Om låneord utan reflektion: Visst är det skillnad på medlem, gäst och kund?

Kommunikationsforskaren Jesper Falkheimer funderar i en krönika över vad det får för följder när förstaklassare inte längre kallas elever utan blir kunder. Han känner obehag när hans unga söner kommer hem från skolan och rabblar kärnvärden. Pappa Jesper ransakar också sig själv som forskare och sitt eget ordbruk.

Ordet mission har många kyrkarbetare brottats med under lång tid. Det händer att ordet ersatts med något annat. Vid tiden för Svenska Kyrkans skiljande från staten kom medlemmarna att kallas tillhöriga. Och det dröjde flera år innan det blev allmän accepterat att använda ordet medlem. Tillhörig står det fortfarande i kyrkoordningen.

Särskilt när nya ord vandrar in och ersätter gamla begrepp är det betydelsefullt att de är förstådda och accepterade av dem som förväntas bruka dem. Kunskapen om ordens ursprung och i vilka andra sammanhang de används. Och människor som ska samarbeta behöver en gemensam förståelse av ord och begrepp.

I ett svar på ett tidigare debattinlägg i Svenska Kyrkans Tidning berättar Henrik Pederby, informationschef vid det nationella kyrkokansliet i Uppsala, om det arbete han leder för att få fram en ny nationell kommunikationsstrategi. En av de fyra första vägvalen i strategin är att Svenska Kyrkan ska vara tydlig.

I vår kommunikation ska människor märka den tro vi bärs av.

När församlingsinstruktioner ska revideras eller skrivas om blir det högaktuellt att pröva orden och berätta för varandra om hur var och en tolkar begreppen som står i dokumenten som ska berätta om församlingens mål och medel.

Vad tycker du om nya och gamla ord och begrepp som Svenska Kyrkan använder? Har du exempel på hur ord från näringslivet används i församlingen? Och vad tycker du om det?  Har du exempel på låneord från något annat fält som tagits i bruk i Svenska Kyrkan under senaste tid? Och vilka kyrkliga begrepp har blivit ovanligare eller helt försvunnit? 

Kyrkans nya plats för möten och människors växt i Alsike

I Knivsta, den lilla kommunen söder om Uppsala inviger Svenska Kyrkan på söndag S:ta Maria kapell och med det lokaler för människor att mötas och växa på. Förutom förskola och skola kommer S:ta Maria i Alsike inrymma lägenheter, gruppboende, konferensanläggning och en offentlig miljö, med kök, restaurang, café, kapell, öppen förskola och gymnastiksal. De offentliga delarna av byggnaden står färdig hösten 2010.

Pastoratet har sex församlingar. Knivsta är tätorten, stationssamhället och den nya anläggningen som invigs lördag 5 september av ärkebiskop Anders. Allkristna dagstidningen Dagen berättar vad som ska hända. 
Den här bloggen Livet i Svenska Kyrkan har med en bloggpost redan i juni uppmärksammat det stora projekt Svenska Kyrkan i Knivsta arbetat med och nu i höst kommer att kunna börja skörda frukten av.

För några veckor sedan sa prästen Helene Lindström till tidningen Sigtunabygden: – Vi har fortfarande sex fungerande församlingar där vi håller gudstjänst varje söndag. Gudstjänstlivet sätter vi allra högst i det här pastoratet. Och Knivstas kyrkokamrer Lacka Linder fyllde på med: – Vi har valt att gasa istället för att bromsa.

Svenska Kyrkan i Falun ska börja rulla

Den ganska nye kyrkoherden i Faluns pastorat heter Mats Hullander. En gång i tiden rattade han turnébussen med sånggruppen Fjedur. Han var själv en av medlemmarna i gruppen som under flera år berikade musiklivet i Svenska Kyrkan.

Nu har de sex församlingarna han leder, tillsammans köpt en bokbuss. Den ska byggas om till en kyrkbuss, berättar han och informatören Madeleine Vagge för Dalarnas Tidningar. Också Svenska Kyrkans Tidning har uppmärksammat det rätt ovanliga tilltaget att sätta hjul på en kyrka.

En kyrkbuss av lite annat slag rullade i flera år ut från Stiftsgården Söråker. Det var dåvarande föreståndaren och prästen Lenart Isaksson. Den bussen var en sådan där röd dubbeldäckare, som i sina unga år rullat i London.

Vilka fler busshistorier från Svenska Kyrkans församlingar finns att berätta? Dela med dig av vad du vet. Tipsa mig, Martin, som håller i den här bloggen Livet i Svenska Kyrkan.

Biskop Hans-Erik vill ha livsnära gudstjänster

I slutet av förra året talade biskop Hans-Erik Nordin i Strängnäs stift allvarsord med stiftsfullmäktiges ledamöter, då de hade sitt första möte efter kyrkovalet. Han talade om en kris för gudstjänstlivet i stiftets församlingar. Det han sa har gett många reaktioner.

På nätet och i några av lokaltidningarna i stiftet har gudstjänstlivet och biskopens ord debatterats. Nu går han själv in och kommenterar i Södermanlands Nyheter. Han skriver:

Jag välkomnar ett samtal med stiftets församlingar hur vi skall finna lämpliga gestaltningar av gudstjänstlivet, så att vi får än mer levande gudstjänster. Mycket trohet och uppriktigt engagemang finns redan och erfarenheter behöver delas. Därför kommer jag att inom kort påbörja ett samtal kring gudstjänstlivet i stiftets församlingar, där också möjligheter öppnas för försök av olika slag, inom ramen för den grundläggande ordning som alltid bör finnas i en gudstjänst: Samling, Ordet, Måltiden och Sändningen, en grundordning som återfinns genom århundraden i alla de stora historiska kyrkorna.

Biskopen berättar om att det pågår en översyn och omarbetning av de samlade ordningarna för Svenska

Kyrkans gudstjänster i kyrkohandboken. Ett arbete som ska leda fram till nya ordningar 2014.

På POSK Kyrkodagar 23-24 januari talade en av de som nu arbetar med kyrkohandboken, prästen och prästutbildaren Lena Petersson. Se och hör hennes föredrag här på nätet. Gå till Bambuser och POSKs egen avdelning här. Det krävs inget annat än en vanlig och valfri webbläsare för att se och höra.

En bra sammanställning av information om Kyrkohandboksgruppens uppdrag och arbete finns hos POSK. Från den artikeln flera länkar vidare till mer information. En del att läsa direkt på webben, annat att ladda hem som pdf:er.

Boknytt: Tänk frivilligt

Björkeskärrs församling i Göteborgs stift har gjort en bok. Den handlar om det som är viktigare än pengar för församlingens liv: församlingsyn och delaktighet.

Boken har fått titeln Tänk frivilligt och är avslutningen på ett större projekt som församlingen drivit under ett år. På Ideellt Forums blogg skriver Fredrik Hedlund:

Boken liknar en handbok i att utveckla frivillighet och delaktighet än en traditionell projektrapport. Den rekommenderas varmt och ett av målen när projektet startade var att dela med sig av erfarenheter och slutsatser till andra uppfylls på ett mycket bra sätt. Läs och inspireras.

Carina Etander Rimborg är sedan många år väl förtrogen med församlingen sedan flera år. Hon presenterar boken och projektet på bloggen Valblogg för POSK. Carina var fram till ordförande kyrkorådets ordförande. Eftersom hon under senaste mandatperioden flyttade till grannförsamlingen kunder hon inte behålla sitt uppdrag. Hon har varit konfirmandledare, sjungit i kör, varit barnsångsledare och kyrkvärd.

Boken kostar bara 100 kr + frakt och kan beställas direkt från Björkekärrs församling. Mejla bjorkekarr.forsamling@svenskakyrkan.se

Nattkyrkan i Malmö

Nattkyrkan i S:t Johannes kyrka vill vara en annorlunda andlig och urban mötesplatsen i Malmö. En mötesplats där man bara kan gå in för att vara för sig själv eller för att umgås, njuta av stillheten och ron och av spännande och färgsprakande program. Så beskriver medarbetarna på webben själva den verksamhet de leder.

Fredagkvällar med udda veckonummer mellan kl 20 och 24 bjuder Nattkyrkan på kulturella upplevelser och möjlighet till samtal med präst. Det bjuds på fika och umgänge. Och i fredagsnatten firas en mässa. S:t Johannes församling kan följas på Twitter.

Våren 2010 inleds 22 januari och då är kvällens tema: Tro. Jenny Berggren, sångerska i Ace of Base, kommer att berätta om hur det var att dras med i framgångens virvelvind och om sin tro.

Finns det en fler nattkyrkor eller något annat spännande sätt att vara leva och verka som kyrka och kristen församling som du kan berätta om och dela med dig av här på bloggen Livet i Svenska Kyrkan? Ta kontakt med bloggens redaktör Martin Garlöv martin.garlov@svenskakyrkan.se sms 0733-578 501.

Lunch och andlig spis


Källa: GP

Med start idag tisdag 10 november inleddes en konferens i Göteborg, med temat Den Goda Staden. Till lunchen som får ätas inne i Domkyrkan talade en landshövding, en chefredaktör och en kommuntyrelseordförande under den gemensamma rubriken ”En kvart om staden”.

- Deras uppdrag är att tala en kvart om staden ur sitt perspektiv. Det kan vara deras visioner, farhågor eller erfarenheter, säger Jonas Eek, domkyrkoteolog.

Imorgon onsdag är deltema är Knark och Kultur. Då talar Britta Broman från Stadsmissionen och Mattias Andersson från Backateatern. På torsdagen undrar talarna om Gud är hemma Genusforskaren och f d kommunalrådet Kerstin Alnebratt och den engelske teologen Chris Baker står för prat en kvart var, med start kl 12 i domkyrkan.

Christopher Baker, präst, teolog och forskare från Storbritannien, ger ett seminarium om kyrkans utmaningar i staden, om urban religiositet och postsekulär ecklesiologi. Han utgår från sin forskning, bland annat presenterad i hans senaste bok The Hybrid Church in the City (2007).


.

Konferens: Kyrkan är bättre än vi trodde

Fredag 6 november – lördag 7 november inbjuder Sollentuna församling till en konferens om församlingsutveckling i Kummelby kyrka med temat ”Kyrkan är bättre än vi trodde”. (Klicka vidare till en pdf med hela inbjudan) Prästen Gita Andersson skriver i inbjudan:

Kyrkan bättre än vi trodde! Det säger de som vid vuxen ålder kommit till tro på Jesus och fått en tillhörighet till församlingen. Och vi tror att det är sant! Vår erfarenhet är att när människor i tro på Jesus fungerar tillsammans i en gemensam längtan och riktning, då växer en ny tillit fram som blir en förändringsfaktor i både församling och samhälle. Kummelby är en distriktskyrka i Svenska kyrkan Sollentuna. Under de senaste åren har allt fler funnit en tillhörighet till kyrkan, främst genom Alphakursen som genomförts varje termin i tolv år. Tillväxten har lett till en utveckling av såväl gudstjänstliv som församlingsliv, ledarskap, strukturer och växtplatser för frivillighet. Av detta vill vi ge vidare!
Det hela startar med fika och registrering kl 9.00. En timme senare börjar det egentliga programmet. Gemensamma föreläsningar varvas med parallella seminarier. Deltagaravgiften är blygsamma 700 kr.

Satsning på församlingarnas kommunikation i Örebro

Svenska Kyrkan i Örebro sätter gör en extra satsning på kommunikation i år. Projektet kallas Kraftsatsning Kommunikation och har fått en egen blogg.

För lite mer än en månad sedan samlades församlingsmedarbetare till en Kraftdag om kommunikation. Inbjudna föreläsare var mr Storyteller Matts Heijbel, Värdskapets Katarina Bergström, författande informatören Rickard Bonnevier och den mångsidige teckenspråkstolken Rune Carlsson. Deras fyra föreläsningar finns på webben i strömmande videoformat.