”Att vara progressiv är inte att bli urvattnad” – Biskop Åke i SLA

”Det sägs att man blivit politiskt korrekt, att regering och riksdag får styra i stället för Bibeln. Det är inte sant. Kyrkan ska vara bland människorna i världen, men inte av världen. Kyrkan måste komma ut, gå ut och stå upp för människor!”

”– Att vara progressiv är inte att bli urvattnad, det är snarare att vara i framkant, att möta och att vara öppen.”

Åke Bonnier i SLA

Biskop Åke Bonnier intervjuas i dagens SLA. Niclas Lindstrand, som är chefredaktör, genomför intervjun som också går att se i webb-tv-format i artikeln.

Klicka här för att läsa artikeln och se filmen!