så skedde också i söndags, i Umeå Maria församling.

Det finns förlorade möjligheter till medlemsinflytande genom direktdemokrati i Svenska Kyrkan, som det går att leta upp och återerövra. Och det finns ingen anledning att vänta på ”bättre tider” eller att avstå i avvaktan på vad som kan tänkas komma ut av den strukturutredning som nu remissas.

Länk till ett bläddervänligt digitalt ex av strukturutredningen Närhet och samverkan.

 

 

Församlingsliv i Kyrkomötet

Den här bloggen ägnar sig främst och nästan uteslutande åt livet i Svenska Kyrkans många församlingar. Finns det då skäl att uppmärksamma att kyrkomötet är samlat i Uppsala den här veckan?

Det är första gången efter senaste kyrkovalet i september 2009 som kyrkomötet är samlat. Nästan hälften av de 251 stiftsvis valda ledamöterna är nya i kyrkomötet. Sedan statskyrkan avskaffades 2000 är kyrkomötet direktvalt med de tretton stiften som valkretsar.

Den här veckan arbetar ledamöterna mesta tiden i utskott för att gå igenom 79 motioner och ett antal skrivelser. Sen skiljs man åt på fredag, för att återuppta mötet tisdag 26 oktober. Då ska ärendena debateras och avgöras.

Nätverket Livet i Svenska Kyrkan ger plats för samtal om årets kyrkomöte. I forumet har en diskussionstråd skapats och det finns redan några inlägg publicerade.

Använd gärna länkarna i den här bloggposten för att nå motionerna och skrivelserna. Sök upp de frågor som du direkt ser har med församlingslivet att göra och kommentera dem.

De offentliga delarna av kyrkomötet sänds direkt på webben och det skapas ett arkiv med inspelningar som man kan titta på i efterhand. I arkivet finns även inspelningar från tidigare kyrkomöten, flera år tillbaka.

Svenska Kyrkans Tidning följer kyrkomötet och rapporterar på sin webbplats. Tidningen Dagen skriver också. Tyvärr har kyrkokansliet stoppat visningen av ”Svenska Kyrkan i media”. Den smidiga tjänsten på Svenska Kyrkans gemensamma webbplats finns nu bakom id och lösen på ett intranät. Men gå till Eniros nyhetssök, eller sök nyheter med Google eller använd PSSpy för att finna artiklar i svenska massmedier om kyrkkomötet. Delvis fångar nyhetssök upp bloggar. Fler bloggar är sökbara med Knuff.

För kyrkomötet finns en grupp på Facebook och ett Twitterkonto. Några ledamöter bloggar på eget initiativ tillsammans från kyrkomötet och flera ledamöter har egna bloggar.


Fotot är en pressbild från Svenska Kyrkans bildbyrå IKON

Sök kyrkomötet med Eniro Nyhetssök

Ny webbplats för kyrkoval i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Till hösten är det dags för kyrkoval i Svenska Kyrkans systerkyrka i Finland. Inför valet med särskild satsning på unga medlemmar och för att rektytera har en ny webbplats lanserats.

Sajten innehåller fakta som församlingarna behöver för sina förberedelser av kyrkovalet. Under våren ska kandidater rekryteras med hjälp av den nya webbpaltsen och efter sommaren kommer ett kandidattest där väljarna kan bekanta sig med kandidaterna.

Kyrkan i Finland har efter svensk modell sänkt rösträttsåldern till 16 år och nu 2010 är det premiär för val med de yngsta. Det finska församlingsvalet gäller ungefär 10 000 förtroendevalda för 2011-2014. Valet hålls den 14-15 november. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett mycket enklare och billigare valsystem än i Svenska Kyrkan. Ändå är det inte mindre demokratiskt och valdeltagandet är högre.

Twitter från Kyrkodagar om folkyrka och demokrati

När Svenska Kyrkan i Sundsvall bjuder in till kyrkodagar om folkkyrka och demokrati borde det finnas en hel del att rapportera från den ljusa sidan. Planen är att Martin Garlöv deltar och twittrar från dagarna.

Fredag kl 15 talar Christian Braw med rubriken Kyrkorättens återupprättande. Lördag förmiddag kl 10 startar Marie-Louise von Bergmann Winberg sitt föredrag om mötet mellan demokrati och kyrka. Kl 13:30 talar Björn Vikström om folkkyrka i postmodern tid. Lördag kl. 16 börjar ett panelsamtal med fem av de kyrkliga partiledarna i kyrkomötet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Svenska Kyrkans Kyrkodagar i Sundsvall

Aktiva Gustaf Adolfs församling i Sundsvall inbjuder till Kyrkodagar 16-18 oktober. Temat ”Folkkyrkan och demokratin” är högaktuellt, så här bara några veckor efter kyrkovalet.

- Vi vill belysa frågor kring demokratin i Svenska kyrkan och kring uppdraget att vara en folkkyrka, säger kyrkoherden Stefan Nilsson.
Konferensens inledningstalare är stiftets biskop Tony Guldbrandzén. Efter honom talar prästen Christian Braw. Hans rubrik är Kyrkorättens återupprättelse. Andra dagen inleds med rubriken Mötet mellan demokrati och kyrka. Då talar professor Marie-Louise von Bergmann Winberg. Liksom den som som kommer efter henne i programmet Björn Vikström hör hon hemma i den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Innan det blir kväll ska ett panelsamtal mellan ledarna för de kyrkopolitiska partierna klaras av.
Hela programmet här. Sista anmälningdag igår fredag 9 oktober. Är du intresserad och vill komma med, gör ett försök och ta kontakt med församlingen tfn 073-27 10 115. Deltagaravgift: 350 kr