Många fallgropar på vägen mot fred i Colombia

Folkets nej till fredsavtalet blev en väckarklocka för dem som trott att freden nu var säkrad i Colombia. Det skriver Erik Norman i en kommentar till den folkomröstning som blev ett allvarligt politiskt nederlag för regeringen, och som förändrade förutsättningarna för den fortsatta fredsprocessen.

Colombia är utan tvekan den magiska realismens hemland. Här är det otänkbara en del av vardagen och det omöjliga blir gång på gång verklighet. För bara en vecka sedan undertecknades ett historiskt fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan för att få slut på över fem decenniers inbördeskrig.

Något som de många sedan länge har ansett vara omöjligt var nu till slut möjligt. Igår gick folket till röstlokalerna för att ratificera detta fredsavtal, som förhandlats fram under mer än fyra års tid. Och de sa nej. Det som av de flesta, inklusive de som röstade nej till fredsavtalet, ansågs otänkbart var plötsligt ett faktum.

Nej till freden
Hur kunde folket rösta nej till freden? Är det över huvud taget möjligt att förstå detta, som för de flesta icke-colombianer (och för många Colombianer) är praktiskt taget ofattbart? Och vad betyder det för Colombias framtid?

Foto: Erik Norman

Landet befinner sig sedan söndagens omröstning i ett slags juridiskt och politiskt limbo, i vilket ingenting längre är otänkbart eller omöjligt, skriver Erik Norman. Foto: Erik Norman

Till att börja med måste man betänka att den väpnade konflikten har pågått i över ett halvt sekel och skördat hundratusentals offer i flera generationer, samt att alla sidor i kriget har gjort sig skyldiga till oerhörda övergrepp mot civilbefolkningen. Under årtionden har fienden avhumaniserats i det folkliga medvetandet, och det Colombianska samhället är därför djupt polariserat.

För många människor är det helt enkelt otänkbart att försona sig med dem som under så lång tid varit deras dödsfiender. Och verklig försoning är en både lång och svår process som kan ta flera generationer. Trots viss mental och känslomässig förberedelse under de fyra år som fredsförhandlingarna har pågått så är det uppenbart att en majoritet av colombianerna inte är redo att göra upp med landets förflutna riktigt ännu.

Dessutom kan bara mycket få Colombianer minnas en tid utan krig och jag tror faktiskt inte att särskilt många kan föreställa sig hur ett fredligt samhälle verkligen skulle se ut; hur ett Colombia i fred faktiskt skulle vara. Eller hur man kommer dit.

Majoriteten har inte upplevt kriget fasor
En annan avgörande faktor är utan tvekan de stora skillnaderna inom landet. I de regioner som drabbats hårdast av den väpnade konflikten var rösterna för fredsavtalet överväldigande. I Choco, där Svenska kyrkan stödjer Lutherska världsförbundets samarbete med lokala urfolksorganisationer och afrocolombianska organisationer, röstade nästan 80% ja till avtalet. Men regioner som Choco är inte särskilt folkrika, bl a som en följd av kriget. En överväldigande majoritet av Colombias befolkning lever istället i storstadsområden som varit relativt förskonade från krigets fasor.

I Colombia pratades det därför mycket innan folkomröstningen om att landets välmående samhällsklasser hade landsbygdsbefolkningens framtid i sina händer, att de nästan 70% av befolkningen som inte till vardags påverkas av kriget hade möjligheten att avgöra ifall det skulle fortsätta att skörda offer bland den övriga 30 procenten.

Så är det vad som händer nu? Fortsätter kriget som vanligt?

Ingen vet med säkerhet vad folkets nej till fredsavtalet innebär i praktiken eller vad det betyder för framtiden. Landet befinner sig i sedan i går kväll i ett slags juridiskt och politiskt limbo, i vilket ingenting längre är otänkbart eller omöjligt.

Vapenstilleståndet fortsätter
Den goda nyheten i detta tillstånd av nästan total osäkerhet är att vapenstilleståndet mellan regeringen och FARC gerillan fortsätter – i alla fall för stunden. Det försäkrade både Colombias president Juan-Manuel Santos och FARC-gerillans högsta ledare, alias Timochenko, i sina tv-sända tal direkt efter folkomröstningen.

Företrädare för de politiska rörelser som manade folket att rösta nej till fredsavtalet säger också att de trots allt inte är emot freden, men att de har reservationer mot vissa delar av avtalet. Det kan ses som en ljusglimt och som att det finns hopp om att det fortfarande är möjligt att fortsätta framåt på vägen mot en förhandlad fred.

Bland våra samarbetsparter, kyrkorna, andra internationella hjälporganisationer och inom det internationella samfundet som under flera år har stött fredsprocessen var det nog många som med mig inte trodde sina ögon igår när det slutliga valresultatet var ett ofrånkomligt faktum, och som i djup besvikelse kände att det bara var att kasta in handuken och ge upp. Och man ska verkligen inte underskatta stundens allvar eller för riskerna som osäkerheten medför i synnerhet för lokala ledare och människorättsförsvarare runt om i landet. Men Colombia är trots allt den magiska realismens hemland. Det som var otänkbart igår är idag ett faktum, och det som verkar omöjligt idag kommer såsmåningom att bli verklighet.

Ju närmre målet ju svårare
Men vägen mot fred är inte utan fallgropar. Om något så är folkets nej till fredsavtalet en väckarklocka för dem som trott att freden nu var säkrad i Colombia. För tvärt om så blir vägen bara svårare att gå ju mer man närmar sig målet. Omvärldens fortsatta stöd har därför aldrig varit viktigare än nu. Vi får inte ge upp! Allra minst nu när vi är så nära!

Folkomröstningen var ett allvarligt politiskt nederlag för regeringen, och den förändrar förutsättningarna för den fortsatta fredsprocessen, men Colombia har slagit in på och redan tagit flera stora steg på vägen mot fred, som inte kan göras ogjorda. Undertecknandet av fredsavtalet var en historisk händelse, inte i första hand för sitt innehåll utan för att det bevisade att det är möjligt att nå en förhandlingslösning på den väpnade konflikten. Hur eller när den möjligheten till slut kommer att tas till vara återstår att se, men det råder ingen tvekan om att freden är möjlig och att den är alltför värdefull för att inte fortsätta kämpa.

erikErik Norman är liaison officer för Svenska kyrkans partner i Colombia med fokus på fred, demokrati och fredsbyggande samt påverkansarbete och humanitära frågor.

