Dela tro – Dela liv

Dela tro – Dela liv är ett riktigt stort projekt inom Svenska Kyrkan, som startade 2013 och kommer att pågå under flera år och ha flera olika delar.

Till projektet hör också forskning. Hösten 2013 startade det första i en rad. Pedagogen Varoline Gustavsson undersöker vad präster och kyrkomusiker med liturgi, predikan och kyrkomusik förmedlar i församlingens gudstjänst och hur 19-40-åriga körsångare uppfattar gudstjänstens innehåll och form. Vad ger det för livsmening att fira gudstjänst, är en fråga i undersökningen.

I ett informationsbrev från projektledningen berättar man om att workshops är en prioriterad arbetsform. 2014 kommer flera ”arbetsbodar” att hållas på olika ställen i Svenska Kyrkan. Ett av de första mötena ska handla om kyrkorummet.

Och i samråd med stiftskanslierna fördelas nu olika delprojekt mellan stiften.

27-28 maj hålls en konferens på Stiftsgården Stjärnholm. Ämnet är religionspedagogik ur ett ekumeniskt och internationellt perspektiv. Och en så kallad ström på Teologifestivalen i Uppsala 6-8 februari 2015 kommer att heta ”Dela rum, dela tro, dela liv”och vara en del av det större projektet.

Ett lokalt projekt, som borde ses som en del av Dela tro – Dela liv, heter På nya vägar, och drivs av Skövde församling. Följ projektet med hjälp av församlingens särskilda blogg På nya vägar bjuder in till en inspirationsdag den 11 september 2014.

Läs senaste informationsbrevet från ledningen för Dela tro – Dela liv här på nätet

Dela tro – Dela liv har en plats på öppna delen av Svenska Kyrkans gemensamma intranät. Gå dit, följ med där.

Ta reda på mer om Dela tro – Dela liv genom att kontakta Karin Sarja karin.sarja(a)svenskakyrkan.se 018-16 95 09 och Maria Wingård maria.wingard(a)svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Broby församling: Ungt kollektivboende i prästgården

Idén om att göra prästgården till en kristen internationell kommunitet kom från kontraktsprosten Anders O Johansson och man sökte och fick pengar till verksamheten hos Svenska kyrkan på riksplanet. Men också de fyra församlingarna som är med i projektet, Östra Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra församlingar har skjutit till medel.

– I dag bär sig projektet enbart med det församlingarna skjuter till, berättar Daniel Larsson för 
Kristianstadbladet. Han är en av de nio unga i kollektivet.
 
De som bor i kommuniteten arbetar idéellt som kamratstödjare på högstadieskolor och som ledare i Svenska kyrkans ungdomsgrupper och konfirmandgrupper i Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra som ligger i nordöstra Skåne. Som medlemmar i kommuniteten hjälps man åt att sköta huset, lagar mat och äter tillsammans. Det är regelbunden bön två gånger om dagen, som är öppen för allmänheten.

Församlingarnaberättar om Huddle in Broby på sin gemensamma webbplats. Vision för projektet finns här.


Hela artikeln i Kristianstadbladet här 


Foto: Lotta Neurén


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Östervåla: Volontärprojekt med second hand och kafé

Solrosen heter en second-handbutik och kafé i Östervåla i Uppland. Det startade för ett år sedan, men nu utökas verksamheten med ett volontärprojekt.  Verksamhetsledare är Eva Dahlén-Persson och hon arbetar tillsammans med Svenska kyrkan, Lions i Tärnsjö/Östervåla och studieförbundet Bilda.

– Vi vill knyta till oss människor och organisationer i bygden som vill göra insatser av olika slag. Det behövs goda krafter som verkar för att motverka utsattheten och att stärka sammanhållningen i bygden, säger Håkan Nilsson, kyrkoherde i Östervåla Harbo pastorat till Uppsala Nya Tidning.

Gävle: Oh My God!

Med den hösttermin som snart är slut drogs ett skolprojekt igång av Svenska Kyrkans församlingar i Gävle. Projektet ska hitta nya vägar för existentiella samtal med ungdomar som går på gymnasiet. De medarbetare som jobbar för projektet använder mötesplatser som redan finns i skolvärlden och tänker sig att skapa nya. Man söker samarbete med skolledare, lärare och fritidsgårdar. Projektet finansieras till en del med rikskyrkliga pengar och det kommer att pågå under tre år.

Målet är att ge gymnasieungdomar i Gävle möjlighet att reflektera över sina liv, val och värderingar. Att
hitta mötesplatser och arenor som gör dessa samtal möjliga. Projektet ska jobba med spontana samtal som bygger på närvaro och förtroende. Och projektet ska drivas i samarbete med skolan, genom lektionsmedverkan, temadagar och samtalsgrupper. Det ingår också satsningar på kultur och aktiviteter med social inriktning.

I september stod projektgruppens medlemmar som matchvärdar när Gefle IF spelade boll mot Brommapojkarna.  Och i slutet av oktober anordnades en skrivarverkstad med musikern och låtkrivaren Tommie Sewón. I november gjorde Jonas Helgesson uppskattade framträdande på flera skolor.
Oh My God har en egen plats på webben och finns på Facebook med en grupp
I oktober ägnade biskop Ragnar uppmärksamhet åt projektet i sitt visitationstal.

Stickprojektet i Ersboda

Under hösten har det pågått ett stickprojekt på Ersboda i Umeå. Många människor har stickat varsin ruta som sedan resulterat i två filtar och en kudde som går under namnet ”Mångfald berikar”.

Svenska Kyrkans egen tidning i Umeå heter Spira. Från den kommer fotot som Peter Lindegren tagit.

– Vi vill visa att tillsammans blir vi bättre! Tanken bakom detta var att göra något synligt, positivt och gemensamt i bostadsområdet som också visar på att mångfald berikar. Dessa färggranna rutor blir något nytt när de sätts ihop, säger Kersti Sundquist, diakon i Ersbodakyrkan.

De färggranna resultaten består av 370 rutor i olika färger, mönster och kvaliteter. Olika personer har uppmanats att sticka en ruta som är tio gånger tio centimeter som sedan sytts ihop till två filtar och kudde. Trettio personer har deltagit i arbetet och lämnat in sina rutor till kyrkan, slöjdföreningen, ABF eller biblioteket.

Kersti Sundquist från Ersbodakyrkan och Christina Hedström från ABF har drivit idén som sedan har spritts via Nätverket ”Vi tillsammans” som arbetar med barn och unga på Ersboda.

Filtarna och kudden visades upp på Ersbodabiblioteket fram till går. Då lottas alla ut bland dem som varit med och stickat och sytt ihop filtarna.