Att hålla arbetslösheten borta.  

eneklt-jobb-2

Enkla jobb? Hon arbetar med att servera kaffe till oss som väntar på att få bilen servad.

enkelt-jobb-1

Ett ganska monotont jobb. Men hon har tillgång till de försäkringar som ett jobb innebär.

ebkelt-jobb-3

Många Thailändare har dock tråkigt på jobbet, eftersom det blir väldigt lite att göra.

 

 

I Thailand har man systemet med det våra politiker kallar ‘enkla jobb’. Tanken är att man inte ska vara sysslolös. Det är alltså bättre, enligt Thailändsk tanke, att man går till ett arbete och har ett ansvar, än att man sitter hemma.

Dessa ‘enkla jobb’ är ofta ett första steg in i ett arbetsliv. På bensinmacken finns det ofta en person som tankar bilen åt oss, en annan informerar om var vi ska stå och en tredje skriver ut ett kvitto efter tankningen. Här, på Toyotas bilverkstad, blir vi bjudna på kaffe under det att bilen repareras. Kaffet serverar vi inte oss själva, det gör en av de anställda.

I affärer finns det uppgifter som vi inte har i Sverige. En anställd kan t.ex. stå och hälsa välkommen till affären, en annan kan efter att varorna är betalda, samla ihop varorna och lägga dom i påsar. En tredje har en ofta irriterande uppgift, när vi betalat (Thailand är till stor del ett kontantsamhälle) i kassorna, går vi naturligt nog mot utgången som oftast ligger tre-fyra meter bort. En arbetsuppgift är då att när vi gå ut, kolla våra varor gentemot vårt kvitto.

Bra eller dåligt? Arbetslösheten är minimal. Och som vi har förstått det har man i och med sitt jobb, en försäkring inom t.ex. sjukvården.

 

Ett riktigt skitår…

Svårare än så var det nog inte vad gäller arbetet.

Min kära Svenska kyrka har nagelfarits på alla möjliga sätt i media och vid kaffebord. Sanningen har inte alltid varit i främsta rummet. Baktal, rykten, avskedande och utträden har varit det man diskuterat mest vad gäller kyrkan under året.

Det är nämligen mycket enklare. En organisation som har 6.000.000 medlemmar och 22.000 anställda är knappast homogen. All själavård, alla vackra dop, alla meningsfulla gudstjänster, alla sjukhusbesök och alla besök i fängelser smäller inte lika högt. Det är roligare att skriva något om att chefer i kyrkan har missat betala en räkning än att referera ett vackert och meningsfullt dop i havet.

Jag har också sett den beska och ofta närvarande korruptionen i detta samhälle. Det har inte varit roligt. Man kan säga mycket om ett samhälle styrt av byråkrati och tjänstemän, som t.ex. Det svenska. Det är dock alltid att föredra.

Det var stor dödlighet bland förebilder också. Min generation såg upp till t.ex. Bodil Malmsten, David Bowie, Prince och Muhammad Ali. Dom har gjort sitt, dom lämnade in under 2016. Nu måste andra ta vid.

På det personliga planet har det varit ett på många sätt fantastiskt år. Att få verka bland svenskar som behöver det vi kan erbjuda är enormt stimulerande. Vi har startat samtalsgrupper och olika mötesplatser, vi har fått utöka antalet gudstjänster, vilket vi tycker har varit enormt stimulerande.

Våra slutsatser som kyrka i södra Thailand är solklara: Svenska Kyrkan behövs. Och hon är inte perfekt. Välkommen att vara med oss även under 2017!
Och Gott Nytt År!