Ideell stiftsföreningen med talarforum

I Göteborgs stift verkar den ideella föreningen POSK, en stiftavdelning av Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan. På sin webbsida erbjuder man just nu tre föreläsare med tre helt olika ämnen. Vilken bra hjälp för en församling som söker efter någon som kan komma som gäst och medverka i ett program. På samman gång lyfter föreningen fram goda krafter i Göteborgs stift och bland sina egna medlemmar.

En av de tre som finns i det här föredragsforumet under uppbyggnad är Marianne Nilsson. Hon bor nu i Linköping. Jag gissar att hun studerar där. Marianne är utbildad i ett program inom Svenska kyrkans internationella arbete som avslutades med en resa till Israel och Palestina. Så därför kan hon erbjuda sig att  berätta om sina erfarenheter av konflikten, visar bilder och diskuterar hur vi som privatpersoner och kyrka kan påverka.

Faktum är att ingen av föreläsarna begär mer än ersättning för sina resekostnader. Talar och berättar gör de gratis.

De känns igen på att de gör

Utan dessa damer skulle Svenska Kyrkan förmodligen vara en ganska händelsefattig plats och dessutom avsevärt tråkigare, skriver bloggande prästen Mirjam Klefbeck idag. Med rätta hyllar hon kvinnor i alla åldrar som med sitt oavlönade arbete bygger kyrka och bär församling.

Det passar bra med lovsången till kvinnor i kyrkans tjänst idag på Kyndelsmässodagen, när evangeliet berättar om Hanna som tar emot Jesus med mor och far i Jerusalems tempel.
I vår engelska systerkyrka är det vanligt med Holy Dusters, ofta är det kvinnor som tar på sig den ideella uppgiften att hålla dammet på plats i sin kyrka. 
Frivilligt och oavlönat arbete i en kristen församling handlar inte om att hjälpa de medlemmar som har förmånen att ha sitt församlingsliv som en anställning. Det frivilliga arbetet är det som bär och att några har en anställning underlättar – hjälper de frivilliga. 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kristinehamn: Skärgårdskapellet

Metodistkapell byggt 1895, stod tidigare vid Värmlands Säby, invid torpet Lötmossen. 2005 påbörjades nedmontering och hela kapellet flyttades i delar till sin nuvarande plats intill Svenska kyrkans sommarhem vid Picassoudden i Kristinehamn.

Hela arbetet utfördes av föreningen Skärgårdskapellet.  Och så återinvigdes kapellet av biskop Esbjörn 20 juni 2010.

Kapellet som ligger i Kristinehamns församling har en egen webbplats med text och många bilder om historien, arbetet och invigningen.

Drivande kraft i detta ideella projekt har varit diakonen Pelle Svedberg. Och det är han som hållit Livet i Svenska Kyrkan informerad om de olika händelserna i projektet. Nu flyttar Pelle till Örebro och Mikaels församling. Undrar just vad han kommer att hitta på där?

Carina är informatören som vågar prova

En av föreläsarna på Ideellt Forums Idédagar 2010 i det inledande seminariet var Carina Etander Rimborg från Göteborg. Seminariet handlade om hur sociala medier kan brukas i Svenska Kyrkan för mer och bättre kommunikation ideella krafter emellan. Carina berättade hur hon i kyrkans tjänst börjat använda de nya sociala medierna utan att egentligen förstå sig på så mycket av det tekniska. Här är Carinas bilder som hon talade till på seminariet.

Carina Etander Rimborg: Sociala medier                                                                                                                            

Carina arbetar som informatör för föreningen Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan. Hon är redaktör för föreningens webbplats, hon bloggar flitigt och använder både Facebook och Twitter.

Så nödvändig är du

Här på bloggen Livet i Svenska Kyrkan har två föredrag från Ideellt Forums Idédagar 2010 refererats. Nu finns ännu ett föredrag från samma iderika dagar tillgängligt, tack vare bloggande Carina Etander från Björkeskärrs församling i Göteborg.

Det är ett föredrag av prästen Bertil Johansson, tidigare är prisad som årets förnyare i Svenska Kyrkan, som Carina bjuder på.

- Hur nödvändig känner sig gemene man i vår Svenska kyrka? frågade Bertil och svarade: Man trivs där man behövs!

Läs hela referatet här

Carinas bloggpost rymmer också flera exempel på församlingar som rekryterat nya medlemmar som frivilliga, volontärer, förtroendeanställda, ideella i sin verksamhet.

Det står om en församling i Örebro som fick 50 nya att ställa upp som värdar i den sommaröppna kyrkan. Men det var inte med en tidningsannons som man nådde de nya, utan i första hand med riktade personligt adresserade brev skrivna av diakonen. Församlingen hämtade adresser till ett par årgångar 60-åringar ur sitt värdefulla medlemsregister och spred en folder i sammanhang där man hade särskild anledning att anta att de nya volontärerna skulle finnas.

Samma församling har fattat det strategiska beslutet att inte starta någon ny verksamhet med mindre än att det finns volontärer utan lön bland de medarbetare som ska dra igång det nya.

Framgång i rekryteringen av nya engagerade medlemmar i församlingen hänger samman med att vara riktad, tydlig, konsekvent och uthållig i sin kommunikation.  Medlemsregister är en skatt som bara ett fåtal församlingar ännu har tagit i bruk på ett rätt sätt.

När församlingen förnyar sitt arbetssätt genom att ställa om de löneanställda medlemmarnas arbete till möjliggörare för medlemmarnas engagemang, då måste också sättet att kommunicera förnyas och kommunikationskanalerna blir inte samma som tidigare.

Huvudtalaren på konferens för lekmän: Bibeln är en riktig facebook

När Svenska Kyrkans Lekmannaförbund i helgen samlades till rikskonvent i Jönköping hade mötesledningen inbjudit prästen Bo Brander som huvudtalare.

- När man läser Guds Ord växer sakta ett ansikte fram. Det är Jesu ansikte. Bibeln är den enda boken i världen värd namnet facebook – Ansiktsboken, säger Bo Brander.

Lekmannaförbundet är en av medlemmarna i Svenska Kyrkans Ideellt Forum och en av de äldsta organisationerna inom Svenska Kyrkan. För två år sedan firade man 90-års jubileum. Det året hade man 300 lokala grupper med tillsammans 9.000 medlemmar.
Inför årets konvent skriver Svenska Kyrkans Tidning om Lekmannaförbundet. I en artikel får förbundsordföranden Anders Nordberg frågor om förbundets image. I samma säger en av Ideellt Forums ledare Bertil Johansson så här:
Deras medlemmar är engagerade och spännande människor. Hittar de samarbetsparters, ja, då kan de få en väldigt viktig uppgift i framtidens kyrka, för deras ambition är ju att människor vill komma til sin rätt.

Svenska Kyrkans Tidning låter sina egna Lennart Lundberg och Annika Ahlefelt kommentera:

Tiden, och kyrkans utveckling, verkar faktiskt för förbundet, som dock behöver hitta nya former för verksamheten. En sådan form kan vara nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan, där Lekmannaförbundet är en av ägarna. Just i skärningspunkten mellan övergripande nätverk, lokala organisationer och människor som vill engagera sig kan Lekmannaförbundet kanske hitta tillbaka till sina rötter. 

Hela programmet för rikskonventet som pdf

Lekmannaförbundet bildades 1918 i biskopsgården hemma hos ärkebiskop Nathan Sö
derblom i Uppsala. Förbundet ger ut tidningen Lekman i kyrkan. På sin webbplats berättar Lekmannaförbundet om sina rötter och sina visioner:

Om kyrkan visar mer glädje över den hjälp som erbjuds, mer vädjande uppmuntran, då kanske fler skulle övervinna blyghet och tröghet eller oföretagsamhet och ge sig till känna med sin välvillighet.

Ju fastare vi är rotade i vår evangeliska tro i vårt tankeliv, desto bättre kan vi föra kristendomens talan i de kretsar där vi rör oss. Det finns behov både av personliga vittnesbörd och av klarläggande samtal. Lekmännens kyrka måste alltmer bli en öppet bekännande kyrka, där var och en också är redo att svara för sin tro. Gud håller sin hand över lekmannaförbundet.

Volontärer rev, flyttade och byggde upp ett helt kapell

Svenska Kyrkan i Kristenhamn fick ett kapell. Men det stod på ”fel ställe”. Med frivilliga krafter och två års arbete står nu kapellet som nytt vid Vänerns strand. Svenska Kyrkans Tidning rapporterar från invigningen. Kapellet har en egen webbplats.

NWT berättar om kapellinvingingen i text och bild.

Foto: Pelle Svedberg, eldsjäl

Man trivs när man behövs

En växande rörelse inom  Svenska Kyrkan är Ideellt Forum. Idag möts ideella krafter och ”möjliggörare” till en heldag i Uppsala. Man sitter inne i Kyrkans Hus, som är arbetsplats för många som jobbar nationellt för kyrkan, för stiften och församlingarna.