 

Fredsavtal i Colombia undertecknat

Efter mer än ett halvt sekel av strider undertecknade Colombias regering och FARC-gerillan ett historiskt fredsavtal igår. Det skedde inför 2500 särskilt inbjudna representanter för krigets offer, det colombianska civilsamhället och det internationella samfundet. Svenska kyrkans internationella arbetes utsända Erik Norman var med under ceremonin.

Ett viktigt steg. Fredsförhandlingarna mellan gerillan och regeringen har pågått sedan 2012. Nu är fredsavtalet undertecknat. Foto: Erik Norman

Ett viktigt steg. Fredsförhandlingarna mellan gerillan och regeringen i Colombia har pågått sedan 2012. Nu är fredsavtalet undertecknat. Foto: Erik Norman

Avtalet innebär förhoppningsvis slutet på den väpnade konfrontationen mellan regeringstrupperna och FARC-gerillan och är på så sätt ett stort steg framåt på den långa och komplicerade vägen till fred i Colombia, och räddar sannolikt tusentals människoliv i den omedelbara framtiden.

– Samtidigt måste man komma ihåg att kriget fortsätter att rasa i stora delar av landet, där andra väpnade aktörer fortfarande strider om kontrollen över landet och dess rika naturtillgångar, och att morden på MR-försvarare och lokala ledare har ökat dramatiskt det senaste året. Bara sedan det tillkännagavs att fredsavtalet var färdigt, för mindre än en månad sedan, har åtminstone 22 MR-försvarare mördats, säger Erik Norman.

De organisationer Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med i Colombia firade igår, men ägnade den också åt att minnas alla de offer som den väpnade konflikten har skördat. Freden är inte i hamn i och med att fredsavtalet undertecknats – det är en viktig milstolpe, men arbetet för en rättvis och hållbar fred i Colombia fortsätter.

Det är i det arbetet som Svenska kyrkans samarbetspartner står i. Dipaz, som är ett ekumeniskt nätverk för fred planerar att med civila insatser i de mest drabbade områdena övervaka att fredsavtalet efterlevs, och erbjuda stöd till befolkningen. De kommer också följa med offer för den väpnade konflikter till de minnesceremonier som är planerade som en del av statens och FARCs gottgörelse av offren.

Krigströtta colombianer firar fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan #internationelltarbete

Ett filmklipp publicerat av Sv kyrkans internationella arb (@internationellt_arbete)


Att erkänna vad som har hänt, be om förlåtelse och utlova att det inte ska upprepas är avgörande handlingar från statens och FARC-gerillans sida för att kunna bygga en hållbar fred. Läs mer på Dipaz blogg om fredsavtalet.

Svenska kyrkan samarbetar också med ”Red nacional de mujeres”, ett nätverk av kvinnoorganisationer. De kommer nu arbeta för att säkerställa att offren för genusbaserat sexuella våld får sin rätt till övergångsrättvisa erkänd och garantier för att brotten de utsatts för inte ska kunna ges amnesti.

Tillsammans med Lutherska världsförbundet (LVF) fortsätter Svenska kyrkan följa med grupper av urfolk och afrocolombianer i Chocó i deras kamp för rätten till sanning, rättvisa och gottgörelse. Urfolk och afrocolombianer i Chocó som fördrivits från sin mark under den väpnade konflikten kämpar nu för att återfå den och säkerställa att de gruvkoncessioner som lämnats ut ska dras tillbaka. Att staten erkänner deras rätt till marken är avgörande. Följ LVF Colombia på Facebook >>

Igår skrevs historia, men inte det sista kapitlet. Redan på söndag skrivs nästa – då hålls folkomröstningen om fredsavtalet mellan Colombias regering och FARC. Krigströtta colombianer håller andan.

Sofia Nordenmark
Policydialoghandläggare Latinamerika, Svenska kyrkan Internationellt arbete

ACT-alliansen inför toppmöte: Investera i instabila regioner

Inför FN:s toppmöte om migration och flyktingar 19 -20 september kräver ACT-alliansen att investeringarna för att förbättra levnadsförhållandena i instabila stater och regioner ökar, ett större fokus på att skydda utsatta grupper och ett beslut om säkra flyktvägar till Europa.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hotspot på ön Samos i Grekland. Sedan EU:s avtal med Turkiet den 20 mars tas alla flyktingar som kommer till Samos hit för registrering och asylansökan.  Lägret är slutet för besökare och flyktingarna får inte lämna området. Svenska kyrkans lokala partner, Apostoli, bistår bland annat med matpaket, hygienkit, sovsäckar och andra förnödenheter. Foto: Magnus Aronson /Ikon

1 046 600. Det är antalet flyktingar som sökte asyl i EU förra året. En kris för vissa. För andra, toppen av ett isberg – jämfört med de 65 miljoner människor som tvångsförflyttats från sina hem efter konflikter och förföljelse, inklusive 21 miljoner som befinner sig utanför sina hemländer. Helt uppenbart är inte Europa längre ogenomträngligt för trycket från migranter och det sätter ljuset på att flykt är ett globalt fenomen, som måste hanteras globalt, med ett solidariskt, globalt ansvarstagande.

Tyvärr finns det inga tecken på att Europa – eller snarare EU – är redo att ta sin del av ansvaret. En snabb titt på den policy som infördes förra året visar ett övergripande mål: ju färre flyktingar som kommer in i EU, desto bättre.

Europa överväldigades av flyktingströmmarna och en instinktiv självbevarelsedrift tog över. Den 13 september 2015 återinrättade Tyskland gränskontroller, även om landet trots detta tog emot 1,1 miljoner asylsökande förra året. Österrike, Tjeckien, Slovakien och Sverige följde efter. Ungern och Slovenien reste staket för att förhindra människor att ta sig över gränsen. Och rutten via Balkan stängdes slutligen helt och fick 55 000 asylsökande att bli fast i Grekland.

