Det blev två kor!!!

Under hela fasteperioden från fastlagssöndagen till nu vid påsk har Ko-kampanjen pågått genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Så här skriver Anne-Marie Axelsson:

”Alla barn i Kyrkans Hus olika grupper har under fastan fått ta hem en fastesparbössa och samla pengar i.

Under dymmelonsdagskvällen hade vi vår påsk/vardagsgudstjänst då barnen fick komma och lämna in dessa. Under förbönen kom barnen fram med sina bössor samtidigt som vi sjöng ”Vi kan dela, dela, dela du och jag. Dela av vårt överflöd med den som saknar hus och hem, och inte har nått dagligt bröd.” Efter gudstjänsten sålde vi lotter, hembakta kakor och diverse pyssel till förmån för ko-projektet.

Dessutom har vi haft barnsaksloppis och pengarna för att hyra bord, plus fikapengarna gick till ko/ kalv projektet.

Stort TACK till alla som har bidragit till detta fantastiska resultat! Vi samlade inte bara in till en KO utan TVÅ!!!! 2×5800 kr, detta är ungefär, men det blir två kor!!!!”

En ko! Foto Anne-Marie Axelsson.

En ko! Foto Anne-Marie Axelsson.

Under gudstjänsten hade Kyrkans Hus fått låna en ko som på ett påtagligt sätt kunde illustrera vad det hela handlade om.

Uppdatering torsdag kväll:

Ett litet tillägg till Kon som fick vara rekvisita på gudstjänsten fick vi hjälp av LRF att låna till Kyrkans Hus.

LRF tyckte också att projektet ko/kalv projektet var värt att stötta vilket gjorde att de också lämnade med ett gåva.

Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus. Det blev pengar till två kor! Foto Anne-Marie Axelsson

Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus. Det blev pengar till två kor! Foto Anne-Marie Axelsson

Hjälpta av en ko

Ko fastekampanj annonsÅrets fastekampanj drar igång 26 februari och håller på fram till palmsöndagen 9 april. I år får vi följa ett av Svenska kyrkans projekt – nämligen KO-projektet i Tanzania. Hur en ko kan förändra och förbättra livet och vardagen för en familj. Läs mer nedan.

Hos Svenska kyrkan Tjörn kommer det att hända olika saker under fastekampanjen – men det återkommer vi till under månaden.

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Låt en ko förändra någons liv

Projektet har en enkel idé med ett fantastiskt resultat. Efter ansökan kan en behövande familj eller grupp människor få en dräktig kviga av stiftet. De får också utbildning av olika slag. Mjölken ger dem helt nya möjligheter och hjälper dem att förändra sina liv.

 • Behövande familjer får en dräktig kviga
 • De får utbildning i boskapsskötsel och produktion av mjölkprodukter och i jordbruksteknik och hållbart jordbruk
 • Vattenrening med hjälp av solenergi
 • Biogasanläggninga

Projektet har en enkel idé med ett fantastiskt resultat. Efter ansökan kan en behövande familj eller grupp människor få en dräktig kviga av stiftet.

Samtidigt får de utbildning i jordbruksteknik, hållbart jordbruk och modern djurhållning. Det ger dem möjlighet att få inkomster, bättre kost, större avkastning i jordbruket och att ta sig ur fattigdomen.

Familjen ger tillbaka ett par kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. Familjen åtar sig att bygga ett skjul åt kon.

Det innebär en hel del arbete att ha en ko. De mest utsatta familjerna får därför istället möjlighet att låna en get. De är mer lättskötta än kor och får killingar två gånger om året.

Mattild Liventus och hennes man Elias fick sin ko 2007. Kon ger 16 liter mjölk per dag. Fyra liter behåller de själva. De tolv liter som de säljer ger en bra inkomst.

– Nu har vi råd med det familjen behöver och vi kan även dricka mjölk själva, berättar Elias.

Hittills har 8 000 familjer och enskilda fått förändrade liv genom projektet och trycket på att få komma med är enormt. 2013 introducerades vattenrening med hjälp av solenergi i projektet.

Så långt räcker pengarna i ko och kalvprojektet

 • Utbildningsmaterial kostar 40 kronor per person.
 • 13 dagars utbildning för en bonde kostar 1 400 kronor.
 • Kostnaden för att dräktig kviga vaccineras, kontrolleras av veterinär och transporteras till en familj som dessutom får utbildning i djurhållning är ca 5 800 kronor.
 • 10–16 liter per dag är den genomsnittliga mjölkproduktionen för en ko.En liter mjölk säljs för cirka tre kronor.

