Ekot granskar kyrkans resor

Ekot har under våren granskat och undersökt Svenska kyrkans olika resor och idag kom resultatet av granskningen i Ekot under dagen och i andra sammanhang. De säger att kyrkan reser för massor av pengar och helt följdriktigt så undersöker de vart och varför.

https://www.facebook.com/srekot/videos/vb.193765033970603/1362890553724706/?type=2&theater

Denna granskning är bra och viktig – samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att personalutbildningar (bland annat i form av resor) för att skapa väl fungerande team, bygga lag och få möjlighet till långsiktiga måldiskussioner är nödvändigt. Detta för att få välfungerande arbetslag och bättre och mer effektivt kunna utföra uppdraget som kyrka.

Personalen på Kreta v 41 2015

Personalen på Kreta v 41 2015

Även Svenska kyrkan Tjörn har granskats då vi under hösten 2015 reste till Kreta med hela arbetslaget under vecka 41för en intensiv utbildningsvecka. I verksamhets-uppföljningen för Svenska kyrkan Tjörn, antagen av kyrkofullmäktige i maj, berättar kyrkoherden om resan, beslut, budgeten och syftet.

Temat för resan var ”En hel del” och förbereddes med tre hel/halvdagssamlingar av utbildningskaraktär för all personal hemma på Tjörn och dessutom en uppföljningsdag efter avslutad vecka. Allt gjordes i samverkan med Sensus studieförbund för att säkerställa en god process och kvalité för utbildningen att gagna vårt arbete framåt.

Syftet var att bygga tätare och bättre relationer inom hela arbetslaget (fyra församlingar) Svenska kyrkan Tjörn. Det påbörjades också en diskussion kring riktning och mål för ett gemensamt arbete inom Svenska kyrkan Tjörn.

Budgeten var på 600.000 kronor. Utslaget per person blir detta en kostnad på cirka 15.000 kronor per person av de som deltog på resan – och utslaget på en periodicitet med liknande satsningar vart femte år innebär det en kostnad om cirka 3.000 kronor per person.

Detta är en kostnad som väl ryms inom den utbildningsbudget som varje organisation bör ha för att utveckla det viktigaste redskap vi har – vår personal. Satsningar av detta slag är viktiga både i ett lagbyggande och målperspektiv – men också och inte minst i ett förebyggande och pågående arbete med frågor som psykosocial arbetsmiljö och organisationsklimat.

39 personer (inkl 2 personer från Sensus) deltog i resan. 7 personer deltog av olika skäl inte i resan till Kreta, men har varit med på alla dagar lokalt på Tjörn.

Kyrkoherden avslutar verksamhetsrapporten med att skriva

”Avslutningsvis tror jag att det är viktigt och omistligt att regelbundet bygga lag på detta sätt – i en organisation som ständigt förändras (både vad avser delmål, men främst avseende personalomsättning). För ett gott visionsarbete och tydligt ”lagbygge” behöver liknande satsningar genomföras ungefär vart femte år för att bibehålla initiativ.”

Har du frågor eller vill veta mer så hör av dig till kyrkoherde Johan Ernstson johan.ernstson@svenskakyrkan.se eller 0733 23 05 03

Här skriver Sveriges Radio om kyrkans resor

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=22934

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6443435

Dagens media om att ekot och Aftonbladet hade liknande nyheter samma dag:

http://www.dagensmedia.se/medier/svenska-kyrkans-lyxresor-i-bade-ekot-och-aftonbladet-6577262

Uppdaterat 17.45 20160531

Svenska kyrkans webbsida om granskningen>>

Aftonbladet>>

SR P1: Ärkebiskopen; Våra system är inte perfekta>>

Svenska kyrkan – frågor och svar angående Aftonbladets granskning>>

Uppdaterad 20160601

Svenska kyrkan – Ärkebiskop Antje Jackelén: Fel måste rättas till>>

Sist på ballongen?

Tidningen Dagen har listat ”Tio kristna digitala­ fenomen som ger hopp”>>

Överst på listan kommer ett tumblr-konto med bilder på svenska biskopar. Och ballonger. Ballongerna är oftast tillagda i Photoshop.

http://biskoparochballonger.tumblr.com/

Och vår kyrkoherde vill ju inte vara sämre.

Johan Ernstson. Foto: Erika Andersson. Montage: Kristina Simson.

Johan Ernstson. Foto: Erika Andersson. Montage: Kristina Simson.

