”Lämna oss inte ensamma”

Höstens upptrappade våld i Israel och Palestina har kraftigt försämrat palestiniernas redan trängda ekonomiskt läge och livsutrymme. Biskop Munib Younan vädjar till Svenska kyrkan och andra kyrkor runt världen om förbön och ekonomiskt stöd.  

Svenska kyrkans internationella arbete har beslutat att anslå ytterligare 250 000 kronor till den evangeliskt lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, ELCJHL. Men de ber också om förbön, att den tredje söndagen i advent särskilt viks för bön för kyrkan, dess verksamheter, för kyrkans medlemmars förmåga och vilja att fortsätta bidra till den kristna närvaron i Palestina och Israel. Läs hela biskop Munib Younans appell nedan:

Kära systrar och bröder i Kristus,

Salaam, frid och nåd till dig i vår Herre Jesus Kristus namn.

Ni hör säkert alla nyheterna från Mellanöstern, särskilt från Palestina och Israel. Den här gången har Jerusalem varit händelsernas centrum.

Den kokande situationen i Jerusalem och på Västbanken har sin bakgrund i de provokativa åtgärder som vidtagits mot Al Haram al-Sharif. Även om vi vet att överrabbinatet stöder status quo, så provocerar judiska extremister tyvärr det muslimska samfundet. Dessa provokationer har fått många muslimer att befara att de israeliska myndigheterna kommer att ändra bönearrangemangen vid Haram al-Sharif. Extremister syftar till att omvandla den israelisk-palestinska konflikten till en religiös konflikt, snarare än en kamp för fred, befrielse, frihet och rättvisa.

I Jerusalem, i likhet med resten av Västbanken och Gaza, genomlever vi att både palestinska och israeliska civila dödas, övervåld av israelisk polis och armé mot demonstranter, utomrättsliga avrättningar, kollektiv bestraffning i form av allvarliga restriktioner för rörlighet, avspärrningar av palestinska stadsdelar och husrivningar i östra Jerusalem.

Vi fördömer allt detta våld och vi är övertygade om att våld inte kan lösa konflikten. Stämningen i vårt land präglas av hat, hämnd, mothämnd och misstänksamhet. Vi är verkligen rädda för denna våg av hat och förnekande av den andra.

Palestinska Jerusalembor kan inte nå fram till sina företag och inte arbeta regelbundet , vilket innebär att Jerusalembor drabbas ekonomiskt och att människor på allvar funderar över att emigrera.

Det är en mycket svår tid. Vi fruktar att det kommer att bli svårare under de kommande veckorna och månaderna. FN: s generalförsamling sammanträder för att diskutera den nuvarande situationen i Palestina och Israel. Emellertid är ingen lösning i sikte.

Om ingen lösning nås, som tar itu med de bakomliggande problemen med den illegala israeliska ockupationen av palestinsk mark och som leder till en rättvis fred, är vi rädda för att se fler dödsoffer, sorg, smärta och lidande.

Den spända situationen har förlamat palestinska liv. Varje palestinskt hem och företag har påverkats, både direkt och indirekt. Den lutherska kyrkans medlemmar och institutioner är inget undantag:

 • På grund av stängningen av staden och vägspärrar, har många förlorat inkomstkällorna.
 • Många turister har annullerat resor till det heliga landet för i år och nästa år. Hela ekonomin står inför svåra bakslag.
 • Levnadskostnaderna har ökat drastiskt som följd.
 • Föräldrar kan inte betala terminsavgifter av sina barn.
 • Våra studenter från Jerusalem som är inskrivna i våra skolor på Västbanken måste ta omvägar och olika transportmedel för att nå sina skolor. Detta har ökat kostnaderna för resor.

Vi räknar med betydande ekonomiska bortfall till följd av denna kris. Bortfallen beror på förväntad minskning av lokala inkomster (skolavgifter, intäkter från vårt pensionat och även minskade medlemsgåvor och kollekter).

Din hjälp i detta avseende kommer att innebära att vi kan fortsätta koncentrera oss på vårt församlingsarbete och fortsätta bära fram kärlekens evangelium mitt i denna våg av hat och då rätten förnekas den andre.

Vi vädjar till er i Jesu Kristi namn att bistå ELCJHL i vår nuvarande ohållbara ekonomiska situation. Ditt stöd behövs nu mer än någonsin tidigare. Vi försöker hålla hoppet vid liv. Utan hopp är vi oroliga för att de kristna kommer att lämna landet.

Vi skulle vilja be er om två saker:

 • att den 3: e söndagen i Advent blir dag för bön om rättvis fred och försoning.
 • att ni kommer ihåg oss och våra kyrkor i era böner så att vi stärks i vår uppgift att vara instrument för fred, rättvisa och försoning.

Vi är mycket tacksamma för ekonomiskt stöd.

Dina böner, solidaritet och stöd kommer att göra det möjligt för oss att överleva och därmed stärka den kristna närvaron, dess ihärdighet och tjänster i det Heliga Landet.

Lämna oss inte ensamma i denna oroliga tid.

Jag förblir tacksam för dina ständiga böner och vilja att hjälpa i svåra tider.