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE…

 •  drivs av tron att alla människor har lika värde
 • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, tryghet,utbildning, hälsa och tro
 • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen
  ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
 • kontrolleras av svenska insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt
 • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Om jag var ung igen…

Hopp! Foto: IKON

Hopp! Foto: IKON

… då skulle jag söka stipendium för att åka ut som volontär med ”Ung i Världsvida kyrkan”.

Om du är under 30 år kan du söka stipendiet senast 15 mars och få möjlighet att åka ut och leva i en annan kyrka och dela deras vardag.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

https://www.svenskakyrkan.se/sa-soker-du-till-svenska-kyrkans-utbytesprogram

Hanna Lavén från Klövedal gjorde det och var tre månader i Tanzania i höstas och det har vi skrivit om här>>

I vår kommer vi att få två tanzanier som kommer på utbytesbesök till vår församling under hela maj. Det är Acton Lwankomezi (19 år) och Msomi Chacha (26 år) som kommer till Svenska kyrkan Tjörn. Båda är mycket engagerade i sina hemförsamlingar med undervisning och ungdomar och gillar att spela och sjunga. Vi återkommer med mer information om detta.

Om jag var ung skulle jag också fundera på att söka till Ung Resurs – som är ett program där jag är volontär i en församling under 10 månader. Prövar på att arbeta i kyrkan helt enkelt. Sista ansökningsdagen är 15 april.

http://www.ungresurs.nu/

Så om jag var ung så skulle jag…

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Vad händer 2017?

2017

2017

2017 – nu är vi igång. Skolorna har startat. Och denna veckan eller nästa vecka så drar våra verksamheter hos Svenska kyrkan Tjörn igång (om inget annat meddelats). Nu börjar vi helt enkelt återgå till vardagen efter jul, nyår och trettonhelgen.

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vad kan då 2017 vara för ett år – vad är det som händer?

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn så är det som vanligt en massa spännande på gång. Förändringar och förnyelser. Kyrkan är en levande organisation som bygger på tradition och erfarenheter.

Under 2017 kommer Svenska kyrkan Tjörn att starta ett spännande tre-årigt ungdomsprojekt. Det projektet lär vi få anledning att återkomma till. En person är anställd och kommer att börja arbeta den 1 mars.

Vi har fått ta del av Svenska kyrkans integrationspengar och kommer att arbeta i ett större integrationsprojekt som heter ”Kontaktpoolen”. Syftet är att hitta samordning för alla de många olika initiativ och satsningar som görs på Tjörn för nyanlända, flyktingar och kommunplacerade.

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Under hela maj kommer vi att ha besök av två stycken Tanzanier som är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”. De kommer att bo hos en familj här på Tjörn och kommer att delta i olika verksamheter och lära sig mer om Svenska kyrkan och om våra församlingar. I höstas var Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn, i Tanzania.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

I maj får vi avtacka Jan-Åke Larsson, präst i Valla, som går i pension. I början av juni får vi avtacka Kerstin Andersson, pedagog i Klövedal, som går i pension.

Och sen kommer hela sommaren med ett fantastisk sommarprogram som vi brukar ha här på Tjörn, som just nu håller på att ta form.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Hos Svenska kyrkan nationellt så är givetvis den stora händelsen att det är kyrkoval den 17 september 2017. Det kommer påverka även oss här på Tjörn. Mandatperioden går ut och nya förtroendevalda ska väljas. Förtroendevalda som vi vill styra vår Svenska kyrka och våra församlingar här på Tjörn. Känner du att du vill vara med och ta ansvar så ta kontakt med någon av de nomineringsgrupper finns. Alla listor måste vara klara och inskickade senast den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Dessutom ska Göteborgs stift välja en ny biskop i höst (som börjar 2018). Biskop Per Eckerdal går i pension och en ny efterträdare ska utses. Det är alla präster, diakoner och lika många förtroendevalda som väljer. Vem skulle du vilja se som ny biskop i Göteborg?

http://internwww.svenskakyrkan.se/gbgstiftskansli/biskopsval

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Dessutom är det ju det stora reformationsåret. Hela det här året har vi fokus på Martin Luther i det vi gör.

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Det händer alltså en väldigt massa spännande saker 2017 – förutom att vi varje söndag firar flera gudstjänster i våra kyrkor, varje vecka besöker äldreboende och gör sjukbesök, varje vecka träffar konfirmander, ungdomar, barn och vuxna i olika typer av verksamhet, varje vecka har flera körer i de olika församlingarna. Så jag hoppas att du hittar dit där du känner dig hemma och vill växa vidare i vår Svenska kyrkan Tjörn.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Nu kommer Hanna hem från Tanzania!

