Dela tro – Dela liv

Dela tro – Dela liv är ett riktigt stort projekt inom Svenska Kyrkan, som startade 2013 och kommer att pågå under flera år och ha flera olika delar.

Till projektet hör också forskning. Hösten 2013 startade det första i en rad. Pedagogen Varoline Gustavsson undersöker vad präster och kyrkomusiker med liturgi, predikan och kyrkomusik förmedlar i församlingens gudstjänst och hur 19-40-åriga körsångare uppfattar gudstjänstens innehåll och form. Vad ger det för livsmening att fira gudstjänst, är en fråga i undersökningen.

I ett informationsbrev från projektledningen berättar man om att workshops är en prioriterad arbetsform. 2014 kommer flera ”arbetsbodar” att hållas på olika ställen i Svenska Kyrkan. Ett av de första mötena ska handla om kyrkorummet.

Och i samråd med stiftskanslierna fördelas nu olika delprojekt mellan stiften.

27-28 maj hålls en konferens på Stiftsgården Stjärnholm. Ämnet är religionspedagogik ur ett ekumeniskt och internationellt perspektiv. Och en så kallad ström på Teologifestivalen i Uppsala 6-8 februari 2015 kommer att heta ”Dela rum, dela tro, dela liv”och vara en del av det större projektet.

Ett lokalt projekt, som borde ses som en del av Dela tro – Dela liv, heter På nya vägar, och drivs av Skövde församling. Följ projektet med hjälp av församlingens särskilda blogg På nya vägar bjuder in till en inspirationsdag den 11 september 2014.

Läs senaste informationsbrevet från ledningen för Dela tro – Dela liv här på nätet

Dela tro – Dela liv har en plats på öppna delen av Svenska Kyrkans gemensamma intranät. Gå dit, följ med där.

Ta reda på mer om Dela tro – Dela liv genom att kontakta Karin Sarja karin.sarja(a)svenskakyrkan.se 018-16 95 09 och Maria Wingård maria.wingard(a)svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Praktiskt tält i Gustav Adolfs kyrka – en symbol för Gud

I Gustav Adolfs kyrkan i Helsingborg pågår arbetet med att handikappanpassa kyrkan. För närvarande är det några trappsteg upp till den östra delen av kyrkan, berättar kyrkoarbetaren och informatören Jakob Sunnliden.

Här uppe i koret firas en del gudstjänster. För att öka tillgängligheten mura man därför två stycken ramper. I samband med detta kommer den upphöjning som det centrala altaret står på att tas bort. Därför har det nu byggts ett tält över upphöjningen för att förhindra damm och för att man ska  kunna ha kyrkan öppen även under ombyggnaden. Bra och praktiskt. Nu kommer det tillägg som är en bonus: Jakob låter byggtältet bli en anledning för att berättar om tro och koppla till det bibeln berättar. Han skriver:

Inom kristendomen förknippas tält över det allra heligaste (altaret) med uppenbarelsetältet. Det var i uppenbarelsetältet som gudstjänsten firades på gamla testamentets tid. Det kom sedermera att ersättas med templet i Jerusalem och idag fungerar våra kyrkobyggnader som gudstjänstlokaler. Det är i kyrkan vi bland annat kan möta Gud. Symbolerna och bilderna hjälper oss att koncentrera oss på Gud. Tältet i GA kyrkan kommer att rivas under fredagen för att ge plats åt arbetet med ramperna.

Se dig omkring i din församling: Vad finns det för praktiska anordningar, för jordiska ting att ta som utgångspunkt för att berätta om tro och liv, om bibeln och det kyrkan bekänner?

Johannes evangelium börjar med en beskrivning av hur Gud i Jesus blir människa, inkarneras. Där står om Ordet som tar sin boning bland människor. Det grekiska ordet i grundtexten för ”ta sin boning”, det som aposteln och evangelisten Johannes noga valde, skulle kunna översättas med att ”tältar”. Att Gud tältar mitt i sin mänsklighet, visst är det en vacker bild? Och just nu är ett tält rest mitt i Helsingborg. Som ett tecken på att Gud lever mitt ibland oss.

Gustav Adolfs församling i Helsingborg

Broby församling: Ungt kollektivboende i prästgården

Idén om att göra prästgården till en kristen internationell kommunitet kom från kontraktsprosten Anders O Johansson och man sökte och fick pengar till verksamheten hos Svenska kyrkan på riksplanet. Men också de fyra församlingarna som är med i projektet, Östra Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra församlingar har skjutit till medel.

– I dag bär sig projektet enbart med det församlingarna skjuter till, berättar Daniel Larsson för 
Kristianstadbladet. Han är en av de nio unga i kollektivet.
 
De som bor i kommuniteten arbetar idéellt som kamratstödjare på högstadieskolor och som ledare i Svenska kyrkans ungdomsgrupper och konfirmandgrupper i Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra som ligger i nordöstra Skåne. Som medlemmar i kommuniteten hjälps man åt att sköta huset, lagar mat och äter tillsammans. Det är regelbunden bön två gånger om dagen, som är öppen för allmänheten.

Församlingarnaberättar om Huddle in Broby på sin gemensamma webbplats. Vision för projektet finns här.


Hela artikeln i Kristianstadbladet här 


Foto: Lotta Neurén


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

35 000 ljus i mörkret delas ut i Stockholm idag

Som Svenska Kyrkans Tidning berättade igår så delar medlemmar i Svenska Kyrkan idag ut 35 000 ljus till pendlande stockholmare. Gåvan räcks i de flesta fall från en medlem till en annan. Det vill gärna bli så i en kyrka med många medlemmar.