Er broder i Kristus,

Dr Munib A. Younan
Den lutherska biskopen i Jerusalem

Följ Svenska kyrkans internationella arbete på Facebook och Twitter

Läs om vårt arbete i Israel och Palestina >>

Maskulinitet satt under lupp

Ska vi lyckas med jämställdhetsarbetet måste vi arbeta med män och maskulinitetsnormer. Idag den 19 november på internationella mansdagen lyfter vi vårt arbete för att engagera män för frågan. Läs om hur könsrelaterad våld minskat i ett flyktingläger i Uganda och om Fitsum i Etiopien som gått en kurs i maskulinitet i förändring.

I Svenska kyrkans internationella arbete inom genusrättvisa och sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) stöder vi arbete som engagerar män i ett jämställdhetsarbete och där maskulinitetsnormer sätts under lupp.

Inte för att de är viktigast eller viktigare men för att arbete med män och maskuliniteter är viktiga och inte får glömmas bort när vi strukturerar ett arbete för jämställdhet. Alla, oavsett kön, behöver involveras och vara engagerade om vi ska nå jämställdhet.

För att nå förändring och ett jämställt samhälle och en jämställd kyrka behöver man också involvera män, säger Fitsum Zelalem Bekalu vid Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba. Här tillsammans med Emilie Weiderud.

För att nå förändring och ett jämställt samhälle och en jämställd kyrka behöver man också involvera män, säger Fitsum Zelalem Bekalu vid Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba. Här tillsammans med Emilie Weiderud.

Idag på internationella mansdagen vill vi ge två korta exempel från Uganda och Etiopien på resultaten av ett medvetet jämställdhetsarbete.

I Uganda stöder Svenska kyrkan Lutherska världsförbundets arbete mot sexuellt och könsrelaterat våld i ett flyktingläger där det lever nästan 54 000 människor. Lutherska världsförbundet har engagerat lokala myndigheter och andra intressenter, såväl som män och kvinnor, bland flyktingarna och i det lokala samhället och skapat arbetsgrupper mot könsrelaterat våld. Nu finns sex ungdomsgrupper, elva grupper med engagerade män, 35 grupper som arbetar för flyktingarnas välbefinnande och två antivåldsgrupper för kvinnor. Därutöver finns 34 socialarbetare i lägret.

Könsrelaterat våld minskade i lägret
Arbetet har hittills resulterat i en 20 procent minskning av rapporterade fall av könsrelaterat våld från 2013 till 2014, trots att den ökade medvetenheten först ledde till att antalet fall som rapporterade ökade. Att fallen först ökade och sedan minskade indikerar att det är frågan om en reell minskning, eftersom den inledande ökningen sammanfaller med att medvetenheten om könsrelaterat våld ökat.

Samtidigt rapporterar kvinnor ett ökat inflytande över beslut på hushållsnivå. Särskilt den senare ökningen kopplas till det positiva arbete som de elva grupperna med engagerade män har gjort för att uppmuntra andra män att inkludera kvinnorna i beslutsfattande.

I Etiopien, vid Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba, arbetar Fitsum Zelalem Bekalu med religiösa ledare i ett program om genus, hälsa och teologi med frågor som rör genus baserat våld, sexuellt våld och utnyttjande, samt andra SRHR frågor.

Maskulinitet som kan förändras
Fitsum gick nyligen en utbildning med Kyrkornas världsråd om ”transformative masculinity”. Metoden innebär att använda kontextuella bibelstudier – att man läser bibeltexter utifrån människors verklighet – för att närma sig frågor kring genus och SRHR. Fitsum berättar att det finns behov och ofta en avsaknad av samtal om jämställdhet inom kyrkorna.

– Mäns roll och maskulinitet ifrågasätts ofta inte inom kyrkan och samhället, och traditionella könsroller fortlever med konsekvenser såsom könsbaserat våld, könsstympning, kvinnor och flickors bristande egenmakt.

Fitsum säger att kyrkor kan ta en större roll och ansvar genom att till exempel lämna utrymme för kvinnors ledarskap inom kyrkor.

– Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete inom SRHR, få kyrkor och kyrkoledare att närma sig frågorna själva och fortsätta utbilda varandra och sina medlemmar. För att nå förändring och ett jämställt samhälle och en jämställd kyrka behöver man också involvera män.

Emilie Weiderud och Annika Lindé
policyrådgivare för SRHR respektive genus och teologi för Svenska kyrkans internationella arbete

Den internationella mansdagen uppmärksammas den 19 november varje år för att bland annat främja jämställdhet mellan könen, att synliggöra mäns ansvar i ett jämställdhetsarbete samt att främja positiva manliga förebilder. En viktig del av arbetet för jämställdhet är att alla, oavsett kön, behöver involveras och vara engagerade för att uppnå varaktig förändring.

EU-beslut att bosättarprodukter ska märkas

Igår fattade EU-kommissionen ett historiskt beslut om att anta särskilda riktlinjer för ursprungsmärkning av varor och produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område. Det utgör ett viktigt framsteg på vägen mot en tvåstatslösning för Israel och Palestina. I riktlinjerna anges att EU inte erkänner israelisk suveränitet över de palestinska områden som Israel har ockuperat sedan 1967.