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Snart kommer vår dotter hem igen efter nästan tre månader i Tanzania. Tre månader fulla av upplevelser och erfarenheter och vi (mamma och pappa) längtar efter att få höra om allt hon har varit med om. Vi har följt Hanna och hennes reskamrater på Instagram och därmed fått en viss insyn i vad hon varit med om och hur hon bott.

Periodvis har hon och hennes reskamrat Maja delat säng eftersom det bara funnits en. Jag kan tänka mig att det är en utmaning för Hanna som alltid har haft stor integritet och inte ens som liten ville sova i Jonas och min säng. Hon har också berättat att en kvinna flyttade ut ur sitt rum så att Hanna och Maja kunde bo i rummet. De har bl.a fått besöka skolor, kvinnocenter, fabriker, planterat träd, besökt utflyktsmål och ätit lunch med familjer med väldigt olika förutsättningar.

Hanna säger att tansanierna är ett gästfritt folk och tar väl hand om sina gäster oavsett ifall de kommer från Tanzania eller från något annat land.

Vi är tacksamma mot de familjer som har öppnat sina hem för vår dotter och tagit väl hand om henne och gett henne en fantastisk inblick i deras vardagsliv. Ibland har språket naturligtvis varit en svårighet men man kommer ganska långt med tecken- och kroppsspråk. Hanna säger att det som är tråkigt med språkbarriären är att man inte kan diskutera saker på djupet. Just nu bor hon hos en familj där alla kan engelska och då blir det lättare.

Just nu längtar vi efter att Hanna ska komma hem så att vi kan krama henne och lyssna på det som hon har att berätta.

Susanne Lavén
mamma till Hanna Lavén

Läs mer om Hannas resa här:

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/hanna-i-tanzania

Halvtidsrapport från Tanzania

Hanna Lavén, från Klövedal, Tjörn, är en av fyra ungdomar som just nu befinner sig ute i Tanzania med ”Ung i Världsvida kyrkan”. https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/hanna-i-tanzania Här skriver en av de fyra ungdomarna, Maja Väpnare, om hur det är i halvtid.

Till våren kommer Svenska kyrkan Tjörn att få två stycken utbytesungdomar från Tanzania som ska gästa vår vackra ö och våra församlingar under en hel månad. Det ser vi fram emot!

Rapport i halvtid!

Hej hopp vad tiden går när allt är nytt! Halva tiden har redan sprungit iväg här i Tanzania och de fyra veckor som återstår känns som noll och ingenting. Nu gäller det att insupa allt vi får vara med om och försöka kapsla in det i minnet.

Här i Tanzania så flyter vardagslivet på bra. Vi har hittills hunnit med att på i vår första helg i Bukoba, en orienteringsvecka på Ntoma College, 2 värdförsamlingar och familjer (2 veckor i Muleba och 2 veckor i Rwantege) samt semester i Serengeti och några vilo- och utvärderingsdagar i Bukoba. Just nu befinner vi oss i vår tredje värdfamilj, i Ilemera Parish. Förutom semestern i Serengeti har vi bara rört oss runt i Kagera-regionen och det nordvästra stiftet av ELCT (evangelisk-luterska kyrkan). Det är nämligen dem som är vår ”värdkyrka” här i Tanzania. Det finns både för- och nackdelar med att bara bo i ett stift. Fördelarna är att en lär känna den lokala kulturen mer, så som det lokala språket (kihaya) och traditioner. Nackdelen är att det inte riktigt blir representativt för hela landets kultur. Men oavsett så är jag väldigt tacksam för att få vara här och för allt jag får lära mig och ta del av.

Alla fyra, Louise, Oskar, Hanna och jag, har följts åt under hela vistelsen. Vi har gjort nästan allt tillsammans och bott i par i två olika värdfamiljen på varje ställe. Hanna och jag har i både Muleba och Rwantege delat säng (som inte varit tänkta för 2 personer). Det har varit lite trångt och varmt ibland, men allt går och jag har trivts bra med det. Dock var det väldigt skönt att få ett eget rum och en egen säng under vår vilo- och utvärderingsvecka i Bukoba. Även att få ha en riktig dusch, en sitt-toalett och ett handfat med rinnande vatten kändes väldigt lyxigt. Den senaste månaden har vi duschat med spann och skopa och gått på toa i ett hål i marken. Men som sagt: allt går, och det känns bra att få prova på hur det faktiskt är att leva här. Då blir det mer på riktigt!