Den 22 mars undertecknade EU ett avtal med Turkiet där EU förband sig att betala Turkiet 3 miljarder euro för att hejda migrationsströmmarna till Europa. Detta innebar att alla migranter och flyktingar som därefter tog sig till Grekland olagligt – inklusive syrierna – skulle skickas tillbaka. I gengäld åtog sig EU att ge 70 000 syriska flyktingar från Turkiet så kallad vidarebosättning i Europa.

Denna modell för att hålla migrationsströmmarna utanför Europa är den nya trenden. Europeiska kommissionen och Europeiska rådet banar väg för andra bilaterala avtal av liknande slag, med början på den afrikanska kontinenten. Att effektivt blockera migranter från att nå EU och att återta utvisade planeras bli villkor för att biståndsmedel ska betalas ut.

EU gratulerar sig själv till att ha förstört smugglarnas affärsmodell på Egeiska havet och minskat antalet olagliga och farliga överfarter. Ändå har uppskattningsvis 292 246 asylsökande och migranter tagit sig in i Europa sedan början av året, samtidigt som 3 198 dött på Medelhavet eller rapporterats saknade.

Vidarebosättning och omplacering av flyktingar har gått extremt långsamt. I juli 2015 kom EU: s medlemsstater överens om att omfördela 22 000 flyktingar och i september 2015 beslutades att flytta 160 000 flyktingar från Grekland och Italien. Fram till den 5 september har 4 519 av de 160 000 flyktingarna flyttats och 7 272 av 22 000 fått vidarebosättning.

Som trosbaserade organisationer har vi kunskapen och möjligheten att nå aktörer och områden som få andra organisationer kan, och kan arbeta med människor i behov av skydd i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Uppfattningen att ett samhälle ska välkomna skyddssökande och värna solidariteten är särskilt viktigt för oss. Men vår uppmaning till de europeiska regeringarna att ta emot sin beskärda del av skyddssökande  – såväl i ett inomeuropeiskt som i ett globalt perspektiv – baseras inte bara på moraliska och teologiska argument. Vi förstår att migrationens drivkrafter inte kommer att försvinna över en natt. Men vi befarar att det planerade tillvägagångssättet, att förflytta gränserna utanför EU i kombination med utdragna perioder i flyktingläger kan ge bränsle åt instabiliteten.

Intressant nog visar forskningsresultat vid Clingendael, institutet för internationella relationer, att: ”Försöken att ta itu med den syriska flyktingkrisen i ursprungsregionen sannolikt kommer fortsätta att vara otillräckliga så länge de större politiska och finansiella initiativen är främst inriktade på att förebygga illegal migration till Europa.”

Forskningen hävdar att om flyktingfrågan lämnas åt regeringar vars främsta motiv är att motverka  att flyktingar etablerar sig, hindrar det dem från att skapa ett anständigt liv. Det sätter också tryck på värdsamhällenas system vilket kan tvinga båda grupperna att ta till alternativa eller negativa strategier för att hantera situationen, vilket enligt forskarna leder till att människor riskerar att utnyttjas eller rekryteras av extremistgrupper.

I ACT-alliansens arbete med flyktingar och invandrare på Afrikas horn, i Mellanöstern och Latinamerika till exempel, ser vi att kvinnors och barns röst ofta inte hörs. Barnäktenskap är vanligt i flyktingläger och bland människor som söker skydd. I en av våra studier framkommer att skyddssökande ofta är i riskzonen för sexuellt våld.

Inför FN: s toppmöte för flyktingar och migranter den 19 september i New York, ber vi EU att verka för konkreta åtaganden och investeringar för att förbättra levnadsförhållandena i instabila stater och regioner; att öka fokus på att skydda utsatta grupper och att skapa säkra flyktvägar till Europa. Detta är avgörande för personer i behov av internationellt skydd och för migranter som söker vidarebosättning, familjeåterförening, rörlighet på alla nivåer inom arbetsmarknaden och studentvisum.
Agnès Bertand
European Refugee Crisis Advocacy Officer, ACT Alliance

ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. I januari 2010 bildade över hundra organisationer med kyrklig bakgrund en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. Genom  ACT-alliansen blir kyrkornas arbete större, effektivare och mer slagkraftigt. Läs mer >>

World Humanitarian Summit – Istanbul blev mer Köpenhamn än Paris

Världens ledare tog inte chansen att visa upp en enad front för att minska det humanitära lidandet, skriver Henrik Fröjmark, policyrådgivare i Svenska kyrkans humanitära team. ”Politiskt blev World Humanitarian Summit (WHS) i Istanbul en näst intill demonstrativ kollektiv axelryckning. Men de uteblivna rubrikerna till trots – världens första humanitära toppmöte levde och vibrerade i sidoeventen.”

Det blev inget toppmöte av den kaliber en hade hoppats. Inte ens den vanligtvis näst intill anemiskt försiktige yrkesoptimisten och FN-chefen Ban Ki-Moon kunde hålla tillbaka sin besvikelse. I sitt slutanförande efter de två dagar som utgjorde världens första humanitära toppmöte uttryckte han djup besvikelse över att världens tyngsta ledare uteblivit. Av de som kan räknas till det internationella toppgarnityret kom endast Angela Merkel. Resten av G7-länderna och säkerhetsrådets permanenta medlemmar skickade ministrar eller lägre rankade diplomater.

whs

Utrikesminister Margot Wallström var en av dem som deltog från Sverige. Foto: World Humanitarian Summit, Flickr

 

Från de stora scenerna radades de vanliga plattityderna om det krisartade läget i världen och vikten av det humanitära arbetet upp. De konkreta högnivå-åtagandena kring ödesfrågor som konfliktförebyggande insatser, skydd av civila i konflikt, humanitärt tillträde och situationen för världens flyktingar uteblev, och de hetaste frågorna bordlades därmed ut i tomma rymden. Bland de få signifikanta högnivåresultaten av toppmötet kan ändå nämnas det så kallade ”Grand Bargain” om finansieringsfrågorna, som utlovar större flexibilitet, större transparens och ökat fokus på lokala aktörer. Men kanske har processen kring World Humanitarian Summit (WHS) ändå utgjort början på ett paradigmskifte inom den humanitära sektorn, där fokus flyttas från det storskaligt internationella till det lokala. Svenska kyrkan och ACT-alliansen är en aktiv del av det skiftet.

