Dela tro – Dela liv

Dela tro – Dela liv är ett riktigt stort projekt inom Svenska Kyrkan, som startade 2013 och kommer att pågå under flera år och ha flera olika delar.

Till projektet hör också forskning. Hösten 2013 startade det första i en rad. Pedagogen Varoline Gustavsson undersöker vad präster och kyrkomusiker med liturgi, predikan och kyrkomusik förmedlar i församlingens gudstjänst och hur 19-40-åriga körsångare uppfattar gudstjänstens innehåll och form. Vad ger det för livsmening att fira gudstjänst, är en fråga i undersökningen.

I ett informationsbrev från projektledningen berättar man om att workshops är en prioriterad arbetsform. 2014 kommer flera ”arbetsbodar” att hållas på olika ställen i Svenska Kyrkan. Ett av de första mötena ska handla om kyrkorummet.

Och i samråd med stiftskanslierna fördelas nu olika delprojekt mellan stiften.

27-28 maj hålls en konferens på Stiftsgården Stjärnholm. Ämnet är religionspedagogik ur ett ekumeniskt och internationellt perspektiv. Och en så kallad ström på Teologifestivalen i Uppsala 6-8 februari 2015 kommer att heta ”Dela rum, dela tro, dela liv”och vara en del av det större projektet.

Ett lokalt projekt, som borde ses som en del av Dela tro – Dela liv, heter På nya vägar, och drivs av Skövde församling. Följ projektet med hjälp av församlingens särskilda blogg På nya vägar bjuder in till en inspirationsdag den 11 september 2014.

Läs senaste informationsbrevet från ledningen för Dela tro – Dela liv här på nätet

Dela tro – Dela liv har en plats på öppna delen av Svenska Kyrkans gemensamma intranät. Gå dit, följ med där.

Ta reda på mer om Dela tro – Dela liv genom att kontakta Karin Sarja karin.sarja(a)svenskakyrkan.se 018-16 95 09 och Maria Wingård maria.wingard(a)svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

8 sätt att be

Svenska Kyrkans församlingar i Umeå har en gemensam tidning. På papper och på nätet.

En av de senaste artiklarna i nättidningen Spira handlar om bön. Det är ett Bönens År i Svenska kyrkan under det pågående kyrkoåret.

Imorgon lördag 9 oktober 2010 kan man komma till Mariakyrkan i Umeå och prova åtta olika sätt att be.

Det blir en heldag om bön, med plats för både stillhet och rörelse, såväl ord som färg.

- Vi pratar och umgås också, säger Örjan Bildt, präst i Mariakyrkan till tidningen Spira. Hans eget favoritsätt att be är klassiska andliga övningar som andlig läsning och återblick över dagen som den helige Ignatius av Loyola lärde ut.

Man trivs när man behövs

En växande rörelse inom  Svenska Kyrkan är Ideellt Forum. Idag möts ideella krafter och ”möjliggörare” till en heldag i Uppsala. Man sitter inne i Kyrkans Hus, som är arbetsplats för många som jobbar nationellt för kyrkan, för stiften och församlingarna.

Dagens tema är Man trivs när man behövs. Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska Kyrkan, skriver de som förberett dagen i en inbjudan. Målsättningen för projektet Volontärbyrån i Svenska Kyrkan var att underlätta för de medlemmar som vill göra en insats.. När projekttiden är slut växlar den fortsatta processen över till en mer långsiktig lösning inom ramen för Ideellt forum i Svensk Kyrkan. I samband med detta uppmärksammas idealitetens betydelser för Svenska Kyrkan idag.

Heldagen i Uppsala sänds direkt över internet med Bambuser. Och videoinspelningarna kan ses i repris eftersom de ligger kvar på internet.

Jag väljer att twittra från eftermiddagen på konferensen. Förmiddagen följde jag själv (delvis)  med hjälp av nätet. Jag använder taggen #ideelltforum. Sök med den och du kan läsa mina korta inlägg i efterhand på http://twitter.com/#search?q=%23ideelltforum

Carina Etander Rimborg bloggar om konferensen.

Enskede Ånsta församling i Svenska Kyrkan Stockholm stift har många volontärer. Församlingen har en policy för volontärer. Det finns glädje och organisation. Församlingen gör en skrien överenskommelse med varje volontär.

Piteå församling har 400 volontärer. Kyrkoherden Maria Berg har gett sina medarbetare att involvera ideella krafter i alla församlingens 74 verksamheter. Igår 21 juni skrev församlingen under en avsiktsförklaring med det lokala föreningslivet, näringslivet och kommun om att göra Piteå till en mer attraktiv och uthållig kommun. Församlingen har många uppgifter att erbjuda sina medlemmar.

