Dela tro – dela liv: Sök pengar till projekt för lokala satsningar

Det finns möjlighet att ansöka om pengar till delsatsningar inom Dela tro – dela liv. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om fördelning av ekonomiska medel. Ansökningar kommer att beredas fortlöpande. Till grund för beredning och kyrkostyrelsens beslut finns anvisningar här nedan som består av inriktningar, formella kriterier och föreslagna teman.

Inriktningar

När kyrkostyrelsen beslutade om satsningen på undervisning och mission för alla åldrar i juni 2012 angavs ett antal inriktningar för arbetet. De delsatsningar som kan komma ifråga för ekonomiskt stöd ska passa in i de övergripande ramarna för Dela tro – dela liv och innehållsmässigt anknyta till minst två av de inriktningar som listas här nedan.

Delsatsningen ska

1. stärka kyrkans utbildningar och församlingarnas resurser för fortbildning,

2. stärka kunskapen om kristen tro och tradition hos media och andra centrala samhällsaktörer,

3. ha fokus på kyrkliga handlingar, särskilt dop och konfirmation,

4. resultera i att Svenska kyrkan har anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda som kan förverkliga visionen om att människor som möter Svenska kyrkan ska ges än större möjligheter att tolka sitt liv i ljuset av evangeliet om Jesus Kristus,

5. resultera i att församlingarna och stiften har konkreta planer för hur de ska utgöra lärande gemenskaper respektive främja undervisnings- och missionsuppdragen.

Formella kriterier

Genom dialog och samspel mellan församlingar, stift och nationell nivå kan kyrkan stärka kristen undervisning på ett för framtiden avgörande sätt. Samverkan och gemensamma delsatsningar kommer att prioriteras eftersom de får mer långsiktiga effekter och främjar framtida utveckling. Därför ska följande kriterier vara uppfyllda för att en delsatsning ska komma ifråga för ekonomiskt stöd:

Delsatsningen ska

a. vara utvecklande och nyskapande,

b. inkludera församlingars utförande, stiftens främjande och nationell nivås stödjande uppgifter,

c. vara gemensam i betydelsen att flera parter samverkar (flera stift och församlingar, organisationer med nära koppling till Svenska kyrkan såsom exempelvis Svenska Kyrkans Unga kan inkluderas),

d. ha medfinansiering från flera samarbetspartners,

e. dokumenteras och utvärderas (i ansökan om delsatsningen ska det framgå hur detta görs). Delsatsningens resultat ska spridas och främja hela kyrkans satsning på undervisning och mission för alla åldrar. (Dessa processer kommer nationell nivå samordna och stödja på sätt som beslutas om senare.)

Föreslagna teman

I de överläggningar som kyrkostyrelsen hållit med stiftsstyrelserna och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har vissa prioriterade teman återkommit. En delsatsning kan därför med fördel vara koncentrerad till något av följande teman:

– Bibelns betydelse för kristen tro och kyrkans tradition.

– Kyrkorummets möjligheter för kyrkans undervisning och mission.

– Kulturella och musikaliska uttryck som stärker människors möjligheter att dela liv och tro.

En delsatsning ska således anknyta till minst två av de inriktningar som anges ovan, uppfylla de formella kriterierna och med fördel vara tematiskt koncentrerad.

Instruktioner för ansökan om en delsatsning

Ansökan om en delsatsning ska innehålla följande och omfatta max 3 A4-sidor:

 Syfte

 Kort beskrivning av genomförande och organisation för delsatsningen.

 Målgrupp

 Tidplan

 Kort beskrivning av förväntade effekter och lärdomar.

 Ange vilka som samverkar i delsatsningen (stift, församlingar etc.) och hur samverkan sker.

 Budget med motiverad totalsumma, ange också medfinansiering från andra parter än nationell nivå (medfinansiering kan ha olika form, t.ex. personella resurser).

Kort beskrivning av hur en barnkonsekvensanalys påverkar delsatsningen.

 Kort beskrivning av hur delsatsningen ska dokumenteras och utvärderas.

 Kontaktuppgifter till huvudansvarig för delsatsningen.

Ansökan om en delsatsning skickas in elektroniskt som bilaga till e-post till karin.sarja[a]svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter

Karin Sarja, karin.sarja[a]svenskakyrkan.se 018-16 95 09

Maria Wingård, maria.wingarda[a]svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Dela tro – Dela liv

Dela tro – Dela liv är ett riktigt stort projekt inom Svenska Kyrkan, som startade 2013 och kommer att pågå under flera år och ha flera olika delar.

Till projektet hör också forskning. Hösten 2013 startade det första i en rad. Pedagogen Varoline Gustavsson undersöker vad präster och kyrkomusiker med liturgi, predikan och kyrkomusik förmedlar i församlingens gudstjänst och hur 19-40-åriga körsångare uppfattar gudstjänstens innehåll och form. Vad ger det för livsmening att fira gudstjänst, är en fråga i undersökningen.

I ett informationsbrev från projektledningen berättar man om att workshops är en prioriterad arbetsform. 2014 kommer flera ”arbetsbodar” att hållas på olika ställen i Svenska Kyrkan. Ett av de första mötena ska handla om kyrkorummet.

Och i samråd med stiftskanslierna fördelas nu olika delprojekt mellan stiften.

27-28 maj hålls en konferens på Stiftsgården Stjärnholm. Ämnet är religionspedagogik ur ett ekumeniskt och internationellt perspektiv. Och en så kallad ström på Teologifestivalen i Uppsala 6-8 februari 2015 kommer att heta ”Dela rum, dela tro, dela liv”och vara en del av det större projektet.

Ett lokalt projekt, som borde ses som en del av Dela tro – Dela liv, heter På nya vägar, och drivs av Skövde församling. Följ projektet med hjälp av församlingens särskilda blogg På nya vägar bjuder in till en inspirationsdag den 11 september 2014.

Läs senaste informationsbrevet från ledningen för Dela tro – Dela liv här på nätet

Dela tro – Dela liv har en plats på öppna delen av Svenska Kyrkans gemensamma intranät. Gå dit, följ med där.

Ta reda på mer om Dela tro – Dela liv genom att kontakta Karin Sarja karin.sarja(a)svenskakyrkan.se 018-16 95 09 och Maria Wingård maria.wingard(a)svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Releaseparty för grogruppens bästa recept

I Märsta pastorat, i Valsta församling hittar man grogruppen Växtnära. Nästa vecka har de releaseparty för sin receptsamling Mayadas goda recept – mat från Sverige och en annan del av världen. Ett av resultatet från ett prisat integrationsprojekt.

Se en video med bland andra projektledaren Carina Hedin.

Tidningen Situnabygden berättar om Grogruppen och receptsamlingen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

 

Diakonins Hus

Till helgen, på lördag 10 mars 2012 inviger församlingarna i Uppsala sitt gemensamma Diakonins Hus. Mitt i stan och närmaste granne med domkyrkan. Visionen för Diakonins hus är att församlingarnas diakonala arbete ska bli tydligare och mer tillgängligt för uppsalaborna. Utvecklingen av arbetet på Diakonins hus kommer att ske i samarbete med församlingarna, och vi ska ha tydliga samarbetsformer med andra aktörer på den diakonala arenan.

 

Diakonins hus invigningsprogram lördag 10 mars 2012

11.00 Portarna öppnas – välkommen in

11:30 Diakonicentrums historia – kyrkor i samverkan sedan 1971
Lena Sölvin

12:30 Skaparlåda för barn
Kajsa Nordenstorm

13:00 Invigningstal
Anders Wejryd, ärkebiskop
Ebba Busch, kommunalråd

13:30 Bandknytning och ljuständning med representanter för olika kyrkor i Uppsala Kristna Råd

14:00 Presentation av Diakonins hus
Marie Forsberg och Lillemor Brånn

14:45 Utsatta barn i Uppsala
Ida Bylund Lindman, Barnombudsman Uppsala

15:30 Café Genomfartens verksamhet
Fredrik Norén, föreståndare

16:00 Att mötas i ögonhöjd – om diakonal integrationsverksamhet på NybyVision
Josefin Cras, verksamhetschef NybyVision

19:00 Underhållning på S:t Eriks torg
Gycklarkompaniet Bastardus Sans

19:30 Musikcafé
Jimmy & Bert Brånn

21:00 Tankar för natten
Britt-Marie Helgesson

Diakonins hus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Uppsala och Diakonicentrum, Uppsala Kristna Råds diakonala verksamhet. Målet  är att skapa en mötesplats för kunskapsutveckling och kyrkornas gemensamma diakonala arbete. I de nya lokalerna kommer man att utveckla en diakonal sambandscentral, en sluss som förmedlar information och hänvisning till olika kyrkor, församlingar, myndigheter och andra gemensamma organ. Härifrån sköts telefontjänst, ledsagarservice och samtalsförmedling.

Uppdatering måndag 12 mars 2012: Uppsala Nya Tidning berättar om invigningen av Diakonins Hus

Damerna i Arvika dricker rooiboste på stickcafé för Kongo

Maja Karlsson berättade i en intervju i somras på bloggen Kyrkkaffe om att hon skulle önska att Sveriges äldre syföreningsmedlemmar kunde att ha temadagar på lördagar och bjuda in yngre generationer på stickundervisning. Om det hade hon skrivit på sin blogg Husmorsskolan. En dam i syförening i Arvika Östra församling, Kerstin hörde av sig till och frågade om hon ville prova det på riktigt.

Eftersom det har varit insamling till Kongo hela sommaren så tyckte Maja att det var ett bra tema att fortsätta med, och damerna i syföreningen kom på att de kunde bjuda på rooiboste och maandazi. Roligt eller hur? Och så bjöd de in Anna Braw från Libris förlag.

Lördagen den 29 oktober kl. 14-17 blir det Stickcafé med Afternoon Tea i Trefaldighetskyrkans församlingshem i Arvika. Deltagarna inbjuds att sticka och virka babyplagg till bebisarna i Kongo. Det blir också Stickskola, pysselaktiviteter för barnen och Anna Braw från Libris förlag berättar om sina handarbetsböcker i Värma-serien. Inte nog med det: det visas också en utställning med stickade babyplagg och mönster genom tiderna, garnförsäljning och försäljning av Fair Trade-märkta varor.

– Det allra roligaste med det hela är alltså att det arrangerans genom den kyrkliga syföreningen vars medlemmar kommer att fungera som ”sticklärare” till de som vill och behöver, skriver Maja på sin blogg.

Mötet över generationsgränserna är en av styrkorna med församlingslivet i Svenska Kyrkan. Maja, Kerstin och de andra kvinnorna visar hur mötesplatser och arbetet tillsammans kan förnyas. Storyn från Arvika är också ett inspirerande exempel på hur digital kommunikation hjälper människor att komma i kontakt med varandra, stöder det personliga mötet och leder till goda handlingar.

Bonus: En intervju med syföreningsmedlemmarna Barbro Magnusson och Anna-Lisa Hallgren

Hur lever livet med syföreningar och stickande kaféer i din församling? Lämna gärna en kommentar till den här bloggposten. Eller skicka ett mejl till martin.garlov@svenskakyrkan.se och berätta.

Prästen i Eskilstuna säljer korv – inte ost

Den nya större församlingen i Eskilstuna är resultatet av att Fors och Klosters församlingar lagts samman sedan drygt ett år. Inom församlingen finns åtta kyrkor. I slutet av förra veckan inledde församlingen en utåtriktat kampanj för att verkligen visa att Eskilstuna församling samverkar med andra i närsamhället och att man strävar efter en öppen och äkta dialog med Eskilstunaborna.

- Vi vill vara en av de goda krafterna och har mycket att bidra med till vardags här i Eskilstuna, säger kyrkoherden Torbjörn Strand. Att praktisera i människors vardag är ett sätt att starta denna dialog. I ett första steg skickar vi därför ut präster och diakoner för att praktisera i andra verkligheter än sin vanliga.

Själv var Torbjörn Strand ute och sålde korv i grillkiosken på Fristadstorget mitt i staden i fredags. Han hade sällskap av diakonen Alexander Kepp.

Hela kommunikationssatsningen har gjorts möjlig med stöd av pengar från Strängnäs stift. Tidigare i planeringsfasen sa Torbjörn Strand till tidningen Folket:

– Det kan handla om att finslipa hemsidan, intensifierar annonseringen, eller kanske att skapa en församlingstidning. Det kan också handla om att anlita en extern firma som hjälper oss. Kyrkan har inte så stor erfarenhet av marknadsföring som moderna företag, vi är ju ett gammalt företag, tusen år, säger Torbjörn Strand.

Och så blev det. Församlingen anlitade kommunikationsbyrån Citat, eller varjedagsbyrån som de själva kallar sig.

Också i lördags när diakonen Marja Peju och prästen Timothy Stayton rörde sig i staden fanns en koppling till mat, om än inte korv denna gång. Eskilstuna-kuriren följde dem när de hjälpte till med serveringen på Hurtigs café och restaurang i Smedjan.

Om ett par veckor är det dags för nästa steg i kampanjen. Då ska församlingen synas lite extra med hjälp av utomhusreklam. Konsulterna från Citat har också lovat att krydda med lite gerillamarknadsföring.

Kyrkans Tidning rapporterar om fotograferingen av några medarbetare församlingen som ska synas med personliga prylar i den kommande utomhusreklamen på bussar och stortavlor.