Stockholms Stift i Svenska Kyrkan samordnar ljusutdelningen i allhelgonatid för tredje året i rad. Alla som ställer upp och är med för att dela ut ljus har varit med på förträffar och är förberedda på att lyssna på vad människor har att säga och är beredda på att svara på frågor: Vem får jag det här av, och varför gör kyrkan det här?

Till ljuskampanjen hör en särskild avdelning på stiftets webbplats Ljus i mörker

Kommentera gärna här på bloggen för att tycka till om ljusutdelningen. Och apropå allhelgonahelgen, berätta gärna vad som händer i din församling: på kyrkogården, i kyrkan under helgen som kommer.

http://www.svenskakyrkan.se/Sve/Bilder/Bilder/dfc4a83f-8a62-470d-8323-61470117fb9f~__H.jpg

Svenska Kyrkans förlag jobbar på en julbok till 2011

Nyligen har Svenska Kyrkans förlag Verbum skickat ut information till församlingarna om den julbok som nu produceras inför 2011. En tanke med att berätta om boken så långt i förväg är att församlingarna ska skapa utrymme i sina budgetar för att köpa in boken och sprida den inför nästa jul. I år kommer bönerna från Bönewebben i pocketformat kunna bli en julbok. Men Julboken 2011 är en mycket större satsning.

Verbum berättar att Julboken ska spänna över julens tema i vid mening: Ensam och sorgefull jul. Eller glad jul med god mat och gemenskap. Boken fångar högtidens fram- och baksidor med humor, värme och djup.

Flera olika skribenter är engagerade för att medverka i Julboken 2011: som den skrivande förläggaren Magnus Sundell, poeten och chefredaktören Göran Greider, etikforskaren och författaren Ann Heberlein, författaren Anna Jansson, spanaren och recensenten Göran Everdahl, den skrivande prästen Gunnar Sjöberg, prästen Olle Carlsson och ännu en spanare i SR P1, manusförfattaren Calle Norlén.
• Därför blev Gud en hjälplös baby: Julens djupaste innebörd.
• ”Allt du önskar kan du få”, en julnovell av en deckarförfattare.
• Ett julbrev från Ärkebiskopen.
• En stjärna tänds. Om julens symboler.
• Hitta rätt bland herdar och martyrer. Gudstjänstguide i juletid.
• Julen, den moderna riten: Därför gör vi som vi brukar. Om och om och om igen…
• Julklappar i mängd – köptvång eller ett sätt att visa kärlek.
• Vara kristen, gör det någon skillnad?
• Bli av med skammen, bli miljönöjd!
• Julen är bäst på film. Om julen i populärkulturen och hur vi påverkas av de (före)bilderna.
• Krubban – olika i olika kulturer.

Julboken kommer att få 200 sidor och ett ”bra format”. Vilket får vi säkert veta ganska snart.

Verbums avsikt är att Julboken ska kunna fungera som en församlingens utsträckta hand till fortsatt nyfikenhet på vad Svenska Kykan är och står för. Det liknar alltså mycket Lilla Boken om kristen tro, som kom ut för arton år sedan, 1992 och är en av de mest spridda böckerna i Sverige någonsin. Bara Bibeln och Sju sorters kakor har haft större spridning på svenska språket.

Det som var speciellt med Lilla Boken var att de kunde beställas av stiften och församlingar i editioner med egna sidor.

Verbum föreslår Svenska Kyrkans församlingar att låta Julboken 2011 bli ett församlingsprojekt som drivs av  anställda och frivilliga medlemmar tillsammans. Förlaget erbjuder fortlöpande information om vad som händer i arbetet med julboken. Redan nu har man lagt ut en checklista för att skapa församlingens projektplan för Julboken 2011

Kan Julboken 2011 bli ett redskap för församlingens missionsuppdrag? Vad tror du? Skriv en kommentar till den här bloggposten.

100 dagar med Jesus

Svenska Kyrkan i Värnamo startade 7 februari 100 dagar med Jesus i en ekumenisk satsning.
Församlingarna har bjudit till samtalsgrupper under tolv veckor i vår och man sänder närradio.

Samtalsgrupperna använder en bok utgiven på Libris förlag och användes först i Stockholm. Tidigare i år gjorde församlingar i Arvika en gemensam satsning, köpte boken och spred den.

Heliga familjen i platt version med plats för ditt fejs

Dag Sandahl är en mångsidig präst som sedan ett par år arbetar i Högby församling på Öland i Växjö stift. Inför jul berättade på sin blogg om ett inte helt vanligt men lättsamt och smart sätt att uppmärksamma julens budskap:

I Högby kyrkas vapenhus presenterade vi i går den heliga familjen – Maria, Josef och barnet – utsågad i plywood av Åke i Vedborm och målad av Ann på Café Keks och Drakens Håla i Mellböda och med hål för Marias och Josefs ansikte. Där kan folk placera sina egna fejs och fotografera. Åke mätte ut storleken genom att gå in på bilverkstaden i Vedborm och rita mall efter ansiktena där! Det hela blev alltså en turistmagnet på norra Öland och en liten andlig övning i ett vapenhus.

Dag Sandahl är sedan länge anlitat av tidningen Östran för att blogga på tidningens webbplats. Blogipedia om Dag Sandahl.