Dela tro – Dela liv

Dela tro – Dela liv är ett riktigt stort projekt inom Svenska Kyrkan, som startade 2013 och kommer att pågå under flera år och ha flera olika delar.

Till projektet hör också forskning. Hösten 2013 startade det första i en rad. Pedagogen Varoline Gustavsson undersöker vad präster och kyrkomusiker med liturgi, predikan och kyrkomusik förmedlar i församlingens gudstjänst och hur 19-40-åriga körsångare uppfattar gudstjänstens innehåll och form. Vad ger det för livsmening att fira gudstjänst, är en fråga i undersökningen.

I ett informationsbrev från projektledningen berättar man om att workshops är en prioriterad arbetsform. 2014 kommer flera ”arbetsbodar” att hållas på olika ställen i Svenska Kyrkan. Ett av de första mötena ska handla om kyrkorummet.

Och i samråd med stiftskanslierna fördelas nu olika delprojekt mellan stiften.

27-28 maj hålls en konferens på Stiftsgården Stjärnholm. Ämnet är religionspedagogik ur ett ekumeniskt och internationellt perspektiv. Och en så kallad ström på Teologifestivalen i Uppsala 6-8 februari 2015 kommer att heta ”Dela rum, dela tro, dela liv”och vara en del av det större projektet.

Ett lokalt projekt, som borde ses som en del av Dela tro – Dela liv, heter På nya vägar, och drivs av Skövde församling. Följ projektet med hjälp av församlingens särskilda blogg På nya vägar bjuder in till en inspirationsdag den 11 september 2014.

Läs senaste informationsbrevet från ledningen för Dela tro – Dela liv här på nätet

Dela tro – Dela liv har en plats på öppna delen av Svenska Kyrkans gemensamma intranät. Gå dit, följ med där.

Ta reda på mer om Dela tro – Dela liv genom att kontakta Karin Sarja karin.sarja(a)svenskakyrkan.se 018-16 95 09 och Maria Wingård maria.wingard(a)svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Fråga konfirmanderna

Sedan fem år tillbaka görs landsomfattande enkätundersökningar i Svenska Kyrkans församlingar där konfirmanderna får svara på frågor. Konfirmand 2011 har inletts. Nytt för i år är att det är en webbenkät.

Enkäten kommer att besvaras av 10.000 ungdomar. Och det är en stor andel av årets konfirmander. Tidigare undersökningar visar år från år att konfirmanderna är mycket nöjda. 9 av 10 tycker att det haft roligt som konfirmander och 2 av 3 tycker att konfirmandtiden har varit meningsfull. Och det finns församlingar där till och med 9 av 10 svarar att det varit meningsfullt att konfirmeras. Även bland de ungdomar som började med höga förväntningar blev upplevelsen ännu bättre för för var femte.
Videon är hämtad från Lunds stift i Svenska Kyrkan.
Senaste sammanställningen av svaren är från 2009. Den finns att hämta ett stycke ner på webbsidan som den här länken pekar på. (Tyvärr, tyvärr pekar länken på Svenska Kyrkans nya intranät som kräver ID och lösenord som man får från sin församling.)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det finns alltid mer att berätta om livet i Svenska Kyrkan

Det är mycket vanligt att församlingar i Svenska Kyrkan har mer att berätta om vad som händer vardag och söndag. Det behövs fler medarbetare som talar om och visar vad som är på gång och vad församlingen kan erbjuda.

Att det är så här bekräftas av en ny undersökning i Västerås. Många västeråsare vill veta mer om vad Svenska Kyrkan egentligen gör och står för. Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet SKOP på uppdrag av Svenska Kyrkan och visar att många vill ha mer information om vad kyrkan håller på med.

För tre år sedan gjorde församlingarna i Västerås en liknande undersökning, och det som alltså fortfarande är en brist är att berätta vad kyrkan verkligen arbetar med, skriver församlingarnas egen tidning Basilika.

Till radion säger en av kyrkoherdarna i Västerås, Annika Hansson att en brawebbplast, Facebook och bloggar ska användas för att göra det tydligare vad Svenska Kyrkan gör och kan erbjuda.

SR Västmanland Svenska Kyrkan ska bli tydligare säger Annika Hansson, kyrkoherde i Skerike-Gideonsbergs församling