Volontärbyrån underlättar för de som vill ha sitt första uppdrag. En webbplats för att erbjuda sig och söka uppdrag. Volontärbyrån i Svenska Kyrkan är samma system. Den är ett urklipp av den större volontärbyrån. Alla församlingar kan infoga en widget på sin egen webbplats.

Skara stift har i flera år valt ideellt medarbetarskap som ett av tre fokusområde. Det har påverkat fortbildningen av anställda medlemmar. – Vi upptäckte att vi behövde ett gemensamt språk. Vi valde att kalla frivilliga för ideella medarbetare. Så vi skriver ”ideella medarbetare” i alla texter som vi som arbetar för stiftets kansli skriver och delar med oss av, säger Gunilla Nordin. Det finns tankar på att slå samman stiftets medarbetarmöten för ideella och anställda.

Katarina Glaser var den första anställda medarbetare som jobbade för Ideellt Forum. Hon gläds åt att se hur visionerna förverkligas. – Jättekul att höra berättelserna från er som vågat prova det nya. Katarina är nu regionchef inom studieförbundet Bilda. Hon betonar vikten av att erbjuda medlemmar som varken är anställda eller förtroendevalda en tillhörighet, rätten att räkna sig till ett ”vi”. Vem är så mycket ”vi” att man får fråga människor om de vill göra en insats. Det finns mycket ”vi och dom” i andra kyrkor i Sverige. Det är så viktigt att våga dela på makten, säger Katarina.

Göran Pettersson är generalsekreterare för Forum för socialt arbete. Ett nätverk för många frivilligorganisationer, bildat 1993 och jobbar med politisk påverkan och opinionsbildning. Forum ha ett bra nyhetsbrev som det är gratis att prenumerera på. Ett nytt åtagande är att förmedla licenser för datorprogram.
Diakonala verksamheter kan få gratis datorprogram.

Ryds församling i Linköping presenterar den ”resa” de gjort. Ellionor Kindstrand är församlingspedagog. Hon berättar om hur de anställda medarbetarna för tre år sedan började inventera vilka medlemmar som gjorde ideella insatser. Man sökte sig fram till en form, en struktur för att bedriva församlingsverksamhet med frivilliga som vill ha ett uppdrag. Frivillighet är en stående punkt på veckomötet för de anställda medarbetarna. En skriven överenskommelse med varje ideell medarbetare, som får en basutbildning och får veta vilka möjligheter till utbildning och fördjupning som kommer att ges. Varje frivillig medarbetare får en handledare.

Ryds församling skrev en utförlig pastoral om frivillighet. För församlingen är frivillighet ett huvudspår. 

Tillsammans är vi kyrka. Du, jag, vi tillsammans.

Från Ryds församling kommer Daniel, en av de frivilliga medarbetarna. Han kom med för ett år sedan och blev konfirmandledare. Han kom och knackade på, sa att han ville hjälpa till och fick en uppgift. Han kände sig välkommen och trygg med att det fanns en struktur och att de anställda medarbetarna verkade veta vad de gjorde.

Vart är vi på väg. Och vill vi dit?

- Är det så att Svenska Kyrkan producerar så mycket att det inte finns tid för att prata om det viktiga och för att provtänka, undrar Bertil Johansson, som nu avslutar ett treårsprojekt om ideellt arbete i Luleå stift.

Volontärbyrån i Svenska Kyrkan startade med Luleå stift som huvudman. Från och med nu kommer sju eller åtta stift att tillsammans svara för huvudmannaskapet.

Se videor från dagen i Uppsala http://bambuser.com/channel/svenskakyrkan/broadcast/844299

Överenskommelsen mellan regeringen och den ideella sektorn finns på egen webbplats.

2011 blir Europeiska Frivilligåret.

Tillägg 19:49 Svenska Kyrkans Tidning rapporterar från Ideellt Forums heldag i Uppsala.

Församlingen som öppnade ögonen och såg: 24 850 arbetstimmar

Det är förstås inte antalet ideella arbetstimmar som medlemmar i församlingen satsar som är det egentliga. Inte ens är det en huvudsak att ha jättemånga som jobbar som volontärer. Livet i församlingen mäts innerst inte i kvantitet. Ändå är det så värdefullt och så uppmuntrande att ta emot rapporter från församlingar i Svenska Kyrkan som lyfter fram ideellt arbete och gör volontärerna synligare.

Kyrkans Tidning skrev för några veckor sedan om Örnsköldsviks församling. Här kunde man räkna in över 250 medlemmar som satsar tid och kraft i sin församling under förra året. Tillsammans lade de ner imponerande 24 580 arbetstimmar, vilket motsvarar minst 12 heltidsanställdas arbetstid.

– En kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang är en kyrka som har framtiden för sig och det tycker jag att vi har inom Örnsköldsviks församling, säger Stefan Alm, församlingens kyrkoherde till Kyrkans Tidning.

Till det kan man lägga att inte ställa volontärerna motsats till de medarbetare som är anställda och yrkesarbetar i församlingen. Församlingens styrelse och ledningen har ett särskilt ansvar för att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan olika kategorier av medlemmar i församlingen.

En församling med mycket delaktighet och engagemang, som den kyrkoherden i Örnsköldsvik beskriver, behöver riktigt dugliga anställda medlemmar som kan det här med att rekrytera volontärer, utbilda och handleda dem.

Svenska Kyrkans Ideellt Forum erbjuder utbildningen Att leda ideella medarbetare. Syftet med utbildningen är att rusta församlingsanställda till att bli möjliggörare för ideellt engagemang, så att de blir bättre på att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. För att kunna leda ideella på ett professionellt sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om ledarskap, yrkesroll, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter som rekrytering, utbildning, utvecklingssamtal, uppmuntran med mera. Utbildningen ges på tre ställen i landet.

13-14 mars anordnar Volontärbyrån en kurs om att leda frivilliga. Hela programmet här.

1000-tals kyrkomedlemmar utbildas för styrelseuppdrag

Den här våren sätter sig många medlemmar i Svenska Kyrkan på skolbänken. De är nyvalda till uppdrag i församlingarnas beslutande organ och behöver skolas in. Eller så har de varit med ett tag och önskar påfyllning.

På olika sätt stöder stiften församlingarna med utbildning. I Lunds stift kommer upp emot 400 att delta i stiftets satsning. Biskopen Antje Jackelén är själv engagerad och säger:

Svenska Kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. Dess utveckling har stor betydelse för vårt samhälle. Kyrkan förvaltar landets mest omfattande kulturarv och den är en självklar plats för glädjens och sorgens högtider lika mycket som för vardagsmöten och samtal.

I Lunds stift är utbildningen uppdelad i en seminariedel och en studiecirkeldel,och tar upp kyrkoordningen, begravningsverksamheten, arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi, internationella frågor och  kommunikation.

Kyrkorådet är arbetsgivare och med uppdraget som förtroendevald följer ett stort ansvar. Dessutom handlar det om att möta förväntningar och krav från anställda och medlemmar. Därför är denna utbildning viktig för både nya och gamla förtroendevalda,

Så säger en av de kursansvariga, Lena Simonsson-Torstensson, kanslichef på stiftskansliet i Lund. Den första seminarierdagen hålls redan imorgon 28 januari i Malmöö. I februari samlas förtroendevalda i  Hässleholm och Helsingborg. Mer om Lunds stifts utbildningar i en pdf här.
I Karlstads stift har man räknat ut att de 88 församlingarna tillsammans har  106 beslutande organ med 1.568 ledamöter, plus ersättare. Och man vet att en stor andel är  är nyvalda för mandatperioden 2010-2013. På sex olika ställen i stiftet samlas de nyvalda till upptaktsfest för att dela tankar om det gemensamma uppdraget som kyrka i Karlstads stift, fira gudstjänst och lyssna till föredrag av biskop Esbjörn Hagberg på temat ”Vår gemensamma framtid”. Redan i lördags 23 januari hölls den första upptakten i Mellerud.
I februari blir det  utbildningsdagar och i mars seminarier på temat Styrning och ledning – Att vara förtroendevald i en föränderlig tid. Sen återkommer man till hösten med fördjupningsdagar om Svenska Kyrkans tro och tradition, om att vara ledamot, att vara arbetsgivare, att arbeta fram vision, mål och församlingsinstruktioner, om ekonomi i församlingen, om begravningsfrågor och ansvaret för gudstjänstlivet.
Stockholms stift samarbetar med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation i sitt utbud av kvällskurser, med start i mitten på februari. Fyra föreläsningar fram till i april kommer man att hinna med.

Uppsala stift kallar sin utbildning för förtroendevalda för DAGS och ger grunderna för nyvalda: kunskap om Svenska Kyrkans organisation och insikter och verktyg för uppdraget i kyrkan. DAGS står för demokrati, ansvar, gemenskap och strategi. I sin inbjudan skriver man:

Som förtroendevald har du del i ansvaret att utveckla verksamheten i din församling. Det förutsätter kunskaper på flera olika områden. Vi kommer att arbeta med församlingens uppdrag ur olika perspektiv samt att fira gudstjänster där vi fördjupar oss lite mera i några av gudstjänstens delar.

På den rikskyrkliga webbplatsen har man samlat mer information om stiftens olika utbildningar för de valda medlemmarna. Stiften samarbetar nästan alltid med Svenska Kyrkans studiefurbund Sensus, som själva berättar om sitt bidrag till utbildningen av de valda på sin webbplats. De böcker som används i kurser och studiecirklar kommer oftast från Svenska Kyrkans förlag Verbum.

Mötesplatser våren 2010

Många möten erbjuds aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan under våren. Hjälp gärna den här bloggens redaktör med påfyllning. Mest intressant är de möten där medlemmar inte behöver vara anställda eller politiker för att få delta och bidra.

Diakoni i praktiken 14-15 januari i Falköping
POSK Kyrkodagar 23-24 januari i Uppsala. Tema: Omvald – Nyvald
Pilgrimseminariet i 23-26 januari i Vadstena
24 timmar om Mening och Engagemang i Luleå. Medv. Ann Heberlein, biskop KG och flera.
Kyrkomusikforum 11-12 februari i Uppsala. Debatter, seminarier och notutställning.
Teologifestivalen 5-7 februari i Uppsala. Tema: Och ljuset lyser i mörkret
Gudstjänstfestival 11-12 mars i Göteborg
Vadstenamöte i Taizeanda 18-21 mars
Konst i kyrkorum 19-20 april i Lund
Sveriges Kyrkosångförbunds 6:e ungdomskörfestival 30 april – 2 maj i Linköping
Världens Fest 4-6 juni i Växjö
Ung på Världens FestSvenska Kyrkans Ungas riksmöte 4-6 juni i Växjö
Pilgrimsmöte 18-19 juni i Loka brunn

Gotlands Kyrkvecka 30 juni – 4 juli i Visby
SSB:s generalkonvent 19-24 juli i Vadstena

OAS sommarmöte 20-24 juli i Borås
Ideellt Forums Idédagar 1-3 oktober i Söderledskyrkan, Farsta församling

Bidra med fler mötesplatser i vår. SMS:a 0733578501 eller mejla Martin Garlöv

Svenska Kyrkans Kyrkodagar i Sundsvall

Aktiva Gustaf Adolfs församling i Sundsvall inbjuder till Kyrkodagar 16-18 oktober. Temat ”Folkkyrkan och demokratin” är högaktuellt, så här bara några veckor efter kyrkovalet.

- Vi vill belysa frågor kring demokratin i Svenska kyrkan och kring uppdraget att vara en folkkyrka, säger kyrkoherden Stefan Nilsson.
Konferensens inledningstalare är stiftets biskop Tony Guldbrandzén. Efter honom talar prästen Christian Braw. Hans rubrik är Kyrkorättens återupprättelse. Andra dagen inleds med rubriken Mötet mellan demokrati och kyrka. Då talar professor Marie-Louise von Bergmann Winberg. Liksom den som som kommer efter henne i programmet Björn Vikström hör hon hemma i den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Innan det blir kväll ska ett panelsamtal mellan ledarna för de kyrkopolitiska partierna klaras av.
Hela programmet här. Sista anmälningdag igår fredag 9 oktober. Är du intresserad och vill komma med, gör ett försök och ta kontakt med församlingen tfn 073-27 10 115. Deltagaravgift: 350 kr

Konferens: Kyrkan är bättre än vi trodde

Fredag 6 november – lördag 7 november inbjuder Sollentuna församling till en konferens om församlingsutveckling i Kummelby kyrka med temat ”Kyrkan är bättre än vi trodde”. (Klicka vidare till en pdf med hela inbjudan) Prästen Gita Andersson skriver i inbjudan:

Kyrkan bättre än vi trodde! Det säger de som vid vuxen ålder kommit till tro på Jesus och fått en tillhörighet till församlingen. Och vi tror att det är sant! Vår erfarenhet är att när människor i tro på Jesus fungerar tillsammans i en gemensam längtan och riktning, då växer en ny tillit fram som blir en förändringsfaktor i både församling och samhälle. Kummelby är en distriktskyrka i Svenska kyrkan Sollentuna. Under de senaste åren har allt fler funnit en tillhörighet till kyrkan, främst genom Alphakursen som genomförts varje termin i tolv år. Tillväxten har lett till en utveckling av såväl gudstjänstliv som församlingsliv, ledarskap, strukturer och växtplatser för frivillighet. Av detta vill vi ge vidare!
Det hela startar med fika och registrering kl 9.00. En timme senare börjar det egentliga programmet. Gemensamma föreläsningar varvas med parallella seminarier. Deltagaravgiften är blygsamma 700 kr.