Hela processen kring WHS har inneburit en nödvändig diskussion kring det humanitära arbetets framtid, både bland givare och utförare. Vad det sedan kommer att resultera i konkret är upp till både regeringar och oss inom den humanitära sektorn. Bland de tiotusen deltagarna i sidoeventen i Istanbul presenterades och diskuterades idéer och strategier kring hur vi ska arbeta med humanitära insatser i framtiden. WHS har katalyserat en global diskussion om behovet av att reformera ett gammalt stelbent system, och har lyft lokala organisationers och individers kapacitet och uppfinningsrikedom när det gäller att hantera humanitära katastrofer. Nya starka nätverk för organisationer i syd (NEAR) och ett ökat fokus på innovativa finansieringsformer som når lokala aktörer är förhoppningsvis början på en maktförskjutning inom det humanitära systemet.

Det här är områden där organisationerna inom ACT-alliansen ligger i framkant. Det åtagande som vi tillsammans med flera andra organisationer gjort inom Charter 4 Changevisar på en väg framåt när det gäller att stärka både kapacitet, effektivitet och finansiering till lokala aktörer och har rönt stort intresse under WHS. Inför konferensen har ACT arbetat fram fem centrala åtaganden som bland annat lyfter vikten av att inkludera rättighetsbärare i utformandet av humanitära insatser.

På många sätt påminner Istanbul om klimatmötet i Köpenhamn. Frustrationen är stor över uteblivna åtaganden från världssamfundet i en situation där det humanitära läget i världen är extremt svårt. 80 % av de globala insatserna är relaterade till konflikt, där antalet klimatrelaterade flyktingar väntas öka dramatiskt och där antalet flyktingar i världen för första gången någonsin överstiger 60 miljoner. Samma sorts frustration ventilerades efter Köpenhamnsmötet. Samtidigt innebar Köpenhamn en mobilisering av civilsamhällets organisationer, ett uppvaknande från den privata sektorn och kanske till och med en krismedvetenhet hos både FN och ledande stater som sex år senare resulterade i ett relativt framgångsrikt Parismöte.

Om Istanbul faktiskt var Köpenhamn så behöver vi nu sätta igång att förverkliga vägen till det humanitära Paris på allvar. FN:s generalförsamling i höst blir ett första steg att åter väcka de frågor som duckades under toppmötet. Men att WHS i Istanbul inte ledde till någonting är helt enkelt inte sant. Grunden för det som kan bli ett nyare, mer effektivt, flexibelt och transparent humanitärt system som tar till vara på och utvecklar den fulla potentialen i lokala aktörers arbete finns där. Som humanitära aktörer kommer vi behöva fortsätta rannsaka och reformera oss själva inom branschen för att ta detta vidare.

Samtidigt kvarstår faktum. Det politiska trycket på FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar att skydda folkrätten måste öka. Förebyggande insatser mot konflikt och klimatförändringar är det enda som i slutändan kan förändra det humanitära världsläget. Sverige och Margot Wallström var nyckelspelare för att få till stånd the Grand Bargain, varför inte fortsätta i det diplomatiska spåret och tillsammans med FN:s kommande generalsekreterare bjuda in till nästa WHS i Stockholm!

/Henrik Fröjmark, policyrådgivare i Svenska kyrkans humanitära team

World Humanitarian Summit är bara början

Just nu (23-24/5) pågår World Humanitarian Summit i Istanbul. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in till världstoppmötet där regeringschefer från hela världen och representanter från organisationer, näringsliv, drabbade samhällen och civilsamhälle möts. Mötet är det första i sitt slag och syftar till att ta fram strategier för hur länder bättre ska kunna förbereda sig för och möta humanitära situationer, även när dessa pågår under en längre tid.

Sammanlagt samlas omkring 5000 deltagare och Svenska kyrkan finns representerad genom en delegation från ACT-alliansen. Nedan följer ett inlägg skrivet av Reshma Adatia, ACT:S globala humanitära koordinator, inför konferensen.

 

Hari Maya Bhujel kramar om sitt barnbarn Utsab, 5 år, i byn Majhitar i Dhading-distriktet i Nepal, där ACT-alliansen bistått befolkningen efter den förödande jordbävningen 2015. Foto: Paul Jeffrey

Hari Maya Bhujel kramar om sitt barnbarn Utsab, 5 år, i byn Majhitar i Dhading-distriktet i Nepal, där ACT-alliansen bistått befolkningen efter den förödande jordbävningen 2015. Foto: Paul Jeffrey

Efter år av förberedelser är nu den allra första World Humanitarian Summit (WHS) här. Tusentals timmars arbetsinsatser från alla världens hörn, ett flertal rapporter och en mängd åtaganden har föregått under arbetsprocessen. Och när jag nu lägger sista handen på förberedelserna inför min avresa till Istanbul, kommer jag på mig själv med att redan tänka på vad som kommer härnäst.

Jag reflekterar kring ”the Agenda for Humanity” och är glad över de åtaganden som rör inkludering av och ett erkännande av den roll lokala och nationella aktörer spelar jämte sina internationella motsvarigheter i den humanitära kontexten. Jag blir hoppfull när jag hör att begrepp som ”det humanitära ekosystemet” blivit standard i diskussionerna, eftersom det är ett slags erkännande av det icke-statliga organisationer vetat hela tiden, nämligen att vi bidrar med olika styrkor för att uppnå samma mål: att rädda liv, upprätthålla värdighet och ge stöd till människor i nöd.

Men jag känner mig också tveksam.  Jag vet att jag inte är ensam om att undra över vilket det konkreta bidraget blir för de människor vi bistår. Hur säkerställer vi att drabbade människor blir delaktiga i arbetet, inte bara nu utan på sikt? Hur säkerställer vi att kärnan i det vi gör – att snabbt leverera bistånd till så många som möjligt i nöd – inte tappas bort bland alla ord?

