Powerpoint-bilder från inspirationsdagen i Skövde

Helena Taubner och Anna Torbrand föreläser i S:ta Helena kyrka i Skövde

Anna och Helena föreläser i S:ta Helena kyrka. Foto: Göran Helmersson.

Den 11 september anordnades en inspirationsdag i Skövde. Ett sjuttiotal personer från stora delar av landet samtalade, bad, lyssnade och reflekterade tillsammans.

Dagen inleddes med att Anna Torbrand och Helena Taubner föreläste om att vara kyrka på nya vägar.

Sedan samtalade deltagarna i olika grupper, och det gavs tid till enskild andakt eller en promenad i den sköna höstluften.

Här hittar du powerpoint-bilderna från den inledande föreläsningen (som pdf):

Del1: Bild 1-8

Del2: Bild 9-19

Pling! Dagens (tjugofyra) boktips!

Böcker om Fresh Expressions of Church

Här är en lista över böcker som kan vara intressanta att läsa för dig som är nyfiken på  Fresh Expressions of Church och annat som anknyter dit.

Listan är uppdelad i tre delar:

  • Om Fresh Expressions of Church i England, på engelska
  • Övrigt att inspireras av, på engelska
  • Om att vara kyrka på nya vägar, på svenska

Mycket nöje!

……………………………………………………………………….

Om Fresh Expressions of Church i England, på engelska:

Authentic faith, Fresh Expressions of Church among Adults

Författare: Beth Kieth
En rapport från Fresh Expressions och Church Army där man tittar närmre på kyrkor och församlingar som lyckats nå personer i 20- och 30-års åldern.

How should we teach and preach

Författare: Norman Ivison
Predikan och undervisning i Fresh Expressions

Evaluating Fresh Expressions: Explorations in Emerging Church

Författare: Louise Nelstrop, Martyn Percy m fl.
Vad räknas som Fresh Expressions och vem bestämmer? Fungerar verkligen tanken på en blandekonomi? Dessa och liknande frågor lyfts på olika sätt upp i denna bok.

Fresh! An introduction to Fresh Expressions of Church and Pioneer Ministry

Författare: David Goodhew, Andrew Roberts och Michael Volland
En praktisk vägledning för hur man startar och upprätthåller Fresh Expressions. Boken ger också en överblick över goda exempel att användas av ”pioneer ministers” och andra som arbetar med Fresh Expressions.

Fresh Expressions in the Sacramental Tradition

Författare: Steven Croft och Ian Mobsby m fl.
I denna bok presenterar den mer traditionella delen av den anglikanska kyrkogemenskapen i England sina tankar och idéer kring Fresh Expressions där fokus mer ligger på kontemplation och tystnad.

Fresh Expressions of Church and the Kingdom of God

Författare: Graham Cray, Aaron Kennedy och Ian Mobsby m fl.
I denna bok ställs de utmanande frågorna: vad är målen med mission och uppnås de genom Fresh Expressions?

Making Disciples in Fresh Expressions of Church

Författare: Graham Cray
Boken vill vägleda dem som funderar på att starta ett Fresh Expression och dem som kommit en bit på vägen i konsten att hjälpa människor växa i sitt lärjungaskap.

Making Disciples in Messy Church: Growing Faith in an all-age Community

Författare: Paul Moore
Boken vill försöka svara på frågan om hur människor kan ges chansen att växa  i tro och lärjungaskap genom det som kallas Messy Church.

Mission Shaped Church – church planting and fresh expressions of church in a changing context

Författare: Bland andra Rowan Williams, fd ärkebiskop av Canterbury
Banbrytande rapport från Church of England 2004 där begreppet Fresh Expressions of Church används för första gången.

Mission Shaped and Rural: Growing Churches in the Countryside

Författare: Sally Gaze
Boken utforskar vägar framåt i mission i en landsbygdskontext. Både traditionella vägar och Fresh Expressions).

Mission Shaped Church: a Theological Response

Författare: John M. Hull
En utvärdering av Mission Shaped Church rapporten utifrån ett teologiskt perspektiv.

Mission Shaped Intro, course notes and DVD

Ett underlag för dem som vill anordna en Mission Shaped Intro kurs. I materialet finns möjlighet att reflektera och fundera kring behovet att finna nya sätt att vara kyrka.

Mission Shaped Intro, Workbook

Arbetsbok för dem som vill arbeta med Mission Shaped Intro kursen (Se ovan)

Mission Shaped Parish: Traditional Church in a Changing Context

Författare: Paul Bayes och Tim Sledge m fl.
Utifrån praktiska exempel i en församlings vardag lyfts möjligheter till att tänka nytt fram.

Running over Rocks: Spiritual Practices to Transform Through Times

Författare: Ian Adams
52 andliga övningar för att kunna leva i glädje och nåd och med mening genom ljusa och mörka stunder, för vår egen och andras skull.

……………………………………………………………………….

Övrigt att inspireras av, på engelska:

Dwelling in the Word: a Pocket Handbook

Författare: Pat Taylor Ellison och Patrick Kiefert
En andlig övning i förmågan att lyssna till Gud och människor på djupet.

Emergingchurch.intro

Författare: Michael Moynagh
En praktisk introduktion till Fresh Expressions of Church som ett sätt att tänka snarare än en metod.

God-Shaped Mission: Theological and Practical Perspectives from the Rural Church

Författare: Allan Smith
Biskop Alan Smith behandlar frågor som rör teologiskt och praktiskt utforskande av mission utifrån en landsbygdskontext.

How Your Church Family Works: Understanding Congregations as Emotional Systems

Författare: Peter L. Steink
Stor eller liten, i staden eller på landsbygden: alla församlingar upplever spänningar, konflikter, känslor och situationer som kräver varsam hantering, medkänsla och förståelse. Boken är en god hjälp för präster och församlingsledare som vill försöka förstå sin församlings dynamik.

We are here now: a New Missional Era

Författare: Patrick Keifert
En god beskrivning av Partnership for Missional Churches (PMC) och hur de arbetar utifrån nyckelfrågan: Vad är Guds önskade och utlovade framtid för vår lokala kyrka?

……………………………………………………………………….

Om att vara kyrka på nya vägar, på svenska:

Efter folkkyrkan: en teologi om kyrkan i det efter-kristna samhället

Författare: Patrik Hagman
Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en teologisk studie och ett debattinlägg, ett försök att greppa de lutherska folkkyrkornas nuvarande situation och söka en väg framåt.

Minding the Gap: ett studium av arbetet med Fresh Expressions i England med en diskussion kring vad det innebär att vara kyrka i en ny tid

Författare: Anna Torbrand
Examensarbete 15 hp i praktisk teologi om Fresh Expressions of Church i England. Uppsatsen finns att läsa i sin helhet (som pdf) här: Minding the Gap – Examensarbete AnnaTorbrand

Mission i vår tid: Här och nu är allting möjligt

Författare: Ann Aldén
Mission i vår tid handlar om Svenska kyrkans identitet och självbild som ständigt utmanas av förändringar i omvärlden. Kyrkan måste våga släppa taget och ersätta kontroll med tillit. I boken ger Ann Aldén en bakgrund till begreppet mission och tankar om vad mission kan vara i dag.

På andra arenor – Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

Författare: Magnus Bodin
Nattvandring, nätvandring, fängelsepräst och mycket mer – den här rapporten handlar om exempel på hur kyrkan verkar på andra arenor än de traditionella ”egna” arenorna.
Rapporten ”På andra arenor” finns att läsa i sin helhet (som pdf) här!