Kärlekens väg – Kyrkans sanna skatt

I dag kommer predikan från Linda Lindblad som predikar på familjemässan i Stenkyrka kyrka kl 11:00. Välkomna!

Idag ska vi börja med att tänka oss femhundra år tillbaka i tiden. Det är väldigt lång tid. 1500-talet. Den här kyrkan är nästan 200 år men innan denna så fanns det en gammal kyrka här på plats och man tror att den var från medeltiden och då närmar vi oss tiden för 500 år sedan.

Foto Magnus Aronson

Foto Magnus Aronson

Då levde en man som hette Martin. Han levde i Tyskland och han var präst. Det fanns saker i kyrkan då som han ville förändra och han skrev ner 95 teser om det. En tes är en mening, ett påstående. Det var så mycket som han ville förändra med kyrkan då. Han spikade fast dessa meningar på en kyrkdörr  – det var dåtidens anslagstavla. Det var många som inte tyckte som han.

Av de här 95 teserna, meningarna, så var det en som var extra viktig och det är den som har nummer 62! Då måste vi ju ta reda på vad den där meningen nummer 62 var för något egentligen. Jo, det var så här; Han sa att det viktigaste var en skatt.

Då behöver ju jag hämta vår skattkista som vi brukar ha med på våra gudstjänster. För visst finns det en skatt i en skattkista? Martin pratade om det som var kyrkans allra viktigaste skatt – vad kan det vara? Finns det i vår skattkista? Låt oss titta efter…..jodå här finns det något – titta här finns ju en Bibel!

Bibeln för barn. Verbum förlag.

Bibeln för barn. Verbum förlag.

En Bibeln för barn – den Bibel som jag vet att ni läser och använder i Kyrkans Hus. Det är också den Bibel som vi delar ut till alla femåringar här på Tjörn. Det här, det är den verkliga skatten, sa Martin. Det är det allra viktigaste. Kanske tycker du det är konstigt att kyrkan då hade tappat, glömt bort att Bibeln var viktigast?

Den handlar om att kyrkan då behövde gå tillbaka till det som var allra viktigast. Kyrkan hade tappat lite fokus och riktning. Det där kanske du känner igen från ditt liv? Vad är det egentligen som är det allra viktigaste i mitt och ditt liv? Vi kan fastna i små saker och tappa lite fokus.

Foto Sara Danielsson

Foto Sara Danielsson

Så finns det något mer i denna tes så vi ska se vad vi har i skattkistan….jodå, här finns en frälsarkrans. Kanske känner du igen detta armband med pärlor som hjälper oss att be. Idag så är det inte pärlorna som vi ska tänka på utan det som håller ihop dessa pärlor. Det är denna tråd som inte syns så mycket men som är ett måste för att det ska kunna bli ett armband.

Denna tråd är en bra bild för Guds nåd. Och det är Guds nåd som Martin för 500 år sedan sa att den är så viktig! Guds nåd kan vara svår att förstå men precis som tråden håller ihop pärlorna så är Guds nåd något som bär oss och håller ihop våra liv.

Alltså det Martin var noga med att säga vad det var som är det viktigaste i kyrkans liv och i tes nummer 62 står det så här;

Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd.

Jag tycker att Martin var klok. Den skatten vi har i kyrkan det är evangeliet och Guds nåd. Evangeliet det är de berättelser vi har i Bibeln som handlar om Jesus och de ska vi alltid återkomma till. Här finns berättelser som berättar för oss om våra liv nu – även om det har gått 2000 år.

De här 95 teserna som Martin Luther spikade upp – han var ganska ensam om att tycka att de var bra så han blev osams med den kyrkan då. Så bildades en ny kyrka, den Lutherska  kyrkan – som är vår Svenska kyrka – och det är därför vi i år firar att den lutherska kyrkan är 500 år.

Det här med att missa det som egentligen är viktigt det finns också med i bibeltexten som vi hörde. Lärjungarna Jakob och Johannes de hade tappat lite fokus på vad som var viktigast för de säger till Jesus att de vill ha de allra finaste platserna, närmast Jesus. De tänker bara på sig själva – att de ska få bli lite upphöjda. Då är Jesus tydlig med sitt svar; Om man vill vara stor då ska man vara de andras tjänare!  Den som vill vara störst ska vara de andras slav.