Inom ACT-alliansen har vi spenderat månader med att gå igenom de åtaganden vi ville lyfta under WHS. Vi har lagt timmar på möten och diskussioner mellan våra medlemsorganisationer, där vi reflekterat kring det vi hör från drabbade människor i fält. För oss handlar de åtaganden vi landat i inte om WHS, utan om vilken slags aktör vi vill vara i relation till de människor vi bistår. Det handlar om den förändring vi vill åstadkomma och tycker är viktig att lyfta, oavhängigt WHS-processen. För oss innebär WHS en möjlighet att rikta blicken mot oss själva och reflektera kring vilket slags system vi vill vara en del av. Med våra åtaganden vill vi bana väg för hur vi svarar mot humanitära kriser – oavsett om de når igenom nyhetsbruset.

ACT-alliansen består av över 140 trosbaserade organisationer som arbetar inom humanitärt-, utvecklings- och påverkansarbete i över 100 länder runt hela världen. Över 70 % av våra medlemmar är lokala aktörer och hör till de första som svarar upp när en humanitär katastrof inträffar. Vår mångfald är en av våra främsta styrkor, där vi lyckats med utmaningen om en gemensam vision för lokala aktörer som finns på plats före, under och efter en katastrof.

Som vi ser det är WHS bara början. Det är vad som händer efter, när vi utvecklat våra planer och ska göra verkstad av våra åtaganden, som det verkliga arbetet börjar. Vi kommer fortsätta att arbeta tillsammans med och för drabbade befolkningar över hela världen. Vi kommer fortsätta stå till svars inför dem, för vi är övertygade om att slutändan kommer våra åtaganden mätas mot vilken verklig skillnad de haft för att rädda liv och upprätthålla värdigheten bland människor som drabbats av humanitära kriser.  Den bestående tanken jag tar med mig till Istanbul är att humanitärt arbete först och främst handlar om medmänsklighet.

Reshma Adatia har arbetat inom humanitärt bistånd i både sitt hemland Kanada och utomlands i över 15 år. Numera arbetar hon som Global humanitär koordinator på ACT-alliansens sekretariat i Geneve, Schweiz.

Reshma Adatia har arbetat inom humanitärt bistånd i både sitt hemland Kanada och utomlands i över 15 år. Numera arbetar hon som Global humanitär koordinator på ACT-alliansens sekretariat i Geneve, Schweiz.

Översättning: Therése Naomi Jonsson

Originaltexten kan läsas här.

Jämställdhet avgörande fråga när Myanmars nya regering tillträder

Nyligen valdes Htin Kyaw till president i Myanmar i landets första demokratiska val. En mycket viktig milstolpe i den resa som pågått de sista fem åren mot ökad öppenhet och demokratisering.

Resultatet verkar i stort ha tagits emot väl. De lokala tidningarna har beskrivit Kyaw som en person med ett långt förflutet inom National League for Democracy (NLD,) som stått nära Aung San Suu Kyi och varit ett viktigt stöd för henne, inte minst under åren i husarrest.

IMG_0441Men kanske viktigast av allt framhävs att Htin Kyaw har civil bakgrund och inte kommer från militärens lierade. Särskilt positivt för den viktiga fredsprocess som Myanmar står inför är att samtliga väpnade grupper välkomnar beskedet att Htin Kyaw blir president. Även de som inte skrivit under det avtal om vapenvila som tecknats med flera av de etniska minoritetsgruppernas väpnade fraktioner, är positiva till Htin Kyaw.

På stan i Yangon är tongångarna också positiva, om än försiktiga. En taxichaufför jag pratade med hoppades att den nya regeringen ska bidra till en lösning på konflikten i hans hemstat Rakhine som plågats av spänningar och våld mellan olika grupper.

En konstnär berättade om hur landet mer och mer öppnat upp sig de sista åren, det går att tala om yttrandefrihet allt mer menade han och tillsättningen av Kyaw är ett klokt steg i rätt riktning.

Kommentarerna från bland annat Karen National Union (KNU), en politisk organisation för en av de största minoritetsgrupperna, är att valet av president speglar NLD:s beslutsamhet att försöka få till stånd nationell försoning och fredsbyggande.

Jämställdhetsfrågor på alla nivåer i samhället och att få stridande grupper till förhandlingsbordet är utmaningar som väntar den demokratiskt valda presidenten och Myanmars regering. Foto: Mikael Wiking

Just detta tycks vara en fråga som många bedömare undrat hur NLD ska lyckas med när de nu får makten. Inte minst eftersom det är svårt att föreställa sig fredsbyggande på en övergripande nationell nivå, med samtliga väpnade grupper, eftersom ett stort antal av dem inte skrivit på vapenvilan.

Svenska kyrkan finns på plats i Myanmar och stödjer arbete genom bland annat LWF som syftar till att stärka det civila samhällets förmåga att utkräva ansvar från myndigheter och andra skyldighetsbärare, samt Myanmar Council of Churches (MCC) som arbetar med förtroende- och fredsbyggande arbete genom interreligiös dialog.

En av många frågor som ska bli intressant att följa är hur sammanslagningen och minskningen av regeringens ministerier ska gå, den ingående regeringen har aviserat en minskning från 36 till 21 ministerier. I grunden verkar det vara positivt att minska byråkratin och kostnaderna med många ministerier, men det är viktigt att övergången sker på ett planerat och väl samordnat sätt.

Samtidigt är det tänkt att Aung San Suu Kyi ska leda fyra av dessa ministerier. Frågetecken finns om vilka signaler det sänder att antalet kvinnor bland regeringens ministrar blir färre. I nuläget är Aung San Suu Kyi den enda kvinnan bland de tilltänkta ministrarna, tidigare var två ministrar och en vice minister kvinnor.

Jag har fått privilegiet att tillsammans med LWF delta i ett nationellt jämställdhetsnätverk som just nu arbetar med att ta fram en skuggrapport på CEDAW-rapporten för Myanmar. I den här processen tittar vi i arbetsgrupper bland annat på landets lagar utifrån ett genusperspektiv.

