Barnmässa med plats för dop och ”dopdropp”

Barnen leker dopgudstjänst

Foto: Anna Rödström Nygren

Förra veckoslutet arrangerades  UnderBARA BARNmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. I monter C06:41 fanns medarbetare från Svenska Kyrkan på plats 14-16 oktober 2011 för att visas berätta om det kristna dopet. Här fanns dopklänningar att se och känna på. Och dopgrejer för barn som ville pröva på att leka dopgudstjänst.

På fredagen 15 oktober hade mässan över 4000 betalande besökare, plus alla barn och en och annan vuxen med fribiljett. Folket från Svenska Kyrkan delade ut 900 små häften om dopet. – Vi hade väldigt många bra samtal, berättar Anna Rödström Nygren, som tillvardags är stiftspedagog för Stockholms stitt. Många föräldrar berättade att de redan bokat dop för sina barn och ännu fler att sa: ”vårt barn är redan döpt, så det är klart”.

Den gångna helgen erbjöd minst två församlingar i Svenska Kyrkan dop utan bokning. Ett tröskelsänkade erbjudande till vuxna och familjer med barn som tänkt på dop och längtat efter dop, men där hinder av olika mänskliga och värdsliga slag stått i vägen.

Sveriges Radio P4 Sjuhärad rapporterar i en sändning och på webben om när föräldrar och vittnen samlas omkring Alice som ska döpas. Hon var en av dem som kom till drop-in-dop i Byttorps kyrka i Borås Caroli församling.

–  Vi har en dag på Byttorpskyrkan dit de som vill bli döpta kan komma. Det finns de som har föranmält sig, men också de som kommit oanmälda, säger säger kyrkoherden Lars Johansson till radion

Foto: Anna Rödström Nygren

Och till drop-in-dop i Botkyrka församling kom i lördags den 16 oktober tre 2-åringar, en 10-åring, 72-åring och två till för att bli döpta. Det finns, som Eva Ellnemyr säger, så många anledningar till att dop inte blir av när barnen är bebisar och sedan blir det så mycket svårare att få till. Det här är ett alternativ som kan underlätta.Visst krävde en extra insats av både av anställda och ideella, men det var det värt, konstaterar Eva, som är distriktsledare för Tullingedistriktet. Hennes arbetskamrat Eva Hellman på församlingsexpeditionen stämde av med kyrkobokföringen, så att det blev rätt med namn och dop.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
 

Publicerat i dop, inspiration, lek | Lämna ett svar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Dopfest med dopänglar och dophjärtan i dopträdet

När Söderbärke församling nyligen bjöd till dopfest för de 30 barn som döptes i församlingen under 2010, då kom varannan unge med sina föräldrar, berättar Dalademokraten.

- Det är ett ypperligt tillfälle för familjerna att träffas och umgås och utbyta erfarenheter, berättar församlingens diakon Marie Åberg-Persson.  Samtidigt får hon med församlingen möjlighet att berätta om de verksamheter som erbjuds barnen och deras familjer.
- Många av de som är här idag är redan med i ”Pyttisarna” där föräldrar och barn i åldern 0-6 år träffas.
Från förskoleklass till år 3 har församlingen teater och sångverksamhet.

Dopfesten I Söderbärke kyrka börjar med en kort andakt. I kyrkan finns ett dopträd med hjärtan som bär barnens namn. Dessa delades nu ut tillsammans med en nalle och på trädet gavs plats för nya namnhjärtan att fylla på. Sen blir det festligt fika i församlingshemmet.
För Dalademokraten berättar Anna Österberg från Smedjebacken att hon nu bor med familjen i Fagersta men när sonen Melvin skulle döpas gjordes det i Söderbärke kyrka. Det är jättetrevligt hela den här grejen och att träffa andra barn, säger hon till tidningen.
I en annan del av landet samlas också barn döpta det senaste året. Helsingborgs Dagblad skriver om församlingen i Höganäs där barnen kommer till kyrkan nu på Kyndelsmässodagen. Alla barn som döpts under senaste året har bjudits in att hämta sina dopänglar som hängt i dopträdet sedan dopdagen. Kyndelsmässodagen är av tradition en dopåminnelsedag och därför ber man särskilt för årets dopbarn. En massa barn och ungdomar medverkar i gudstjänsten. Juniorerna och Kyrkans Unga läser texter och leder processionen.

Vanligaste dopnamnen i Göteborg är inte Kal och Ada

Idag presenterades topplistan med namnen på barnen som döptes i Svenska Kyrkan i Göteborg förra året.

3.000 barn döptes 2009. Alexander, Hugo och William toppar listan bland pojkarna medan flickorna 2009 medan flickorna fick namn som Julia, Alice och Emma. Så berättar Svenska Kyrkan i Göteborg på församlingarnas gemensamma webbplats. I årskullen finns 684 olika tilltalsnamn bland de döpta och av dem är 363 namn unika.