Pressmeddelande från församlingen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ny Nattkyrka i Löddeköping

Med fyra fredagar i vår startar Svenska Kyrkan i Löddeköping sin nya Nattkyrka. Öppet från kl 20-24 med program, musik och mässa.

Ida Wreland är präst i församlingen och berättar för Sydsvenska Dagbladet att meningen med Nattkyrkan är att erbjuda en ny träffpunkt för att bryta generationsgränser och en alternativ mötesplats en fredagskväll.

Går man in på Löddebygdens församlings webbplats syns det direkt att mötesplatser är en bärande idé för den här församlingen. Vi vill skapa mötesplatser, står det på flera webbsidor. Och nu lägger man alltså en mötesplats till de som redan finns.

Livet i Svenska Kyrkan har berättat om andra församlingar med Nattkyrka tidigare.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Pappis fyller 10 år

Olaus Petri församling utökade den öppna förskolan och familjecentralen i församlingshemmet 2001 med ett Pappis. Nu fyller konceptet 10 år. Så här berättar föreståndaren Peter Kempe på Pappis Facebooksida.

28 april firar Pappis Olaus Petri 10 år. Pappis är en öppen förskola och mötesplats för pappor och barn (0-6 år). Vi har öppet onsdagar och lördagar 10.00-12.30. Det kommer pappor från hela Örebro och ibland också från länet. Det som startade på ideell basis med att några pappor träffades med sina barn i Olaus Petri församlings lokaler för att umgås, leka och fika, blev i januari 2005 en etablerad verksamhet efter en projekttid på 2 år. 

Nu när vi närmar oss 10 årsjubileum och runt 15 000 besök av pappor och barn kan vi konstatera att satsningen som Olaus Petri församling gjorde verkligen träffade rätt. Församlingshemmet är fortfarande hemvist för Pappis och en person är avlönad på heltid av församlingen för att jobba med Olaus Petri familjecentral/Pappis med inriktning mot pappor och barn. Vi möter papporna redan på Olaus Petri vårdcentral/MVC/BVC där jag är samtalsledare för blivande och nyblivna pappor när vi träffas i föräldragrupperna. De senaste åren har vi också kunnat erbjuda föräldraprogrammet “Familjeverkstan” på kvällstid samt parrelationskurser/PREP. Det finns alltså möjligheter för den som vill att mötas som pappor med barn, växa i sitt föräldraskap och bli en “tillräckligt bra” pappa för att hjälpa sitt barn med det som barnet behöver. 

För några år sedan, år 2006 gjorde vi en bildutställning i litet format med hjälp av en professionell fotograf och kommunikatör. Vi hade vernissage på Örebro Stadsbibliotek och utställningen har sedan funnits med i olika sammanhang som stadsdelsbibliotek och konferenser. Bilderna och korta bildtexter har en hemsidesadress  

Vi finns också på Facebook med bilderna; Pappis Olaus Petri. Det har också under en termin bedrivits forskning på Pappis och en del av detta kommer att vara med i en avhandling om hur pappaverksamheter utmanar och/eller reproducerar könsmönster i föräldraskapet. Förhoppningsvis är den klar 2013. Ämnet är genusvetenskap. Någon pappa lär ha sagt till forskaren följande; “Vår dag den är skön…” och det är ungefär samma känsla jag har fått när jag har fått möta en hel del av dessa pappor och barn.

Foto: Magnus Aronson

Hällefors: Gubbarna fixar julbordet

Hällefors-Hjulsjö församling kör med matkurs för gubbar. Arne Rubin och Bosse Gustavsson är kockande ledare. Arne är också kyrkoherde i församlingen.  Nu i december är det julbordets rätter som gubbarna tränar på. Programmet börjar med en kopp kaffe och slutar  med man slår sig ner vid bordet för att äta tillsammans och avgöra resultatet.
Klicka vidare till Nerikes Allehanda och se de käcka kepsarna gubbarna på matkursen har på knoppen.

800 firade gudstjänst tillsammans i Conventum i Örebro

- Bara genom att mötas och prata tillsammans är mycket vunnet, säger församlingspedagogen Andreas Axinge till SVT Tvärsnytt. Kyrkoherden Lars B Stenström säger att Svenska Kyrkan i Örebro mår bra och kan bli bättre, genom att se över sitt språk och bli bättre i mötet med människor. Linköpings stift blivande biskop Martin Modeus var en av huvudtalarna när örebroförsamlingarna höll konvent i Conventum.

På domsöndagen gick bussar från stadens kyrkor och församlingarna höll en gemensam mässa med 800 gudsjänstfirare i Örebros mässhall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,