Pedagogiskt dataspel i kyrkomiljö med fokus på orgeln

imageJag vill att barn och ungdomar ska lockas till kyrkan och tycka det är lika roligt att spela orgel som jag. Data och TV-spel borde vara ett sätt att nå ut till barn och ungdomar…..

”Mysteriet i Katedralen” är än så länge en idé på projektstadiet.
”Mysteriet i Katedralen” är ett sk pusselspel och innehåller fem spelplatser med banor där uppgiften är att hjälpa en kyrkråtta ge en inblick i kyrkans, kyrkomusiken och orgelns värld.
I katedralen finns de vanliga inventarierna som altare, dopfunt, predikstol, instrument och orglar av olika typ och storlek.
Man kan med en spelfigur ta reda på vad katedralens inventarier heter, historisk bakgrund och vad de används till. Ställer man sin spelfigur på en orgel, händer något mer. Spelet visar då barnen i olika steg hur en orgel ser ut ”inuti” och hur man spelar på den. Nivåerna i spelet låter spelaren utforska olika delar av orgeln genom ett flertal utmaningar av både logisk och musikalisk karaktär.
Spelet skall kunna användas både i undervisande och underhållande syfte, både i anknytning till kyrkan och i hemmet.

Berättelse
Spelet berättar en historia med hjälp av tecknade kortfilmer. Kortfilmerna använder gester och färger för att förmedla en handling så barn från sjuårsåldern kan förstå. Musiken till spelplatser och banor är psalmer ur den svenska koralboken och nyskriven orgelmusik.

Spelplatser och banor
För att komma framåt i historien måste barnen i varje spelplats klara ett antal banor (sk pussel). Dessa är konstruerade att vara lärorika och underhållande.
För att komma till en svårare nivå måste man i dessa banor lösa musikaliska eller tekniska problem. Exempelvis spela en melodi, härma en melodi eller ta sig fram i en bana med olika hinder (se bif presentation) – vissa banor är designade efter orgelns teknik och konstruktion.
För att lösa de musikaliska problemen i de olika banorna kan man använda en klaviatur på skärmen eller en sk midiklaviatur. I några banor finns hinder i form av antingen tekniska problem eller figurer som måste överlistas. Här kanske man bara behöver datorns ”piltangenter”.

Varje spelplats presenterar en ny del av orgeln
Jag vill understryka att spelet ska roa alla barn – man ska inte behöva ha föräldrar som är musiker för att ha behållning av spelet.
En förstudie i form av ett litet exempel på pussel är klar. Den är finansierad av Hjofolkhögskola tillsammans med Skövde församling (kostnad 10.000 kr). Den kan laddas ner från www.unicorn-dev.com/files/demo.zip

Existentiell relevans
Spelet ska förhoppningsvis leda till möjlighet att uttrycka sin person och sina känslor i musik med orgeln som verktyg.

Barn och ungas liv
Dataspel riktar sig till barn och ungdom och är ett i detta sammanhang oprövat pedagogiskt verktyg.
Spelet är intressant för barn med olika funktionshinder där praktiskt utövande av musik inte är möjligt.

Långsiktig utveckling
Projektet syftar till att väcka ett intresse som gynnar såväl svenska kyrkan, svenskt musikliv, svenska kyrkomusikerutbildningar, ett levande svenskt orgelbyggeri och intresse för våra kyrkor.
Med tanke på på dataskärmens klaviatur kan man senare ev utveckla en version för tryckkänslig skärm (IPad eller Windows 8). Denna version ingår dock inte i detta projekt.
Svenska kyrkan är den största kulturbäraren när det gäller musik i Sverige.
Kyrkomusiker genererar stor musikverksamhet för alla åldrar.
Orgel, kyrkor och katedraler är ett europeiskt och amerikanskt världsarv.
Projektet ska fungera som en inspiration för alla med intresse för musik, kyrkor, katedraler och orgel i Europa och USA.

Projektledare är Lasse Hagström, diplomorganist, orgelpedagog och kyrkomusiker i Skövde församling.

”Det finns ca 3700 kyrkor i Sverige, i de flesta av dessa finns en kyrkoorgel.
Kyrkan är i de flesta fall synonymt med en kulturyttring som uttrycker en gemenskap, en sammanhållande faktor för en stor del av vårt samhälle. Orgeln är ett instrument som finns i de flesta av dessa kyrkorum.
Vem bär ansvaret för att detta hålls vid liv? Här finns en viktig och avgörande roll som en vision likt denna kan betyda skillnaden. Att möta den yngre generationen på detta uttryckliga sätt kan vara en avgörande skillnad.”

Fredrik Sixten, Domkyrkoorganist