Vad tar du med dig från inspirationsdagen?

Bild

Jan får med mig att det jag redan gör är också viktigt. Har också fått med mig flera aha'! Richard Taubner, kantor i Töreboda.

Jan får med mig att det jag redan gör är också viktigt. Har också fått med mig flera aha’!
Richard Taubner, kantor i Töreboda.

Många är i samma situation och att kyrkan är i förändring. Agneta Ström, kantor i Lugnås- Ullervad.

Många är i samma situation och att kyrkan är i förändring.
Agneta Ström, kantor i Lugnås- Ullervad.

Att börja med mig själv. Det kan vara svårt att göra en andlig resa tillsammans. Tillsammans blir vi mer. Kristina Kosonen Askolin, bitr. kyrkoherde i Falköping.

Att börja med mig själv. Det kan vara svårt att göra en andlig resa tillsammans. Tillsammans blir vi mer.
Kristina Kosonen Askolin, bitr. kyrkoherde i Falköping.

En dag med väsentliga saker. Det ligger i tiden och många församlingar behöver hitta nya vägar och olika sätt att nå hjärtat. Fresh expression finns det metoder för att nå ut. Richard Mellgren, präst i Värsås.

En dag med väsentliga saker. Det ligger i tiden och många församlingar behöver hitta nya vägar och olika sätt att nå hjärtat. Fresh expression finns det metoder för att nå ut.
Richard Mellgren, präst i Värsås.

Tankar på utmaning, frustration och lugn o ro. Ellinor Carlberg Mehrén, präst i Lugnås-Ullervad

Tankar på utmaning, frustration och lugn o ro.
Ellinor Carlberg Mehrén, präst i Lugnås-Ullervad

Jag tar med mig en intressant förmiddag och två workshops, Bara vara och Våga djupna.  Det har varit många nya möten med människor och jag är glad för dagen. Tommy Westberg, ideell i Mariestads församling.

Jag tar med mig en intressant förmiddag och två workshops, Bara vara och Våga djupna.
Det har varit många nya möten med människor och jag är glad för dagen.
Tommy Westberg, ideell i Mariestads församling.

Inspirationsdag, Svenska kyrkan i Skövde

Ett 60-tal personer kom till en inspirationsdag kring På Nya Vägar i Skövde.

Förmiddagen startade med en gemensam föreläsning av Anna Torbrand, Johanna Berggren och Eva Elfwering om Svenska kyrkans arbete att hitta nya uttryck och verka i ett lärjungaskap.

Efter lunch samlades alla i grupper för inspiration och lyssna, diskutera med varandra.

Grupperna som man samlades i var:
Gästfrihet, våga djupna, förändringens utmaningar, ledarskap, goda exempel, bara vara och lärjungaskap bland barn och unga.

Eva Elfwering, Anna Torbrand och Johanna Berggren hade hand om föreläsningen om kyrka på nya vägar.

Eva Elfwering, Anna Torbrand och Johanna Berggren hade hand om föreläsningen om kyrka på nya vägar.

60-talet besökare kom till inspirationsdagen.

60-talet besökare kom till inspirationsdagen.

Anna Torbrand och Johanna Berggren.

Anna Torbrand och Johanna Berggren.

GruppenGästfrihet

GruppenGästfrihet

PNV 04

Gruppen Våga djupna.

Gruppen Våga djupna.