 

(PS. Och en alldeles egen nördig lista har jag själv också. Jag samlar på biskopsselfies. De hittar du här.>>)

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Flyr människor från Svenska kyrkan?

TT-nyhet 26 maj 2016.

TT-nyhet 26 maj 2016.

TT släppte den 26 maj nyheten om att människor går ur Svenska kyrkan på grund av den höga avgiften. Svenska kyrkan har en egen analysavdelning och där svarar Peter Brandberg, analytiker på Kyrkokansliet så här:

Tappar vi medlemmar i allt högre takt?

– Nej, det stämmer inte att minskningen av antalet medlemmar går allt snabbare. Varje år minskar antalet medlemmar med cirka en procent, något högre vid kyrkoval.

Är höga medlemsavgifter avgörande för att gå ur?

– Nej, kyrkoavgiften har snarare fungerat som den utlösande faktorn, till exempel i deklarationstider. Det är istället kyrkans relevans i ditt liv som avgör om du vill vara medlem. De som inte har speciellt stor kontakt med kyrkan går ur i högre utsträckning.

Vad händer i framtiden?

– Det finns tendenser i olika riktningar. Vi kommer troligtvis att se fler utträden bland unga vuxna, som är en stor grupp med svag relation till Svenska kyrkan. Få är döpta, och långt färre är konfirmerade. Samtidigt ökade antalet aktiva inträden under förra året.
(Läs intervjun här>>)

———————————-

Här kan du se Peter Brandberg när han presenterar siffrorna från den senaste statistiken. (2014-2015)

Hur ser det ut på Tjörn då? Det kan man läsa här>>

Men jag har också dragit ut siffrorna för Tjörn och våra fyra församlingar. Mellan 2014 och 2015 (2016 är ju inte slut ännu) så tappade Svenska kyrkan Tjörn 21 medlemmar. Det var 88 barn (0-11 år) som döptes och det var 115 medlemmar som avled. 9 aktiva inträden (12 år och äldre) och 92 utträden. Det ger sammanlagt en medlemsminskning på 21 personer. Du kan läsa hela tabellen själv här och också se siffrorna för de enskilda församlingarna. Av de 15315 personer som bor på Tjörn så är 11270 medlemmar i Svenska kyrkan.

Läs utdraget här(pdf) Medlemsstatistik 2014-2015 nr2

Tycker du det är viktigt att vara medlem i Svenska kyrkan – även om du inte går i kyrkan så ofta? Skulle du vilja att Svenska kyrkan syntes mer? Eller kanske mindre?

Snart kommer Petrus i din brevlåda (den 8 juni om du är skriven på Tjörn). I den kommer du bland annat att kunna läsa vad Svenska kyrkan Tjörn har för utbud hela sommaren. Gör vi rätt saker? Finns det något som du saknar? Hör av dig via bloggen, facebook, twitter eller ring till expeditionen (om du inte talar med någon av prästerna eller annan anställd när du kommer till kyrkan).

/Carina Etander Rimborg
Kommunikatör

 

 

 

Ett vatten som tystar vårt existentiella skrik?

Dopvatten Foto: Louise Hedberg /IKON

Dopvatten Foto: Louise Hedberg /IKON

Temat för söndagen är i dag ”Vårt dop”.

Om du vill läsa alla texterna för söndagen så hittar du dem på Svenska kyrkans webbsida här>>

På Svenska kyrkans webbsida finns också följande text av prästen Fredrik Beverhjelm från Lund. Han har skrivit följande>>

Det hördes när de steg in i domkyrkan. Trots hundratals andra besökare i rummet trängde skriken sig igenom massans sorl. Vi möttes. De svettades. Jag log. De pressade fram ett ansträngt ”Nu är vi här. Men det är ingen bra dag. Han har skrikit hela morgonen.”

Klockorna började ringa. Vi steg in i dopkapellet med vår skrikande dopkandidat i famnen. Det var varmt. Det var tårar. Det var inte alls vad vi drömt om att den här dagen skulle vara. Vi försökte med allt, inget tycktes hjälpa. Jag gjorde mitt bästa för att hålla lite hastighet i dopgudstjänsten.

Så kom då frågan. ”Vill ni att ert barn…” Jag krånglade in mina armar kring barnet och böjde mig fram till mamman. ”Är han stark i nacken?” Hon nickade undrande. Jag tog honom i famnen och gick fram till dopfunten. Jag lade pojken på min arm så att han kunde se ner i den gnistrande dopfunten. Jag började lyfta vattnet med min fria hand. Jag lyfte det högt, lät det skvätta. 