Jag tror att Jakob och Johannes kände sig ganska ledsna på sig själva när de hörde Jesus svar. Det är så annorlunda i Guds rike och det hade de glömt. När vi vill vara vän med Jesus då innebär det inte att vi ska sitta på en fin plats utan vi ska hjälpa människorna som finns omkring oss.

Då vandrar vi tillsammans kärlekens väg.

Vi knäpper våra händer och ber;

Tack Gud att vi får vara i din kyrka idag. Tack för skatten som är Bibeln och tack för din nåd Gud som bär oss varje dag. Amen

/Linda Lindblad
präst Svenska kyrkan Tjörn

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexten

—————————

I dag startar också den stora fastekampanjen ”En ko kan rädda liv” som pågår fram till påsk. Läs mer här:

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Månadens psalm 19 februari-4 april

Martin Luther sjunger och spelar med sin familj. Oljemålning av Gusatv Spangenberg ca 1875

Martin Luther sjunger och spelar med sin familj. Oljemålning av Gustav Spangenberg ca 1875

Vi fortsätter med ”månadens psalm” – även om det är över en längre tid än en månad. Den här perioden (19 februari till 4 april)  har vi två psalmer som vi sjunger i våra gudstjänster.

Det är två ”Luther-psalmer”; psalm 237 ”Vår Gud är oss en väldig borg” och psalm 387 ”Jesus Kristus är vår hälsa”.

Så här står det på Wikipedia om Luthers psalmer:

Vid reformationen stod Luther inför den praktiska utmaningen att förse församlingarna med ett gudstjänstliv i enlighet med den nyfunna tron. Han tog sig verket an bland annat genom att skriva psalmer, vilket skedde på folkspråk, i detta fall tyska. Psalmerna blev ett sätt att förmedla evangeliet. Även om församlingssång på folkspråk förekommit i någon mån under medeltiden hade det varit vanligare med körsång, ofta till latinska texter. Det var först med reformationen som allsång småningom började dominera musiklivet i gudstjänsten (en reform som länge gick trögt[1]), och nu alltid på folkspråk.[2] Luther vinnlade sig om tillräckligt enkla melodier som folket kunde lära sig.

Att den evangeliska läran bars på musikens vingar var något som också reformationens fiender vittnade om. ”Folk sjunger sig själva in i de nya lärorna”, konstaterade en och en annan beklagade sig över att ”Luthers sånger har lett fler själar i fördärvet än alla hans böcker och tal”.[3]

Sammanlagt skrev Luther 42 psalmer (tre liturgiska sånger ej medräknade),[4] därav över 20 inom loppet av ett år (1523-24).[5] En del utgick från psaltarpsalmer (det judiska folkets och Jesu psalmbok), andra var översättningar av äldre latinska psalmer, en del var korta folkvisor som reviderades och utökades med fler verser, flera skrevs som pedagogiska hjälpmedel för att lära ut kristen tro och liv — material och motiv var mångahanda.[6]

Luther ägde en ovanlig talang både poetiskt och musikaliskt. Han skrev musiken till många av sina psalmer själv, och hans litterära stil har lovordats av klassiska skalder som Coleridge, Heine och Carlyle.[7]

Här kan du läsa mer om de två psalmerna.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/psalm-237

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/manadens-psalm-387

Ständigt pågående

lutherelementI går söndag firade vi Reformationsdagen i våra kyrkor. (Eller sexagesima som den också kallas eftersom det är 60 dagar kvar till påsk). Temat var ”Det levande ordet”.

(Här kan du läsa alla texterna för söndagen>>)

Reformationen var inget som bara hände för 500 år sedan när Martin Luther spikade upp teserna på kyrkportens i Wittenberg. Utan reformationen är något som händer hela tiden. Det vi behöver hjälpas åt med är att hålla siktet inställt och ta ut kursen. Precis som en orienterare gör hela tiden. Stannar upp, tittar på kartan och tittar på omgivningen för att inte komma ur kurs.

Martin Luther läste sin bibel och upptäckte att människan inte behövde åstadkomma något för att tro – utan det är en gåva som vi får från Gud – av nåd. Och han översatte bibeln till tyska så att alla i Tyskland skulle ha möjlighet att ta till sig Guds ord – eftersom det var vanligt att man använde latin i gudstjänsterna – ett språk som de flesta inte behärskade.

I Svenska kyrkan uppmärksammas Martin Luther särskilt det här året. https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Så gör vi även på Tjörn. Två studiegrupper har redan startat (det skrev jag om här>>) och det kommer att hända fler saker under året.

Här kan du se några kortar filmklipp där Karin Johannesson berättar mer om Martin Luther. (det finns fler filmer här, där du hittar alla Svenska kyrkans filmer>>)

 

Ekumenisk bönevecka 18-25 januari

Bön. Foto Alex&Martin

Bön. Foto Alex&Martin

Den 18-25 januari pågår Böneveckan, en stor ekumenisk manifestation som genomförs i cirka 75 länder.

2017 präglas böneveckan av reformationsminnet, och har temat Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val. Det finns mycket material, både kring bön och Bibeln, att använda. På söndagen 22 januari firas också Bibelns dag. I Sverige är det Sveriges Kristna Råd som samordnar böneveckan.

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/boneveckan/

På Tjörn är det ekumeniska bönesamlingar i anslutning till böneveckan i Smedjan, Skärhamn onsdag 18/1 kl 19.00 och i Pingstkyrkan i Rönnäng torsdag 19/1 kl 19.00.

Det finns ett bibelord för varje dag med psalmförslag. Mer information hittar du på Sveriges Kristnas Råds webbsida.

Dag 1. En har dött för alla – 2 Kor 5:14

Jesaja 53:4–12 Han gav sitt liv som ett försoningsoffer
Psalt 118: 1, 14–29  Gud gav mig inte i dödens våld
1 Joh 2:1–2 Kristus dog för alla
Joh 15:13–17  Att ge sitt liv för sina vänner
Psalmförslag:
1  Gud, vår Gud vi lovar dig
45  Jesus för världen
38  För att du inte tog det gudomliga

Dag 2. Att inte längre leva för sin egen skull
– 2 Kor 5:15

Mika 6:6-8  Du har fått veta vad det goda är
Psalt 25: 1–5 Gud, min frälsnings Gud, visa mig dina vägar
1 Joh 4:19–21  Vi älskar därför att Gud först har älskat oss
Matt 16:24–26  Den som förlorar sitt liv för min skull
skall finna det
Psalmförslag:
289  Guds kärlek är som stranden
288  Gud från ditt hus
Svk 656/PoS 758  Visa mig, Herre, din väg

Dag 3. Vi bedömer inte längre någon på
människors vis – 2 Kor 5:16

1 Sam 16:1, 6–7 Herren ser inte till det yttre, utan till hjärtat.
Psalt 19:7–13  Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus.
Apg 9:1–19  Saulus blir Paulus
Matt 5:1–12  Saligprisningarna
Psalmförslag:
45  Jesus för världen
234  O, salighet, o, gåtfullhet
90  Blott i det öppna

Dag 4. Det gamla är förbi – 2 Kor 5:17

1 Mos 19:15–26  Se dig inte tillbaka
Psalt 77:5–15  Gud är alltid trofast
Fil 3:7–14  Jag glömmer det som ligger bakom mig
Luk 9:57–62  Håll din hand till plogen
Psalmförslag:
87B  Våga vara den du i Kristus är
297  Härlig är jorden
254  Löftena kunna ej svika
285  Det finns djup i Herrens godhet

Dag 5. Något nytt har kommit – 2 Kor 5:17

Hes 36:25–27  Att ta emot ett nytt hjärta från Gud
Psalt 126  Att fyllas med glädje
Kol 3:9–17  Att förnyas i Kristus
Joh 3:1–8  Att födas i Anden
Psalmförslag:
21  Måne och sol
Svk 704/PoS 830  Din trofasta kärlek
256  Var inte rädd
258:1, 5–7  O liv, som blev tänt

Dag 6. Gud har försonat oss med sig – 2 Kor 5:1

1 Mos 17:1–8  Gud instiftar ett förbund med Abraham
Psalt 98  Folken fick se Herrens seger
Rom 5:6–11  Gud har försonad oss med sig genom Jesus Kristus
Luk 2:8–14  Budskapet om en stor glädje
Psalmförslag:
37 Kristus är världens ljus
236  Guds källa har vatten tillfyllest
313  Min frälsare lever

Dag 7. Att stå i försoningens tjänst – 2 Kor 5:18–19

1 Mos 50:15–21  Josef försonas med sina bröder
Psalt 72  Guds rike bär med sig rättfärsighet och fred
1 Joh 3:16b–21  Guds kärlek utmanar oss att ge våra liv för
varandra
Joh 17:20–26  Jesus ber om enhet i sin kyrka
Psalmförslag:
94  Du som av kärlek varm
61  Lågorna är många
292A  Jublande lyfter
86  O Guds kärlek, dina höjder

Dag 8  Att försonas med Gud – 2 Kor 5:2

Mika 4:1–5  Rättfärdighet skall råda på den yttersta dagen
Psalt 87  Härliga ting talas om Gud
Upp 21:1–5a  Gud skall skapa en ny himmel och en ny jord
Joh 20:11–18  Mötet med den uppståndne Kristus leder till
ett personligt uppdrag
Psalmförslag:
96  Öppna mig för dun kärlek
324:3–5, 8  Vad ingen kan beskriva
89  Se jag vill bära
Svk 702/PoS 336  Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Ps 2000 831  Lägg i varandras händer fred

Reflektioner för varje dag finns att ladda ner: www.skr.org/boneveckan

 http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/snart-borjar-internationella-boneveckan-kristen-enhet

 

Vad händer 2017?

2017

2017

2017 – nu är vi igång. Skolorna har startat. Och denna veckan eller nästa vecka så drar våra verksamheter hos Svenska kyrkan Tjörn igång (om inget annat meddelats). Nu börjar vi helt enkelt återgå till vardagen efter jul, nyår och trettonhelgen.

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vad kan då 2017 vara för ett år – vad är det som händer?

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn så är det som vanligt en massa spännande på gång. Förändringar och förnyelser. Kyrkan är en levande organisation som bygger på tradition och erfarenheter.

Under 2017 kommer Svenska kyrkan Tjörn att starta ett spännande tre-årigt ungdomsprojekt. Det projektet lär vi få anledning att återkomma till. En person är anställd och kommer att börja arbeta den 1 mars.

Vi har fått ta del av Svenska kyrkans integrationspengar och kommer att arbeta i ett större integrationsprojekt som heter ”Kontaktpoolen”. Syftet är att hitta samordning för alla de många olika initiativ och satsningar som görs på Tjörn för nyanlända, flyktingar och kommunplacerade.

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Under hela maj kommer vi att ha besök av två stycken Tanzanier som är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”. De kommer att bo hos en familj här på Tjörn och kommer att delta i olika verksamheter och lära sig mer om Svenska kyrkan och om våra församlingar. I höstas var Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn, i Tanzania.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

I maj får vi avtacka Jan-Åke Larsson, präst i Valla, som går i pension. I början av juni får vi avtacka Kerstin Andersson, pedagog i Klövedal, som går i pension.

Och sen kommer hela sommaren med ett fantastisk sommarprogram som vi brukar ha här på Tjörn, som just nu håller på att ta form.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Hos Svenska kyrkan nationellt så är givetvis den stora händelsen att det är kyrkoval den 17 september 2017. Det kommer påverka även oss här på Tjörn. Mandatperioden går ut och nya förtroendevalda ska väljas. Förtroendevalda som vi vill styra vår Svenska kyrka och våra församlingar här på Tjörn. Känner du att du vill vara med och ta ansvar så ta kontakt med någon av de nomineringsgrupper finns. Alla listor måste vara klara och inskickade senast den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Dessutom ska Göteborgs stift välja en ny biskop i höst (som börjar 2018). Biskop Per Eckerdal går i pension och en ny efterträdare ska utses. Det är alla präster, diakoner och lika många förtroendevalda som väljer. Vem skulle du vilja se som ny biskop i Göteborg?

http://internwww.svenskakyrkan.se/gbgstiftskansli/biskopsval

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Dessutom är det ju det stora reformationsåret. Hela det här året har vi fokus på Martin Luther i det vi gör.

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Det händer alltså en väldigt massa spännande saker 2017 – förutom att vi varje söndag firar flera gudstjänster i våra kyrkor, varje vecka besöker äldreboende och gör sjukbesök, varje vecka träffar konfirmander, ungdomar, barn och vuxna i olika typer av verksamhet, varje vecka har flera körer i de olika församlingarna. Så jag hoppas att du hittar dit där du känner dig hemma och vill växa vidare i vår Svenska kyrkan Tjörn.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Fullständigt unikt

I går var det en ekumenisk och helt unik gudstjänst i Lunds domkyrka. Vid denna gudstjänst, som anordnades av Lutherska världsförbundet och Vatikanen tillsammans, så bad den katolska kyrkan och de Lutherska kyrkorna varandra om ursäkt för det som varit under 500 år. På katolska kyrkans webbsidan kan vi läsa:

Katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen tillsammans

Den 31 oktober 2016 möts ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan katoliker och lutheraner möts i Lund i höst för att tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls ett symposium och en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

Varför möts man i Lund?

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947, och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i ”det lutherska Skandinavien”, som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017.

Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Presidenten för Lutherska världsförbundet biskopen Munib Younan och påve Franciskus undertecknade det gemensamma dokumentet igår.

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

Dokumentet mynnar ut i fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen:

  • Katoliker och lutheraner ska utgå från enhetens perspektiv, inte splittringens. Söka det som förenar, inte det som skiljer
  • Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre
  • Katoliker och lutheraner ska söka synlig enhet och tillsammans utveckla vad det innebär i konkreta steg
  • Lutheraner och katoliker ska gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid
  • Katoliker och lutheraner ska vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom tjänst i världen och för medmänniskan

Jag som var med i kyrkan kan säga att det var faktiskt alldeles fantastiskt. Och jag tror inte att vi riktigt kommer att förstå hur stort det här är förrän om många år. Det här är inte enkelt – det kommer att krävas att vi alla hjälps åt – att vara öppna för varandra och se likheter och diskutera olikheterna. Låt oss vara en del av den stora världsvida kyrkan och se våra likheter och diskutera våra olikheter i ödmjukhet och med ett stort teologiskt hjärta.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

http://www.lund2016.net/about/

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-31/har-foljer-du-paven-i-skane-hela-dagen

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016/live

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör Svenska kyrkan Tjörn

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Följ det som händer i Lund i dag

Följ Together in Hope och det gemensamma mötet med Lutherska världsförbundet och Vatikanen.

lutherelementI dag inleds reformationsåret 2017. I Lund möts katoliker och lutheraner. Du som inte är där kan ändå följa händelserna digitalt. Här får du tips.

Följ via svenska kyrkan på Facebook eller se film i vår kanal på Vimeo. Nya filmklipp läggs upp allt eftersom.

Påven landar i Lund kl 11 och åker till domkyrkan

Följ via Svenska kyrkans Facebooksida eller se film i vår kanal på Vimeo.

Gudstjänst i Lunds domkyrka 14.30

Gudstjänsten direktsänds av SVT, på tv eller SVT play.

Eventet Together in Hope på Malmö arena 13.30-18.15

Eventet består av flera delar. Bland annat visas gudstjänsten i domkyrkan på storbildsskärmar. Den delen av eventet filmas inte.

Efter gudstjänsten reser påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, och Lutherska världsförbundets generalsekreterare, Martin Junge, till arenan.

Under förutsättning att vissa juridiska frågor blir lösta, streamar Svenska kyrkan denna del av eventet på svenskakyrkan.se. Den börjar cirka 16.55.

Om de juridiska frågorna inte löser sig, kan du se filmklipp som löpande publiceras på Vimeo, eller följa eventet via Svenska kyrkan på Facebook.

Presskonferens 18.45

Eventet på Malmö arena avslutas med en presskonferens. Följ via Svenska kyrkans Facebooksida.

Vår kommunikatör Carina Etander Rimborg är med i Lund och kommer kanske att kunna rapportera direkt via vår facebooksida eller vårt twitterkonto. Håll utkik.

https://www.facebook.com/svenskakyrkantjorn/

https://twitter.com/SvenskakyTjorn

Vad händer på måndag i Lund?

Martin Luther spikar upp sina teser.

Martin Luther spikar upp sina teser.

På måndag kommer ett unikt och historisk möte att äga rum i Lunds domkyrka. Då har Lutherska världsförbundet (som startade för 50 år sedan i Lunds domkyrka) och Vatikanen, med Påven i spetsen, bjudit in till en gudstjänst för att högtidlighålla reformationen som inträffade för 499 år sedan i Wittenberg.

Gudstjänsten kommer att direktsändas i TV1 på SVT. Temat är ”Från konflikt till gemenskap”.

lutherelement499 år är det sedan Martin Luther, enligt traditionen, spikade sina 95 tester på kyrkporten i Wittenberg och det i sin tur blev upptakten till kyrkosplittringen som utmynnade i att katolska kyrkan och protestanterna blev två olika grenar av kristenheten.

Se inslaget från TV4 morgonprogram där ärkebiskop Antje Jackelén berättar om mötet i Lund.
Kyrkan%20laddar%20inf%C3%B6r%20P%C3%A5vens%20bes%C3%B6k

Du kan följa mötet via facebook. https://www.facebook.com/events/

Du kan också läsa om mötet på Svenska kyrkans webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016

Det här mötet blir startskottet på ett helt års ”firande” och högtidlighållande av reformationen. På Svenska kyrkan Tjörn kommer vi också att lyfta Luther på lite olika sätt under året.

Från Svenska kyrkan Tjörn kommer kommunikatör Carina Etander Rimborg att vara närvarande i sin roll som vice ordförande för Kyrkomötet.

Följ påvebesöket och Together in Hope

På måndag inleds reformationsåret 2017. I Lund möts katoliker och lutheraner. Du som inte är där kan ändå följa händelserna digitalt. Här får du tips.

Presskonferens söndag kl 17.30 i AF-borgen i Lund

Presskonferensen med ärkebiskop Antje Jackelén och Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Följ via svenska kyrkan på Facebook eller se film i vår kanal på Vimeo. Nya filmklipp läggs upp allt eftersom.

Påven landar i Lund kl 11 och åker till domkyrkan

Följ via Svenska kyrkans Facebooksida eller se film i vår kanal på Vimeo.

Gudstjänst i Lunds domkyrka 14.30

Gudstjänsten direktsänds av SVT, på tv eller SVT play.

Eventet Together in Hope på Malmö arena 13.30-18.15

Eventet består av flera delar. Bland annat visas gudstjänsten i domkyrkan på storbildsskärmar. Den delen av eventet filmas inte.

Efter gudstjänsten reser påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, och Lutherska världsförbundets generalsekreterare, Martin Junge, till arenan.

Under förutsättning att vissa juridiska frågor blir lösta, streamar Svenska kyrkan denna del av eventet på svenskakyrkan.se. Den börjar cirka 16.55.

Om de juridiska frågorna inte löser sig, kan du se filmklipp som löpande publiceras på Vimeo, eller följa eventet via Svenska kyrkan på Facebook.

Presskonferens 18.45

Eventet på Malmö arena avslutas med en presskonferens. Följ via Svenska kyrkans Facebooksida.

 

Befriad av Guds nåd – temat för reformationsåret 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Nästa år, 2017, kommer det att firas stort att det är 500 år sedan, enligt traditionen, som Martin Luther spikade fast sina teser på kyrkoporten i Wittenberg. Han ville göra människor uppmärksamma på att det endast var Guds nåd och inget annat som kunde befria människorna från deras synd. Inget som de själva kunde göra eller köpa avlatsbrev eller liknande.

Den lutherska kyrkan i Tyskland har förberett firande under nära tio år. I Witterberg forskas det och varje år har ett särskilt tema, baserat på Luther och hans skrifter.

Även i Svenska kyrkan firar vi Luther. Många böcker har kommit ut och fler lär det bli. I höst kommer påven Franciskus till Lund där han bjuder in till ett möte i Lunds domkyrka. Vår ärkebiskop Antje Jackelén ska träffa honom där.

Stora samarrangemang under reformationsåret 2017

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans reformations och lutherjubileum>>

Det finns diskussionsmaterial och studiematerial att hämta. Kanske något för en studiegrupp eller bibelstudiegrupp i församlingen?

Hämta material här>>

Läs ännu mer här
http://internwww.svenskakyrkan.se/reformations%c3%a5ret2017/ekumeniskt

Så våga ge Luther en chans!

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör