”EU måste skapa säkra och lagliga vägar till Europa”

Svenska kyrkan har under lång tid krävt förändring av EU:s flyktingpolitik. Den senaste tidens humanitära kris i Europas flyktingmottagande har med än större tydlighet påvisat att politiken måste förändras. Svenska kyrkan uppmanar nu än en gång EU:s medlemsstater till gemensamt agerande och ansvarstagande bland annat genom ett uttalande med ACT-alliansen, ett kyrkligt biståndsnätverk.

– Ett av de viktigaste kraven som vi ställer är att avskaffa visumkravet för flyktingar från krigsområden och diktaturer som Syrien och Eritrea. Kravet på visum gör att människor tvingas ta stora risker och inte sällan förlorar livet under sin flykt till Europa, och det göder dessutom kriminella nätverk, säger Kristina Hellqvist, chef för det humanitära teamet på Svenska kyrkans internationella arbete.

Svenska kyrkan deltog när tusentals människor samlades i helgen på Sergels torg i en manifestation för säkra flyktvägar. Foto: Erik Nihlgård

Svenska kyrkan deltog när tusentals människor samlades i helgen på Sergels torg i en manifestation för säkra flyktvägar. Foto: Erik Nihlgård

Uttalandet från ACT-alliansen innehåller ett flertal punkter. Några av kraven är utökade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (framförallt civila), särskilt stöd till ensamkommande barn samt en aktiv och konkret utrikespolitik tillsammans med flyktingarnas ursprungsländer och det internationella samfundet för att finna politiska lösningar på krisen.

Majoriteten av dem som tar sig till Europa är flyktingar från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak och Somalia. Antalet fortsätter att öka. De flesta flyr krig, konflikter eller förföljelse i sina hemländer, men många flyr även från försämrade villkor i de länder dit de först flytt.
ACT-alliansens medlemmar ger humanitärt bistånd i flyktingarnas ursprungsländer, till exempel Syrien och Irak, i grannländer som Turkiet och Libanon, och alltmer i transitländerna Grekland, Serbien och Ungern. För att komma åt grundorsakerna till varför människor flyr vill ACT-alliansen se satsningar på utveckling och bistånd.

– Situationen är mycket allvarlig. EU måste ta detta på allvar och arbeta för fred, säkerhet och ekonomisk utveckling i Mellanöstern, som är vårt närområde, säger Kristina Hellqvist.

ACT-alliansens uttalande är ett av många kyrkliga aktioner för att påverka beslutsfattare, bland annat driver CCME, en ekumenisk organisation för flykting- och migrationsfrågor där Svenska kyrkan är medlem, liknande krav. Gemensamma uttalanden har kommit från CCME, Kyrkornas Världsråd och Europeiska kyrkokonferensen.

– Som kyrka är vi på olika sätt djupt engagerade i människors okränkbara värdighet, global solidaritet och för att skapa ett samhälle som välkomnar flyktingar och människor i nöd. För att EU ska agera krävs politisk vilja. Att vi går ut tillsammans i ACT-alliansen kan skapa ett ökat tryck inte minst eftersom vi som humanitära aktörer har stor trovärdighet.

Det stora engagemang som nu manifesteras på gator och torg runt om i Europa, och som kyrkorna är del av, är också oerhört viktigt. EU:s medlemsstater har redskap och resurser för att ta ansvar för flyktingsituationen. Vad som behövs är politisk vilja och beslutsfattare med mod och insikt om vad som krävs, säger Kristina Hellqvist.

Mer information: ACT-alliansen är ett nätverk med över 140 kyrkor och trosbaserade organisationer som arbetar tillsammans i 140 länder för att åstadkomma en hållbar förändring för människor som drabbats av kriser, katastrofer, fattigdom och orättvisor.

ACT Alliance EU arbetar med opinionsbildning inom internationell humanitär rätt. Syfte är att främja rättvisa, fred och att utrota fattigdom genom att påverka beslut på EU: nivå.

Läs hela uttalandet:
ACT EU uttalande angående flyktingkrisen_150914

Almedalen: Svenska kyrkan och superutvecklingsåret

Vi är mitt inne i ett superutvecklingsår.

Det är i år som världen ska sätta den agenda som ska skapa en hållbar framtid för alla. #post2015, förkortningen för processen att ta fram en ny utvecklingsagenda, trendade för en stund twitter under Almedalsveckan. Det är stort. Det ger energi. Det inger hopp.

Under tre dagar har jag suttit, stått och minglat runt. Temat i de flesta samtal har varit kring hur vi nu ska ta ansvar för en ny utvecklingsagenda. I september kommer världens ledare skriva under 17 universella hållbarhetsmål som ska gälla för alla länder. I december i Paris ska ett nytt globalt klimatavtal skapa förutsättningarna. Innan dess om en vecka i Addis Abeba ska frågan om hur agendan ska finansieras diskuteras och förhoppningsvis kommer gedigna åttaganden att antas. Det är stort LIKE på att Sverige skickar statsministern tillsammans med biståndsministern och finansmarknadsministern till Addis. Det visar på ett engagemang och en vilja att vara den förebild som många länder förväntar sig att Sverige ska vara. Concord Sverige, där Svenska kyrkans är medlem, kommer att ingå i delegationen som representant för det civila samhället. Det blir en viktig roll då stora ord måste följas upp. Peter Sörbom, policyrådgivare på Concord Sverige sa i ett seminarium till biståndsministern: ”Uppföljning av åttagande kring finansiering är en nyckelfråga.”

Ett av de 17 målen, mål 16, handlar om fredliga samhällen och god samhällsstyrning. Frihet från våld på alla nivåer i samhället är en grundpelare för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Våld föder våld och vi ser med oro på utvecklingen i världen. Möjligheterna för civilsamhällesorganisationer i många länder minskar. Lagar som kryper det demoratiska utrymmet hotar möjligheten att ställa ledare till ansvar och krymper möjligheten för människorättsförsvarare att verka. ”Utrymmet för det civila samhället är grundläggande för ett fredsavtal i Colombia.” menade Marina Callego från Ruta Pacifica i Colombia. En organisation Svenska kyrkan stödjer.

Vikten av att arbeta med jämställdhet finns i alla mål men är också ett eget mål. Mål 5. I seminariet Ingen fred utan kvinnor, perspektiv från Colombia och Afghanistan blev det tydligt. Varför var det bara män som förhandlade mellan regeringen och gerillan i Colombia? Forskning menar att kvinnors deltagande är en förutsättning för hållbar fred.

Hållbar fred, dialog och möten mellan religioner var också temat på minglet Tron som drivkraft i hållbar aktivism som bland annat Svenska kyrkans internationella arbete/agera volontärerna, Sveriges muslimer för fred och rättvisa, Sensus och Kristna freds ordnade under onsdagskvällen. Det minglet slutade i en fredlig manifestation under banderollen Enade i tron – på gränslös kärlek.

Mål 10 utmanar världens ojämlikhet och orättvisa inkomstfördelning inom och mellan länder. Människor som lever i fattigdom måste få tillgång till den ekonomiska tillväxten. Detta hänger samman med mål 8 – anständiga arbeten och mål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Här har näringslivet en avgörande roll. I olika seminarier lyfte HM och Volvo affärsmöjligheter med den nya hållbarhetsagendan. Och att målen tydligt kan integreras i deras verksamhet. Sverige kan visa på den svenska modellen för öppenhet och samarbete mellan lika aktörer som näringsliv, civilsamhälle och människorättsförsvarare sa Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan i seminariet En universell utvecklingsagenda post 2015 – allas och ingens ansvar?.

Mer än 1000 namnunderskrifter för kampanjen #ACTforclimatejustice #EttSteg har samtalats in under Almedalsveckan. Och kampanjlåten har hörts över hamnen i Visby. Kraven är enkla men viktiga. Att drastiskt minska koldioxidutsläppen och stötta världens fattiga med finansiering till klimatanpassning och att arbeta för en hållbar utveckling.

Att klimat är en jämställdhetsfråga och att jämställdhet är den viktigaste utvecklingsfrågan konstaterades på ett seminarium om klimat och jämställdhet. Det visar på hur frågor hänger ihop och hur vi inte kan arbeta i stuprör. Länder får nu inte välja att bara arbeta med några av målen utan se att dessa 17 mål är ett ramverk för hållbar utveckling där alla delar måste finnas med. Hållbarhetsmålen blir ett normgivande ramverk som möjliggör ansvarsutkrävande i alla länder.

Kommuner i Sverige står redo att arbeta med den nya hållbarhetsagendan. Och mycket görs redan. Det framgick under seminariet Vilken roll spelar lokala aktörer för att vi ska uppnå FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål? Där jag deltog för Concord och Svenska kyrkan. Nu behövs verktyg och mötesplatser för kunskap och reflektion mellan människor i olika länder. Robertsfors kan lära av Nairobi och Manilla av Botkyrka.

Addis, New York, Paris. Finansiering, hållbara utvecklingsmål, ett globalt klimatavtal. #post2015 trendade för en stund twitter i Almedalen. Det betyder att globala hållbarhetsfrågor diskuterades flitigt. Mål 1 – utrota fattigdomen till 2030. Det är stort. Men i partiledarnas tal har den globala utvecklingsagendan varit osynlig. Vi i civilsamhället får inte sluta diskutera och påminna de som sitter vid beslutsbordet de globala utmaningarna.

Det är vi som lever nu som har makten och möjligheterna.

Låt oss ta ansvaret.

 

På flykt 2015

Närmare 60 miljoner människor är på flykt i världen. Hälften av dem är barn. De allra flesta flyr till ekonomiskt svaga länder och en bråkdel tar sig till Europa. Jag är stolt över att vara svensk när jag ser att det är Tyskland och Sverige som är humanast i sin mottagning, som tar emot flest flyktingar i Europa. Men varför måste det vara så svårt? Varför behöver de dö på Medelhavet? Teoretiskt skulle de kunna flyga för en bråkdel av kostnaden men i praktiken är det omöjligt i en värld där flygbolag agerar gränspolis.

Det goda livet vi vill ha. Globalt och lokalt. Fred, försoning, jämlikhet, mat på bordet och en meningsfull sysselsättning. De flesta människor strävar efter ett liv i harmoni, ett socialt sammanhang i samklang med varandra och med djur och natur.

Livet vi har. Globalt och lokalt. Ofred, ojämlikhet, svält och arbetslöshet. Vi hanterar det helst genom att blunda eller titta bort. Titta bort är svårt när världens nöd visar sig på bästa sändningstid och vi konfronteras vid ingången till närbutiken. När döda kroppar flyter upp på stranden, ja då är det svårt att blunda. Vad göra?

Vi angriper symtomen:

 • Låt oss bomba flyktingbåtarna innan de lägger ut på Medelhavet.
 • Låt oss förstärka våra gränser, bygga högre staket och murar
 • Låt oss stifta fler förbudslagar

Grundorsakerna vågar vi inte ens tänka på. Än mindre försöka lösa. Fattigdom, krig, vapenhandel, ojämlikhet, orättvisor, korrupta och inkompetenta ledare och politiker. Klimatförändringar, miljöförstörelse, exploatering av människor, fauna och flora.

Vi lever i en global värld där vi delar en och samma glob. Det finns ingen plan B eller ”glob 2”. Om jag vill röra mig fritt i världen, kan jag då neka andra den rätten? Har jag mer rätt för att jag är född i ett rikt land? Har jag förtjänat mitt svenska pass som ger tillträde till nästan alla länder? Eller var det slumpen? Guds försyn? Är det självklart att jag ska ha, när andra inte har?

Jag tror inte det. Det är dags att tänka om. Respektera varandra mer. Värna allas vår rörelsefrihet och det öppna samhället. Istället för att jobba emot flyktingströmmarna, en Davids kamp mot Goliat, jobba med dem, underlätta rörelse. Ryck undan mattan för flyktingsmugglare och andra som skor sig på fattiga och desperata människor och på dåliga politiska beslut. Se de många fördelarna som immigration och integration för med sig. Nya idéer och lösningar. Nya gener. Förbättrad demografisk balans.

Jag utmanar dig att för varje negativ flyktingtanke, tänka två positiva. Flyktingar är människor med tankar och drömmar precis som alla andra. Världen är både galen och härlig. Låt oss tillsammans bidra till en framtid där hoppet lever och där alla människor känner sig trygga och kan leva goda liv. Låt oss göra det nu!

Generell välfärd – inte bara för svenskar

Svenska kyrkan har under flera år uppmärksammat att kontanta bidrag till människor som lever i utsatthet och fattigdom är ett många gånger förbisett medel att minska fattigdom.

Vi har också noterat att röster om fördelarna med generella trygghetssystem fördelar i hög grad saknas i de internationella diskussioner om ”social protection”. Det är konstigt att Sverige inte deltar mer aktivt i det samtalet, mot bakgrund av att det sedan många decennier råder en bred enighet i svensk politik om den generella välfärdens grunder. Detta påpekades den 7 maj i såväl i en debattartikel som i rapporten Inte bara för svenskar. Läs Omvärldens artikel om rapporten här.

Mentormamma Nozibele Chopele vid organisationen Philani i Sydafrika ger Nosiphela Luthuli rådgivning. Ansökan om barnbidrag är en av de saker mentormammor kan hjälpa till med.

Mentormamma Nozibele Chopele vid organisationen Philani i Sydafrika ger Nosiphela Luthuli rådgivning. Ansökan om barnbidrag är en av de saker mentormammor kan hjälpa till med.

I rapporten lyfter vi fram sedan länge kända forskningsresultat om att breda generella trygghetssystem minskar fattigdom effektivare än mer riktade system. Genom att inkludera stora eller hela befolkningen skapas en legitimitet och delaktighet som har en lång rad fördelar. Detta är ingen en nyhet, och i det svenska sammanhanget en sällsynt öppen dörr att slå in. Vi har inte sagt något nytt, bara påpekat att de svenska erfarenheterna skulle kunna vara intressanta att ta del av för de länder som idag är i färd med att utforma sina egna trygghetssystem.

Till detta kommer en lång rad argument om hur problematiskt det ofta är i praktiken när de mest behövande för olika sociala stöd ska identifieras: risk för felaktig exkludering, för stigmatisering, för social splittring i lokalsamhällen, för korruption, fusk och maktmissbruk m.m. Många av dessa problem illustreras väldigt tydligt i rapporten Holding Cash transfers to Account som bygger på studier av program för kontantstöd i Palestina, Jemen, Kenya, Mocambique och Uganda. Rapporten är mycket läsvärd och en av få rapporter som lyfter fram mottagarnas egna erfarenheter, snarare än effekter på makronivå.

Att vi med rapporten identifierat en viktig men egentligen inte kontroversiell fråga blev tydligt under det seminarium där rapporten presenterades. Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson och tidigare socialförsäkringsminister Ulf Kristersson var en av dem som kommenterade rapporten vid det seminarium där den lanserades. Han inledde sin kommentar med att slå fast att han stöder grundtesen om den generella modellens många fördelar. Därefter gick han, liksom de andra talarna, vidare med att nyansera och fördjupa diskussionen – självklart måste de svenska erfarenheterna förmedlas med ett stort mått av ödmjukhet, frågan om trygghetssystem måste kopplas ihop med arbetsmarknads- och skattepolitik. Sist men inte minst, möjligheterna att skapa politiska allianser som gör det möjligt att införa barnbidrag eller folkpensioner ser förstås olika ut i olika länder.

Den enda kritiska reaktionen kommer från en praktikant på SvD:s ledaravdelning som menar att rapporten är ett exempel på att Svenska kyrkan hellre ägnar sig åt vänsterretorik än teologi (se Svenska kyrkans respons här). Tolkningen av rapportens budskap som vänsterretorik är emellertid okunnig. Kanske är den också ett tecken på att det inte bara i biståndsdebatten, utan även i debatten om den svenska välfärdens framtid finns skäl att bättre diskutera och dra lärdom av de erfarenheter som Sverige faktiskt har.

Den svenska välfärden står inför enorma utmaningar, och EU-migranter och papperslösa utesluts i hög grad idag, se DN:s serie om ”skuggsamhället”. Hur kan den grundläggande idén om inkluderande och generell välfärd förvaltas i Sverige idag?

Se där en fråga som från Svenskans horisont är viktig inte bara för det internationella arbetet, utan för hela Svenska kyrkan. Just nu inleds på uppdrag av Kyrkostyrelsen att flerårigt arbete kring Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska och välfärden.

Gunnel Axelsson Nycander

Internationella dagen mot homo, bi och transfobi

Söndagen den 17 maj var det IDAHOT, internationella dagen mot homo, bi och transfobi. Över hela Sverige sker Pride festivaler just denna vecka i dess anknytning och även i Svenska Kyrkans hus pryder Pride flaggor och tillhörande utställning receptionens fönster. Dagen instiftades i samband med att Världhälsoorganisationen avskrev homosexualitet som en mental sjukdom den 17 maj 1990 och syftar till att uppmärksamma omvärlden om det våld och den diskriminering som homosexuella, bisexuella, trans och intersexpersoner utsätts för internationellt.  När IDAHOT nu uppmärksammas för elfte året i rad sker det i över 130 länder och med officiella erkännanden av flera stater och globala institutioner såsom EU parlamentet.FullSizeRender (2)

Jag befann mig av en händelse i Berlin och besökte monumentet till minne av nationalsocialismens förföljelse av homosexuella.  Under nazismen kriminaliserades homosexualitet, där en kyss var tillräckligt för att orsaka fängelsestraff och över 50 000 människor drogs inför rätta. Tusentals, framförallt homosexuella män, men också kvinnor, sändes till koncentrationsläger. När världen blev varse nazismens illdåd förblev förföljelser, diskriminering och massmord på HBTQI personer höljt i glömska. Lagen som instiftades under nationalsocialismen fortsatte istället att vara i bruk i både öst och väst Tyskland och avskaffades inte förens 1969.  Monumentet uppfördes sent, 2008, vilket skvallrar om att dessa brott mot mänskliga rättigheter länge har marginaliserats.  Även ett viktigt, starkt monument som detta innebär ett fortsatt osynliggörande av vissa grupper då det främst är tillägnat homosexuella män och kvinnor. Transpersoner och andra som, varken nu eller då, rymts inom ramen för binära, normativa strukturer kring genus och sexualitet är grupper som fortsätter att falla mellan stolarna.

I tider av växande nationalistiska ideologier i Europa är HBTQI personers mänskliga rättigheter extra utsatta. Människor som faller utanför ramen för den normativa, heterosexuella kärnfamiljen ses som mindre eller icke önskvärda i nationalistiska, högerextrema och fascistiska ideologier. Monumentet i Berlin bär vittne till hur det kan sluta om vi inte organiserar, försvarar och verkar för allas rätt att vara och leva i vårt samhälle.

Detta är varken ett unikt exempel eller ett historiskt sådant. Världen över fortsätter HBTQI personer att diskrimineras, förföljas och mördas. I dagsläget är det olagligt att vara HBTQI person i över 80 länder världen över. Där diskriminering inte rättfärdigas eller uppmuntras av makthavare, som stat eller kyrka, sker hatbrott och diskriminering likväl. Diskriminering, isolering och/eller osynliggörande av HBTQI äger rum i allt från det offentliga rummet till resan genom livet, från klassrummet till arbetslivet. Det påverkar valet att kunna leva fritt och att skapa familj tillsammans med den man älskar. Konsekvenser av diskriminering talar sitt tydliga språk då HBTQI personer globalt är överrepresenterade i statistik kring mental ohälsa och suicid. Trots det gapande behovet är bristande tillgång till jämlik hälso- och sjukvård för marginaliserade grupper en systematisk företeelse, något som bekräftas nu när HBTQI personer inte nämns under målet allas rätt till hälsa i de nya globala hållbarhetsmålen som antas i september.

Vikten att arbeta med att förändra de heteropatriarkala strukturer som ligger till grund för homo, trans och bifobi är av största vikt för oss som kyrka. Många religiösa samfund och ledare har och fortsätter än idag att stigmatisera HBTQI personer och missionerar och verkar för att göra skillnad på människor. Svenska Kyrkan lever i en vetskap om och nära rannsakan av sin egen historia. En historia som har varit del av att ha skapat dessa patriarkala strukturer och där kyrkan var en maktfaktor i samhället som genomsyrades av sexualmoralism, hetero och tvåkönsnormativitet.

I vårt internationella arbete slår vi följe, lär oss och för dialog med religiösa ledare och samfund som även de arbetar med att motverka diskriminering mot HBTQI personer.  Detta är ett arbete som förs just för att man är kyrka. Som kyrka i Sverige har vi länge arbetat med de här frågorna, exempelvis när vigselrätt för samkönade par antogs 2009. I vårt internationella arbete med genusrättvisa och för sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter verkar vi för förändring tillsammans med partner, grundat i både teologisk övertygelse och  mänskliga rättigheter. Det arbetet måste bedrivas med lokala reli­giösa organisationer eftersom de har stor påverkan på lokal­samhällen. Det krävs kompetens och ett erkännande av att religion spelar väldigt stor roll i många människors liv och att frågor om religiös identitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning inte separeras. Människor ska inte tvingas dölja delar av sina identi­teter – i något sammanhang. Två exempel på detta arbete under senare tid är bland annat lanserandet av GIN-SSOGIE 2014, The Global Interfaith Network for people of all sexes, sexual orientations, gender identities, där Svenska Kyrkan är del. Teologifestivalen i Uppsala i februari 2015 deltog teologer och religiösa ledare från judendomen, islam och kristendomen under temat Human Dignity and Human Sexuality. Under tre dagar diskuterades hur de som religiösa ledare kan verka mot diskriminering av HBTQI personer. Alla hade som uppgift att utveckla resurser om hur de kan möta diskriminering i sina kyrkor och församlingar och också föra dialog för mänskligt värde och sexualitet utifrån religiösa texter.

Den internationella nivån ger oss viktiga perspektiv. Ibland tror vi, felaktigt, att Sverige har kommit längst i rättighetsfrågor. I samtal med andra förekommer dock frågan om varför vi är så konservativa – framför allt när det gäller tvåkönsnormer.  Arbetet för förändring är ibland ett långsamt arbete och inkluderar i högsta grad oss själva. Det är dock ett arbete som vi vet att vi måste göra. Dels för att vi har möjlighet, dels för att vi har ett ansvar som kyrka att verka för att allas lika värde och rätt.

FullSizeRender (3)Den internationella flaggan för Transgender Pride, förevigad på Berlin murens East Side Gallery.

Läs mer om IDAHOT här: http://dayagainsthomophobia.org/what-is-may-17th/

Läs mer om Svenska Kyrkans internationella arbete för HBTQI rättigheter här: http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/engaging-in-interfaith-dialogue-on-human-dignity-and-human-sexuality

http://www.gin-ssogie.org/

 

 

 

Det krävs mer för att rädda liv och lindra nöd i Irak

Det är bara slutet av april, men värmen har redan letat sig in och värmt upp tältet som jag sitter i till en temperatur som får svetten att rinna. Mina kollegor och jag befinner oss i flyktinglägret[1] Shekhan camp och pratar med ett par yasidiska kvinnor om situationen i lägret och den annalkande sommaren. Layla oroar sig mycket för hur det ska bli under sommaren. Det finns ingen skugga i lägret och temperaturerna förväntas nå upp emot 40-45 grader. ”Vi behöver luftkonditionering, säger kvinnorna. Och kylskåp.”

Layla och dottern Dalia

Layla och dottern Dalia

Utan luftkonditionering finns det stor risk för att barn, sjuka och äldre kommer att dö i värmen. Layla säger att tältet snart kommer vara för varmt att sova i, att det vore bättre att sova utanför tältet, i det fria. Men rädsla för IS är för stor. Shekhan camp ligger nära frontlinjen och många är rädda för att IS ska ta sig fram till lägret. Utan kylskåp kommer den redan knappa matransonen ruttna och göra det ännu svårare att säkerställa att människorna i lägren har tillräckligt med mat.

”Vi behöver luftkonditionering och kylskåp.” Jag hör detta upprepas, gång på gång, när vi talar med personer i olika läger och informella bosättningar. Och jag bävar inför sommaren. För jag inser efter alla samtal och besök att det finns stor risk för deras främsta önskan just nu inte kommer att uppfyllas. För det saknas resurser. Endast 37 % av FN:s åtgärdsplan för att täcka de humanitära behoven i Irak 2015 hade finansiering när planen lades fram i februari. Och luftkonditionering och kylskåp är dyrt.

kläder på sträckAtt resurserna inte räcker till märks på flera sätt. FN:s World Food Programme (WFP) har fått skära ned på matransonerna. Förut fick man ett matpaket för sju personer, men om familjen var större än så då fick man två. Nu får man bara ett paket oavsett antal familjemedlemmar. Detta drabbar alla internflyktingar och flyktingar, men värst är det för dem som kommer från en sämre ekonomisk bakgrund som inte har råd att köpa någon extramat. Vi hör om en kvinna som vid stängningsdags väntar vid de små mataffärerna i lägret för att fånga upp eventuell överbliven eller slängd mat.

Toalettbrist och trångboddhet är ett annat problem. I Khanki camp, som är ett tältläger med yasidiska invånare, har man två toaletter per 16 tält (en toalett för kvinnor, en för män). Man räknar med att det bor minst sju personer i varje tält, men i många tält bor det fler än så. Reyran och hans familj flydde från sitt hem i ett område norr om Sinjar, via Syrien, till Kurdistan (som är en autonom del av Irak). De bor tio personer i ett tält. Två toaletter per 16 tält innebär en toalett per 60-80 personer om man utgår från sju till tio personer per tält.

I Mar Matte-kyrkan bor nu 20 assyriska familjer. De delar på en toalett. Till en början var de 60 familjer, men en del har hittat annat boende eller kunnat flytta vidare. Kyrkan har ställt upp enormt mycket och man har satt upp väggar av plywood för att skapa någon form av avskildhet för familjerna.  Mariam gråter när hon berättar sin oro inför framtiden. Hon, hennes man och deras son har bott i kyrkan i nio månader. Oron handlar mycket om sonens möjligheter och vad som ska hända med dem. Ovissheten tär på henne. Jag står framför henne och känner mig naken. För jag har inget tröstande att säga. Jag kan inte säga att allt kommer att bli bra för det vet jag faktiskt ingenting om och tomma fraser hjälper henne föga. Det enda jag kan göra är att säga till henne – ni är inte ensamma. Vi är många som jobbar för att ni ska få det bättre. Men jag känner mig hjälplös inför hennes förtvivlan.

De knappa resurserna gör att olika utsatta gruppers behov ställs mot varandra och i detta ligger en enorm fara. För det sista Irak behöver just nu är ytterligare ökade spänningar mellan olika religiösa och etniska grupper. I samtalen med kvinnor och män, med olika etnisk och religiös bakgrund, kan jag ana konsekvenserna från åren av sekteristisk politik i Irak. Det finns mycket misstro mellan grupper.

Favoriseringens och diskrimineringens fula tryne har skapat en omfattande ”vi och dom-känsla” och motsättningar som är svåra att bryta. Våldet i det offentliga rummet följer ofta sekteristiska linjer. Det har uppstått bråk i flyktingläger mellan olika religiösa och etniska grupper och man försöker därför hålla isär grupperna.

Diskriminering, rädsla och hat föder ofta ytterligare diskriminering, rädsla och hat. Jag tänker när jag lyssnar till mitt frukostsällskap, en vänlig man från Mosul som jobbar för WFP, att den diskriminering som han och hans familj utsätts för är den perfekta grogrunden för hat. Hans söner blir inte insläppta på universitet för att de är araber, de får inte heller jobb för att de är araber. Hans yngsta dotter fick till en början inte börja i skolan för att hon var arab. När hon tillslut fick börja, efter månader av tjat, togs ingen hänsyn till att hon missat största delen av året och all undervisning hölls på kurdiska vilket gjorde det omöjligt för henne att hänga med.

Det är tydligt utifrån de samtal vi har haft att det är otroligt viktigt att internationella aktörer agerar utifrån ett rättighetsperspektiv, med ickediskriminering som en vägledande princip, så att man inte ökar spänningar mellan olika utsatta grupper. De humanitära behoven i området är enorma. Bara i Dohuk-regionen finns det ca 500 000 internflyktingar, varav ca 160 000 bor i läger. Totalt sett handlar det om ca 2,7 miljoner människor som är på flykt inom Irak och det finns också ca 235 000 syriska flyktingar i landet. För att ge människorna som lever på flykt en möjlighet att leva i värdighet och trygghet med någon form av framtidstro så krävs resurser och ett långsiktigt arbete på flera nivåer. Sverige och det internationella samfundet bör bland annat:

 •  Sätt press på den irakiska och den kurdiska regionala regeringen (KRG) så att de säkerställer alla medborgares säkerhet och likhet inför lagen. Korruption och andra former av gynnande av vissa grupper framför andra måste motarbetas med kraft. Det bör skapas konstitutionellt skydd för de olika religiösa och etniska grupperna i området som garanterar dem mänskliga rättigheter inklusive religions- och övertygelsefrihet.
 • Tillsätt mer resurser för att rädda liv och lindra nöd och för att olika gruppers utsatthet och behov inte ska ställas mot varandra. Det humanitära arbetet måste utformas så att det inte ytterligare spär på konflikterna. Lyft fram psykosocialt stöd som en viktig del av det humanitära stödet. Stötta och avlasta Irak, inklusive Kurdistan, och de kringliggande länder som tar emot stora flyktingströmmar.
 • Se över skyddet för kvinnor och flickor, och lyft deras situation och rättigheter i bilaterala och multilaterala samtal med Irak och KRG. Flera personer har under vår resa understrukit att våld mot kvinnor och barnäktenskap är vanligt förekommande och det råder en stor brist på jämställdhet. Kvinnor som varit tillfångatagna hos IS upplever inte sällan att familjerna tar avstånd från dem. Det finns ett enormt behov av psykosocial hjälp och sysselsättning. Det finns också en ökad problematik för kvinnor som förlorat sina män i kriget som nu blivit ansvariga för familjens ekonomi. De möter utmaningar i sin nya roll, dels på grund av att de i många fall saknar erfarenhet och kunskap, dels på grund av omgivningens reaktioner. Vi läser också om skrämmande rapporter om människohandel, grova sexuella övergrepp, våldtäkt och barnäktenskap. Detta måste stoppas.
 • Följ upp den utredning som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR, har gjort om situationen i Irak med konkreta åtgärder. Synliggör och utkräv ansvar för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. De skyldiga måste ställas inför rätta, oavsett förövare. Uppmana Irak att ansluta sig till ICC samt se till att internationella brott definierade i Romfördraget även kriminaliseras i den nationella lagstiftningen.
 • Värna om asylrätten. Svenska kyrkan vill se en ny prövning för de irakier från religiösa minoriteter som fått avslag på sin ansökan om asyl, men som fortfarande befinner sig i här samt lagliga möjligheter för skyddsbehövande att ta sig till Europa. En kraftig ökning av EU:s kapacitet för vidarebosättning behövs liksom gemensamma ansträngningar för att säkra vägar för skyddsbehövande ut ur konfliktområdet. På sikt behövs en aktivering av EU:s massflyktsdirektiv för att få till stånd ett gemensamt ansvarstagande i Europa.

[1] Som många av de andra flyktinglägren i Dohuk-regionen är Shekhan ett läger för irakiska internflyktingar som flytt undan IS eller striderna mellan IS och Peshmerga.

Låt kvinnorna i Sydsudan ta plats

Jag befinner mig på resa i Sydsudan. Konflikten som startade i december 2013 pågår ännu. Människorna jag träffar på min resa berättar att de är trötta på kriget, ingen ser någon vinnare i konflikten, bara förlorare. Det som i grund och botten är en politisk maktkamp mellan president Salva Kiir och tidigare vice president Riek Machar har fått stora konsekvenser för befolkningen i landet. Ungefär 2 miljoner människor har tvingats på flykt på grund av striderna och tio tusentals har dött.

Kvinnor i Sydsudan hade redan före krigets utbrott mycket begränsade rättigheter och inflytande, och förekomsten av genusbaserat våld var hög. Situationen för kvinnorna i landet har inte förbättrats under de 15 månader av krig som gått, tvärt om. FN:s särskilda sändebud för sexuellt våld, Zainab Bengura, rapporterade efter ett besök i Sydsudan i höstas att kvinnor och barn i Sydsudan är offer för den värsta förekomsten av sexuellt våld som hon bevittnat i sitt yrkesliv. Det säger hon efter många års erfarenhet från länder såsom Sierra Lione, Centralafrikanska Republiken och Demokratiska Republiken Kongo.

Även de kvinnor som inte befinner sig mitt i krigszonen har indirekt drabbats av kriget. I Sydsudan är mödradödligheten den högsta i världen, 2 054 dödsfall på 100 000 födslar. Endast 15 % av födslarna i Sydsudan sker i närvaro av utbildad sjukvårdspersonal. Det är tydligt att under rådande konflikt så uteblir de nödvändiga investeringar som världens yngsta land verkligen behöver göra inom välfärdssektorn. Under 2014-2015 planerar regeringen att spendera 3.5 % av sina utgifter på hälsovård, samtidigt som man budgeterar 37 % till militära utgifter, inkluderar man uteblivna intäkter blir prislappen för konflikten ännu högre.

Det är den 18 mars, jag befinner mig i Sydsudans huvudstad Juba bara någon dag efter min ankomst.  President Salva Kiir håller tal till allmänheten, han beklagar att de många omgångarna av fredsförhandlingar i Addis Abeba inte lett fram till någon lösning. Han beklagar att kriget tagit människors liv och att medborgarna som är involverade i den privata sektorn drabbats av dåliga ekonomiska förhållanden som krisen skapat, men han beklagar inte hur kvinnor drabbats av kriget genom bland annat sexuellt våld. Kvinnor nämns bara i förbigående när Salva Kiir berättar om den inkluderande fredsprocessen:

 “I have allowed for the participation of a wide range of stakeholders in the IGAD peace talks; faith-based groups, civil society organizations, youth, women and political parties to ensure inclusiveness and ownership of the peace process.”

Jag frågar mig om inte kvinnor ingår i de andra uppräknade grupperna?  Är inte kvinnor en del av regeringens och oppositionens förhandlingsdelegationer?  I de trosbaserade organisationerna och civilsamhällesorganisationerna? Under ett samtal med Rita Martin från Eve organisation, en kvinnorättsorganisation som deltagit under förhandlingarna, blir det tydligt att den ”inkluderande” fredprocessen trots allt inte varit så inkluderande.

Ur delegationerna var följande antal personer kvinnor:

 • Regering 3/15
 • Opposition 3/15
 • Andra politiska partier 0/10
 • ”Former detainees” 0/10
 • Trosbaserade organisationer 2/14
 • Civilsamhälles organisationer 7/18
 • Kvinnoblock med observatörsstatus 7/7

Totalt 22 kvinnor av 89 personer.

Andelen kvinnor som får delta i fredsförhandlingarna är inte bara en fråga om rättvisa, det är också en fråga om att uppnå en hållbar fred. Många är de rapporter som visar att förutsättningarna för en hållbar fredsuppgörelse ökar om representanter från hela befolkningen involveras demokratiskt i fredsarbetet, om kvinnors erfarenheter och kunskap också tillvaratas. Genom fredsavtalet läggs grunden för landets framtid, och om inte kvinnors rättigheter involveras där så begränsas möjligheterna att utkräva dem framöver.

Givet statistiken ovan är det inte bara regeringen som behöver bli mer inkluderande, det gäller samtliga grupperingar, även civilsamhälle och trosbaserade organisationer. Här har vi som kyrka också ett ansvar att fortsätta utmana de normer som finns inom våra partnerorganisationer och partnerkyrkor.

lat-kvinnorna-i-sydsudan-ta-plats

Under vår fortsatta resa i Sydsudan åker vi till östra Equatoria, en delstat som varit relativt skonad från direkt konflikt men som fått ta emot många flyktingar från de värre drabbade staterna. Vi besöker ett ungdomscenter som sprakar av engagemang, här arbetar ungdomarna tillsammans för att stoppa HIV-spridning och lära sig om jordbruk, man genomför sportaktiviteter som alternativ till droger och alkohol. Arbetet är fantastiskt, det är bara ett problem, var är flickorna någonstans? Jag frågar, men möts först av tystnad. Flickorna hjälper till hemma, eller så är de redan gifta och har egna familjer att ta hand om. Det är inte ovanligt att flickor i Sydsudan gifts bort redan när de är 12 år gamla.

På vägen hem från ungdomscentret stannar vi på en marknad, där råder full aktivitet. Många bär runt på en liten sak gjord av trä, som jag först inte ser vad det är. Jag frågar och får veta att det är en liten träpall, så att man kan slå sig ner när man blir trött. Jag tänker högt: det måste vara bra för kvinnorna som är gravida, då blir man ju lätt trött. Mitt sällskap ser förvånat på mig, och säger -nej, pallen är bara för män, kvinnorna sitter på marken.

Att förändra normer tar tid, och det är lätt att känna frustration.

Givet den nya regeringens feministiska utrikespolitik i Sverige, ser jag att regeringen måste öka anstängningarna för en fredlig lösning på konflikten i Sydsudan, öka skyddet för kvinnor i konflikten, och förbättra ansträngningarna för jämställdhet i landet.

Låt kvinnorna i Sydsudan ta plats, i regeringen, i fredsförhandlingarna, i ungdomsorganisationerna och inte minst på den lilla pallen på marknaden i östra Equatoria.

EU parlamentet antog viktiga jämställdhetsrapporter

Samma vecka som Internationella Kvinnodagen den 8 mars samt veckan som sammanföll med den 59e kvinnokommissionen på FN i New York, antogs två rapporter i EU parlamentet som är viktiga ställningstaganden för EUs arbete för jämställdhet inom en rad olika områden.

Rapporterna; som i folkmun refereras som Tarabella och Panzeri, efter ansvariga författande parlamentariker, är inte juridiskt bindande utan ger rekommendationer för dels arbetet i regionen men även EU:s globala utvecklingssamarbete. Tarabella rapporten ”Om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska Unionen” lades fram i jämställdhetsutskottet.  Panzeri rapporten, eller ” Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området” lades fram i utrikesutskottet.

Tarabella rapporten tar upp viktiga ställningstaganden för EU som aktör i utvecklingssamarbetet. Bland annat att främja jämställdhet i EU:s yttre förbindelser med tredjeländer samt att samarbete mellan internationella och regionala organisationer stärks med syfte och mål att främja jämställdhet. Rapporten uppmanar kommissionen att säkerställa kvinnors rättigheter i partnerskapsavtal i utvecklingssamarbete.

Panzeri rapporten inkluderade även den viktiga ställningstaganden kring jämställdhet. Bland annat ett välkomnade av EU:s deltagande vid 59e kvinnokommissionen och stöd till dess resolutioner och ställningstaganden kring jämställdhet, som innefattar uttalanden mot kvinnlig könsstympning (FGM) och tvångsäktenskap. Rapporten lyfter även EU riktlinjer från 2013 att skydda och värna HBTQI personers mänskliga rättigheter och fördömer det ökningen av diskriminerande lagar globalt som riktar sig mot HBTQI personer.

Det unika i att dessa äntligen antogs måste sättas i kontexten av att den senaste rapporten, Estrella rapporten, som berörde jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i EU och dess utvecklingssamarbete som röstades ner i oktober 2013 under stor dramatik. Debatten och omröstningen kantades med glåpord och buanden från vissa parlamentariker och stark påverkan från grupper inom och utanför parlamentet. Utfallet kunde liknas vid en beröringsskräck att behandla frågor som jämlikhet SRHR.

Svenska Kyrkans internationella utvecklingsarbete är baserat på en kontextuell teologi, vilket innebär att vi som kyrka inte bortser från verkligheten som människor befinner sig i och hur vi som världsvid kyrka då kan verka. Vi berör frågor om genusrättvisa och SRHR för att om de inte förverkligas får de verkliga konsekvenser i människors liv. Våra positioner på genusrättvisa och SRHR som genomsyrar vårt policyarbete finns att läsa här. http://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/debattartiklar-rapporter-positionspapper-och-brev

Vi på Svenska Kyrkans internationella avdelning ser positivt att EU antagit båda rapporterna. 2015 är ett stort år i utvecklingspolitiken när milleniemålen går ut och de nya utvecklingsmålen ska förhandlas. Att EU, som världens största biståndsgivare och en mycket influerande politisk aktör, tar ställnings för jämställdhet och lika rättigheter ser vi som ett erkännande av vikten av dessa rättigheters förverkligande i människors liv.

 

 

 

Efter attentaten mot kyrkor i Lahore: Sätt press på regeringen

Den 16 mars attackerades två kyrkor i Lahore i Pakistan. 15 människor dog och 80 skadades av de två självmordbombarnas sprängmedel. En bild som gjorde starkt intryck på mig visar förtvivlade anhöriga som samlats runt en 9-årig pojke klädd i sina vita söndagskläder. Död. Han ser mycket liten ut och ligger där helt lugn bland alla upprörda människor.

Kristna i Pakistan

Gudstjänst i Pakistan våren 2014. Foto: Ewa Almqvist

Efter attentaten gick de kristna i Lahore ut på gatorna för demonstrera sin ilska och frustration. Många kors bars runt av demonstranterna för att visa ”här är vi, vi finns, vi har rätt att finnas i Pakistan vi också” och ”Kristus den korsfäste är med oss i lidandet”. I protesternas spår sattes bilar i brand och affärer vandaliserades. En kristen mobb lynchade två män som de ansåg vara medhjälpare till attentatsmännen.

Våld mot religiösa minoriteter i Pakistan är dessvärre inte något nytt och de flesta incidenter blir inte omvandlade till löpsedlar i internationella media. Extremisterna som tog ansvar för attackerna var tydliga med att deras mål är att driva ut de kristna från landet. Hinduer, shia-muslimer och sikher är också utsatta och frustrationen över att regeringen inte kan garantera deras säkerhet växer. Frustrationen kan leda till hämndbegär och motvåld eller till en inåtvänd andlighet där världen är ond och belöningen väntar i nästa liv.

Biskop Azariah, ledare för Svenska kyrkans partnerkyrka Church of Pakistan, lade liksom andra kristna företrädare, ett stort ansvar på Pakistans regering för situationen samt manade kristna till lugn och besinning. Church of Pakistan höll ett par dagar efter attackerna en solidaritets- och sorgegudstjänst med medverkan från flera betydelsefulla muslimska ledare. Också där var budskapet tydligt – regeringen gör inte tillräckligt för hindra religiöst motiverat våld, upphäva diskriminerande lagstiftning eller hitta en någorlunda rättssäker tillämpning av landets hädelselagar som i praktiken kan användas mot vem som helst som man vill göra illa.

Även om staten i Pakistan ofta brukar beskrivas som svag, har den likafullt ansvar för alla medborgares säkerhet och likhet inför lagen. Förutom fortsatta insatser för att stödja de starka krafter som finns för tolerans och respekt för alla religiösa grupper i landet, behöver omvärlden fortsätta att sätta press på Pakistans regering. Denna måste visa i handling att den har en strategi för att motverka extremistiskt våld som handlar om mer än att ge ytterligare medel till militären eller återuppta verkställande av dödsstraff för terrorister. Ett litet steg bland många vore att ta bort skrivningar i läroböckerna som utmålar främst hinduer men även andra minoriteter som ”främmande” eller till och med fiender till Pakistan.

Johan Hasselgren, Svenska kyrkans programhandläggare Pakistan

Det känns så trångt

Det är en sak att läsa, skriva och lobba för en möjliggörande miljö/demokratiskt utrymme för civilsamhällesorganisationer, och en helt annan att leva den.

Jag är på arbetsresa i ett land i Afrika. Aldrig förr har jag känt att utrymmet och de mänskliga rättigheterna för oss i det civila samhället är så begränsade som där jag är nu. Aldrig har så många bett mig att behålla delad information för mig själv. Jag skulle vilja berätta för er om den fina kliniken som en av kyrkorna driver sedan trettiotalet, men jag tror inte att jag vågar. Jag är inte orolig för min egen skull, men för dem som lever och arbetar här dagligen. Jag vill inte riskera deras arbete, deras livsmöjligheter. Det finns en reell risk att de drabbas om jag som utlänning visar mitt intresse alltför öppet i detta land där de kristna är i minoritet. Här, där de kristna samfunden hukar och inte tillåts ha internationella samarbeten om de också innehåller finansiering. Här, där inga Visa eller Mastercard fungerar på grund av omvärldens embargo. Här, där väldigt många utländska enskilda organisationer blivit ”non grata” under de senaste åren. Här, där man inte ens får fotografera på gatan.

Om jag inte var rädd för repressalier skulle jag berätta för er om verksamheten innanför trädörren med den 85 år gamla, nu bleknande skylten, som ingen vill byta ut ”för att den visar vår historia”. Jag vill berätta om den systematiserade verksamheten, enkel och lättbegriplig, tydlig med färgkoder så att även den som inte kan läsa så bra kan förstå var man ska vända sig, var man ska vänta och vilken dörr man ska gå in genom när det är ens tur. Barn ses som extra viktiga här, tre dagar i veckan viks för barnen, föräldrar har en dag var. Sedan 2013 arbetar inga utlänningar här, det är inte längre möjligt.

I hela världen märker enskilda organisationer som vill verka för hållbara, trygga, demokratiska och rättvisa samhällen hur utrymmet att verka minskar. Restriktionerna ser olika ut, det kan vara omständliga och utdragna administrativa rutiner, lagar som reglerar finansiering och verksamhet eller till och med skrämsel och trakasserier. Läs gärna mer i ACT alliansens rapport från 2014, där finns djupstudier från Malawi, Zimbabwe, Rwanda och Colombia.

Det skulle inte behöva vara så här eftersom världens ledare gemensamt, i globala högnivåöverläggningar om biståndseffektivitet upprepade gånger tillerkänt civilsamhällesorganisationerna rätten att vara utvecklingsaktörer (Accra 2008, Busan 2011, Mexico 2014). FN:s special rapportör för mötes- och föreningsfrihet Maina Kiai betonar att en hållbar utveckling inte bara kan bäras av företag och ekonomiska åtgärder, det måste också finnas en frihet för det civila samhället, för engagerade människor att organisera sig, för att tillsammans bidra till utvecklingen i sitt eget samhälle. För att utvecklingsarbetet ska vara effektivt och bli långsiktigt krävs att aktörerna (stater, näringsliv och civilsamhällesorganisationer) samarbetar med varandra. Detta befästes i Mexico där man bildade det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete (GPEDC). Svenska kyrkan vill uppmana svenska beslutsfattare att bevaka dessa åtaganden och att använda det utrymme som ni har i internationella forum och tala för det civila samhället som finns, men inte hörs. För deras rätt att existera.

Utrymmet är begränsat just nu och det känns trångt, samtidigt är just denna klinik ett exempel på överlevnad och att det ibland går mot alla odds. Men hur länge till?