Plötsligt hände det. Pojken tystnade. Det blev alldeles stilla. Lugn efter storm. Jag fortsatte lyfta vattnet. Det skvätte på oss båda. Pojken tittade nyfiket med sina stora rödgråtna ögon. Han lyssnade. Vi alla lyssnade. Vattendropparna tycktes tala till oss. Allt var lugnt. Sedan döptes pojken och han somnade nästan omedelbart i min famn. Alla andades ut. Vi log och vi viskade oss igenom förbön, Vår Fader och välsignelsen. Jag tror till och med att vi sjöng psalmen med viskande röster.

Jag glömmer aldrig pojken eller hans dop. Det var som att dopet tystade skriket.

Tänk om det djupast sett är just så att dopet tystar det existentiella skriket? Skriket som vilar djupt inom oss. Skriket efter närhet. Skriket efter tillhörighet. Skriket efter beskydd oavsett vem vi än är, vad vi än gjort eller tror på. Tänk om det är så, dopet är ett svar på mänsklighetens djupaste längtan, vilken otrolig gåva som ryms bakom enkelt vatten.

Jag kan formulera många korrekta och fina teologiska ord om dopet, men jag landar ändå i denna upplevelse en lördag vid lunchtid i Lunds domkyrka. Vattnet blev redskapet som banade väg för något oändligt mycket större: Guds Ande, Guds närhet. Anden som strömmar över oss likt vattendroppar över vår panna. Anden, detta stora och ogripbara, gömd bakom eller mitt i, under eller genom enkelt vatten.

Detta H2O, denna kemiska förening av väte och syre är en förutsättning för allt liv. Men det finns här mer än en kemisk förening. Det är också en andlig förening, en helig handling mellan Gud och människa. ”Det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.”

Att leva är att möta livsskriket, men också skrattet. Dagar av värme och nätter av kyla. Timmar av förvirring och av klarhet. Såna är livets förutsättningar. Här landar våra dop. Inte bara något som hänt en endaste gång och varar ända in i evigheten, utan dopet hjälper och bär oss i varje andetag.

Dop kan tysta skrik och omfamna skratt, låt oss be att vi aldrig glömmer det.

 

Fredrik Beverhjelm
präst, Lund

Har ditt dop betytt något särskilt för dig? Kanske har du något minne från ditt dop? Något som du upplevt själv eller som någon annan berättat för dig?

Dopet är en viktig handling och den är så viktigt och så betydelsefull att den gör vi endast en gång. Är man döpt så är man döpt. Det är inget som behöver göras om. Det gäller. Alltid.

Här kan du läsa vad Luther skrev i sin lilla katekes om dopet och vad det betyder>>

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Vill du äta tårta i dag?

Tårtkalas 28 maj.

Tårtkalas 28 maj.

Tjörns kommun fick ju den hedrande titeln ”Årets kulturkommun 2016″ något som de vill fira tillsammans med alla Tjörnbor. I dag bjuder de på tårta.

Årets kulturkommun 2016>>

Kulturen på Tjörn finns i många olika former.

Svenska kyrkan Tjörn har bidragit med en stor del av den musikaliska kulturen på ön. Varje år så erbjuder Svenska kyrkan Tjörn flera olika framförallt musikaliska evenemang. Snart kommer du i din brevlåda att få ut sommarens erbjudande.

Men till dess får du nöja dig med det som Tjörns kommun bjuder på idag. Så här skriver Maria Bäckersten, kultursamordnare på Tjörns kommun:

Tårtkalas 28 maj!  

TJÖRN – DÄR KONST & TRIATHLON MÖTS 28 MAJ är start för årets samarbete mellan Nordiska Akvarellmuseet, Tenson Tjörn Triathlon, Skulptur i Pilane och Tjörns kommun – ett av många som har gjort Tjörn till Årets Kulturkommun.

Det ska FIRAS! Ta gärna cykeln till årets invigning av Skulptur i Pilane. Välkommen till Häggvall, Pilane eller Skärhamn så bjuder vi alla Tjörnbor på KULTURTÅRTA!

CYKLA med en triathlet till Pilane. Samling kl. 11.45 vid Häggvall eller Akvarellmuseet.

INVIGNING av 2016 års Skulptur i Pilane kl. 13.30. Öppet kl. 9-19, fri entré 13-16.

Nordiska Akvarellmuseet är öppet kl. 11-18. GUIDAD TUR av Disneyutställningen kl. 14.

ÅRETS KULTURKOMMUN BJUDER PÅ TÅRTA PÅ FÖLJANDE PLATSER:

- Häggvallskolan, kl 11 - Skulptur i Pilane, kl 14 - Nordiska Akvarellmuseet, kl 15

Varmt välkomna!

 

 

Svenska kyrkan finns med hela vägen

Foto: Paul Jeffrey /ACT

Foto: Paul Jeffrey /ACT

Så här skriver Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans internationella arbete:

60 miljoner människor är i dag på flykt – en ofattbar siffra att ta in. Men bakom varje siffra finns ett människoöde, någon som tvingats bryta upp och lämna allt i hopp om ett liv bortom krig, klimatförändringar, orolig-heter och fattigdom.Sedan 2015 har över en miljon människor flytt över Egeiska havet från Turkiet till de grekiska öarna. Många har fått sälja allt de äger för att ha råd att betala smugglarna för den livsfarliga resan.

I och med EU:s avtal med Turkiet tas alla flyktingar som når Grekland till så kallade hotspots. Där måste de registrera sig och söka asyl för att överhuvudtaget ha en chans att få stanna i Europa.

På grund av stängda gränser är tusentals flyktingar fast. Svenska kyrkan finns längs hela vägen. Genom våra lokala samarbetspartners finns vi på plats i konfliktländerna, i flyktinglägren och längs flyktvägarna i Europa. För de som lyckas ta sig till Sverige tar våra församlingar emot och erbjuder gemenskap och meningsfulla aktiviteter.

Vi arbetar också med att informera och påverka makthavare, både i Sverige och internationellt. Bland annat genom att kräva säkra och lagliga vägar för de människor som flyr till Europa och att Sverige står upp för asylrätten. Den globala flyktingkrisen går att lösa med politisk kraft och vilja. Lösningarna kräver insatser både i ursprungsländerna och i Europa och Sverige.

Läs hela brevet här>>

——————————————————————

Svenska kyrkan finns med på många ställen genom olika lokala aktörer. Framförallt så bidrar Svenska kyrkan med psykosocialt arbete bland flyktingarna.

https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/hoppmittikatastrofen

Personligen har jag så svårt att ta in hur fruktansvärt detta är. Hur många människor som är på flykt genom Europa och olika länder. Men jag kan vara stolt över att Svenska kyrkan bidrar med sin kunskap. Och jag kan bidra genom att skänka pengar.

Det finns också möjlighet att bli volontär och hjälpa till i församlingen eller via andra kanaler. Lokalt eller ute i världen. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

https://www.svenskakyrkan.se/volontarutbyte

Grekland har blivit ett ställe där människor samlas. Och Utlandskyrkan i Grekland gör sitt bästa för att hjälpa till.

Här kan du se hur du kan skänka pengar

https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Är du vår nye församlingspedagog?

Du har väl inte missat att vi söker en ny församlingspedagog?

Andreas slutar efter 15 år i Valla – nu söker vi hans ersättare. Kanske är det du eller någon som du känner?

Senast den 12 juni vill vi ha din ansökan.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/pedagog

Vi söker en församlingspedagog.

Vi söker en församlingspedagog.

Vill ni gifta er?

Har ni funderat på att gifta er? Men det har liksom bara inte blivit av? Kanske har ni varit tillsammans länge? Kanske vill ni bara gifta er utan att behöva planera en massa? Kanske vill ni bara överraska släkt och vänner? Eller så bjuder ni in till en fest och börjar med ett bröllop? Ta med din partner, klä upp er i det ni känner är bekvämt och kom!

För ni har möjligheten att få ha ert bröllop i Skärhamns kyrka i sommar. Den 11 juni mellan klockan 10-14 eller den 2 juli mellan klockan 11-16 så kan ni komma och bli vigda. Med präst och musiker och allt. Stort eller litet bröllp – det bestämmer ni.

Det enda som ni behöver ha med er är en giltig hindersprövning och ett vigselintyg. Det beställer ni från skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html

Här kan du se en film från Umeå som erbjöd drop-in bröllop på nyårsafton.

