Prästfortbildning i Skara stift

Den 16 april medverkade Anna Torbrand och Helena Taubner med en föreläsning om ”På nya vägar” på prästfortbildningen för präster i Skara stift. Kursen hölls på stiftsgården Flämslätt, och det övergripande temat var ”församlingsväxt”.

Här kan du ta del av powerpointbilderna från föreläsningen (som pdf)!

Under föreläsningen visades två olika filmklipp från Fresh Expressions of Church i England. Det ena innehåller biskop Graham Cray och han berättar om hur man skall tänka när man börjar sitt arbete med kyrkans nya uttryck.

Det andra innehåller förre ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams. Han pratar om hur bra det är att Fresh Expressions sprids över världen, och om vikten av att både hålla fast vid de traditionella uttrycken och samtidigt hitta nya.