Hon är ett föredöme för oss alla!

Dagens predikan kommer från Jan-Åke Larsson. Vill du höra den live så kom till Valla kyrka kl 10:00 eller till Åstol kl 14:00.

Kvinnan häller olja över Jesus hår. Bibliska figurer i Björkekärrs kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Kvinnan häller olja över Jesus hår. Bibliska figurer i Björkekärrs kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

De hade precis slagit sig ned vid bordet när kvinnan kommer in. Uppenbarligen tillhör hon inte de inbjudna, eftersom hon anländer lite efter de andra, när måltiden redan börjat.

Hon går fram till Jesus och plockar fram en alabasterflaska, ett litet lerkrus med en så smal hals att den dyrbara oljan bara droppvis ska kunna komma ut.

Men det duger inte för henne utan hon bryter av den smala halsen och häller ut alltsammans över Jesus huvud.

Av doften som fyller rummet förstår de andra att det är nardusbalsam, en särskilt dyrbar olja som användes bland annat för att smörja kungar.

Den här kvinnan är hängiven och spontan. Hon uttrycker sin tro och kärlek till Jesus i handling.

Hon älskade Jesus, inte bara sådär lite lagom utan av hela sitt hjärta. Hon ville ge allt för honom.

Och hon gjorde det som i hennes värld uttryckte mest kärlek. Med häpnad ser de andra gästerna på och kritikerna låter inte vänta på sig.

Det står att de blev förargade och började tala med varandra. Ingen vände sig till Jesus eller kvinnan, utan de talar upprört bakom deras ryggar.

Hur vanligt är inte detta, att man inte vänder sig till vederbörande, för att klara upp något som kanske bara är ett missförstånd.

Nej man vänder sig hellre till likasinnade där man vet att man får medhåll.

Och så är det någon som drar till det där med ”de fattiga”! Vilken smart knep för att få kvinnan att få dåligt samvete.

”De fattiga” blir ett effektivt slagträ i debatten! Någon större omsorg om de fattiga låg inte bakom, i så fall hade man kunnat göra något åt det för länge sedan.

Varför var man så förargad över hennes beteende? Var det opassande? Förmodligen.

Vi vet inte så mycket om den här kvinnan, men hon kanske var illa sedd i samhället, utanför gemenskapen, kanske prostituerad.

Ofta är det så att det är de som är utanför som har minst att förlora och som också vågar vara opassande.

Nu tränger hon sig in bland de andra, går rakt in i händelsernas centrum och uttrycker en större hängivenhet för Jesus än vad någon av de andra gjort.

Kanske de väntar sig att Jesus ska avvisa kvinnan och förebrå henne för ett sådant slöseri.

De retar sig på att han bara låter det ske. Men ingen har monopol på Jesus, han tar emot alla som kommer till honom.

Han låter sig aldrig inordnas i ett särskilt fack, ingen kan komma med några ägandeanspråk på honom.

Det är inte vi som ska äga Jesus utan han som ska äga oss. Kvinnan sökte hans gemenskap, och hon fick kämpa för att övervinna de hinder som låg i vägen.

Hon fick kämpa med sig själv och med omgivningen. Hon fick kämpa med hur hon skulle uttrycka sin tro, vad som är rätt och vad som är fel?

Att söka gemenskap med Jesus sker sällan utan kamp. Men å andra sidan, den som aldrig har kämpat med sin tro den har heller aldrig tagit tron på allvar.

Har du problem med din tro så tyder det på att du vill tro, att du inser att tron är värdefull.

Och kom ihåg att du inte är ensam i din kamp! Många kristna har genomgått den, och i slutändan fått se hur trons kamp fått dem att borra djupare.

De har kommit igenom med en fastare tro, en tro som gör dem än tryggare i livets stormar. Det är som med trädets rötter: har de bara tillräckligt djupa rötter så står trädet i de värsta av stormar.

Så vad du än kämpar med så handlar det om att inte ge upp. Det finns en väg igenom.

Tron på Jesus är ju ett språng ut i det okända. Det är bara genom att ta det där språnget som jag kan känna mig förvissad om att Gud finns och tar emot mig.

Står jag vid sidan av och iakttar så lär jag inte få några personliga erfarenheter heller.

Men ofta är det en kamp att våga ta det där språnget, att överlåta sig till Gud. Om mina förväntningar inte infrias, kan jag då helskinnad kan ta mig tillbaka? Finns det ingen säkerhetsgaranti?

Nej, Gud ger inga garantier i förväg. Vi får lita på hans löften. Ger vi allt till honom får vi allt tillbaka.

Den hängivna kärleken räknar och kalkylerar inte utan bryter upp flaskan och ger med slösande kärlek allt det hon har.

Den hängivna kärleken tänker inte efter vad som är tillräckligt. Hur mycket behövs, räcker det här? Eller måste jag ge mer? Den väntar sig inga gentjänster, det är inte därför som den ger ut.

Inte desto mindre får den allt tillbaks. Kvinnan, hon som gav allt och fick allt.

Hon fick bli ett föredöme, ett exempel för oss alla.

”Överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” Detta har vi gjort idag.

Jan-Åke Larsson. Foto Carina Etander Rimborg

Jan-Åke Larsson. Foto Carina Etander Rimborg

Jesus fick sannerligen rätt, fortfarande efter 2000 år så vet vi vad hängiven kärlek till Jesus är tack vare den här kvinnan.

Amen

Jan-Åke Larsson
präst

Söndagens text: 

Bibeltexter

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jesaja kapitel 61, vers 1 – 3

Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorgdräkt, lovsång i stället för modlöshet. De skall kallas ”rättfärdighetens träd”, som Herren planterat för att visa sin härlighet.

EPISTEL

Till hebreerna kapitel 11, vers 23 – 27

I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader, eftersom de såg att det var ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom såg den Osynlige.

EVANGELIUM

Evangeliet enligt Markus kapitel 14, vers 3 – 9

Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud. Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

PSALTAREN

Psaltaren kapitel 130, vers 1 – 8

En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.

Vad händer 2017?

2017

2017

2017 – nu är vi igång. Skolorna har startat. Och denna veckan eller nästa vecka så drar våra verksamheter hos Svenska kyrkan Tjörn igång (om inget annat meddelats). Nu börjar vi helt enkelt återgå till vardagen efter jul, nyår och trettonhelgen.

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vad kan då 2017 vara för ett år – vad är det som händer?

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn så är det som vanligt en massa spännande på gång. Förändringar och förnyelser. Kyrkan är en levande organisation som bygger på tradition och erfarenheter.

Under 2017 kommer Svenska kyrkan Tjörn att starta ett spännande tre-årigt ungdomsprojekt. Det projektet lär vi få anledning att återkomma till. En person är anställd och kommer att börja arbeta den 1 mars.

Vi har fått ta del av Svenska kyrkans integrationspengar och kommer att arbeta i ett större integrationsprojekt som heter ”Kontaktpoolen”. Syftet är att hitta samordning för alla de många olika initiativ och satsningar som görs på Tjörn för nyanlända, flyktingar och kommunplacerade.

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Under hela maj kommer vi att ha besök av två stycken Tanzanier som är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”. De kommer att bo hos en familj här på Tjörn och kommer att delta i olika verksamheter och lära sig mer om Svenska kyrkan och om våra församlingar. I höstas var Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn, i Tanzania.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

I maj får vi avtacka Jan-Åke Larsson, präst i Valla, som går i pension. I början av juni får vi avtacka Kerstin Andersson, pedagog i Klövedal, som går i pension.

Och sen kommer hela sommaren med ett fantastisk sommarprogram som vi brukar ha här på Tjörn, som just nu håller på att ta form.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Hos Svenska kyrkan nationellt så är givetvis den stora händelsen att det är kyrkoval den 17 september 2017. Det kommer påverka även oss här på Tjörn. Mandatperioden går ut och nya förtroendevalda ska väljas. Förtroendevalda som vi vill styra vår Svenska kyrka och våra församlingar här på Tjörn. Känner du att du vill vara med och ta ansvar så ta kontakt med någon av de nomineringsgrupper finns. Alla listor måste vara klara och inskickade senast den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Dessutom ska Göteborgs stift välja en ny biskop i höst (som börjar 2018). Biskop Per Eckerdal går i pension och en ny efterträdare ska utses. Det är alla präster, diakoner och lika många förtroendevalda som väljer. Vem skulle du vilja se som ny biskop i Göteborg?

http://internwww.svenskakyrkan.se/gbgstiftskansli/biskopsval

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Dessutom är det ju det stora reformationsåret. Hela det här året har vi fokus på Martin Luther i det vi gör.

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Det händer alltså en väldigt massa spännande saker 2017 – förutom att vi varje söndag firar flera gudstjänster i våra kyrkor, varje vecka besöker äldreboende och gör sjukbesök, varje vecka träffar konfirmander, ungdomar, barn och vuxna i olika typer av verksamhet, varje vecka har flera körer i de olika församlingarna. Så jag hoppas att du hittar dit där du känner dig hemma och vill växa vidare i vår Svenska kyrkan Tjörn.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Sjung in julen över hela ön!

 

julkulorI morgon söndag finns det möjlighet att i två av våra kyrkor vara med och sjunga in julen kl 17:00 med alla de älskade sångerna som vi känner igen och kanske några nya som vi får ta till oss. 

—————————————–

Julmusik i Rönnängs kyrka kl. 17:00

”Snart är det jul”. Musikgudstjänst där vi sjunger julens fina sånger och psalmer tillsammans med Rönnängs Kyrkokör och barnkörerna Havstjärnan och Korallen. Präst Janåke Hansson. Från 16:30 serveras glögg och pepparkakor. Varmt välkomna!

Vi sjunger in julen i Valla kyrka. kl. 17:00

Vi sjunger in julen tillsammans. Medverkande är DU, Valla kyrkokör, Tjörnkören, Knut & Maria, Valla spelmän. Präst Jan-Åke Larsson. Varmt välkomna!
——————————-
Dessutom firar vi fjärde-adventsgudstjänst i våra andra kyrkor. Temat för söndagen är Herrens moder. Här hittar du alla våra gudstjänster>>

söndagen den 18 december 2016

kl. 11:00 Klädesholmens kyrka 

EFS-gudstjänst i Klädesholmens kyrka. Korsbandet medverkar med sång och musik. Präst Kristofer Strid.

 
kl. 11:00 Klövedals kyrka 
Högmässa i Klövedals kyrka. Präst Jan-Åke Larsson.
kl. 11:00 Skärhamns kyrka 

Mariagudstjänst i Skärhamns kyrka. Präst Johan Ernstson.

kl. 14:00 Åstols missionshus 

Gudstjänst i Åstols missionhus. Präst Janåke Hansson.

kl. 17:00 Valla kyrka 

Vi sjunger in julen tillsammans. Medverkande DU, Valla kyrkokör, Tjörnkören, Knut & Maria, Valla spelmän. Präst Jan-Åke Larsson.

kl. 17:00 Rönnängs kyrka 

Julmusik i Rönnängs kyrka. ”Snart är det jul”. Musikgudstjänst där vi sjunger julens fina sånger och psalmer tillsammans med Rönnängs Kyrkokör och barnkörerna Havstjärnan och Korallen. Präst Janåke Hansson. Från 16:30 serveras glögg och pepparkakor.

Att leva är att utmanas

I dag 2 oktober kan du fira gudstjänst hos Svenska kyrkan Tjörn på följande platser:

kl. 10:00 – Valla kyrka

Gudstjänst i Valla kyrka. Präst Jan-Åke Larsson.

kl. 11:00 Klädesholmens kyrka

EFS-högmässa i Klädesholmens kyrka med Anders Sjöberg och Janåke Hansson.

kl. 11:00 – Klövedals kyrka

Gudstjänst i Klövedals kyrka. Kyrkokören medverkar. Präst Gisela Hellström.

kl. 11:00 – Skärhamns kyrka

Högmässa i Skärhamns kyrka tillsammans med EFS i Skärhamn. Söndagsskola med EFS. I gudstjänsten får vi också välkomna två nya kyrkvärdar och vår nya diakon Gunilla Gustafsson samt vår vaktmästare Annika Johansson. Präst Jaana Pollari Lindström. Efter gudstjänsten kyrkfika med tårta.

kl. 14:00 – Åstols missionshus

Gudstjänst i Åstols missionshus. Präst Jaana Pollari Lindström.

kl. 17:00 – Betania Pingstkyrkan Rönnäng

Familjegudstjänst i Rönnäng i Betania Pingskyrkan. Barnkörerna medverkar. Präst Janåke Hansson.

kl. 17:00 – Blekets kyrka

Gudstjänst i Blekets kyrka. Präst Gisela Hellström.

———————————————————–

Änglar. Foto Carina Etander RImborg

Änglar. Foto Carina Etander RImborg

I dag är det den Helige Mikales dag. Mikael som är en av Guds ärkeänglar.

I tankar för helgen på Svenska kyrkans webbsida kan vi läsa följande>>

Den Heliga Mikaels dag

Idag kan vi brista ut, tack Jesus för att du utmanar oss! Vi kan läsa om hur händer och fötter ska huggas av, ögon ska rivas ut… Det som inte stjälper hjälper berättar talesättet. Hade varit enklare att bara riva ut sidan. Men det är Jesus vi talar om. Det är hans ord. Det är dags att gå på djupet med ett till ytan knepigt bibelord.

Högst upp på Lunds domkyrkas astronomiska ur står mörkrets och ljusets riddare. Varje timme slår de sina svärd mot varandra. En bild för kampen mellan ont och gott. Den som sker inom och omkring oss. Kampen när ett barn med skakiga knän står upp mot sin mobbare. Eller när vi med trötta armar släpar hem ytterligare en kasse med rödbetor och mjölk. I det världsvida sker kampen för ett slut på krig, rasism, svält… Söndagens texter om Daniel och Jesus är två inlägg i den kampen.

En Gud som i sin värnlöshet blir till styrka, så kraftfull att inget mörker kan tränga bort hans ljus.

Se på den trygge Daniel i sin mörka grop med lejon. Han ger oss en otrolig bild av tillit. Men kan vi relatera till honom? Det är inte lätt att leva i mörker och samtidigt tro på ljusets återkomst. Tvivel smyger sig snabbt fram där i gropen inför lejonens gap. Det är lätt att bli paralyserad och passivt invänta det svåra. Hur behåller vi Daniels tillit när sylvassa tänder hugger efter oss? Just när vi i mörkret söker svar händer något. Bredvid oss står ett annat lejon, Lejonet av Juda, befriaren. Som i en syn visar sig mannen som ser ut som en människa. ”Allt ska gå väl. Var stark!” Hör vi. Handgripligen tar han itu med problemet. ”Om något förleder dig, gör dig av med det.” Kompromissernas tid är över.  Hans väg är tydlig. Säg nej till allt som bryter ner ditt liv. Oavsett om det finns inom eller omkring oss, visa bort det. Hur bär vi den styrkan som Jesus visar oss? Orkar vi uttrycka vårt ”Hit, men inte längre!”? Var vårt svar landar beror på vår situation, vilka vi är och hur vi mår.

Livet innebär svårigheter, obesvarade frågor och problem. Men oavsett DNA och livsvillkor finns något som förenar oss. Det är inte vår duktighet, hur vi hanterar rädsla eller problem. Det som förenar är livets grundbult, fundamentet som håller ihop oss. Den grundbulten finner vi i mitten av det astronomiska uret. Där vilar svaret på vem som vinner kampen mellan ljus och mörker. Där ser vi Gud själv. En Gud som i sin värnlöshet blir till styrka, så kraftfull att inget mörker kan tränga bort hans ljus. Det är här änglarna kommer in i bilden. De som sjöng när Jesus föddes fick sedan andra uppgifter. Kanske är en av dem vid din sida? För den eller det som får oss att inte ge upp är en ängel. Ett sändebud om mod och styrka.  Kampen fortsätter. Vi gör vad vi kan i de sylvassa gapens värld. Men det stora är att vid vår sida står alltid lejonet av Juda, som idag som i en syn påminner oss. ”Allt ska gå väl. Var stark!”

Fredrik Beverhjelm, präst

Alla texterna för söndagen hittar du här>>

Vem är min medmänniska?

Dagens predikan kommer från Kristofer Strid. Du kan också höra honom live i Skärhamns kyrka kl 11, Åstols missionshus kl 14.15 eller Klövedals kyrka kl 19.

De olika texterna har idag ett ganska sammanhållet tema som skulle kunna sammanfattas med ”omsorg för min nästa”. Jesus får en gång frågan: Vem är min nästa? varpå Jesus svarar med liknelsen om den barmhärtige samariern. För att förstå hur radikal den liknelsen är får man försöka hitta två totalt skilda ståndpunkter och visa hur den ene ser sin nästa, medmänniskan, i den andre och för en stund lägger allt annat åt sidan och visar omsorg och kärlek, oförtjänt, mot den andre.

Mitt bordkors som jag har på mitt arbetsrum. Foto Carina Etander Rimborg

Foto Carina Etander Rimborg

Ytterst så gestaltar Jesus detta på korset, då Han bär vårt straff, men faktum är att Jesus också kallar oss som följer Honom att vara små jesusar där vi går fram. Inte i egen kraft, den räcker sällan så långt, men i kraft av Guds helige Ande. ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8) ”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh 4:19). Jesus talar också om ett nytt bud, nämligen att vi skall älska varandra! (Joh 13:34-35), men det kan inte längre begränsas till våra ord utan behöver omsättas i praktisk handling.

Dessutom återkommer Jesus till i evangelietexten att det heller inte kan avgränsas till de i min närhet som jag tycker om eller har lätt för. Jesus skärper den judiska lagens krav: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner [och döttrar].” (Matt 5:43-45a).

Och här bränner det till…i alla fall för mig. Det finns ju så många som jag stör mig på! Slutklämmen för dagens evangelietext tycker jag känns ungefär som en smocka rakt i magen: ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” (Matt 5:48). Men märk väl vad detta är för en text – den är hämtad ur ett ganska långt stycke som kallas Bergspredikan.

Det är inte, som i många andra religioner, något man skall göra för att få kalla sig kristen. Det går inte, vi kan aldrig göra oss förtjänta av Guds gåvor, varken Hans frälsning eller förlåtelse eller något annat. Vi kan bara kalla oss kristna genom att säga till Jesus att det som du gjorde på korset, när du dog för mina synders skull, och det du gjorde i graven, när du besegrade döden, det vill jag skall gälla för mig. Men att kalla sig kristen medför också då ansvaret att bäras av Jesu kärlek och föra den vidare också till alla de där jobbiga människorna därute, oavsett om det är en lillebror eller storasyster, en kommunpolitiker eller en hemlös flykting.

Foto: Himledalens församling

Foto: Himledalens församling

Att låta sig genomlysas av Guds kärlek är att positionera sig så att det blir möjligt. Läsa ur Guds ord och be, helt enkelt att avsätta tid för Jesus i mitt liv. Där kan den största hjärttransplantationen bli möjlig, nämligen den där Gud själv får byta ut mitt stenhjärta till ett hjärta av kött (som det står i Jer 31:31-34) – alltså istället för att vara hårdhjärtad och hålla handen sluten som det står i dagens GT-text – får jag låta Gud klä mig i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. 

Det hade nog inte vår värld dött av i alla fall…

Kristofer Strid
präst Svenska kyrkan Tjörn

Dagens texter 13 söndagen i Trefaldighet Medmänniskan>>

 

Ingen sommarstiltje i Svenska kyrkan Tjörn

Läs sommarfoldern uppmanar kommunikatör Carina!

Läs sommarfoldern uppmanar kommunikatör Carina!

Den som har läst vårt sommarprogram och sett alla evenemang som Svenska kyrkan Tjörn ordnar i stort och smått ser att det verkligen inte är sommarstilje i kyrkan!

Du kan gå guidad tur, du kan gå på konstutställningar, du kan gå på konserter, du kan gå på gudstjänster. Och givetvis finns vi där om du har behov av samtal eller andra frågor.

Men själv är jag nu på semester i tre veckor och det kommer att innebära att det blir lite mer stiltje på bloggen och kanske på facebook under en period.

Men jag återupprepar – läs vårt sommarprogram och besök något av alla våra fantastiska evenemang som är kvar på sommaren.

www.svenskakyrkan.se/tjorn/sommar

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Att pilgrimsvandra eller bara gå ikapp sig själv

Pilgrim St Olofsmärket

Pilgrim St Olofsmärket

Svenska kyrkan la upp en bild och en fråga på sin facebooksida.

Pilgrimsvandring Svenska kyrkan Facebook-fråga 12 juli 2016

Pilgrimsvandring Svenska kyrkan Facebook-fråga 12 juli 2016

 

En pilgrimsvandring kan vara en timmes promenad eller en vandring på flera månader. Man kan vandra ensam eller flera tillsammans. Har du provat att pilgrimsvandra? Vad tyckte du?

Hos Svenska kyrkan Tjörn har under sommaren funnit och kommer att finnas några tillfällen att pilgrimsvandra tillsammans. Närmast är det 21 juli på Dyrön och därefter 12 augusti på Åstol. (se vårt sommarprogram för mer information>>)

Att pilgrimsvandra är något man kan göra kort eller långt. En timme eller flera dagar. Ensam eller tillsammans.

Här hittar du en massa information om pilgrimsvandring i Sverige

http://www.pilgrimisverige.se/

Det finns också möjlighet att pilgrimsvandra mitt i Göteborg. Information om det hittar du här:

https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/pilgrim

Och vår grannö Orust håller också regelbundet pilgrimsvandringar:

https://www.svenskakyrkan.se/orust/pilgrimsvandra

Så – är du sugen på att pilgrimsvandra? Kanske bara gå ikapp dig själv?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Förlorad och återfunnen

Tid. Foto Gustaf Hellsing

Tid. Foto Gustaf Hellsing

Dagens predikan kommer från kyrkoherde Johan Ernstson. Den som kommer till Klädesholmen kl 11.00 eller Åstol 14.15 har möjlighet att höra den ”live”.

Förlorad och återfunnen                                      Luk. 15:8-10

Bibelns berättelser om återupprättelse och återfinnande är de som jag tror har satt sig allra djupast i vårt medvetande. Berättelser som dagens om att leta oreserverat och helt förbehållslöst tills vi hittar…

De här berättelserna finns levande hos oss, och det med rätta, för de talar om Gud och Guds outtröttliga sökande efter oss. De talar om trygghet, om hopp och det talar om att det aldrig, aldrig någonsin är kört.

Det är också berättelser som i förlängningen ger oss bilder av vår och Guds ensamhet, i avsaknad av relation. Sökandet handlar om att finna gemenskap – handlar om att hitta åter till ett sammanhang som är nödvändig för livet.

Sammanhang nödvändigt för vårt liv och Guds närvaro i verkligheten. Utan Gud förblir vi ensamma främlingar och utan relation och interaktion med sin skapelse förblir Gud ensam!

Sökandet (och, förstås i förlängningen, återfinnandet) är en absolut förutsättning för vårt liv tillsammans med varandra och med Gud!

Bär vi sådana berättelser och bilder av Gud nära våra hjärtan – då bär vi också öppenheten att möta Gud och att visa andra vägen dit.

Jag är värd att söka, att längta och leta efter, alltid. Det är evangelium!

——————————————————————————————————————–När vår omgivning rusar förbi så blir det med nödvändighet så att vi också lägger viktiga förluster åt sidan. Åt sidan, tänker vi, tills vi får tid för eftertanke och reflexion. För de flesta av oss avser nog – i alla fall oftast – att ta oss an detta senare. Men blir det så? När inträffar senare? Hur långt är ett strax?

Hur ofta får vi återfinna det vi förlorat? När vi förlorar något så väljer vi istället nästan alltid, i den tidspressade tillvaron vi skapat oss, att skaffa något nytt. Kanske vi letar lite halvhjärtat en stund, för syns skull?, men sen går vi vidare.

Det gäller i den lilla vardagen, där det sällan lönar rent ekonomiskt, att laga och reparera. Inte lönar att återfinna. Och ur den konkreta vardagen är inte svårt att förstå och se hur beteendet och förhållningssättet har överförts till de stora och långt mer livsavgörande frågorna.

Ett exempel som jag reflekterat över i det senaste – som berör min dagliga verksamhet – är att jag upptäckt att det finns en begravningsbyrå som nischat sig på nätet. För att spara tid och – förmodar jag – slippa tala för mycket om de stora svåra frågorna om liv och död – så kan alla förberedelser och all planering inför begravningen skötas över internet. Dock måste en ännu fortsatt vara närvarande på själva begravningen…men det kan säkert ändras.

Vi lever i en kultur, av oss skapad – nota bene!, där det är snabba svar och omedelbar tillfredsställelse som alltmer är normen. Allt annat lägger vi åt sidan, vi letar inte efter andra svar särskilt ihärdigt. Det är som ett ironiskt (hoppas jag) plakat på 1:a maj för några år sedan ”Allt – Genast!”

Den rytm som till exempel årstider och ”dag och natt” naturligt har gett oss i alla tider, är i en modern värld, ofta uppochned vänd och borttappad. Den rytmen saknas alltmer och vi har, åtminstone inte ännu, hittat någon bra ersättning att styra arbete och vila.

Visst kan det vara bra att inte gräva ner sig för småsaker och visst kan vi ibland få lämna det som för stunden tycks olösligt. Det kan vi, det är nog till och med gott att låta saker vila ibland.

Men att aldrig få rum för eftertanke, reflexion och sökande inåt i vår tillvaro. Att helt förlora livets egen rytm till förmån för något som vi människor tillskapat, det tror jag leder helt galet. Det är när vi stannar upp som det sker – det händer när vi vilar!

I ett bibliskt perspektiv så är balansen mellan vila och arbete inlagt i själva skapelsen – ”på sjunde dagen vilade Gud” och jag ser framför mig en underbar bild av Gud i hängmattan efter väl förrättat värv…

Där, i begynnelsen, finns rytmen given, ”det var afton och det var morgon”. Guds andetag pulserar genom oss och tillvaron.

Det är denna rytm som dagens evangelium handlar om. Att faktiskt våga stanna upp, bromsa takten och leta efter det som gått förlorat. Det är detta som kyrkan i alla tider värnat och som återigen växer starkare med ett ökat intresse för retreater – att för en tid få gå in i tystnad, vila och eftertanke.

Det förlorade kan alltid återfinnas, men det kostar tid, uthållighet och tålamod. Begrepp som sällan ryms i den världsbild jag just målade, men begrepp som är väsentliga. Basala termer i allt det som rör detta med att vara människa, rör insidan av att vara en levande varelse….

Och det är begrepp som nu sakta återföras till vår verklighet till exempel genom en växande medvetenhet om och ansvar för vår miljö. I det arbetet är uthållighet och långsiktighet honnörsord.

Men otåligheten smyger hela tiden in på alla områden. Det märks tydligt även i vår egen kyrka och i vår lilla? kommun…allt ska bli kostnadseffektivt, tid tros vara pengar och snart är medborgare, skolbarn, sjuka, gamla, ja i stort sett alla vi människor föga mer än kostnadsmoduler i ett dataprogram. Tjörns kommun har som exempel ett ”kundcentrum” – sen när blev jag/vi som medborgare och innevånare kunder i vårt eget sammanhang? Vem levererar i så fall tjänsten??

Allt värderas i pengar, eller tid som genast omsätts i pengar. Livet förminskas till kronor och ören…och medmänsklighet, omsorg och långsiktig klokhet blir i samma stund förlorade och bortsopade begrepp.

Men för Gud – och då också för oss någonstans – är livet aldrig möjligt att värdera i mätbara termer av tid och pengar. Varje gång det sker måste vi protestera och återföra tanken till att livet är något mycket, mycket större som ytterst någonstans handlar om tidlös gemenskap…

Ibland tänker jag att mina barn – tonåringarna – i delar är nära detta tidlösa när det ”hänger”. De bara är – hittar platser att umgås, bra ”häng”, och bara finns där…när vuxenvärlden (mig själv inräknad!) präglad av effektiviteten förtvivlat frågar…men vad gör ni då? Vad sysslade ni med? Gjorde ni nått?

——————————————————————————————————————–Förlorad och återfunnen är överskriften över texterna idag. Över evangeliet, det glada budskapet till oss. Alla tre årgångarnas evangelietexter talar om och utmynnar i en enda slutsats:

Gud letar ständigt efter oss! Gud väntar på oss! För Gud vill och behöver relation och möte, Gud eftersträvar gemenskap, helhet och helighet

Någon letar tills vi blir funna. I det får vi finna tröst, få livsmod och kraft att fortsätta våra liv i ett mer sansat tempo, att då och då åtminstone få hylla långsamhetens- och ickeeffektivitetens kultur.

Allt det är fullt möjligt! Men då måste alla solidariskt bidra och delta! Istället för att låta kraven växa oss över huvudet och försöka pressa in mesta möjliga på minsta möjliga tid. Vi kommer inte alltid att helt lyckas bromsa upp, men vi kan sakta farten rejält. Det kan vi och det måste vi – för livets skull!

Och det är aldrig försent – återfinnandet sker inte bara en gång. Jag ser det snarare som en vågrörelse mellan ytterligheterna – där vi då och då behöver återupptäcka Gud efter en stunds egen frånvaro. Gud vakar över oss i trons puls, trons vågrörelse. Gud vakar över relationen med skapelsen.

Förlorad OCH återfunnen. Det står inte som rubrik, förlorad eller återfunnen. Det står och återfunnen. Det är en stor skillnad, en avgörande skillnad. Det är aldrig för sent, det finns inget eller i Guds relation till sin skapelse.

Gud säger aldrig upp bekantskapen med oss. Gud letar tills du och jag är återfunna. Det lilla ordet och rymmer evighetens perspektiv, rymmer Guds eviga sökande efter oss – rymmer längtan efter gemenskap bortom krav och ensamhet! En gemenskap vi har att förvalta och att ge vidare!

Till sist får vi omslutas av ord från franciskanen Filip Yancy – låt oss be:

Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar,

halvsanningar och ytliga relationer –

att du får leva på djupet av ditt hjärta.

Må Gud välsigna dig med vrede över orättvisor,

förtryck och utsugning –

att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.

Må Gud välsigna dig med tårar att fälla över dem

som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig, –

att du kan sträcka ut handen och trösta dem

och förvandla deras smärta till glädje.

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet

för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen,

att du kan göra det andra hävdar är omöjligt för att komma

med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga.

I vår Herres Jesu Kristi namn.

Amen.

 

Johan Ernstson
Kyrkoherde
Svenska kyrkan Tjörn