Stenkyrka kyrkas brudkrona. En av flera brudkronor som finns på Tjörn. Foto Carina Etander Rimborg

Stenkyrka kyrkas brudkrona. En av flera brudkronor som finns på Tjörn. Foto Carina Etander Rimborg

Antje och Svenska akademin

I dag pratade ärkebiskop Antje Jackélen med Tomas Riad från Svenska Akademien i P1 Studio Ett. Lyssna på programmet här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6438997

Det blev ett samtal om språket och teologin.

Och Antje berättar att nu håller remissen på att sammanställas. En slutförslagsgrupp ska arbeta med materialet. Sen ska kyrkostyrelsen ta ställning och lägga fram ett förslag till kyrkomötet som nästa år i november kommer att ta ett beslut Om allt går som det ska.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

Och vi i Svenska kyrkan Tjörn fortsätter att använda kyrkohandbok 2016, som vi gjort hela våren i Valla församling. Kom gärna dit om du är nyfiken på hur text och musik kan låta.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Ärkebiskop Antje Jackélen Foto Magnus Aronsson IKON

Ärkebiskop Antje Jackélen Foto Magnus Aronsson IKON

Blommande mångfald eller blommande enfald

I går (22 maj 2016) läste jag en krönika av Elaine Eksvärd i GP. Den handlade om Sverige – landet av konsensus. Där ingen vågar sticka ut och där man inte får tycka annorlunda.

”Landet Överens där alla är rädda”>>

Den krönikan fick mig att tänka till över några saker som malt i huvudet på mig den sista tiden. Det gäller framförallt två saker.

Till att börja med kyrkohandboken.

Jag blir allvarigt oroad över de tongångar som hörs om förslaget och det som sägs och det som inte sägs. Jag blir allvarligt oroad över tonläget som används och bröströsterna som tar i så de nästan spricker – från alla håll. Det enda som jag hör är ”JAG HAR RÄTT” ”NEJ, JAAG HAAAR RÄÄÄTTT”, ”NÄÄHÄÄ, JAG HAR RÄTT”. Och så där håller det på. Utan att vilja lyssna på varandra.

Eftersom jag sitter i kyrkomötet så kommer jag så småningom att få ta ställning till hela förslaget. Just nu är det kyrkostyrelsen som ”äger frågan”. De är ansvariga för remissen och sammanställningen och det är kyrkostyrelsen som beslutar när man vill lägga förslaget på kyrkomötets bord (och det är planerat att komma upp 2017).

Om inte samtalstonen blir bättre och öppenheten för olika åsikter (från alla håll!!!) större så kan jag känna en oro för beslutet. För jag tror att vi måste våga lita på att båda (alla) sidor har Svenska kyrkans bästa för ögonen.

Den andra frågan som jag funderat mycket på är stiftsordföranden i Växjö stift som förra veckan gick ut och sa att han tyckte att homosexualitet bara är en trend. Och att han inte tycker att kyrkan ska vara med i Pride.

http://www.smalanningen.se/article/homosexualitet-ar-bara-en-trend/

Mot detta har många reagerat, bland annat kyrkomötets ordförande Karin Perers (som är partikamrat med Bruno Edgarsson) Och det med full rätt. Läs hennes uttalande här>> Självklart är alla människor lika mycket värda och älskade! Och kyrkan har tagit en tydlig ställning i frågan.

Men det finns något som skaver. Jag tror nämligen inte att Bruno Edgarsson är ensam om att tycka så här som han gör. Och om han inte får lov att säga vad han tycker och det får blir en konstruktiv diskussion utan bara en slagdebatt där argumentet är ”DU HAR FEL!!!” och vi måste alla tycka samma sak – annars får (eller borde) du inte vara med… så händer något. Tror jag.

Sommarblommor. Foto Carina Etander Rimborg

Sommarblommor. Foto Carina Etander Rimborg

Då kan vi inte prata om mångfald. Då blir det enfald. När alla måste tycka likadant. Och det gör vi inte. Vi är inte en sekt. Vi är en trosgemenskap. Vi tolkar bibeln. Vi läser texterna och vi firar våra gudstjänster.

Jag är stolt över att tillhöra en kyrka där det finns en blommande mångfald. Jag håller heller inte med om allt som ”kyrkan” gör eller tycker alla gånger. Men jag är stolt över att det ryms! Och jag vill verkligen inte tillhöra en blommande enfald som utestänger människor. Inga människor.

Vi behöver verkligen inte älska alla människor. Det räcker att Jesus gör det. Men vi är uppmanade att ha fördrag med varandra.

 Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. (Efesierbrevet 4:2)

En blommande mångfald och inte en blommande enfald!

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör