Ringblommor

Efter sex dagar har ringblommorna redan kommit upp ur jorden.

Efter sex dagar har ringblommorna redan kommit upp ur jorden.

Det är härligt att se Guds och naturens kraft.
Redan efter sex dagar tittar ringblommorna upp ur jorden.
Nu turas vi om att vattna och vårda under sommaren.

Vi vill också inspirera alla att så frön, goda idéer och önskningar för kyrkan och framtiden, och så med omsorg och uppmärksamhet vänta på det som spirar. Ibland får vi vänta länge, ibland går det fort, sällan blir det som vi tänkt oss. Genom tillit och förtröstan får vi modet och uthålligheten att gå med Gud på nya vägar.

Himmelske trädgårdsmästare.
I din vård ger jag mitt hjärta.
Gör du med det som du finner
bäst, men jag tror att det
behöver vattnas. Det känns
torrt och hårt. I dess djup är
ett underbart frö som längtar
att växa upp och blomma
som en sol. Käre Mästare,
världen är full av hjärtan som
vill att deras innersta längtan
ska slå ut som lysande rosor.
Ta hand om oss alla så att
din trädgård blir underbart
vacker. Dröj inte.
(Elisabeth Gerle, bönboken tradition och liv)

Vår Gud är överraskningarnas Gud, låt oss gå på nya vägar.

Att gå på nya vägar är att ge sig ut i något nytt, att öva sig i tillit till Guds kärlek och Guds goda vilja för vår framtid. Det vi har att göra är att lägga framtiden i Guds händer i visshet om att Gud har kraften och viljan att skapa något nytt, något sant och äkta. I urskiljande bön och lyssnande uppmärksamhet får vi ta reda på vart Gud är i färd att leda oss. Säkert kommer vi tappa fokus ibland, gå vilse och komma på avvägar, det hör livet till och alla steg kan lära oss något om livet, om Guds och om oss själva. Så kan våra misstag bli till lysande misstag.

Vår Gud är överraskningarnas Gud, oföränderlig i sin vilja till förändring och nya möjligheter. Så låt oss gå på nya vägar.

Barmhärtige Gud,
Din nådefyllda blick
ser inte det vi är eller vad vi har varit
utan det som vi längtar efter att vara –
älskande och älskade,
förlåtna och accepterade.
Ge oss ett sinne och ett hjärta lika fria som dina,
alltigenom öppna för förändringens möjligheter.

Bönen är fritt översatt från bön av Sr Gemma Simmonds, IBVM