Det är nu upp till EU:s 28 medlemsstater att bestämma vilken typ av bestämmelser och restriktioner som ska införas på aktörer som inte respekterar EU:s nya regelverk på det här området.  EU kommissionen är tydlig med att sanktioner/avgifter måste vidtas om importörer eller detaljhandelskedjor inte upprätthåller ursprungsmärkningen.  Varor och produkter som produceras av palestinier på icke-ockuperat palestinskt område kommer att ursprungsmärkas antingen som ”products from the West Bank, ”product of Gaza eller ”product of Palestine”.

EU-beslutet innebär att konsumenter kommer kunna köpa israeliska produkter och varor utan att riskera att stödja olagliga bosättningar på palestinskt område. Foto: Itinerant Tightwad /Flickr

EU-beslutet innebär att konsumenter kommer kunna köpa israeliska produkter och varor utan att riskera att stödja olagliga bosättningar på palestinskt område. Foto: Itinerant Tightwad /Flickr

Den israeliska regeringen, med premiärminister Benjamin Netanyahu i spetsen, är upprörda över beslutet och har redan fattat beslut om att ställa in ett antal strategiska överläggningar med EU-representanter i olika frågor.  EU:s ambassadör i Israel, Lars Faaborg-Andersen kallades till Israels utrikesdepartement på onsdagskvällen för att få en reprimand.  Faaborg-Andersen förklarade EU:s inställning på en presskonferens där han menade att beslutet om att kräva ursprungsmärkning ska ses som en teknisk, inte politisk, fråga. Det återspeglar ett EU-direktiv från 2005 om att konsumenter har rätt till adekvat information om varors ursprung.

Samtidigt är det en politisk markering, och en viktig sådan.  Med detta beslut blir det tydligt att EU-kommissionen och dess medlemsstater försöker hålla tvåstatstanken vid liv, det vill säga en delning av Israel och Palestina utifrån de gränser som gällde innan sexdagarskriget 1967 och där de exakta gränsdragningarna måste bli föremål för förhandling mellan parterna. Israels utrikesdepartement hävdar att beslutet om ursprungsmärkning innebär att ”EU har tagit ett ovanligt och diskriminerande steg i en tid när Israel möter en våg av terror” och menar att EU:s argumentation om att det enbart är en teknisk fråga är ”grundlöst och cyniskt”.

Svenska kyrkan har varit tydlig med att ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter är ett bra sätt att tydliggöra att konsumenter måste ha möjlighet att välja om man vill köpa produkter av det Israel som man respekterar och försvarar – det vill säga det internationellt erkända Israel (1967 års gränser) – eller från de bosättningar på ockuperat palestinskt område som är olagliga enligt internationell rätt. [1]

Många konsumenter i det svenska samhället, inklusive Svenska kyrkans medlemmar, vill gärna kunna köpa israeliska produkter och varor utan att riskera att stödja olagliga bosättningar på palestinskt område. Genom EU-kommissionens antagna riktlinjer om ursprungsmärkningen, och kommande föreskrifter om hur de ska tillämpas i Sverige, blir det äntligen klarhet i denna fråga.

[1] Svenska kyrkans positionspapper för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina. (pdf 17 sidor)

Läs om Svenska kyrkans arbete i Israel och Palestina >>

Foto: Magnus Aronson /IKON

Foto: Magnus Aronson /IKON

Erik Lysén
Chef för Svenska kyrkans internationella arbete (tjänstledig)

 

 

 

Människors engagemang kan på riktigt göra skillnad

- Vi kan inte vänta på att mirakel ska ske. Jag vet att vi har de religiösa ledarna med oss i processen, men det blir inga mirakel hur mycket vi än bönar och ber. Nu måste vi jobba hårt för att få fram ett juridiskt avtal.

Det lite utmanande, och uppfordrande, uttalandet kom från Frankrikes klimatambassadör Laurence Tubiana när förhandlare från 194 länder nyligen träffades i Bonn. Delegaternas uppgift var att mejsla fram ett förslag på klimatavtal som ska slutförhandlas på klimattoppmötet, COP21, i Paris i december. Laurence Tubianas uttalande ska nog tolkas som ett uttryck av frustration över att processen går alldeles för långsamt.

- Det låter som en bra summering av ett framgångsrikt avtal i Paris, sa FN:s klimatchef Christiana Figueres när 154 religiösa och andliga ledare från 50 länder i världen lämnade över ett upprop om ett ambitiöst och rättvist avtal. Foto Sean Hawkey

– Det låter som en bra summering av ett framgångsrikt avtal i Paris, sa FN:s klimatchef Christiana Figueres när 154 religiösa och andliga ledare från 50 länder i världen lämnade över ett upprop om ett ambitiöst och rättvist avtal. Foto: Sean Hawkey

Att det är ett drygt arbete att få 194 länder, med olika förutsättningar, intressen och kulturer, att enas förstår vem som helst. Men om vi ska kunna stoppa den globala uppvärmningen måste en enighet komma till stånd, eller som någon har uttryckt det: det finns ingen planet B.

