Om det kommande kyrkovalet

Kyrkans Tidning skriver om det kommande kyrkovalet i tidningen. Enligt Kyrkans Tidning är det 3000 färre kandidater i året kyrkoval. Jag tänker att det framför allt beror o på sammanläggningar av församlingar och pastorat.

Om de däremot skulle räkna med alla församlingsråd och kyrkoråd som ska väljas av de valda kyrkofullmäktige i december så blir det nog en högre siffra.

I kyrkovalet på Tjörn är det fyra nomineringsgrupper att välja på. Det är Centern, Framtidens kyrka, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så fort vi vet mer så återkommer vi med information om detta. I höstens Petrus kommer grupperna att presenteras och deras valfrågor att lyftas.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Så här står det i Kyrkans Tidning>>

3 000 färre ställer upp i kyrkovalet

Nära 30 000 personer finns att välja i kyrkovalet den 17 september. Det är 3000 färre än vid kyrkovalet 2013. Totalt ska 16 500 mandat med ersättare tillsättas i valet.

Det visar statistik från kyrkovalskansliet när deadline för att registrera kandidater har passerats. Hårdast blir konkurrensen om de 251 platserna i kyrkomötet. Här finns 2 900 kandidater, 400 fler än i kyrkovalet 2013. Till stiftsfullmäktiges 857 platser i de 13 stiften finns drygt sex kandidater per plats att välja mellan. Till platser i lokala kyrkofullmäktige finns det nära 28 300 kandidater till 15 300 platser.

Men på den nivån i valet till kyrkofullmäktige är ribban lägre på många håll. I 144 församlingar och pastorat finns bara en lista. I andra församlingar finns det alltifrån gott om kandidater att rösta på.  På andra håll finns det färre kandidater än det finns platser i kyrkofullmäktige att välja på.

Om alla kandidater för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna räknas ihop framgår det att mer än en tredjedel av alla kyrkovalets kandidater representerar de tre riksdagspartier som fortfarande ställer upp i kyrkovalet.

Det totala antalet personer som kandierar i året kyrkoval är drygt 3000 färre än de 32 755 som då kandiderade 51 173 gånger i valet. Den högre siffran beror på att många kandidater finns med på flera listor, dels till kyrkofullmäktige lokalt, dels till stiftsfullmäktige ofta där i flera valkretsar i samma stift och även i valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Fakta: Stora nomineringsgrupper i kyrkovalet

 • Socialdemokraterna: 6 439 kandidater (22 procent av alla kandidater).
 • Centerpartiet: 3 111 kandidater (11 procent av alla kandidater).
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 3 076 kandidater (10,4 procent av alla kandidater).
 • Frimodig kyrka: 786 kandidater (2,7 procent av alla kandidater)
 • Sverigedemokraterna: 771 kandidater (2,6 procent av alla kandidater)
 • Öppen kyrka: 379 kandidater (1,2 procent av alla kandidater)

Way ahead of You….

… det där har vi redan gjort! Vad då – undrar du?

Jo, häromdagen hörde jag på nyheterna att Lysekils kommun vill vara testkommun för att låta 16-åringar rösta i riksdagvalet 2018. En nyhet Bohuslänningen hade i december 2016.>>

Inslaget från P4 väst>>

Men Svenska kyrkan är redan ”Way ahead of You”… för Svenska kyrkan har låtit alla 16-åriga medlemmar rösta sedan valet 2001, då Svenska kyrkan blev ett fritt trossamfund.

Foto Magnus Aronson IKON

Foto Magnus Aronson IKON

Har det fungerat? Ja, absolut, utmärkt! Alla 16-åringar som är medlemmar har kunnat få rösta. Om vi kan betro dem med att ta ansvar för sitt liv och konfirmeras när de är 14 år så är de fullt kapabla att också vara med och rösta på dem som ska bestämma och ta ansvar i Svenska kyrkan och den verksamhet de tar del av.

Däremot måste man vara 18 år för att själv kunna få bli invald i beslutande organ. Och det har att göra med att man måste vara myndig och kunna ställa till svars eftersom Svenska kyrkan också är myndighetsutövare i och med att vi är ansvariga för begravningsverksamheten.

15 april var sista dagen att anmäla nomineringsgrupper och kandidater till årets kyrkoval som äger rum om mindre än 150 dagar (17 september 2017).

På Tjörn ställer fyra grupper upp till kyrkovalet. Det är Centern, Framtidens kyrka, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så fort vi vet mer så återkommer vi med information om detta. I höstens Petrus kommer grupperna att presenteras och deras valfrågor att lyftas.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkoval 17 september 2017

 

 

Färre antal förtroendevalda?

Foto Magnus Aronson IKON

Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkans Tidning skriver i dagens nummer (13/2017) att antalet förtroendevalda i Svenska kyrkan kraftigt har minskat sedan 2001, då Svenska kyrkan började genomföra sina kyrkoval i egen regi.

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/kraftig-minskning-av-antalet-fortroendevalda

Vid det senaste valet 2013 valdes 17000 personer vid det direkta valet jämfört med 27300 direktvalda vid kyrkovalet 2009. Den stora skillnaden är den strukturförändring som ägde rum och slog igenom 2014, då direktval till kyrkoråd togs bort och alla istället har kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige väljer sedan kyrkoråd och församlingsråd genom ett indirekt val.

Vad innebär det här för Tjörns del?

I höstens val, den 17 september, så kan alla medlemmar i Svenska kyrkan (som är skrivna på Tjörn) välja i tre val.

 • Dels bestämmer medlemmarna vilka 35 31 personer (rättad 3 april 2017) som ska sitta i Tjörns kyrkofullmäktige.
 • Dels bestämmer medlemmarna vilka ledamöter från Norums kontrakt (där Tjörn ingår) som ska sitta i stiftsfullmäktige. (Stiftsfullmäktige består av 81 mandat)
 • Dels bestämmer medlemmarna vilka ledamöter från Göteborgs stift som ska sitta i kyrkomötet. (Kyrkomötet har 251 mandat).

Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat bestämmer sedan (efter nomineringsmöte och samråd i alla församlingarna) vilka personer som ska sitta i de lokala församlingsråden. Det finns ett församlingsråd för varje församling. Dessutom bestämmer kyrkofullmäktige vilka som ska sitta i kyrkorådet.

Det betyder att det väljs cirka 10-15 personer i varje församlingsråd samt 10-15 personer till kyrkorådet. Så utöver de personer som du kan välja på i höstens kyrkoval så kommer det att finnas ytterligare 50-80 personer som får ett förtroendeuppdrag i våra församlingar.

Som du förstår så är det viktigt att du är med och tar ansvar genom att rösta i höstens kyrkoval. Det kanske till och med är så att du vill vara med och ta ansvar som förtroendevald? Då är det hög tid att ta kontakt med de grupperingar som ställer upp i kyrkovalet, listorna håller nu på att sättas samman och allt ska vara klappat och klart den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

—————————————————————–

Läs hela artikeln i Kyrkans Tidning här:

Kraftig minskning av antalet förtroendevalda

30 MARS 2017 Text: LENNART LUNDBERG

Antalet förtroendevalda i Svenska kyrkan har mer än halverats sedan 2001. Det visar en sammanställning som Kyrkans Tidning har gjort med hjälp av kyrkovalskansliet i Uppsala.

– Förmodligen har det varit ett ideal med ett brett deltagande, ett lekmannatyre med många valda i Svenska kyrkan, precis som i kommunerna. Det ger en större kontaktyta mellan medlemmar och de valda, säger docent David Karlsson vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, som har forskat kring hur demokratin påverkas när antalet folkvalda blir färre.

I de svenska kommunerna, som länge var detsamma som Svenska kyrkans församlingar, var så sent som på 1960-talet 100 000 aktiva politiker och ersättare. Men med kommunsammanslagningarna som skedde i rask takt under 1960-talet och fram till 1974 sjönk antalet kommuner från över 2000 till bara 278. Sedan dess har några delningar skett. Idag finns 290 kommuner.

– Det leder till en elitisering av politikerrollen: makten koncentreras till färre på gott och ont. Fler blir heltidsanställda politiker. Det ger dem mer tid att ägna sig åt politik, säger David Karlsson.

Samtidigt pekar kritiker på att det ökar avståndet mellan valda och väljare.

Heltidspoliker finns inte i Svenska kyrkan. Den 16 september 2001 valdes 36 049 ordinarie ledamöter i kyrkomöte, stiftsfullmäktige och i lokala kyrkofullmäktige och de samfällda kyrkofullmäktige, som då fanns i kyrkliga samfälligheter. Med ersättare betyder det uppemot 50 000 valda på kyrkovalsdagen.

Fyra år senare vid kyrkovalet 2005 hade antalet församlingar minskat från 2517 till 1837, antalet pastorat var 993. Därför minskade också antalet mandat som utsågs på valdagen till 31 994.

2009 valdes drygt 27 300 ledamöter i pastorat, samfälligheter och församlingar och vid förra kyrkovalet 2013 var antalet direktvalda under 17 000.

2014 skedde den stora strukturreformen då alla samfälligheter upphörde, utom Göteborgs kyrkliga samfällighet som fick en fyraårig dispens. Antalet kyrkoråd minskade kraftigt.

I höstens val väljs 16 438 ordinarie ledamöter på de tre nivåerna. På fyra kyrkoval har alltså antalet valda mer än halverats. Alltså ungefär samma utveckling som kommunerna gick igenom på 1970-talet.

– De direktvalda är definitivt färre nu, säger Gunnar Edqvist, ordförande i Församlingsrådet i Ärentuna församling, Uppsala stift och tidigare sekreterare i både i Strukturutredningen och Demokratiutredningen.

Enligt Gunnar Edqvist beror den stora förändringen på att antalet församlingar har minskat med mer än 1 000 sedan år 2000.

– Det är det som är orsaken till att de valda blivit färre. Men det finns ändå ett stort antal kvar. Ibland har det varit svårt att rekrytera tillräckligt många. Där kan det vara en fördel att färre nu ska väljas.

David Karlsson säger att demokratins mål är att folkviljan blir förverkligad.

– I det gamla systemet fick man det genom att arbeta mer pragmatisk, med mindre betoning på partiet för att komma överens om det som var bra för kommunen.

– Då behöver vi andra mekanismer, med ansvarsutkrävande av partier för vad de åstadkommit mellan valen, säger David Karlsson. Ju färre politiker desto viktigare blir den politik vi är vana vid på riksplanet.

I kyrkovalet med otydliga skillnader mellan olika nomineringsgrupper påverkar det valets betydelse för väljarna, som är Svenska kyrkans medlemmar över 16 år.

– Om breddeltagandet minskar blir valet i sig viktigare och att det är tydligt vad de olika grupperna står för. Om väljarna inte kan förutse vad grupperna står för och kommer att agera blir valet meningslöst, säger David Karlsson.

1 000 FÄRRE FÖRSAMLINGAR

År 2000 hade Svenska kyrkan 2517 församlingar indelade i 1081 pastorat och 611 samfälligheter.

2006 fanns 1837 församling, 993 pastorat och 399 samfälligheter.

2009 valdes 27 300 ledamöter i 910 pastorat och 1472 församlingar.

2013 var antalet 1363 församlingar och antalet pastorat 702.

 

Sveriges största val

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I Kyrkans Tidning kan vi i dag läsa om Kyrkovalet som äger rum i höst den 17 september. Nomineringsgrupperna har nu bråda dagar att sammanställa de listor som ska vara klara till den 15 april och inrapporterade till stiftet. Så även nomineringsgrupperna på Tjörn. Vill du vara med så tar du kontakt med någon av dem.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

I kväll sammanträder valnämnden för Svenska kyrkan Tjörn, som är ytterst ansvariga för att det fungerar praktiskt med kyrkovalet här i höst. Det är ett stort val som ska samordnas.

Så här skriver Kyrkans Tidning

Kyrkovalet – Sveriges största val

Kyrkovalet är större än det allmänna valet till riksdag, landsting och kommuner. 16 438 mandat ska fördelas i höstens val till församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte. 2014 fördelades 14 807 mandat.

Kyrkofullmäktigevalet lokalt är den överlägset största delen av kyrkovalet. Här ska 15 330 ledamöter plus ersättare väljas. I valet till kommunfullmäktige 2014 fördelades 12 780 mandat.

I de 13 stiften ska 857 mandat i stiftsfullmäktige fördelas. 2014 fördelades 1678 mandat i landsting och regioner. Till kyrkomötet ska 251 ledamöter och ersättare väljas. Riksdagen har 349 ledamöter.

I hela kyrkovalet finns cirka 30 000 kandidater. I de allmänna valen 2014 fanns det 70 343 namn på valsedlarna.

Kyrkovalet omfattar cirka 900 nomineringsgrupper. 323 partier ställde upp i kommun, landstings- och riksdagsvalet 2014.

Antal röstberättigade i kyrkovalet är 5,2 miljoner. I de allmänna valen 2014 hade 7,3 miljoner rösträtt. 85, 8 % röstade i riksdagsvalet.

Till de allmänna valen 2014 trycktes 561 miljoner valsedlar. Till höstens kyrkoval kommer 110 miljoner valsedlar att tryckas.

9 MARS 2017  Text: LENNART LUNDBERG

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

200 dagar till kyrkovalet!

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I dag är det 200 dagar kvar till 17 september – den dagen det är kyrkoval i Svenska kyrkan. Den dagen alla medlemmar får bestämma vem som ska ta ansvar för Svenska kyrkan Tjörn och i Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå.

På Tjörn har du flera olika nomineringsgrupper att välja mellan – här ser du vilka de är och vilka uppgifter kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden har.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Vill du engagera dig i någon nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet? Ta kontakt med någon av de som står listan i dag så får de hjälpa dig vidare. Det går också att starta en ny nomineringsgrupp om man vill. Men skynda dig i så fall. Senast den 15 april ska allt detta vara klart.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

 

 

I kväll är det kyrkofullmäktige

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll sammanträder kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn. Sammanträdet är offentligt och äger rum i Kyrkans Hus i Kållekärr. Start klockan 19:00.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkofullmaktige

Kvällens föredragningslista.

 1. Val av två justerare
 2. Arbetskläder för anställda
 3. Reglemente för attest och sluthandläggning
 4. Firmateckningsregler
 5. Lönekriterier och lönesamtalsunderlag

Alla som vill närvara och lyssna på mötet är välkomna.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Full planering i valnämnden

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I går var jag med när Svenska kyrkans valnämnden här på Tjörn hade sammanträde.

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då kan alla medlemmar rösta och välja vilka förtroendevalda som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Tjörns kyrkofullmäktige består av 31 personer som träffas ett par gånger per år. De beslutar om budgeten och bokslut för Svenska kyrkan Tjörn. Det är också kyrkofullmäktige som utser Kyrkorådet (styrelsen) och församlingsråden i de fyra församlingarna.

Tjörns kyrkofullmäktige>>

Stiftsfullmäktige, som består av 81 ledamöter, beslutar om ärenden som rör stiftet. Stiftet är ansvarig för att stödja församlingar med olika expertis tex när man renoverar en kyrka. Stiftsfullmäktige beslutar om församlingsindelningar.

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftsfullmaktige

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där sitter 251 ledamöter från hela landet (alla tretton stift). Kyrkomötet beslutar om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Till exempel kyrkohandboken (som berättar hur vi firar våra gudstjänster) och vilka psalmer det ska finnas i psalmboken.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Nu håller valnämnden på att planera var vallokalerna ska vara den 17 september och en andra massa praktiska saker.

Den 15 april ska alla de som vill kandidera i kyrkovalet ha lämnat in detta till stiftet. Mer information hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Jag var givetvis där för att hjälpa till och planera kommunikationen och höra vad valnämnden hade för planer.

Redan nu kan du läsa om kyrkovalet på vår webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Ska de unga få vara med och bestämma?

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Svenska Kyrkans Unga var i höstas med under Kyrkomötet när de hade möte i Uppsala. Då passade Svenska Kyrkans Unga på att göra några valfilmer med de nomineringsgrupper som var där. De tycker givetvis att unga ska få vara med och bestämma i kyrkan.

http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/kyrkoval/

Men hur ser det ut i nomineringsgrupperna? Vill de släppa in de unga på sina listor? Tycker nomineringsgrupperna att det är viktigt att unga får vara med och bestämma?

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan bestämma vem som, under de kommande fyra åren (2018-2021) ska vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Här på Tjörn får alla medlemmar välja i tre val. Dels till vårt gemensamma kyrkofullmäktige (31 mandat). Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som blir styrelse. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd i de fyra församlingarna. Ett sådant val ska föregås av lokala nomineringsmöten i församlingarna.

Dessutom är det val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift (81 mandat) och Kyrkomötet (251 mandat).

Här kan du se vilka som sitter förtroendevalda i dag på Tjörn.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Det är inte så många av de förtroendevalda på Tjörn som är ungdomar. Alla nomineringsgrupper ska ha sina listor klara den 15 april, då kandidatlistorna ”stänger” och alla kandidater ska vara klara.

Tycker ni att det ska vara fler unga som är med och bestämmer? Vill de unga vara med och bestämma? Hur ska vi i så fall få fler unga som vill vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Vad händer 2017?

2017

2017

2017 – nu är vi igång. Skolorna har startat. Och denna veckan eller nästa vecka så drar våra verksamheter hos Svenska kyrkan Tjörn igång (om inget annat meddelats). Nu börjar vi helt enkelt återgå till vardagen efter jul, nyår och trettonhelgen.

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vad kan då 2017 vara för ett år – vad är det som händer?

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn så är det som vanligt en massa spännande på gång. Förändringar och förnyelser. Kyrkan är en levande organisation som bygger på tradition och erfarenheter.

Under 2017 kommer Svenska kyrkan Tjörn att starta ett spännande tre-årigt ungdomsprojekt. Det projektet lär vi få anledning att återkomma till. En person är anställd och kommer att börja arbeta den 1 mars.

Vi har fått ta del av Svenska kyrkans integrationspengar och kommer att arbeta i ett större integrationsprojekt som heter ”Kontaktpoolen”. Syftet är att hitta samordning för alla de många olika initiativ och satsningar som görs på Tjörn för nyanlända, flyktingar och kommunplacerade.

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Under hela maj kommer vi att ha besök av två stycken Tanzanier som är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”. De kommer att bo hos en familj här på Tjörn och kommer att delta i olika verksamheter och lära sig mer om Svenska kyrkan och om våra församlingar. I höstas var Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn, i Tanzania.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

I maj får vi avtacka Jan-Åke Larsson, präst i Valla, som går i pension. I början av juni får vi avtacka Kerstin Andersson, pedagog i Klövedal, som går i pension.

Och sen kommer hela sommaren med ett fantastisk sommarprogram som vi brukar ha här på Tjörn, som just nu håller på att ta form.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Hos Svenska kyrkan nationellt så är givetvis den stora händelsen att det är kyrkoval den 17 september 2017. Det kommer påverka även oss här på Tjörn. Mandatperioden går ut och nya förtroendevalda ska väljas. Förtroendevalda som vi vill styra vår Svenska kyrka och våra församlingar här på Tjörn. Känner du att du vill vara med och ta ansvar så ta kontakt med någon av de nomineringsgrupper finns. Alla listor måste vara klara och inskickade senast den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Dessutom ska Göteborgs stift välja en ny biskop i höst (som börjar 2018). Biskop Per Eckerdal går i pension och en ny efterträdare ska utses. Det är alla präster, diakoner och lika många förtroendevalda som väljer. Vem skulle du vilja se som ny biskop i Göteborg?

http://internwww.svenskakyrkan.se/gbgstiftskansli/biskopsval

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Dessutom är det ju det stora reformationsåret. Hela det här året har vi fokus på Martin Luther i det vi gör.

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Det händer alltså en väldigt massa spännande saker 2017 – förutom att vi varje söndag firar flera gudstjänster i våra kyrkor, varje vecka besöker äldreboende och gör sjukbesök, varje vecka träffar konfirmander, ungdomar, barn och vuxna i olika typer av verksamhet, varje vecka har flera körer i de olika församlingarna. Så jag hoppas att du hittar dit där du känner dig hemma och vill växa vidare i vår Svenska kyrkan Tjörn.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkofullmäktige ikväll

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll 7 november kl 19:00 sammanträder Tjörns pastorats kyrkofullmäktige i Kyrkans Hus Kållekärr.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet för Svenska kyrkan Tjörn och väljs vart fjärde år. Här kan du se vilka som sitter i kyrkofullmäktige nu och vilka uppgifter kyrkofullmäktige har att besluta om>>.

I kväll ska kyrkofullmäktige bland annat besluta om budgeten för nästa år. Mötet är offentligt och alla som vill får komma och lyssna på mötet.

Nästa år den 17 september 2017 är det kyrkoval igen. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och bosatta på Tjörn rösta på vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige på Tjörn.

Det är kyrkofullmäktige som, efter samråd med församlingarna, beslutar om vilka som ska sitta i de lokala församlingsråden>>.