Sveriges största val

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I Kyrkans Tidning kan vi i dag läsa om Kyrkovalet som äger rum i höst den 17 september. Nomineringsgrupperna har nu bråda dagar att sammanställa de listor som ska vara klara till den 15 april och inrapporterade till stiftet. Så även nomineringsgrupperna på Tjörn. Vill du vara med så tar du kontakt med någon av dem.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

I kväll sammanträder valnämnden för Svenska kyrkan Tjörn, som är ytterst ansvariga för att det fungerar praktiskt med kyrkovalet här i höst. Det är ett stort val som ska samordnas.

Så här skriver Kyrkans Tidning

Kyrkovalet – Sveriges största val

Kyrkovalet är större än det allmänna valet till riksdag, landsting och kommuner. 16 438 mandat ska fördelas i höstens val till församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte. 2014 fördelades 14 807 mandat.

Kyrkofullmäktigevalet lokalt är den överlägset största delen av kyrkovalet. Här ska 15 330 ledamöter plus ersättare väljas. I valet till kommunfullmäktige 2014 fördelades 12 780 mandat.

I de 13 stiften ska 857 mandat i stiftsfullmäktige fördelas. 2014 fördelades 1678 mandat i landsting och regioner. Till kyrkomötet ska 251 ledamöter och ersättare väljas. Riksdagen har 349 ledamöter.

I hela kyrkovalet finns cirka 30 000 kandidater. I de allmänna valen 2014 fanns det 70 343 namn på valsedlarna.

Kyrkovalet omfattar cirka 900 nomineringsgrupper. 323 partier ställde upp i kommun, landstings- och riksdagsvalet 2014.

Antal röstberättigade i kyrkovalet är 5,2 miljoner. I de allmänna valen 2014 hade 7,3 miljoner rösträtt. 85, 8 % röstade i riksdagsvalet.

Till de allmänna valen 2014 trycktes 561 miljoner valsedlar. Till höstens kyrkoval kommer 110 miljoner valsedlar att tryckas.

9 MARS 2017  Text: LENNART LUNDBERG

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

200 dagar till kyrkovalet!

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I dag är det 200 dagar kvar till 17 september – den dagen det är kyrkoval i Svenska kyrkan. Den dagen alla medlemmar får bestämma vem som ska ta ansvar för Svenska kyrkan Tjörn och i Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå.

På Tjörn har du flera olika nomineringsgrupper att välja mellan – här ser du vilka de är och vilka uppgifter kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden har.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Vill du engagera dig i någon nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet? Ta kontakt med någon av de som står listan i dag så får de hjälpa dig vidare. Det går också att starta en ny nomineringsgrupp om man vill. Men skynda dig i så fall. Senast den 15 april ska allt detta vara klart.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

 

 

I kväll är det kyrkofullmäktige

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll sammanträder kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn. Sammanträdet är offentligt och äger rum i Kyrkans Hus i Kållekärr. Start klockan 19:00.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkofullmaktige

Kvällens föredragningslista.

 1. Val av två justerare
 2. Arbetskläder för anställda
 3. Reglemente för attest och sluthandläggning
 4. Firmateckningsregler
 5. Lönekriterier och lönesamtalsunderlag

Alla som vill närvara och lyssna på mötet är välkomna.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Full planering i valnämnden

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I går var jag med när Svenska kyrkans valnämnden här på Tjörn hade sammanträde.

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då kan alla medlemmar rösta och välja vilka förtroendevalda som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Tjörns kyrkofullmäktige består av 31 personer som träffas ett par gånger per år. De beslutar om budgeten och bokslut för Svenska kyrkan Tjörn. Det är också kyrkofullmäktige som utser Kyrkorådet (styrelsen) och församlingsråden i de fyra församlingarna.

Tjörns kyrkofullmäktige>>

Stiftsfullmäktige, som består av 81 ledamöter, beslutar om ärenden som rör stiftet. Stiftet är ansvarig för att stödja församlingar med olika expertis tex när man renoverar en kyrka. Stiftsfullmäktige beslutar om församlingsindelningar.

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftsfullmaktige

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där sitter 251 ledamöter från hela landet (alla tretton stift). Kyrkomötet beslutar om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Till exempel kyrkohandboken (som berättar hur vi firar våra gudstjänster) och vilka psalmer det ska finnas i psalmboken.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Nu håller valnämnden på att planera var vallokalerna ska vara den 17 september och en andra massa praktiska saker.

Den 15 april ska alla de som vill kandidera i kyrkovalet ha lämnat in detta till stiftet. Mer information hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Jag var givetvis där för att hjälpa till och planera kommunikationen och höra vad valnämnden hade för planer.

Redan nu kan du läsa om kyrkovalet på vår webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Ska de unga få vara med och bestämma?

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Svenska Kyrkans Unga var i höstas med under Kyrkomötet när de hade möte i Uppsala. Då passade Svenska Kyrkans Unga på att göra några valfilmer med de nomineringsgrupper som var där. De tycker givetvis att unga ska få vara med och bestämma i kyrkan.

http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/kyrkoval/

Men hur ser det ut i nomineringsgrupperna? Vill de släppa in de unga på sina listor? Tycker nomineringsgrupperna att det är viktigt att unga får vara med och bestämma?

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan bestämma vem som, under de kommande fyra åren (2018-2021) ska vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Här på Tjörn får alla medlemmar välja i tre val. Dels till vårt gemensamma kyrkofullmäktige (31 mandat). Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som blir styrelse. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd i de fyra församlingarna. Ett sådant val ska föregås av lokala nomineringsmöten i församlingarna.

Dessutom är det val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift (81 mandat) och Kyrkomötet (251 mandat).

Här kan du se vilka som sitter förtroendevalda i dag på Tjörn.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Det är inte så många av de förtroendevalda på Tjörn som är ungdomar. Alla nomineringsgrupper ska ha sina listor klara den 15 april, då kandidatlistorna ”stänger” och alla kandidater ska vara klara.

Tycker ni att det ska vara fler unga som är med och bestämmer? Vill de unga vara med och bestämma? Hur ska vi i så fall få fler unga som vill vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Vad händer 2017?

2017

2017

2017 – nu är vi igång. Skolorna har startat. Och denna veckan eller nästa vecka så drar våra verksamheter hos Svenska kyrkan Tjörn igång (om inget annat meddelats). Nu börjar vi helt enkelt återgå till vardagen efter jul, nyår och trettonhelgen.

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vad kan då 2017 vara för ett år – vad är det som händer?

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn så är det som vanligt en massa spännande på gång. Förändringar och förnyelser. Kyrkan är en levande organisation som bygger på tradition och erfarenheter.

Under 2017 kommer Svenska kyrkan Tjörn att starta ett spännande tre-årigt ungdomsprojekt. Det projektet lär vi få anledning att återkomma till. En person är anställd och kommer att börja arbeta den 1 mars.

Vi har fått ta del av Svenska kyrkans integrationspengar och kommer att arbeta i ett större integrationsprojekt som heter ”Kontaktpoolen”. Syftet är att hitta samordning för alla de många olika initiativ och satsningar som görs på Tjörn för nyanlända, flyktingar och kommunplacerade.

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Under hela maj kommer vi att ha besök av två stycken Tanzanier som är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”. De kommer att bo hos en familj här på Tjörn och kommer att delta i olika verksamheter och lära sig mer om Svenska kyrkan och om våra församlingar. I höstas var Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn, i Tanzania.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

I maj får vi avtacka Jan-Åke Larsson, präst i Valla, som går i pension. I början av juni får vi avtacka Kerstin Andersson, pedagog i Klövedal, som går i pension.

Och sen kommer hela sommaren med ett fantastisk sommarprogram som vi brukar ha här på Tjörn, som just nu håller på att ta form.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Hos Svenska kyrkan nationellt så är givetvis den stora händelsen att det är kyrkoval den 17 september 2017. Det kommer påverka även oss här på Tjörn. Mandatperioden går ut och nya förtroendevalda ska väljas. Förtroendevalda som vi vill styra vår Svenska kyrka och våra församlingar här på Tjörn. Känner du att du vill vara med och ta ansvar så ta kontakt med någon av de nomineringsgrupper finns. Alla listor måste vara klara och inskickade senast den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Dessutom ska Göteborgs stift välja en ny biskop i höst (som börjar 2018). Biskop Per Eckerdal går i pension och en ny efterträdare ska utses. Det är alla präster, diakoner och lika många förtroendevalda som väljer. Vem skulle du vilja se som ny biskop i Göteborg?

http://internwww.svenskakyrkan.se/gbgstiftskansli/biskopsval

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Dessutom är det ju det stora reformationsåret. Hela det här året har vi fokus på Martin Luther i det vi gör.

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Det händer alltså en väldigt massa spännande saker 2017 – förutom att vi varje söndag firar flera gudstjänster i våra kyrkor, varje vecka besöker äldreboende och gör sjukbesök, varje vecka träffar konfirmander, ungdomar, barn och vuxna i olika typer av verksamhet, varje vecka har flera körer i de olika församlingarna. Så jag hoppas att du hittar dit där du känner dig hemma och vill växa vidare i vår Svenska kyrkan Tjörn.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkofullmäktige ikväll

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll 7 november kl 19:00 sammanträder Tjörns pastorats kyrkofullmäktige i Kyrkans Hus Kållekärr.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet för Svenska kyrkan Tjörn och väljs vart fjärde år. Här kan du se vilka som sitter i kyrkofullmäktige nu och vilka uppgifter kyrkofullmäktige har att besluta om>>.

I kväll ska kyrkofullmäktige bland annat besluta om budgeten för nästa år. Mötet är offentligt och alla som vill får komma och lyssna på mötet.

Nästa år den 17 september 2017 är det kyrkoval igen. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och bosatta på Tjörn rösta på vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige på Tjörn.

Det är kyrkofullmäktige som, efter samråd med församlingarna, beslutar om vilka som ska sitta i de lokala församlingsråden>>.

 

Om ett år är det kyrkoval!

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

17 september 2017 – en söndag. (Och ett datum som är lätt att komma ihåg, eller hur?)Då hoppas jag att alla medlemar i Svenska kyrkan går till valurnorna och talar om vem de vill ska sitta och ta ansvar för deras lokala församling.

Här på Tjörn så har valet redan börjat förberedas. Valnämnden tittar på valdistrikt, hur kommunikationen om valet ska göras och en massa andra praktiska detaljer.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Men det kanske är så att just DU känner att du skulle vilja vara med? Då får du ta kontakt med någon av de som i dag sitter förtroendevalda – du hittar vilka det är här>> Om du skulle vara intresserad av att stå på en lista för någon av nomineringsgrupperna så måste de veta detta i god tid. Den 15 april 2017 ska alla listor vara helt klara och inskickade till stiftet. Efter det går det inte att lägga till några namn.

I kyrkovalet är det tre val.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat. Kyrkofullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Kyrkofullmäktige utser en styrelse som heter Kyrkoråd som styr verksamheten tillsammans med kyrkoherden som leder verksamheten. Och kyrkofullmäktige utser också församlingsråd, ett för varje församling, som tar det lokala ansvaret för verksamhet och gudstjänster.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. Du väljer vem som ska sitta i stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Kyrkomötet beslutar om kyrkohandboken – den bok där det står hur vi ska fira våra gudstjänster, vilka texter, böner och liturgiska sånger som får användas.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Vad gör du om 400 dagar?

Ja, vad gör du om 400 dagar? Då är det söndagen 17 september 2017 och vi har den 14 söndagen efter Trefaldighet. Temat för söndagen är ”Enhet i Kristus” vilket kan vara passande eftersom det också är kyrkoval den dagen.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan kan denna dag gå till valurnorna och bestämma vem det är som ska sitta i det lokala kyrkofullmäktige och de kommande fyra åren bestämma i din församling. Du kan också rösta på vem som ska sitta i stiftsfullmäktige och vem som ska sitta i kyrkomötet.

Här hittar du information om vilka som sitter valda den här mandatperioden.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

De olika nomineringsgrupperna börjar nu förbereda sig för valet nästa år. Redan i april 2017 ska alla listor vara helt klara och inlämnade.

Vi kommer med mer information om valet och nomineringsgrupperna kommer säkert också att på olika sätt göra sig påminda.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkomötet har fått 90 motioner

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Att jämföra med riksdagen. Alla tretton stift har valda ledamöter, sammanlagt finns det 251 valda ledamöter i kyrkomötet. Dessutom är de fjorton biskoparna deltagande i kyrkomötet.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kyrkomötet. Foto Magnus Aronson

Kyrkomötet. Foto Magnus Aronson

Kyrkomötet samlas två gånger om året. Dels en session i september då kyrkomötet går igenom alla motionerna, i sina olika utskott, och utskotten lämnar förslag på hur motionerna ska hanteras.

I november träffas kyrkomötet igen, har debatt och beslutar om alla förslag.

I år tog motionstiden till kyrkomötet slut den 27 juli. Då hade det kommit in 90 olika motioner från ledamöterna. Dessutom finns det sju skrivelser från kyrkostyrelsen som kyrkomötet ska ta ställning till.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2016

Om vi börjar med de sju skrivelserna så handlar de om budget och ekonomi, verksamhet och verksamhetsuppföljning.

Det finns också ett förslag baserat på den stora fastighets och utjämningsutredningen. Där finns bland annat förslag på hur Svenska kyrkan ska hantera kyrkobyggnaderna, vem som har ansvar och vad som ska hända när församlingen inte har möjlighet att ta hand om kyrkan.

Kyrkostyrelsen har också ett förslag på ekumenisk överenskommelse med Ekumeniakyrkan i Sverige.

När de gäller motionerna så är de ett brett spektra av olika frågor. Där finns bland annat förslag om att kyrkan ska ta större miljöansvar, hur vi ska hantera och stärka frivilligarbetet, att ingen ska få använda parfym i kyrkan, att stärka rekryteringen av kyrkomusiker, avgiftfri barnverksamhet, ny psalmbok, utredning av församlingsråden, och att alla församlingar ska ha SKUT-ombud, för att nämna några av alla ämnen.

Pressmeddelande från Svenska kyrkan: Gudstjänstfokus i årets motioner>>

Jag har gjort en helt ovetenskaplig sammanställning med underlag av det material som finns tillgängligt just nu. Motionerna är utlagda helt oredigerade och det kan hända att någon blir ändrad. Om tre veckor ska de vara redigerade och numrerade rätt. Men just nu ser det ut så här (med reservation för att jag räknat fel)

 • Centerpartiet (C) 14 motioner
 • Frimodig kyrka (FK) 13 motioner
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 12 motioner
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 11 motioner
 • Socialdemokraterna (S) 10 motioner
 • Vilde (utan grupptillhörighet) 10 motioner
 • Borgerligt alternativ (BA) 8 motioner
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 8 motioner
 • Öppen kyrka för alla (ÖKA) 6 motioner
 • Sverigedemokraterna (SD) 5 motioner
 • Kristdemokrater för en Levande kyrka (KR) 4 motioner
 • Utlandskyrkan (SKUT) 4 motioner
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 4 motioner
 • Biskop 1 motion
 • Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV) 1 motion

Den uppmärksamme noterar genast att detta sammanlagt blir mer än 90. Men det beror på att flera av motionerna är underskrivna av ledamöter från flera nomineringsgrupper.

Du hittar alla motionerna här>>

Spelar det någon roll för Svenska kyrkan Tjörn vad som händer och beslutas i kyrkomötet? Ja, det gör det. Kyrkomötet beslutar om kyrkoordning som reglerar hur kyrkan ska styras. Kyrkomötet kommer nästa år att besluta om den nya kyrkohandboken, som hanterar hur vi firar våra gudstjänster. Riktlinjer och styrning påverkar den lokala församlingen.

Göteborgs stift har 31 mandat i kyrkomötet av de 251. Under den här mandatperioden finns det två lokala kopplingar till Tjörn då Torgny Larsson, som sitter i församlingsrådet i Klövedal och Carina Etander Rimborg, som är kommunikatör för Svenska kyrkan Tjörn, är med i kyrkomötet.

Om ett drygt år, den 17 september 2017, är det nytt kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska kyrkan besluta om vilka ledamöter som ska sitta i kyrkomötet, stiftsfullmäktige samt för Tjörns del även kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat.

Men till dess är det de som är valda under den här mandatperioden som tar ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017