Dagens tema är Man trivs när man behövs. Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska Kyrkan, skriver de som förberett dagen i en inbjudan. Målsättningen för projektet Volontärbyrån i Svenska Kyrkan var att underlätta för de medlemmar som vill göra en insats.. När projekttiden är slut växlar den fortsatta processen över till en mer långsiktig lösning inom ramen för Ideellt forum i Svensk Kyrkan. I samband med detta uppmärksammas idealitetens betydelser för Svenska Kyrkan idag.

Heldagen i Uppsala sänds direkt över internet med Bambuser. Och videoinspelningarna kan ses i repris eftersom de ligger kvar på internet.

Jag väljer att twittra från eftermiddagen på konferensen. Förmiddagen följde jag själv (delvis)  med hjälp av nätet. Jag använder taggen #ideelltforum. Sök med den och du kan läsa mina korta inlägg i efterhand på http://twitter.com/#search?q=%23ideelltforum

Carina Etander Rimborg bloggar om konferensen.

Enskede Ånsta församling i Svenska Kyrkan Stockholm stift har många volontärer. Församlingen har en policy för volontärer. Det finns glädje och organisation. Församlingen gör en skrien överenskommelse med varje volontär.

Piteå församling har 400 volontärer. Kyrkoherden Maria Berg har gett sina medarbetare att involvera ideella krafter i alla församlingens 74 verksamheter. Igår 21 juni skrev församlingen under en avsiktsförklaring med det lokala föreningslivet, näringslivet och kommun om att göra Piteå till en mer attraktiv och uthållig kommun. Församlingen har många uppgifter att erbjuda sina medlemmar.

Volontärbyrån underlättar för de som vill ha sitt första uppdrag. En webbplats för att erbjuda sig och söka uppdrag. Volontärbyrån i Svenska Kyrkan är samma system. Den är ett urklipp av den större volontärbyrån. Alla församlingar kan infoga en widget på sin egen webbplats.

Skara stift har i flera år valt ideellt medarbetarskap som ett av tre fokusområde. Det har påverkat fortbildningen av anställda medlemmar. – Vi upptäckte att vi behövde ett gemensamt språk. Vi valde att kalla frivilliga för ideella medarbetare. Så vi skriver ”ideella medarbetare” i alla texter som vi som arbetar för stiftets kansli skriver och delar med oss av, säger Gunilla Nordin. Det finns tankar på att slå samman stiftets medarbetarmöten för ideella och anställda.

Katarina Glaser var den första anställda medarbetare som jobbade för Ideellt Forum. Hon gläds åt att se hur visionerna förverkligas. – Jättekul att höra berättelserna från er som vågat prova det nya. Katarina är nu regionchef inom studieförbundet Bilda. Hon betonar vikten av att erbjuda medlemmar som varken är anställda eller förtroendevalda en tillhörighet, rätten att räkna sig till ett ”vi”. Vem är så mycket ”vi” att man får fråga människor om de vill göra en insats. Det finns mycket ”vi och dom” i andra kyrkor i Sverige. Det är så viktigt att våga dela på makten, säger Katarina.

Göran Pettersson är generalsekreterare för Forum för socialt arbete. Ett nätverk för många frivilligorganisationer, bildat 1993 och jobbar med politisk påverkan och opinionsbildning. Forum ha ett bra nyhetsbrev som det är gratis att prenumerera på. Ett nytt åtagande är att förmedla licenser för datorprogram.
Diakonala verksamheter kan få gratis datorprogram.

Ryds församling i Linköping presenterar den ”resa” de gjort. Ellionor Kindstrand är församlingspedagog. Hon berättar om hur de anställda medarbetarna för tre år sedan började inventera vilka medlemmar som gjorde ideella insatser. Man sökte sig fram till en form, en struktur för att bedriva församlingsverksamhet med frivilliga som vill ha ett uppdrag. Frivillighet är en stående punkt på veckomötet för de anställda medarbetarna. En skriven överenskommelse med varje ideell medarbetare, som får en basutbildning och får veta vilka möjligheter till utbildning och fördjupning som kommer att ges. Varje frivillig medarbetare får en handledare.

Ryds församling skrev en utförlig pastoral om frivillighet. För församlingen är frivillighet ett huvudspår. 

Tillsammans är vi kyrka. Du, jag, vi tillsammans.

Från Ryds församling kommer Daniel, en av de frivilliga medarbetarna. Han kom med för ett år sedan och blev konfirmandledare. Han kom och knackade på, sa att han ville hjälpa till och fick en uppgift. Han kände sig välkommen och trygg med att det fanns en struktur och att de anställda medarbetarna verkade veta vad de gjorde.

Vart är vi på väg. Och vill vi dit?

- Är det så att Svenska Kyrkan producerar så mycket att det inte finns tid för att prata om det viktiga och för att provtänka, undrar Bertil Johansson, som nu avslutar ett treårsprojekt om ideellt arbete i Luleå stift.

Volontärbyrån i Svenska Kyrkan startade med Luleå stift som huvudman. Från och med nu kommer sju eller åtta stift att tillsammans svara för huvudmannaskapet.

Se videor från dagen i Uppsala http://bambuser.com/channel/svenskakyrkan/broadcast/844299

Överenskommelsen mellan regeringen och den ideella sektorn finns på egen webbplats.

2011 blir Europeiska Frivilligåret.

Tillägg 19:49 Svenska Kyrkans Tidning rapporterar från Ideellt Forums heldag i Uppsala.

Mycket öppet och mycket musik i S:t Nicolai kyrka i Örebro

Nikolai församling i Örebro har tagit ett strategiskt beslut som kommer få betydelse: Varje ny verksamhet som startar i församlingen ska involvera ideella medlemmar. I sommar ska S:t Nicolai kyrka var mycket mer öppen än tidigare. Och det är möjligt tack vare 50 nya frivilliga sommarvärdar. 

Fem veckor i sommar blir det musik och sång i kyrkan varje vardagskväll. En grupp ungdomar har rekryterats  för att sjunga och spela tillsammans.
 I sommar kommer Nikolaikyrkan i centrala Örebro hållas öppen extra mycket. Ett 50-tal sommarvärdar ställer upp gratis och jobbar för att turister och andra ska kunna komma in i kyrkan. De kan också svara på frågor, eftersom de fått utbildning om kyrkan. Musik blir det också. Flera ungdomar har fått sommarjobb som musiker i Nikolaikyrkan i sommar. Det berättar diakon Anders Burman som samordnat alltihop.

Sverige Radio Örebro intervjuade ungdomarna som ska spela och sjunga, och några äldre församlingsmedlemmar som valt att bli kyrkans sommarvärdar.

Församlingen som öppnade ögonen och såg: 24 850 arbetstimmar

Det är förstås inte antalet ideella arbetstimmar som medlemmar i församlingen satsar som är det egentliga. Inte ens är det en huvudsak att ha jättemånga som jobbar som volontärer. Livet i församlingen mäts innerst inte i kvantitet. Ändå är det så värdefullt och så uppmuntrande att ta emot rapporter från församlingar i Svenska Kyrkan som lyfter fram ideellt arbete och gör volontärerna synligare.

Kyrkans Tidning skrev för några veckor sedan om Örnsköldsviks församling. Här kunde man räkna in över 250 medlemmar som satsar tid och kraft i sin församling under förra året. Tillsammans lade de ner imponerande 24 580 arbetstimmar, vilket motsvarar minst 12 heltidsanställdas arbetstid.

– En kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang är en kyrka som har framtiden för sig och det tycker jag att vi har inom Örnsköldsviks församling, säger Stefan Alm, församlingens kyrkoherde till Kyrkans Tidning.

Till det kan man lägga att inte ställa volontärerna motsats till de medarbetare som är anställda och yrkesarbetar i församlingen. Församlingens styrelse och ledningen har ett särskilt ansvar för att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan olika kategorier av medlemmar i församlingen.

En församling med mycket delaktighet och engagemang, som den kyrkoherden i Örnsköldsvik beskriver, behöver riktigt dugliga anställda medlemmar som kan det här med att rekrytera volontärer, utbilda och handleda dem.

Svenska Kyrkans Ideellt Forum erbjuder utbildningen Att leda ideella medarbetare. Syftet med utbildningen är att rusta församlingsanställda till att bli möjliggörare för ideellt engagemang, så att de blir bättre på att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. För att kunna leda ideella på ett professionellt sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om ledarskap, yrkesroll, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter som rekrytering, utbildning, utvecklingssamtal, uppmuntran med mera. Utbildningen ges på tre ställen i landet.

13-14 mars anordnar Volontärbyrån en kurs om att leda frivilliga. Hela programmet här.