Hela listan och hela artikeln här

Kommunicera med antecknade som kan bli nya medlemmar

Hur Svenska Kyrkans församlingar ska möta de odöpta barn och ungdomar som är antecknade i kyrkobokföringen får en särskild aktualitet de närmaste åren. 2014 blir de unga myndiga som är födda 1996. Det var det året som nya medlemsregler i Svenska Kyrkan trädde i kraft.

Livet i Svenska Kyrkan uppmärksammade förra veckan ett debattinlägg i Svenska Kyrkotidning skrivet av prästen Johan Blix. En version har han lagt ut på sin egen blogg. Det han skrev fick Mikael Pålsson att fatta pennan. Han är också präst, har varit kyrkoherde och är nu stiftsadjunkt i Uppsala stift. Men Mikaels tillåtelse publiceras hans text här:
Johan Blix har både rätt och fel 

Johan Blix skriver om de antecknade ”18-åringarna som kastas ut ur kyrkans register”. Det handlar om den grupp barn och ungdomar som fram till sin myndighetsdag står antecknade i kyrkobokföringsregistret i avvaktan på dop eller meddelande om kyrkotillhörighet. (Kyrkoordningen, Kap. 56 3§) Att de står som antecknade innebär inget annat än att församlingen har tillgång till deras personuppgifter för att kunna inbjuda till dop och konfirmation.  

I detta håller jag helt och hållet med Johan Blix. De antecknade är inte medlemmar i Svenska kyrkan och därför handlar det inte om förlust av medlemmar den dag de fyller 18 år utan enbart en om förlorad möjlighet att enkelt komma åt deras personuppgifter. De har aldrig varit medlemmar, men församlingen har haft 18 år på sig att inbjuda dem till dop och konfirmation. 

Nu är de myndiga och kan därför inte längre stå antecknade i församlingens register på grund av att minst en av vårdnadshavarna tillhör Svenska kyrkan. 

Johan Blix skriver: ”därför skall vi, enligt nu gällande regler, tillskriva dem på 18-årsdagen och påpeka för dem att de faller ur registret om de inte döps”. Detta är inte korrekt. Det finns inget sådant krav i Kyroordningen, inte ens någon uppmaning. Det gör det däremot vad gäller den andra gruppen som Johan Blix talar om; de medlemmar som är under 18 år och inte är döpta. Dessa odöpta medlemmar blev antingen medlemmar enligt den ordning som gällde före 1996, eller så är de av sina föräldrar aktivt anmälda som medlemmar utan dop, vilket är möjligt att göra enligt Kyrkoordningen, 29 Kap. 3§. 

Enligt Kyrkoordningen 19 Kap 9§ skall unga personer som tillhör Svenska kyrkan utan att vara döpta informeras om bestämmelserna för kyrkotillhörighet samt erbjudas dopundervisning och dop. Detta skall alltid göras året före 18-årsdagen och det är kyrkoherdens ansvar att det blir gjort. Svenska kyrkan är en kyrka som först och främst grundar sitt medlemskap på dopet och markerar detta genom att inbjuda till dopundervisning och dop inför myndighetsåldern. De som väljer att inte bli döpta kommer att tillhöra Svenska kyrkan så länge de så önskar. 

Johan Blix undrar om man inte borde ha kontaktat 18-åringarna tidigare. Detta görs både därför att kyrkoordningen föreskriver det och som en del i församlingens uppgift att utföra sin grundläggande uppgift; gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Församlingen är skyldig att inbjuda alla antecknade till dop innan sex månaders ålder, alla medlemmar och antecknade året innan de fyller 15 till konfirmation samt alla odöpta medlemmar till dop året innan de fyller 18. (Kyrkoordningen, 19 kap. 8-9§ och Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete sid. 29 punkt 4.) Detta är vad som krävs, men naturligtvis gör de allra flesta församlingar långt fler inbjudningar av olika slag fram till att de antecknade fyller 18 år. 

Hysterin kring 18-åringarna är överdriven och ofta felaktig. I detta ger jag Johan Blixt Blix rätt. Vad gäller de antecknade handlar det enbart om att ta vara på den sista chansen att inbjuda innan möjligheten försvinner. Vad gäller de odöpta medlemmarna är en inbjudan inför myndighetsåldern rimlig utifrån att Svenska kyrkan vill grunda sitt medlemskap i första hand på dopet. 

Mikael Pålsson, stiftsadjunkt och konfirmandinspiratör, Uppsala stift 

Om samma sak med citat från Johan Blixs debattartikel här i bloggen Livet i Svenska Kyrkan förra veckan.

Hur tänker du om saken? Hur vill du att församlingar ska göra? Har du bra exempel att dela med dig av? Vad  skulle kunna göras bättre och vad behöver läggas till? Skriv en kommentar eller skriv till martin.garlov@svenskakyrkan.se

Alla döpta under året och faddrarna välkomnas till Dopets Söndag

Under ett år döps 80 barn i Barkåkra församling. På Kyndelsmässodagen bjuds de tillsammans med familj och faddrar till kyrkan, berättar Helsingborgs Dagblad
.

De som döpts under året får komma fram i kyrkan får en liten gåva av församlingen. Efter gudstjänsten blir det en fika i vapenhuset. Församlingens bokbord har fyllts på med böcker som kan ge stöd och inspiration för undervisning om dopet. På sin webbplats skriver församlingen om dop av barn:


Dop sker vanligtvis i Barkåkra kyrka. Dop kan även ske på annan plats t.ex. Luntertuns kyrkoruin. Dop i kyrkan sker i regel vid någon av våra gudstjänster på söndagarna. Det finns också möjlighet till dop vid särskilda dopgudstjänster på vissa lördagar.

Det är något heligt med dopet

Artikeln är uppdaterad med fler länkar torsdag 14:15 

Idag kom första numret av Svenska Kyrkans Tidning för detta nya decennium, 2010-talet. Mycket i tidningen handlar om dopet. (När detta först skrivs har tidningen inte lagt ut något färskt material på webben. Jag hoppas få komplettera med direktlänkar) Svenska Kyrkans Tidning har talat med Erika Brundin och Jonas Bromander på kyrkokansliet i Uppsala. De redovisar en framtidsprognos med sikte på hur det är med medlemskapet i Svenska Kyrkan 2020. Båda pratar om dopet. Om hur viktigt det är att vända trenden, så att dopen blir fler. Jonas Bromander säger till Kyrkans Tidning:

Döpta barn konfirmeras i större utsträckning än odöpta. Den större andel av de konfirmerade döper sina barn, än bland icke konfirmerade föräldrar.

Han tror inte att man kan påverka medlemsminskning och att det blir färre döpta och konfirmerade i framtiden.

I samma tidning finns idag också en artikel om en annorlunda dopordning som används i Alingsås församling i Skara stift. När den nu nått Luleå stift har den blivit ett ärende för domkapitlet. Den kända författaren Margareta Melin har skrivit texterna som används för en alternativ dopgudstjänst. Hon säger.

Jag vill hitta ord som stämmer för kyrkan och som också är meningsfulla för föräldrarna.

Dag Tuvelius ledare tar sin utgångspunkt i artikeln om kyrkokansliets dystra medlemsprognoser. Han konstaterar att antalet medlemmar säger ytterst lite om hur Svenska Kyrkan kan komma att förändras. Han ser risken att Svenska Kyrkan kommer att agera mindre efter egen övertygelse och mer utifrån tidens tecken:

Svenska Kyrkan har alltid gjort bäst ifrån sig när hon inte sneglat på opinionssiffror utan agerat utifrån människors behov.

På kultursidorna intervjuas prästen Anna Karin Hammar. Hon har nyligen blivit teologie doktor på en avhandling om dopet. Alla teologer tänker inte som Augustinus och Luther, de båda som mest präglat Svenska Kyrkans dopteologi och därmed dopgudstjänstens ordning, säger Anna Karin Hammar.  Hon skriver i sin bok om kyrkofäderna Irenaeus och Chrystosomos, som inte alls på samma sätt talade om en människa född i synd som skulle befrias genom dopet. Mer betonade de mänsklighetens sårbarhet. Anna Karin Hammar vill hellre tala om arvsansvar istället för arvssynd. Människor ärver ett ansvar för hur det ser ut i världen och skulden är att låta orättvisor och förtryck av människor och natur få fortsätta.

Hela doktorsavhandlingen Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament kan fritt laddas hem som pdf här

I avhandlingen ingår en analys av dopordningar i Svenska Kyrkan. Hammar har också granskat den alternativa ordningen som används i Alingås församling. Margareta Melin skriver själv om sitt arbete tillsammans med Alingsås församling på sin webbplats. Den ordning för dopgudstjänst som används i Alingsås församling ser ut så här.

Uppsala stift har genomfört ett projekt om dopet som flera församlingar har deltagit i. Projektledare har varit stiftspedagogen Nina Carlsson Garlöv. Här berättar hon om projektet. Anna Karin Hammar är stiftsadjunkt och har varit med i projektgruppen.  Uppsalaprojektet har rest ut i Europa för att möta andra kyrkors arbete med dopet. Projektet har gett ut boken Dopet i vår tid.

Bloggande kyrkomedlemmen Carina Etander Rimborg skriver om dopet. Carina är som informatör för POSK ansvarig för de Kyrkodagar som hålls i Uppsala den 23-24 januari. En av programpunkterna handlar då om den nya handboken med ny ordning för dop som håller på att skrivas. Prästen Lena Petersson som är med i handboksgruppen kommer att tala på Kyrklodagarna.

Mer om dopet

Oratorium för dopet – skrivet av poeten och författaren Christine Falkenland och med musik av tonsättaren Stefan Klaverdal. Beställt av Svenska Kyrkan Lunds stift.Tillägg måndag 11 januari 2010


Kyrkans Tidnings artiklar om ordningen för dopgudstjänst i Svenska kyrkan och dopteologi fick fart på en och annan bloggare. Storasyster i Vassen diskuterar befrielsebönen och på Kognitiv Dissonans kritiseras den beskrivning av dopet som ges på den rikskyrkliga webbplatsen. Dop och teologi diskuteras också i bloggosfären av prästen Mikael Bedrup.