Frågan om kvinnors representation i beslutsfattande positioner, på alla nivåer i samhället, är en återkommande en utmaning även i den granskningen. Den går även igen i Universal Periodic Review-projektet (UPR) som Svenska kyrkan stött civilsamhället att ta fram en skuggrapport till. Här handlar en av rekommendationerna som givits till Myanmars regering om just vikten av att ett kvoteringssystem inrättas med mandat att ett minimum av 30 procent av beslutsfattarna på lokal och nationell regeringsnivå är kvinnor. I början på april ska den nya regeringen tillträda, en mycket spännande tid ligger framför oss med andra ord.

 

Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

Mikael Wiking
Regional representant

Dignity, Freedom , and Grace

HIV has ravaged the world and eroded the life from some 78 million people who have been infected by HIV since 1981. Of these almost 40 million have died. This seems a very grim picture, particularly at a time when interest in HIV seems to be waning fast. Currently we know that there are at least 37 million people living with HIV, and only 16 million of them have access to medication needed to treat HIV.

Book Discsion on Dignity, Freedom and Grace at WCC

Book Discsion on Dignity, Freedom and Grace at WCC

Factors which inhibit the rapid and complete roll out of a medical response to HIV are complex enough in themselves, but the factors which continue to fuel the fear, stigma and denialism around HIV are deeply entrenched in our society. In reality less than half of the people currently living with HIV know their HIV status. This means that the majority of people living with HIV are simply carrying on with “life as usual”, fearful of knowing their status or ignorant of the need to get tested in the first place.

HIV has attacked us at one of the points we as human beings are most vulnerable; our intimacy. Nowhere are we more exposed, more vulnerable that the moment we share at the deepest level with another person through the life giving, life affirming act of making love, or having sex. What feeds this vulnerability even more is our inability to want to talk about this most private of moments. Our reticence to talk about sex and sexuality is frequently fueled by religious teaching or rhetoric. Claims of sexuality only being possible if heterosexual, intimacy only being “legal” in the sanctity of marriage reserved to those our church chooses to extend it to, creates immediate inequality and additional vulnerability for those who find themselves on the outside of opposite sex attraction.

The Ecumenical Advocacy, one of the ecumenical Initiatives of the World Council of Churches, embarked on an ambitious challenge in 2011 by bringing together people of diverse doctrinal and denominational understandings in relation to human sexuality. The goal of these dialogues was to find a safe space to meet “the other”. Clearly debate was never the objective, rather an open dialogue which allowed participants to listen with love to those who held diametrically different views than their own.

Through support by NORAD and UNAIDS, EAA was able to not only hold successive dialogues, but to collect stories and articles relating to faith, HIV and Human Rights. In a book discussion held at the WCC headquarters on the evening of 10th March Dignity, Freedom and Grace was presented to the Members of the WCC Churches Commission on International Affairs. Professor Isabel Phiri, Associate General Secretary for Public Witness and Diakonia, spoke of the crucial nature of this publication, as a resource Universities would welcome, and researches would reference.

“Dignity, Freedom, and Grace broaches the truly tough questions faced by those with HIV and those who work directly or programmatically with them. It offers strong, substantive discussions of the meaning of human rights, its relation to the more religious language of church traditions, the contextual wisdom of key populations most at risk for HIV, and the best practices and theological reflection of Christian churches.” (WCC Review of the publication) http://www.oikoumene.org/en/resources/publications/dignity-freedom-and-grace

Kyrkornas världsråd: Politisk vilja krävs för fred i Syrien

De senaste veckorna har Syrien sett en ny våg av fredliga demonstrationer. Det syriska folket är tydliga med vad de vill ha: ett enat, demokratiskt Syrien med lika rättigheter för alla medborgare. Det skriver Kyrkornas världsråd tillsammans med Pax Christi International i en vädjan till alla berörda parter att visa god vilja och att delta i förhandlingarna i Genève.

”En grundläggande ingrediens för fred, politisk vilja, har saknats i Syrien. Vi uppmanar de regeringar med inflytande i denna konflikt att ta itu med grundorsakerna till så mycket död och förstörelse som har drivit, och fortfarande driver, så många människor från sina hem.” Ur uttalandet. Läs det i sin helhet nedan:

Negotiations should end the conflict and bring political transition in Syria

In March 2016, we mark the 5th anniversary of the popular uprising in Syria.
The first cessation of hostilities after five years of war in Syria began
on 27 February 2016. Although there have been dozens of violations of
the ceasefire daily, many communities have, for the first time in years,
witnessed a period of calm and respite from bombardments. This fragile
ceasefire follows UN Security Council Resolution 2268.1

Despite renewed diplomatic efforts, there is little hope for an early end
to the fighting in Syria. This ongoing war presents one of the greatest political
and moral challenges of our time. Now an international conflict, it
has the potential for additional destabilisation at the regional and international
levels.

The World Council of Churches and Pax Christi International urgently appeal
to all involved parties to demonstrate good will and to take part in
negotiations in Geneva. A fundamental ingredient for peace, political
will, has been lacking in Syria. We call upon those governments with influence
in this conflict to address the root causes of so much death and
destruction that has driven so many people from their homes and continues
to do so.

Hundreds of thousands of victims have been claimed by the violence in
Syria, which has left many millions more without a home or means of sustenance.
We urge the international community to seek an end to the violence
and, at the same time, to engage in dialogue toward a political
transition that enables the country to return swiftly to peace.

The intra-Syrian talks which begin on 15 March in Geneva must create the conditions
for such a political transition. The Syrian people must be at the centre
of the resolution of the conflict. Other states (in particular the members
of the International Syria Support Group) and non-state actors must
support a Syrian-led process.

Large-scale humanitarian aid to the afflicted populations throughout Syria
and to the many refugees seeking safety in neighbouring countries also
must be assured. Increased aid to besieged areas and a lull in the violence
could show the Syrian people that a political process could lead to
results, thus contributing to public support for the necessary revival of
the Geneva peace talks.

In recent weeks we have seen a new wave of peaceful demonstrations in
Syria. The Syrian people are clear about what they want: a united, democratic
Syria where all citizens enjoy equal rights. The demonstrations
spoke out clearly against dividing the country. That political momentum
should not be lost. All parties must support civil society in its critical role
in the process of ceasefire and human rights monitoring, violence reduction,
trust building, facilitating public debate and conflict transformation.

The massive call for freedom and democracy in Syria underlines the urgency
of prioritizing political transition to an inclusive and democratic
state. That should be a primary goal in Geneva. A ”Syria First” strategy is
needed, instead of an ”ISIS First” strategy. We are supporting the democratic
platform in Syria. We believe that’s the only way ISIS can be defeated.
A large-scale reconstruction programme which includes the reform of
state institutions should be started and supervised by the United Nations.

In the long term, a transparent process of transitional justice and reconciliation
in which all ethnic, political and religious groups are included
should be initiated and include active participation from the different
sectors of civil society.

Our hearts break for the suffering experienced by people from all religious
traditions who have become victims of civil war, chaos and terrorist
violence. The diversity of the region must be preserved and the rights of
all regardless of religion, ethnicity or gender must be secured. The religious
and social values of the Syrian people, including freedom, dignity
and tolerance, in addition to the Universal Declaration of Human Rights,
are essential references in the protection of the rights of all citizens.

As Christian organisations we stand with our brothers and sisters in the
region and will support them in their efforts to restore peace in their
countries and make sure they and other religions and ethnic groups will
all be active participants in the future of the region.

Geneva/Brussels, 15 March 2016

Berta Caceres är död – hon mördades 3 mars

Att kämpa för mänskliga rättigheter är att kastas mellan hopp och förtvivlan. I förrgår kände jag mig lycklig efter att under en vecka ha mött Jenny Neme, generalsekreterare för freds- och icke-våldsorganisationen Justapaz från Colombia. Hon hade berättat om hur Justapaz arbetar på lokal nivå med att utbilda i fredlig konfliktlösning, dokumentera övergrepp mot mänskliga rättigheter för att sedan föra upp erfarenheterna från den lokala nivån med ett arbete på nationell och internationell nivå. Tillsammans med stora delar av civilsamhället lyfter de vikten av att Colombia nu bestämmer sig för att gå mot en hållbar och långsiktig fred där hela samhället inkluderas i fredsbyggandet och där kvinnor är en del av den processen och finns med där beslut fattas. Deras 25 år långa erfarenhet av att arbeta lokalt för fred ger dem trovärdighet.

Igår morse möttes jag av den hemska nyheten att den honduranska människorättsaktivisten Berta Caceres har mördats i sitt hem! Min lycka förbyttes till sorg och bestörtning. Berta Caceres är urfolk av gruppen Lenka och har under årtionden kämpat för Lenkas, Garífunas och andra urfolks rättigheter och kämpat för miljön i det område de bor i. Hon var med och startade den nationella urfolksorganisationen COPINH.

Under de senaste veckorna har jag känt stark tillförsikt och tro på att kampen för mänskliga rättigheter trots allt långsamt går framåt. 20 år efter att inbördeskriget i Guatemala slutade dömdes för en vecka sedan två militärer för brottet mot mänskligheten för sexuellt slaveri. Det är första gången en nationell domstol prövat och dömt för detta brott som definieras i Romstadgan. Under åratal har guatemalanska kvinnoorganisationer och människorättsorganisationer samlat bevis och förberett målet. Efter 30 år fick de kvinnor som hölls fångna som sexslavar på en militärförläggning under lång tid, i början av 1980-talet, se hur rättvisa skipades. Domen visar att Guatemala långsamt går vidare på sin väg för att ta itu med sitt förflutna och det som hände under det 36 år långa och grymma inbördeskriget.

Domen fick mig att känna hopp om att rätten till sanning, rättvisa och gottgörelse kan uppfyllas, även om de som drabbats av människorättskränkningar ibland tvingas vänta lång tid. I februari 1999 stod jag på torget i Guatemala city tillsammans med 10 000 andra människor när Guatemalas sanningskommission presenterade sin rapport där de slog fast att ett folkmord begåtts när fler än 200 000 människor hade dödats under inbördeskriget – de flesta av dem mayabefolkning. Trots den noggranna dokumentationen av vad som hände under inbördeskriget i Guatemala har nästan inga av de ansvariga ställts inför rätta. Istället har människorättsförsvarare i Guatemala fortsatt utsättas för hot, fysiska attacker, smutskastning och ställts inför rätta, anklagade för påhittade brott.

I Colombia har kvinnorörelsen och de organisationer som arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter lyckats påverka regeringen och FARC-gerillan i deras förhandlingar om ett fredsavtal dem emellan. Efter påtryckningar satte regeringen och FARC upp en underkommission för genus med representanter från kvinnoorganisationer. De har tryckt på för att det sexuella våld som har begåtts inom konflikten i Colombia ska ingå i regeringens och FARCs samtal. Såsom på många andra platser har detta ämne varit tabu att tala om och inga av de väpnade aktörerna har velat erkänna att de använt sexuellt våld som en del av sin krigföring. Nu kommer långsamt mer och mer information fram om hur sexuellt våld systematiskt har använts av de olika väpnade aktörerna.

Mordet på Berta Caceres får mig att känna mig nedslagen, nästan deprimerad. När ska det bli möjligt att kämpa för mänskliga rättigheter utan att behöva riskera sitt liv?

Så länge civilsamhällesorganisationer och människor hotas och begränsas i sitt arbete är det vår plikt som människor att finnas där och låta dem som överlever bära vittne om vad de har varit med om. Det är vår plikt att orka lyssna på ofta fruktansvärda berättelser om övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Det är vår plikt att kräva rätten till sanning, rättvisa och gottgörelse för dem och ge röst åt dem som inte längre lever.

Berta Caceres hade sedan flera år tillbaka dödshot emot sig. Hon berättade 2013 för Amnesty om hur dessa påverkade henne och begränsade henne i sitt arbete. Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter hade också beviljat henne skyddsåtgärder. Dessa skyddsåtgärder slog fast Honduras skyldighet att se till att hon hade effektivt skydd. Så sent som förra veckan kallade Berta Caceres till en presskonferens där hon berättade om morden på fyra medlemmar från hennes lokalsamhälle.