Ett legalt avtal är viktigt, men det betyder inte att de religiösa ledarnas stöd för klimatarbetet är oviktigt. Tvärtom. Jag var med när representanter för 154 religiösa och andliga ledare från 50 länder i världen lämnade över ett upprop om ett ambitiöst och rättvist avtal till FN:s klimatchef Christiana Figueres. Det skedde under mötet i Bonn och bakom uppropet står kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister, brahma kumaris och sikher som uppmanar världens ledare att nå nollutsläpp till mitten av 2000-talet. De religiösa ledarna vill bland annat att fossila bränslen fasas ut, de vill se en satsning på klimatanpassning och finansiering och stöd till fattiga och sårbara länder.

– Det låter som en bra summering av ett framgångsrikt avtal i Paris, sa Christiana Figueres när hon tog emot uppropet. Sen skrattade hon högt, men det var nog ingen som inte tog henne på allvar.

De religiösa ledarna lovade å sin sida att sprida kunskap om klimatförändringarna i sina församlingar och samfund, om vilket ansvar en själv kan ta som individ eller som organisation. Jag har inga siffror på hur många människor det är som kommer att nås av detta budskap, men 154 religiösa ledare i 50 länder har stor potential att nå riktigt många med sitt klimatbudskap. Dessutom lovade de religiösa ledarna att avtrycket av de egna organisationernas klimatpåverkan ska minska ordenligt. Det kan på riktigt göra skillnad, eftersom flera av de religiösa organisationerna är riktigt stora.

Christiana Figueres kunde bara tacka och ta emot och hon var inte sen att visa sin uppskattning. För med de religiösa ledarnas hjälp kan klimatchefen räkna med att en ansenlig skara gräsrötter kommer att dela henne engagemang för klimatfrågan i framtiden. Mängder av människor som kan se över sin egen klimatpåverkan, men framförallt påverka både politiker och privata aktörer att ta sitt klimatansvar och arbeta för en fossilfri värld. Oavsett hur det blir med avtalet i Paris.

Det känns på allvar riktigt hoppfullt.

Annette U Wallqvist
Kommunikatör Act now for Climate Justice

Läs de religiösa ledarnas uttalande här >>

 

Svenska kyrkan i möte med Kurdistans premiärminister om hjälp, skydd och rättigheter för kristna och andra minoriteter

I slutet av september 2015 mötte representanter för Svenska kyrkan Nechirvan Barzani, premiärminister för den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak. Mötet skedde inom ramen för en delegation från Kyrkornas världsråd. Vid mötet presenterade delegationen några av de utmaningar internflyktingarna står inför och underströk vikten av hjälp, skydd och rättigheter.

IMG_0860-900pxSvenska kyrkan representerades av Erik Apelgårdh, teamledare för Mellanösternteamet och Joanna Lilja, policydialoghandläggare för Mellanöstern. Förutom mötet med premiärminister Barzani besökte delegationen bland annat Erbil, Duhokregionen och en del av Nineveslätten. På resan mötte de kyrkoledare från regionen, bland annat den kaldeiska patriarken Louis Raphaël I Sako och Ignatius Aphrem II, patriark för den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern, samt deltog i kröningen av den nya patriarken av Österns Assyriska kyrka, Gewargis III.

Sedan mitten av 2014 har tusentals människor tvingats fly islamiska statens (IS) härjningar i norra Irak. De flesta som flytt i norra Irak tillhör religiösa minoritetsgrupper som till exempel kristna och yazidier. Hundratusentals internflyktingar lever nu i den kurdiska delen av Irak, inklusive ca 80% av Iraks kristna befolkning. Många av de som har möjlighet ansluter sig till flyktingströmmarna och tar sig vidare till andra länder för att söka sig ett nytt liv.

Delegationen som Svenska kyrkans representanter var del av, förmedlade sin uppskattning för den kurdiska regionens gästfrihet mot flyktingarna. Samtidigt uttryckte de oro över utvandringen av kristna och andra minoriteter.

– Många av dem vi mötte befarade att det snart inte kommer att finnas några kristna kvar i Irak, berättar Erik Apelgårdh. Bland annat berättade den syrisk-ortodoxa ärkebiskopen av Mosul, Nicodemus Daoud Matti Sharaf, själv internflykting, att de säger adjö till ungefär 20 kristna familjer varje dag.

Delegationen lyfte vikten av konstitutionellt skydd för kristna, yasidier och andra religiösa och etniska minoriteter.

– Som vi har understrukit tidigare så är konstitutionella rättigheter och verkligt medborgarskap, med deltagande, social integration och lika rättigheter, absolut nödvändigt för att den religiösa och etniska mångfalden ska kunna bevaras, konstaterar Joanna Lilja.

Delegationen poängterade att Kurdistans regionala regering i dag i praktiken är väktare för den hotade religiösa och kulturella mångfalden i regionen. De religiösa och etniska minoriteterna måste vara fullödiga medborgare och känna att de har lika rättigheter och kan bidra till samhället.

Delegationen tog också upp frågan om tillgång till högre utbildning i den kurdiska regionen. Brister i utbildning, samt språkliga och administrativa hinder, är ytterligare en drivkraft bakom flyktingströmmarna från norra Irak.

Erik Apelgårdh är nöjd med mötet:

– Vi kände att det fanns en genuin förståelse för internflyktingarnas svåra situation och vikten av att bevara områdets religiösa mosaik. Vi tror och hoppas att mötet kan leda till konkreta förbättringar för internflyktingarnas trygghet, säkerhet och möjlighet att leva kvar nu och i framtiden.

Deltagande i delegationsresan är en del av det arbete som Svenska kyrkan gör i relation till den svåra situationen i Irak och Syrien och för utsatta grupper i regionen, däribland kristna och andra religiösa minoriteter.

Ulrika Nylén
kommunikatör

 Läs mer om vårt stöd för förföljda kristna och utsatta troende >>

Social trygghet på utvecklingsagendan

De senaste månadernas nyhetsrapportering har på ett smärtsamt sätt synliggjort bristen på social trygghet som råder på många håll i världen. Med livet som insats flyr människor från väpnade konflikter, förföljelse och ekonomisk och social utsatthet.

Samtidigt har det kommit flera hoppfulla tecken på att sociala trygghetssystem klättrar högre upp på både den svenska och den internationella utvecklingsagendan. Det är tecken värda att uppmärksamma, särskilt i tider när lidandet som mänsklig otrygghet skapar blir så tydligt.

Först ut var det något oväntade utspelet från Världsbanken och ILO, som i somras presenterade ett gemensamt initiativ för universell social trygghet. Att ordet universell (eller ”generell” som det brukar kallas i svensk kontext) finns med i titeln är en positiv överraskning. Världsbanken har hitintills varit den mest tongivande internationella aktören för riktade trygghetssystem, där behovsprövade bidrag endast går till de fattigaste och mest utsatta. Att riktade system skulle minska fattigdom mer effektivt än generella bidrag är en starkt ifrågasatt teori, både från akademiskt håll och inom biståndsvärlden. Svenska kyrkan har vid flera tillfällen lyft frågan om generella trygghetssystem, nu senast i rapporten Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i svenskt utvecklingssamarbete. I samband med lanseringen anordnade vi ett seminarium där politiker, tjänstemän och forskare diskuterade hur svenska välfärdserfarenheter kan vara relevanta i biståndssammanhang. Dokumentationen från seminariet finns här.

ILO:s och Världsbankens gemensamma initiativ betonar särskilt de livscykelanpassade trygghetssystemen – utformade för att täcka upp för de faser i livet då individer är som mest sårbara – med barnbidrag, familjebidrag och ålderspensioner. Initiativets budskap om universalitet är emellertid tudelat, då det också nämns att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas de fattiga och utsatta”. Det återstår därför att se vad initiativet får för konkret inverkan på Världsbankens agerande i de många länder där den redan idag är med och finansierar sociala trygghetsprogram.

Sociala trygghetssystem uppmärksammas också i de nya globalmålen, Agenda 2030. Det första målet är att utrota fattigdom i alla dess former, överallt. Delmål 1.3 handlar specifikt om sociala trygghetssystem som ett viktigt verktyg för minskad fattigdom. På den sista konferensen om finansiering av de nya hållbarhetsmålen beslutades att en social compact för social trygghet ska inrättas. Vad en sådan ”compact” mer i detalj ska innebära är ännu oklart. Det är ändå ett tydligt tecken på att den roll som sociala trygghetssystem kan spela för att minska fattigdom tas på allvar av politiska beslutsfattare.

Bland de civilsamhällesaktörer som deltagit i diskussionen om social trygghet finns Global Coalition for Social Protection Floors. Koalitionen är en sammanslutning av olika civilsamhällesorganisationer som tillsammans verkar för att regeringar och globala institutioner ska införa nationella sociala trygghetsgolv, ett slags minimumstandard för social trygghet. Svenska kyrkan är den första svenska organisationen att bli medlem av koalitionen. Koalitionen driver förslaget om att skapa en global fond för uppbyggnaden av sociala trygghetssystem. Idén om en global fond har stötts av bland annat FNs tidigare specialrapportörer för rätten till mat respektive extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.

Under sommaren lanserades också en egen hemsida för social trygghet och mänskliga rättigheter. Initiativet kommer från åtta FN-organ, med United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) i ledningen. Syftet är att öka kunskapsutbytet runt rättighetsbaserade sociala trygghetssystem.

Inte heller i Sverige har det varit tyst i frågan. Den 8 juli presenterade biståndsministern tillsammans med socialförsäkringsministern ett regeringsinitiativ för Svensk välfärd på export, som säger att Sverige ”aktivt (ska) driva frågan om uppbyggnad av breda trygghetssystem inom internationella forum.” Frågan uppmärksammas också i Sidas analys av strukturella orsaker till fattigdom, där vikten av universell social trygghet framhålls.

Sociala trygghetssystem lyfts även fram i regeringens biståndsbudget för 2016, som ett viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning, jämställdhet och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Det står att ”(s)venskt kunnande rörande social trygghet ska tas tillvara där denna är relevant och efterfrågad.”

Detta är flera hoppingivande tecken för en stärkt social trygghet i låg- och medelinkomstländer. Nu gäller det att orden blir verklighet. Att initiativ, utredningar och budgetskrivningar omsätts till praktiska åtgärder. Vad kommer regeringens initiativ om svensk välfärd på export innebära för den svenska biståndspolitiken? Vilken förändring kan vi vänta oss att se i Världsbankens arbete med att stötta länder i att bygga upp trygghetssystem? Hur kan olika FN-organ samordna insatser för att finansiera uppbyggnaden av systemen? Och vilka roller kan och bör civilsamhället spela i kampen för social trygghet?

 

Kyrkornas världsråd: Stoppa utländsk militär inblandning i Syrien

Kyrkornas världsråd uttrycker stor oro över den dramatiska utvecklingen av konflikten i Syrien.  I ett uttalande fördöms den utländska militära inblandningen.

– Den utländska militära inblandningen är mycket beklaglig. I augusti godkände FN:s säkerhetsråd rekommendationer för en politisk process kring Syrien. Det är den processen som måste till och hållas fast vid, säger Erik Apelgårdh, teamledare på Svenska kyrkan för arbetet i Mellanöstern.

Kriget i Syrien har pågått i fyra och ett halvt år och tvingat 4 miljoner människor på flykt. Foto: Therése Jonsson /IKON

Kriget i Syrien har pågått i fyra och ett halvt år och tvingat 4 miljoner människor på flykt.
Foto: Therése Jonsson /IKON

I uttalandet kräver Kyrkornas världsråd att samtliga regeringar ska verka för att omedelbart avsluta alla militära aktioner i landet och att engagera sig i och stödja en fredsprocess. Syftet med processen bör vara att skapa en nationell regering som erkänns av folket i Syrien och det internationella samfundet. Kyrkornas världsråd kräver också att FN och det internationella samfundet stoppar inflödet av vapen och utländska krigare in i Syrien.

”Kriget i Syrien kan inte lösas militärt. Det måste till en politisk process. Endast en sådan kan möta hotet från IS och andra extremistgrupper och inge hopp om ett bevarande av den sociala mångfalden i regionen” står det i uttalandet.

– Vi ber för folket i Syrien om en rättvis fred och ett slut på lidandet, säger Erik Apelgårdh, vi vädjar också om ekonomiskt stöd till de insatser Svenska kyrkan stöder för dem som tvingats och tvingas fly.

Ulrika Nylén
kommunikatör Svenska kyrkans internationella arbete

Ge direkt >>
Läs mer om Svenska kyrkans arbete för förföljda kristna >>
Länk uttalandet (på engelska och arabiska) >>

Kyrkornas världsråd är en kristen sammanslutning av 345 kyrkor vars huvudsakliga mål är kristen enhet, att kristna över världen ska samverka . Kyrkornas världsråd (KV) samlar kyrkor och samfund från 110 länder och representerar 500 miljoner kristna från olika traditioner. Kyrkornas världsråds vision är att leva ut kristen enhet, uppmärksamma hot mot mänskligheten och uppmuntra kyrkorna att ta bättre hand om skapelsen genom att värna om jorden och dess invånare. Läs mer >>

”EU måste skapa säkra och lagliga vägar till Europa”

Svenska kyrkan har under lång tid krävt förändring av EU:s flyktingpolitik. Den senaste tidens humanitära kris i Europas flyktingmottagande har med än större tydlighet påvisat att politiken måste förändras. Svenska kyrkan uppmanar nu än en gång EU:s medlemsstater till gemensamt agerande och ansvarstagande bland annat genom ett uttalande med ACT-alliansen, ett kyrkligt biståndsnätverk.

– Ett av de viktigaste kraven som vi ställer är att avskaffa visumkravet för flyktingar från krigsområden och diktaturer som Syrien och Eritrea. Kravet på visum gör att människor tvingas ta stora risker och inte sällan förlorar livet under sin flykt till Europa, och det göder dessutom kriminella nätverk, säger Kristina Hellqvist, chef för det humanitära teamet på Svenska kyrkans internationella arbete.

Svenska kyrkan deltog när tusentals människor samlades i helgen på Sergels torg i en manifestation för säkra flyktvägar. Foto: Erik Nihlgård

Svenska kyrkan deltog när tusentals människor samlades i helgen på Sergels torg i en manifestation för säkra flyktvägar. Foto: Erik Nihlgård

Uttalandet från ACT-alliansen innehåller ett flertal punkter. Några av kraven är utökade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (framförallt civila), särskilt stöd till ensamkommande barn samt en aktiv och konkret utrikespolitik tillsammans med flyktingarnas ursprungsländer och det internationella samfundet för att finna politiska lösningar på krisen.

Majoriteten av dem som tar sig till Europa är flyktingar från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak och Somalia. Antalet fortsätter att öka. De flesta flyr krig, konflikter eller förföljelse i sina hemländer, men många flyr även från försämrade villkor i de länder dit de först flytt.
ACT-alliansens medlemmar ger humanitärt bistånd i flyktingarnas ursprungsländer, till exempel Syrien och Irak, i grannländer som Turkiet och Libanon, och alltmer i transitländerna Grekland, Serbien och Ungern. För att komma åt grundorsakerna till varför människor flyr vill ACT-alliansen se satsningar på utveckling och bistånd.

– Situationen är mycket allvarlig. EU måste ta detta på allvar och arbeta för fred, säkerhet och ekonomisk utveckling i Mellanöstern, som är vårt närområde, säger Kristina Hellqvist.

ACT-alliansens uttalande är ett av många kyrkliga aktioner för att påverka beslutsfattare, bland annat driver CCME, en ekumenisk organisation för flykting- och migrationsfrågor där Svenska kyrkan är medlem, liknande krav. Gemensamma uttalanden har kommit från CCME, Kyrkornas Världsråd och Europeiska kyrkokonferensen.

– Som kyrka är vi på olika sätt djupt engagerade i människors okränkbara värdighet, global solidaritet och för att skapa ett samhälle som välkomnar flyktingar och människor i nöd. För att EU ska agera krävs politisk vilja. Att vi går ut tillsammans i ACT-alliansen kan skapa ett ökat tryck inte minst eftersom vi som humanitära aktörer har stor trovärdighet.

Det stora engagemang som nu manifesteras på gator och torg runt om i Europa, och som kyrkorna är del av, är också oerhört viktigt. EU:s medlemsstater har redskap och resurser för att ta ansvar för flyktingsituationen. Vad som behövs är politisk vilja och beslutsfattare med mod och insikt om vad som krävs, säger Kristina Hellqvist.

Mer information: ACT-alliansen är ett nätverk med över 140 kyrkor och trosbaserade organisationer som arbetar tillsammans i 140 länder för att åstadkomma en hållbar förändring för människor som drabbats av kriser, katastrofer, fattigdom och orättvisor.

ACT Alliance EU arbetar med opinionsbildning inom internationell humanitär rätt. Syfte är att främja rättvisa, fred och att utrota fattigdom genom att påverka beslut på EU: nivå.

Läs hela uttalandet:
ACT EU uttalande angående flyktingkrisen_150914

Almedalen: Svenska kyrkan och superutvecklingsåret

Vi är mitt inne i ett superutvecklingsår.

Det är i år som världen ska sätta den agenda som ska skapa en hållbar framtid för alla. #post2015, förkortningen för processen att ta fram en ny utvecklingsagenda, trendade för en stund twitter under Almedalsveckan. Det är stort. Det ger energi. Det inger hopp.

Under tre dagar har jag suttit, stått och minglat runt. Temat i de flesta samtal har varit kring hur vi nu ska ta ansvar för en ny utvecklingsagenda. I september kommer världens ledare skriva under 17 universella hållbarhetsmål som ska gälla för alla länder. I december i Paris ska ett nytt globalt klimatavtal skapa förutsättningarna. Innan dess om en vecka i Addis Abeba ska frågan om hur agendan ska finansieras diskuteras och förhoppningsvis kommer gedigna åttaganden att antas. Det är stort LIKE på att Sverige skickar statsministern tillsammans med biståndsministern och finansmarknadsministern till Addis. Det visar på ett engagemang och en vilja att vara den förebild som många länder förväntar sig att Sverige ska vara. Concord Sverige, där Svenska kyrkans är medlem, kommer att ingå i delegationen som representant för det civila samhället. Det blir en viktig roll då stora ord måste följas upp. Peter Sörbom, policyrådgivare på Concord Sverige sa i ett seminarium till biståndsministern: ”Uppföljning av åttagande kring finansiering är en nyckelfråga.”

Ett av de 17 målen, mål 16, handlar om fredliga samhällen och god samhällsstyrning. Frihet från våld på alla nivåer i samhället är en grundpelare för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Våld föder våld och vi ser med oro på utvecklingen i världen. Möjligheterna för civilsamhällesorganisationer i många länder minskar. Lagar som kryper det demoratiska utrymmet hotar möjligheten att ställa ledare till ansvar och krymper möjligheten för människorättsförsvarare att verka. ”Utrymmet för det civila samhället är grundläggande för ett fredsavtal i Colombia.” menade Marina Callego från Ruta Pacifica i Colombia. En organisation Svenska kyrkan stödjer.

Vikten av att arbeta med jämställdhet finns i alla mål men är också ett eget mål. Mål 5. I seminariet Ingen fred utan kvinnor, perspektiv från Colombia och Afghanistan blev det tydligt. Varför var det bara män som förhandlade mellan regeringen och gerillan i Colombia? Forskning menar att kvinnors deltagande är en förutsättning för hållbar fred.

Hållbar fred, dialog och möten mellan religioner var också temat på minglet Tron som drivkraft i hållbar aktivism som bland annat Svenska kyrkans internationella arbete/agera volontärerna, Sveriges muslimer för fred och rättvisa, Sensus och Kristna freds ordnade under onsdagskvällen. Det minglet slutade i en fredlig manifestation under banderollen Enade i tron – på gränslös kärlek.

Mål 10 utmanar världens ojämlikhet och orättvisa inkomstfördelning inom och mellan länder. Människor som lever i fattigdom måste få tillgång till den ekonomiska tillväxten. Detta hänger samman med mål 8 – anständiga arbeten och mål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Här har näringslivet en avgörande roll. I olika seminarier lyfte HM och Volvo affärsmöjligheter med den nya hållbarhetsagendan. Och att målen tydligt kan integreras i deras verksamhet. Sverige kan visa på den svenska modellen för öppenhet och samarbete mellan lika aktörer som näringsliv, civilsamhälle och människorättsförsvarare sa Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan i seminariet En universell utvecklingsagenda post 2015 – allas och ingens ansvar?.

Mer än 1000 namnunderskrifter för kampanjen #ACTforclimatejustice #EttSteg har samtalats in under Almedalsveckan. Och kampanjlåten har hörts över hamnen i Visby. Kraven är enkla men viktiga. Att drastiskt minska koldioxidutsläppen och stötta världens fattiga med finansiering till klimatanpassning och att arbeta för en hållbar utveckling.

Att klimat är en jämställdhetsfråga och att jämställdhet är den viktigaste utvecklingsfrågan konstaterades på ett seminarium om klimat och jämställdhet. Det visar på hur frågor hänger ihop och hur vi inte kan arbeta i stuprör. Länder får nu inte välja att bara arbeta med några av målen utan se att dessa 17 mål är ett ramverk för hållbar utveckling där alla delar måste finnas med. Hållbarhetsmålen blir ett normgivande ramverk som möjliggör ansvarsutkrävande i alla länder.

Kommuner i Sverige står redo att arbeta med den nya hållbarhetsagendan. Och mycket görs redan. Det framgick under seminariet Vilken roll spelar lokala aktörer för att vi ska uppnå FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål? Där jag deltog för Concord och Svenska kyrkan. Nu behövs verktyg och mötesplatser för kunskap och reflektion mellan människor i olika länder. Robertsfors kan lära av Nairobi och Manilla av Botkyrka.

Addis, New York, Paris. Finansiering, hållbara utvecklingsmål, ett globalt klimatavtal. #post2015 trendade för en stund twitter i Almedalen. Det betyder att globala hållbarhetsfrågor diskuterades flitigt. Mål 1 – utrota fattigdomen till 2030. Det är stort. Men i partiledarnas tal har den globala utvecklingsagendan varit osynlig. Vi i civilsamhället får inte sluta diskutera och påminna de som sitter vid beslutsbordet de globala utmaningarna.

Det är vi som lever nu som har makten och möjligheterna.

Låt oss ta ansvaret.

 

På flykt 2015

Närmare 60 miljoner människor är på flykt i världen. Hälften av dem är barn. De allra flesta flyr till ekonomiskt svaga länder och en bråkdel tar sig till Europa. Jag är stolt över att vara svensk när jag ser att det är Tyskland och Sverige som är humanast i sin mottagning, som tar emot flest flyktingar i Europa. Men varför måste det vara så svårt? Varför behöver de dö på Medelhavet? Teoretiskt skulle de kunna flyga för en bråkdel av kostnaden men i praktiken är det omöjligt i en värld där flygbolag agerar gränspolis.

Det goda livet vi vill ha. Globalt och lokalt. Fred, försoning, jämlikhet, mat på bordet och en meningsfull sysselsättning. De flesta människor strävar efter ett liv i harmoni, ett socialt sammanhang i samklang med varandra och med djur och natur.

Livet vi har. Globalt och lokalt. Ofred, ojämlikhet, svält och arbetslöshet. Vi hanterar det helst genom att blunda eller titta bort. Titta bort är svårt när världens nöd visar sig på bästa sändningstid och vi konfronteras vid ingången till närbutiken. När döda kroppar flyter upp på stranden, ja då är det svårt att blunda. Vad göra?

Vi angriper symtomen:

 • Låt oss bomba flyktingbåtarna innan de lägger ut på Medelhavet.
 • Låt oss förstärka våra gränser, bygga högre staket och murar
 • Låt oss stifta fler förbudslagar

Grundorsakerna vågar vi inte ens tänka på. Än mindre försöka lösa. Fattigdom, krig, vapenhandel, ojämlikhet, orättvisor, korrupta och inkompetenta ledare och politiker. Klimatförändringar, miljöförstörelse, exploatering av människor, fauna och flora.

Vi lever i en global värld där vi delar en och samma glob. Det finns ingen plan B eller ”glob 2”. Om jag vill röra mig fritt i världen, kan jag då neka andra den rätten? Har jag mer rätt för att jag är född i ett rikt land? Har jag förtjänat mitt svenska pass som ger tillträde till nästan alla länder? Eller var det slumpen? Guds försyn? Är det självklart att jag ska ha, när andra inte har?

Jag tror inte det. Det är dags att tänka om. Respektera varandra mer. Värna allas vår rörelsefrihet och det öppna samhället. Istället för att jobba emot flyktingströmmarna, en Davids kamp mot Goliat, jobba med dem, underlätta rörelse. Ryck undan mattan för flyktingsmugglare och andra som skor sig på fattiga och desperata människor och på dåliga politiska beslut. Se de många fördelarna som immigration och integration för med sig. Nya idéer och lösningar. Nya gener. Förbättrad demografisk balans.

Jag utmanar dig att för varje negativ flyktingtanke, tänka två positiva. Flyktingar är människor med tankar och drömmar precis som alla andra. Världen är både galen och härlig. Låt oss tillsammans bidra till en framtid där hoppet lever och där alla människor känner sig trygga och kan leva goda liv. Låt oss göra det nu!