Att göra skillnad!

DSC_0257

Öppna rum är ett projekt. Ett projekt som tagit vid när ett annat gjort sitt. Svenska Kyrkan Öppnar Portarna hette det projekt som mellan 2011 – 2013 gav 900 medarbetare och förtroendevalda mer kunskaper i jämställdhetsintegrering och bemötande. Öppnade deltagarnas ögon för att vi är en stor och viktig del av det breda och mångfacetterade civilsamhället. Öppnade också möjligheten att tänka att det finns verksamheter församlingarna kan bedriva i syfte att stärka människor som behöver. Under dessa år rasar fas3 debatten. Massmedia visar bilder och texter om hur människor utnyttjas, hamnar i händerna på anordnare som vill åt gratis hjälp och en bra slant. Under delar av denna tid arbetar jag åt arbetsförmedlingen, som projektmedarbetare i arbetsförmedlingens stora projekt Trefas som syftade till att hitta sätt för att få människor som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare, hitta en plats, ett sammanhang att via en sysselsättningsplats kunna närma sig arbetslivet igen. Jag har sett utanförskap förut men inte på detta sätt, nära. Möter människor som av olika skäl hamnat utanför, ”fel efternamn och födelseland”, sjukdom, svåra hemförhållanden, ungdomar som aldrig fått möjligheten att kliva in. Jag möter människor som är trötta på program, projekt, förbättrande av CV´n, praktikplatser och åtgärder, åtgärder och fler åtgärder. Men jag möter också annat. Människor som hamnar rätt, som äntligen får ta plats. Människor som får uppleva hur det är att vara saknad och efterfrågad när man av någon anledning inte dyker upp. Ser ljus som tänds i blickar som varit trötta länge. Såg den enorma glädjen hos de som efter en tid av sysselsättning fick en anställning. Det är den erfarenheten att ha haft förmånen att få se människor öppnas och rikta blicken uppåt, framåt. Räta på ryggen, ta ett steg fram. Det är genom mötet med dem som jag sett och så starkt tror på människors tillväxt. Att man växer i sig själv och sin uppgift i en miljö där man är trygg och får känna sig behövd. Det är det som är grunden i vårt utvecklingsarbete, att ge församlingarna de verktyg de behöver för att möta människor som behöver växa. Det är det Svenska Kyrkan – Öppna rum ( projekt 2) handlar om: Stötta församlingarna så att de kan stötta de som behöver stöd och en plats, ett rum att växa i. Snart två projekterfarenheter rikare. Lite klokare, nya kunskaper. Vi har fått tid att tänka och samtala med andra organisationer som ser de utmaningar vi ser och hittat gemensamma lösningar. Vi lär känna en för oss ny-gammal organisation, arbetsförmedlingen. Förhoppningsvis sträcker församlingarna  på ryggen och känner tillit och trygghet inför uppgiften när dörrarna öppnas.

I skrivande stund är det hektiska tider! hur går vi vidare undrar församlingarna? När projektet är slut? Vi ska vidare! Och vi ska göra allt som vi tänkt innan detta år är slut. Idag har vi planerat presskonferens på stiftskansliet i Luleå. Presskonferensen bjuder vi in till nästa vecka.  Nästa vecka är det också dags för de deltagande församlingarna att träffas tillsammans i Öppna Rumprojektet en sista gång. För att knyta ihop påsen och blicka framåt har vi Annelie från European Minds som ska hjälpa oss. European Minds är ett EU-konsultföretag med gedigen erfarenhet av många typer av projekt och program ( här läser du mer om dem http://www.europeanminds.com ) Det är jättebra att ha fler ögon och öron för input och stöttning i vårt utvecklingsarbete. Återkommer med inlägg om den dagen!

En annan rolig grej: Luleå Stift har fått den stora äran att hålla i en workshop på Kraftsamling 2015 i Luleå. Den 10 februari smäller det i kulturens hus: Hands on – kyrkan gör skillnad! heter vår workshop där församlingarna får möjlighet att berätta om sina verksamheter och träffa andra organisationer. Vi hoppas på spännande diskussioner och nya samarbeten! Läs mer om kraftsamling här: www.kraftsamling.net

Må gott!

/Linda

 

 

Holmsund!

bild

Här är dem! Evelina Miderfjäll, Församlingssekreterare och Björn Kling, Kyrkoherde i Holmsunds församling. Fick minsann äran att hänga med dessa två schysstingar igår! Det blev en presentation av församlingens verksamheter och prat om framtida utmaningar. I huset på bilden vill församlingen starta en förskola. Redan nu så bedriver man i samarbete med Öppen Gemenskap en second hand butik, Vändpunkten. Butiken är inte bara ett populärt tillskott i de lokala näringslivet utan också en möjlighet för människor att komma tillbaka till arbetslivet i sin egen takt. Nu startar man en mötesplats för kvinnor som är i väntan på asyl. Många församlingar delar Holmsunds utmaningar inom flera områden. Nätverk tillsammans med andra aktörer inom civilsamhället och andra församlingar inte minst, bidrar till att tillsammans öka den gemensamma kompetensen och möjligheterna att skapa ännu fler relevanta och engagerande verksamheter. Tack till församlingen för den trevliga dagen och stort lycka till med allt ert viktiga arbete!

 

 

Vi åkte på studiebesök…

Vi åkte från norr till syd! Ja precis så var det i onsdagen den 8 oktober var dagen då vi från tre flygplatser i norr begav oss till huvudstaden och sammanstrålade hos våra vänner i Katarina församling. Vi fick fick under eftermiddagen ta del av Ulf Gustavssons ordförande i Katarina Sociala Företagande (katarinasocialaforetagande.se) erfarenheter. Jag har haft förmånen att en gång tidigare fått lyssna till Ulf och även kyrkoherde Olle Carlssons erfarenheter kring församlingens arbete med/för människor som står långt från arbetsmarknaden. Inom Katarina församling och genom ett projekt Klart vi kan! har ett socialt företag bildats och en mycket intressant arbetsmetod, 12 steg till arbete och hälsa, skapats. Det var därför extra kul att få möjligheten att boka ett studiebesök för mig och mina kollegor från Luleå Stift. Eftermiddagen inleddes med en lunch och en mycket trevlig introduktion till Katarina församling av biträdande kyrkoherde Torbjörn Larsson. Jag talar för oss alla som var där: Mycket bra , Mycket inspirerande!

Dag 2 av denna tvåstegsraket åkte hela gänget ut till Spånga för att våldgästa Spånga Blå band. Spånga Blå band kommer ur Blå Bands rörelsen, nykterhetsrörelsen som bildades  år 1883. De är en öppen ideell förening som bedriver en omfattande professionell verksamhet där ca 140 personer är involverade i arbetsträning, utbildning och praktik. Integration och drogfrihet är nyckelbegrepp. Vi fick träffa arbetsledare och deltagare. Vi är mäkta imponerade av denna fantastiska verksamhet! Här http://www.spangablaband.nu/ kan du läsa mer om Spånga blå Band. Vi tackar Katarina församling och Spånga blå band för dessa inspirerande dagar!

från vänster: Ulf Gustafsson, Katarina sociala Företagande, Lars Lundström, Skellefteå pastorat, Anneli Lidström, Sävar-Holmöns församling, Ronny Hägglöf, Skellefteå pastorat, Lennart Åström, Nederkalix församling, Maria Hahn Nilsson, Sävar-Holmöns församling, Karin Sandling, Harads-edefors församling, Birgitta Grönlund-Berg (skymd) Luleå domkyrkoförsamling, Ann-Christine Pretty, Gunnarsbyns församling, Anna-Stina Svedberg, Luleå domkyrkoförsamling

Hela gänget från vänster: Ulf Gustafsson, Katarina sociala Företagande, Lars Lundström, Skellefteå pastorat, Anneli Lidström, Sävar-Holmöns församling, Ronny Hägglöf, Skellefteå pastorat, Lennart Åström, Nederkalix församling, Maria Hahn Nilsson, Sävar-Holmöns församling, Karin Sandling, Harads-edefors församling, Birgitta Grönlund-Berg (skymd) Luleå domkyrkoförsamling, Ann-Christine Pretty, Gunnarsbyns församling, Anna-Stina Svedberg, Luleå domkyrkoförsamling

 

 

Ramar med innehåll

image

Under våren och försommaren 2014 skrevs en avsiktsförklaring mellan Luleå Stift och Arbetsförmedlingen ( marknadsområde Norr). Denna är nu undertecknad av biskop Hans och arbetsförmedlingens chef Göran Nilsson. Avsiktsförklaringen är en ram som säger att vi ska etablera samverkan, dels på regional nivå för att hitta bra samverkansstrukturer men huvudsakligen i att tillsammans med församlingarna och den lokala arbetsförmedlingen medverka till att människor som är i behov av extra stöd får tillgång till aktiviteter tex. sysselsättningsplatser, arbetsrehabilitering eller praktikplatser i församlingars regi. Denna vecka har varit rolig och intensiv. I måndags fick hela kanslipersonalen ett föredrag om projektet. Roligt! Vi är så många som jobbar med så vitt spridda områden. Genom att lära oss av varandra kan vi också hitta gemensamma erfarenheter och utmaningar!

På bilden ser ni biskop Hans Stiglund och Eva-Maria Karlsson som är stiftsdirektor. Innan bilden togs hade vi talat om avsiktsförklaringen och hur vi ska gå vidare. Hur ska ramen fyllas och hur gör vi den känd ? Under denna höst ska vi inom ramen för projektet anordna  samrådsmöten där församlingen, kyrkoherden och chef vid den lokala arbetsförmedlingen ingår. Vi ska tillsammans och med hjälp av församlingarnas kunskap om närområdet och arbetsförmedlingens kunskap om behoven för de arbetssökande  försöka skapa meningsfull verksamhet. Först ut är Boden den 14 oktober. Vi talade även om att försöka komma med som värdar för en workshop under Kraftsamling 2015. Kraftsamling http://www.kraftsamling.net/ är en satsning i Norrbottens läns landstings regi som samlar in tankar, åsikter och idéer om vad som är viktigt för länets utveckling. De tidigare arrangemangen har varit superbra med mycket intressanta föredrag, rundabordssamtal och utbyten av tankar och idéer mellan många olika organisationer. Det skulle vara så intressant att skapa en workshop där församlingarna delar med sig av sina erfarenheter och interagerar och behovsdiskuterar med andra organisationer.

Veckan har också inneburit mycket planeringsarbete då vi i projektgruppen samt med två inbjudna medresenärer från Luleå domkyrkoförsamling drar till Stockholm den 8-9 oktober. Vi ska ta del av våra vänner i Katarina församlings erfarenheter av socialt aktörskap genom att lära oss mer om http://www.katarinasocialaforetagande.se/ Naturligtvis kommer ni att kunna läsa mer om vår spännande resa här på bloggen.

Fredag och solen lyser! Önskar er alla en fin helg /Linda

Hållbart liv

1622168_10152720544344455_589286632188169678_n

I Luleå började fredagen med frukostmöte.Morgonrock är en seminarieserie för regional utveckling  som arrangeras varannan vecka. Norrbottens Läns landsting bjuder in till frukost och relevanta och framförallt, intressanta, föreläsningar inom en mängd områden. Denna morgon Fredrik Warberg,  Tidsverkstaden www.tidsverkstaden.se Fredrik tog oss med på en tidsresa från år 2050 och bakåt i tiden till nutid. Hur kunde det bli så bra? undrade han inledningsvis och guidade oss genom strategier och reformer som skapat ett hållbart samhälle.

Inom Luleå Stift har hållbar utveckling sedan ett par år tillbaka varit och är ett prioriterat område: Luleå stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre pelare: Att förkunna skapelseansvaret (teologisk aspekt) Att samverka med alla goda krafter i samhället (samverkansaspekt) Att leva som vi lär (etisk aspekt). En miljöpolicy är antagen och ett miljödokument kommer inom kort. Hållbar utveckling blir genom dessa tre pelare  hållbart liv. Texten på bilden från morgonens föreläsning tycker jag är  talande, som ett recept för hur man åstadkommer ett hållbart liv.

Tänker på arbetslivet. Hur viktigt det är:  Att få vara behövd, att få finnas i ett sammanhang, att skapa rutiner kring arbetsdagen: komma upp på morgonen, ha någon som väntar dig och en plats och en uppgift som fyller dagen. Här har församlingarna en viktig roll. Att ta emot människor som av olika anledningar hamnat utanför sammanhangen. Att erbjuda arbetsuppgifter och en plats i ett arbetslag. Att ta tillvarata människor med olika bakgrunds erfarenheter för att på så vis öppna upp församlingarna och bli  aktiva samhällsaktörer. Som ett steg i denna riktning har Luleå stift och Arbetsförmedlingen i marknadsområde norr ( Norr- och Västerbotten) skapat en avsiktsförklaring. Den kommer vi att berätta om längre fram.  Tills nästa gång  och inför alla kommande dagar önskas er Mening, kärlek, glädje, frid och vardagsmakt!

Luleå Stift – en social aktör!

Svenska kyrkan har alltid arbetat med utsatta människor, de som står utanför samhälle och arbetsmarknad. Luleå stift arbetar strategiskt för att stärka församlingarnas möjligheter att vara resurser, sociala aktörer för människor i utanförskap. Mellan åren 2011-2013 har Luleå Stift erbjudit sina församlingar utbildning i bland annat socialt företagande och en arbetsmiljö öppen för alla. Projektet ”Svenska kyrkan Öppnar Portarna” omfattade 900 medarbetare, anställda och ideella. Flera församlingar har gått vidare med lokala utbildningsinsatser och utvecklat egna unika idéer – vår utmaning är att låta dem ta plats så att idéerna kan utvecklas till konkret social verksamhet. Under 2014 har vi med stöd från Europeiska Socialfonden och i samverkan med Arbetsförmedlingen arbetat för att stärka och utveckla församlingarnas sociala aktörskap. Vi kallar vårt arbete ” Öppna Rum”. Vi tror att alla människor behöver känna sig betydelsefulla. Vi tror att man trivs där man är behövd! Vi vill tillsammans  rusta våra församlingarna så att de, i sin verksamhet, kan bidra till att motverka utanförskap. Genom att erbjuda trygga rum där människor kan växa, träna färdigheter och få stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Vi vill också verka för att fler sociala arbetsintegrerade sociala företag skapas. Under 2014 har Arbetsförmedlingen och Luleå stift kommit överens om en avsiktsförklaring, en ram för samverkan. Nu ska vi arbeta tillsammans för att fylla denna ram med innehåll. I denna blogg kommer du att kunna följa vårt arbete, vår verksamhet och våra tankar under resans gång.