Det brutala mordet på Berta Caceres måste utredas effektivt och omvärlden måste ägna större intresse åt den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Honduras. Övriga stater kan inte acceptera att Honduras inte garanterar allas rätt att arbeta för mänskliga rättigheter utan bidrar till förtryck mot dem. Vi som arbetar för mänskliga rättigheter måste ge honduranska människorättsförsvarare ännu mera stöd och reflektera över hur vi kan bidra till att öka deras trygghet.

Kondoleanserna efter mordet på Berta Caceres har strömmat in till COPINH: http://www.copinh.org/article/solidaridad-activa-con-el-copinh-adhesiones-al-pro/.

Alla vi som sörjer mordet på Berta Caceres och som ser det som ett nederlag i kampen för mänskliga rättigheter får nu samla oss och söka ny kraft för att fortsätta arbeta tillsammans.

Svenska kyrkan arbetar i Honduras tillsammans med Luterska Världsförbundet och den luterska kyrkan ICLH. Det luterska världsförbundet samarbetar i Honduras med småbondeorganisationer, lokala miljö- och demokratiorganisationer och ingår i nätverk där COPINH har funnits med.

Sofia Nordenmark, policydialoghandläggare Latinamerika, Svenska kyrkans Internationella avdelning

Generell välfärd – bara för svenskar?

Social trygghet är mer än ekonomiska bidrag. Den är en mänsklig rättighet, ett erkännande och den skapar tillhörighet. Dessa värden står på spel om förslaget om att begränsa den generella välfärden för nyanlända går igenom.

Välfärd berör oss alla. Fattig som rik, anställd som arbetslös, medborgare som asylsökande eller papperslös. Vi påverkas om vi får del av den – kan vi få barnbidrag, försörjningsstöd och pension när vi behöver det? Hur mycket skatt måste vi betala för den när vi arbetar? Lika mycket påverkas vi om vi står utanför systemet, oavsett om vi arbetar eller inte – hur ska vi klara oss utan stöd? Vem kan vi få hjälp av istället? Vad behöver vi göra för att få del av välfärden?

 

Under andra världskriget gjorde Folkberedskapen, som var en del av Statens informationsstyrelse, en studiecirkel med titeln Den svenska livsformen (1942) som skulle skapa en samling kring svenska värden och stärka den andliga beredskapen. Ett av fem kapitel i studiecirkeln handlade om svensk socialpolitik. Kapitlet inleddes med bilden nedan, som visar hur folkhemspolitiken tolkades som en skyddsmur mot en hård och stormig omvärld. Bild: Den svenska livsformen. 1942  Text: Hundra år av välfärdspolitik : Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige. Klas Åmark, 2005.

Bild: Den svenska livsformen. 1942

Under andra världskriget gjorde Folkberedskapen, som var en del av Statens informationsstyrelse, en studiecirkel med titeln Den svenska livsformen (1942) som skulle skapa en samling kring svenska värden och stärka den andliga beredskapen. Ett av fem kapitel i studiecirkeln handlade om svensk socialpolitik. Kapitlet inleddes med bilden ovan, som visar hur folkhemspolitiken tolkades som en skyddsmur mot en hård och stormig omvärld. (Text: Hundra år av välfärdspolitik : Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige. Klas Åmark, 2005.)

Social trygghet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett liv i värdighet.[1] Det är Svenska kyrkans utgångspunkt i vårt arbete för att stödja utvecklingen av sociala trygghetssystem i fattigare delar av världen. Förra året presenterade Svenska kyrkan rapporten Inte bara för svenskar som visar hur lärdomar från den svenska modellen med en generell välfärdsstat kan bidra till utveckling.

När människors grundläggande behov av ekonomisk och social trygghet tillgodoses händer flera saker. I utvärderingar av ”cash transfer”-program  (utvecklingsprogram med kontantbidrag) i Jemen, Palestina, Kenya, Mocambique och Uganda vittnar deltagare bland annat om hur deras hälsa förbättras, att deras barn kan gå kvar i skolan och att de har lättare att få lån och starta företagsverksamhet.

I flera fall vittnar deltagarna också om hur något väldigt grundläggande stärks, nämligen deras identitet och känsla av tillhörighet. Cash transfer-programmen är ofta första gången som människor förses med någon form av ID-handling eller blir registrerade. Det kan låta som en formalitet, men för någon som aldrig förut blivit erkänd som samhällsmedlem, eller som endast räknats som någon annans maka, så kan det betyda jättemycket.

Regeringar i låg- och medelinkomstländer uppskattar också alltmer de samhälleliga och ekonomiska fördelarna med social trygghet. Barnbidrag, pensioner och fria skolluncher sprider sig därför i rask takt i sydländer (World Social Protection Report 2014/2015, ILO).

Expansionen av sociala trygghetssystem i Asien, Afrika och Latinamerika står i skarp kontrast till den diskussion om välfärdssystemen som just nu pågår runtom i Europa, inte minst i Sverige. Här hemma debatteras ett förslag om att begränsa den generella välfärden för människor med temporära uppehållstillstånd i Sverige. Det vill säga för många av de som nu flyr hit från konflikt och otrygghet, om regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande klubbas igenom i vår.

Just nu förhandlar Storbritannien om sitt EU-medlemskap, där ett av huvudkraven som David Cameron verkar få igenom är att få hindra inflyttade EU-medborgare från att få del av brittiska välfärdsbidrag i upp till fyra år, då det brittiska välfärdssystemet anses vara under för hård press.

Välfärden i europeiska länder bygger på att människor arbetar och betalar skatt. Frågan som borde diskuteras borde då rimligen vara: Hur påverkar sänkta bidrag, eller inga bidrag alls, möjligheterna för människor som flytt eller flyttat hit att snabbt integreras i samhället och att komma i arbete och betala skatt?

Och lika viktigt, hur påverkas människor av att ställas mer eller mindre utanför ett av samhällets viktigaste system? Vad sänder det för signaler om människovärde, delaktighet och rättvisa?

Vad vi inte får glömma är att social trygghet är något mycket större än bidragen i sig. Den är ett erkännande, den skapar tillhörighet. Den är en rättighet, och en förutsättning för värdighet.

 Gunilla Palm, policyrådgivare för hållbar försörjning 

 

[1] Art. 22 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

Art. 9 och 11 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter