Dokumentation från konferensen i England

Anna och Helena var i början av september på konferensen ”International Fresh Expressions Conference” i Cambridge i England.

Nu finns en del ljudinspelningar och bildspel från konferensen utlagda på nätet. Mycket bra för dig som vill lyssna i efterhand! Här hittar du materialet.

Om du vill titta på bilder från konferensen så har Helena laddat upp sina bilder här.

One-liners

Konferensen närmar sig sitt slut och det börjar bli dags att summera. Ett sätt att göra det är genom att använda några ”one-liners” som har genomsyrat dagarna i Cambridge.

Better together
Det är inte meningen att vi skall arbeta ensamma. Inte ens för att hämta åsnan sände Jesus en lärjunge ensam. Vi är bättre tillsammans!

Keep on keeping on
Förändringar sker inte över en natt. Om vi skall nå resultat så behöver vi fortsätta tro på förändringen, även om vi kanske inte lyckas första gången. Eller andra, eller tredje…

Love-relate-create
För att bygga framgångsrika verksamheter i kyrkan behöver vi börja med att älska människorna runt oss. Sedan skall vi bygga en relation till dem, och först efter det kan vi skapa verksamheten. Är det inte vanligare att vi börjar med att starta en verksamhet, sedan försöka bygga en relation med dem som kommer och sist fundera på hur vi skall klara av att älska dem?

Invest in the pioneer, not in the project
För att en eldsjäl skall kunna skapa nya verksamheter behöver beslutsfattarna investera i henne/honom. Det viktiga är inte att investera i något enskilt projekt, för de kommer kanske att misslyckas, utan i personen bakom projektet.

Gnista och ved

Fuzz Kitto från Australien berättar om en missionär som kämpade mot många orättvisor under sitt arbete i en diktatur. Han fick frågan om hur han orkar och han svarade:

”För att det skall kunna bli en brasa måste det finnas ved och en gnista. Jag tänker att gnistan kommer från Gud och att det är mitt arbete att samla ihop veden, så att vi är redo nät Gud tänder gnistan.”

Utmaningen ligger kanske i att bestämma sig för var man skall samla veden…

20130905-102207.jpg

Dream Team

Peter Tingleff från Danmark berättar hur han började jobba med att hitta nya vägar för att vara kyrka. Han hade jobbat som präst ett tag när han hade en dröm där Jesus sa till honom att gå utanför kyrkans väggar och börja tänka nytt.

Han gick till sin biskop och berättade att han kände sig kallad att göra något nytt, eftersom han hade haft en dröm. Biskopen svarade: ”Jag har också haft en dröm.”

”So, we call ourselves the Dream Team!”

20130903-103431.jpg

Flytta till floden

Biskop Tim Harris från Adelaide i Australien föreläser och förespråkar bland annat de lokala profeterna. Kyrkan behöver folk som vågar ifrågasätta kyrkan och prästerna, och lyfter blicken.

Han berättar om aboriginerna som bodde vid en flod, som plötsligt sinade. De skulle inte klara sig utan floden och tänkte att de skulle komma att dö ut. Så kommer någon på besök till byn och säger ”Men floden har ju ändrat bana en bit uppströms! Den finns fortfarande, men på en annan plats. Ni måste flytta dit som floden rinner!”.

”If we stay where we are, we will die out.”

Är det samma sak för kyrkan?

20130902-124857.jpg