800 firade gudstjänst tillsammans i Conventum i Örebro

- Bara genom att mötas och prata tillsammans är mycket vunnet, säger församlingspedagogen Andreas Axinge till SVT Tvärsnytt. Kyrkoherden Lars B Stenström säger att Svenska Kyrkan i Örebro mår bra och kan bli bättre, genom att se över sitt språk och bli bättre i mötet med människor. Linköpings stift blivande biskop Martin Modeus var en av huvudtalarna när örebroförsamlingarna höll konvent i Conventum.

På domsöndagen gick bussar från stadens kyrkor och församlingarna höll en gemensam mässa med 800 gudsjänstfirare i Örebros mässhall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Man trivs när man behövs

En växande rörelse inom  Svenska Kyrkan är Ideellt Forum. Idag möts ideella krafter och ”möjliggörare” till en heldag i Uppsala. Man sitter inne i Kyrkans Hus, som är arbetsplats för många som jobbar nationellt för kyrkan, för stiften och församlingarna.

Dagens tema är Man trivs när man behövs. Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska Kyrkan, skriver de som förberett dagen i en inbjudan. Målsättningen för projektet Volontärbyrån i Svenska Kyrkan var att underlätta för de medlemmar som vill göra en insats.. När projekttiden är slut växlar den fortsatta processen över till en mer långsiktig lösning inom ramen för Ideellt forum i Svensk Kyrkan. I samband med detta uppmärksammas idealitetens betydelser för Svenska Kyrkan idag.

Heldagen i Uppsala sänds direkt över internet med Bambuser. Och videoinspelningarna kan ses i repris eftersom de ligger kvar på internet.

Jag väljer att twittra från eftermiddagen på konferensen. Förmiddagen följde jag själv (delvis)  med hjälp av nätet. Jag använder taggen #ideelltforum. Sök med den och du kan läsa mina korta inlägg i efterhand på http://twitter.com/#search?q=%23ideelltforum

Carina Etander Rimborg bloggar om konferensen.

Enskede Ånsta församling i Svenska Kyrkan Stockholm stift har många volontärer. Församlingen har en policy för volontärer. Det finns glädje och organisation. Församlingen gör en skrien överenskommelse med varje volontär.

Piteå församling har 400 volontärer. Kyrkoherden Maria Berg har gett sina medarbetare att involvera ideella krafter i alla församlingens 74 verksamheter. Igår 21 juni skrev församlingen under en avsiktsförklaring med det lokala föreningslivet, näringslivet och kommun om att göra Piteå till en mer attraktiv och uthållig kommun. Församlingen har många uppgifter att erbjuda sina medlemmar.

Volontärbyrån underlättar för de som vill ha sitt första uppdrag. En webbplats för att erbjuda sig och söka uppdrag. Volontärbyrån i Svenska Kyrkan är samma system. Den är ett urklipp av den större volontärbyrån. Alla församlingar kan infoga en widget på sin egen webbplats.

Skara stift har i flera år valt ideellt medarbetarskap som ett av tre fokusområde. Det har påverkat fortbildningen av anställda medlemmar. – Vi upptäckte att vi behövde ett gemensamt språk. Vi valde att kalla frivilliga för ideella medarbetare. Så vi skriver ”ideella medarbetare” i alla texter som vi som arbetar för stiftets kansli skriver och delar med oss av, säger Gunilla Nordin. Det finns tankar på att slå samman stiftets medarbetarmöten för ideella och anställda.

Katarina Glaser var den första anställda medarbetare som jobbade för Ideellt Forum. Hon gläds åt att se hur visionerna förverkligas. – Jättekul att höra berättelserna från er som vågat prova det nya. Katarina är nu regionchef inom studieförbundet Bilda. Hon betonar vikten av att erbjuda medlemmar som varken är anställda eller förtroendevalda en tillhörighet, rätten att räkna sig till ett ”vi”. Vem är så mycket ”vi” att man får fråga människor om de vill göra en insats. Det finns mycket ”vi och dom” i andra kyrkor i Sverige. Det är så viktigt att våga dela på makten, säger Katarina.

Göran Pettersson är generalsekreterare för Forum för socialt arbete. Ett nätverk för många frivilligorganisationer, bildat 1993 och jobbar med politisk påverkan och opinionsbildning. Forum ha ett bra nyhetsbrev som det är gratis att prenumerera på. Ett nytt åtagande är att förmedla licenser för datorprogram.
Diakonala verksamheter kan få gratis datorprogram.

Ryds församling i Linköping presenterar den ”resa” de gjort. Ellionor Kindstrand är församlingspedagog. Hon berättar om hur de anställda medarbetarna för tre år sedan började inventera vilka medlemmar som gjorde ideella insatser. Man sökte sig fram till en form, en struktur för att bedriva församlingsverksamhet med frivilliga som vill ha ett uppdrag. Frivillighet är en stående punkt på veckomötet för de anställda medarbetarna. En skriven överenskommelse med varje ideell medarbetare, som får en basutbildning och får veta vilka möjligheter till utbildning och fördjupning som kommer att ges. Varje frivillig medarbetare får en handledare.

Ryds församling skrev en utförlig pastoral om frivillighet. För församlingen är frivillighet ett huvudspår. 

Tillsammans är vi kyrka. Du, jag, vi tillsammans.

Från Ryds församling kommer Daniel, en av de frivilliga medarbetarna. Han kom med för ett år sedan och blev konfirmandledare. Han kom och knackade på, sa att han ville hjälpa till och fick en uppgift. Han kände sig välkommen och trygg med att det fanns en struktur och att de anställda medarbetarna verkade veta vad de gjorde.

Vart är vi på väg. Och vill vi dit?

- Är det så att Svenska Kyrkan producerar så mycket att det inte finns tid för att prata om det viktiga och för att provtänka, undrar Bertil Johansson, som nu avslutar ett treårsprojekt om ideellt arbete i Luleå stift.

Volontärbyrån i Svenska Kyrkan startade med Luleå stift som huvudman. Från och med nu kommer sju eller åtta stift att tillsammans svara för huvudmannaskapet.

Se videor från dagen i Uppsala http://bambuser.com/channel/svenskakyrkan/broadcast/844299

Överenskommelsen mellan regeringen och den ideella sektorn finns på egen webbplats.

2011 blir Europeiska Frivilligåret.

Tillägg 19:49 Svenska Kyrkans Tidning rapporterar från Ideellt Forums heldag i Uppsala.

Nordisk Kyrkorumskonferens: Det heliga idag. Behöver Gud ett rum?

I samtiden söker många hjälp för att tolka livet, för de heliga, för stora upplevelser. Nordkalottens folk har bott nära element. Sambandet mellan naturen och den heliga har varit centralt för både samer och andra folk i norr. Kyrkan har ofta varit kritisk distans till befolkningen sätt att relatera till det heliga på. Men genom nya värdebaserad, ekologiska och andra utmaningar har delar av ursprungsbefolkningarnas attityder och föreställningar fått ny aktualitet.


På konferensen ställer frågan hur kyrkan bidra till fred i världen? Människor söker efter efter det heliga. Är Gud i naturen, i tältet eller i kyrkan? 27-30 maj 2010 Nordisk Kyrkorumskonferens i Tromsö

Svenska Kyrkans Kyrkodagar i Sundsvall

Aktiva Gustaf Adolfs församling i Sundsvall inbjuder till Kyrkodagar 16-18 oktober. Temat ”Folkkyrkan och demokratin” är högaktuellt, så här bara några veckor efter kyrkovalet.

- Vi vill belysa frågor kring demokratin i Svenska kyrkan och kring uppdraget att vara en folkkyrka, säger kyrkoherden Stefan Nilsson.
Konferensens inledningstalare är stiftets biskop Tony Guldbrandzén. Efter honom talar prästen Christian Braw. Hans rubrik är Kyrkorättens återupprättelse. Andra dagen inleds med rubriken Mötet mellan demokrati och kyrka. Då talar professor Marie-Louise von Bergmann Winberg. Liksom den som som kommer efter henne i programmet Björn Vikström hör hon hemma i den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Innan det blir kväll ska ett panelsamtal mellan ledarna för de kyrkopolitiska partierna klaras av.
Hela programmet här. Sista anmälningdag igår fredag 9 oktober. Är du intresserad och vill komma med, gör ett försök och ta kontakt med församlingen tfn 073-27 10 115. Deltagaravgift: 350 kr

Konferens: Kyrkan är bättre än vi trodde

Fredag 6 november – lördag 7 november inbjuder Sollentuna församling till en konferens om församlingsutveckling i Kummelby kyrka med temat ”Kyrkan är bättre än vi trodde”. (Klicka vidare till en pdf med hela inbjudan) Prästen Gita Andersson skriver i inbjudan:

Kyrkan bättre än vi trodde! Det säger de som vid vuxen ålder kommit till tro på Jesus och fått en tillhörighet till församlingen. Och vi tror att det är sant! Vår erfarenhet är att när människor i tro på Jesus fungerar tillsammans i en gemensam längtan och riktning, då växer en ny tillit fram som blir en förändringsfaktor i både församling och samhälle. Kummelby är en distriktskyrka i Svenska kyrkan Sollentuna. Under de senaste åren har allt fler funnit en tillhörighet till kyrkan, främst genom Alphakursen som genomförts varje termin i tolv år. Tillväxten har lett till en utveckling av såväl gudstjänstliv som församlingsliv, ledarskap, strukturer och växtplatser för frivillighet. Av detta vill vi ge vidare!
Det hela startar med fika och registrering kl 9.00. En timme senare börjar det egentliga programmet. Gemensamma föreläsningar varvas med parallella seminarier. Deltagaravgiften är blygsamma 700 kr.