Något som jag förvånas över varje dag är den otroliga gästvänlighet och glädje som vi möter överallt här. Under våra 2 veckor i Rwantege bodde vi hos en helt fantastisk kvinna – Frjden Nsangila – som gjorde allt i sin makt för att vi skulle trivas och må bra. Det som däremot ofta blev en barriär mellan oss var språket. Hon och hennes familj talar bara swahili och kihaya, vilket satte stopp för oss att kommunicera på mer avancerad nivå. Det gjorde mig lite ledsen i hjärtat ibland, då det fanns så mycket som jag ville säga och prata med henne om. Men trots det kände jag att vi klickade. Även om vi inte talar samma språk så kunde vi mötas i skrattet. Skratta när vi inte förstod, eller bara när vi haft en bra dag. Hennes enorma gästvänlighet och glädje kommer finnas kvar länge hos mig, som en påminnelse att man måste inte alltid förstå varandra för att vara medmänniska.

Vad som har blivit mer uppenbart för mig här är klasskillnaderna. Människor har generellt sett inte så mycket pengar och ibland känner jag mig som Joacim von Anka när jag drar upp min plånbok full med tanzanianska shillings på marknaden. Standarden på husen är väldigt olika. De hus som vi bott i har varit rejäla cement/tegelhus, med elektricitet och riktiga fönster. Grannens hus har ibland bestått av lerväggar och gräsgolv. Så det är en salig blandning och inte direkta områden där ”rika” respektive ”fattiga” bor. Vi har besökt ett flertal familjer som lever såhär och det känns väldigt långt ifrån den verkligheten som vi lever i hemma i Sverige.

Det är så mycket jag vill berätta och skriva om, men det känns som att mina ord inte riktigt räcker till. Tanzania är ett fantastiskt land och man måste själv komma hit för att se och få uppleva känslan av tacksamhet och glädje som jag fylls med här. Jag hoppas jag har kunnat förmedla lite av den känslan och om det är någon som undrar något så är det bara att höra av sig!

Kram från Maja

Vi tillsammans med pastor Edward i Rwantege

Jag tillsammans med en massa barn efter gudstjänst i Rwantege.

Vi anländer i Ilemera och välkomnas med sång, dans och blomsterkransar. Vi anländer i Ilemera och välkomnas med sång, dans och blomsterkransar.

Jag bakar chapati hos vår värdfamilj i Ilemera.

Om Maja

Mitt namn är Maja Väpnare. Jag är en 19 årig tjej från Karlshamn, Blekinge i Lunds stift. Mina intressen är musik, rättvisefrågor och internationellt arbete. Under 2016 är jag en av 4 utbytesdeltagare som åker till Tanzania

Hanna i Tanzania

Hanna Levén och hennes tre vänner i Tanzania.

Hanna Levén och hennes tre vänner i Tanzania.

Hanna Levén, från Klövedal, är ju just nu i Tanzania med projektet Ung i Världsvida kyrkan. Under tre månader bor hon tillsammans med en kamrat i tre olika församlingar och får vara med i verksamheten.

Om du vill följa vad som händer Hanna så har de ett gemensamt instagramkonto som du kan följa här;

https://www.instagram.com/jambotanzania/

Under den kommande veckan kommer också Hanna och hennes tre vänner att vara ansvariga för vandringskontot som internationellt arbete har. Då kan du följa dem där;

https://www.instagram.com/internationellt_arbete/

Dessutom kommer det rapporter via bloggen som du kan läsa här.

http://blogg.svenskakyrkan.se/utbyte/

Uppkopplingen är inte så bra – men vi hoppas att vi får glimtar och insyn i Hannas vardag i Tanzania.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/hanna-i-tanzania

En första rapport från Hanna

I Tanzania var det jordbävning strax efter att Hanna Lavén hade landat där. Här skriver de själva om sina uppleverser.

En skakig början (katikakatika)

Hej alla!

En liten uppdatering från Tanzaniagänget!

Tanzania jordbävning september 2016. Bild Expressen

Tanzania jordbävning september 2016. Bild Expressen

Som ni kanske hört så har det varit en jordbävning här i Tanzania, nära Bukoba där vi bor. Vi bodde på ELCT hotel i Bukoba när jordbävningen inträffade. Den 10 september låg vi och vilade efter en god lunch och vaknade upp av att hela hotellet skakade. Först förstod vi inte alls vad som hände och folk utanför stod och skrattade. Sen började det igen och då sprang vi ut ur våra rum. Det va då vi förstod vad som verkligen hade hänt. Några av oss va skakiga i flera timmar efteråt och hela händelsen va vädligt svår att ta in. Några som vi träffat blev drabbade vilket är hemsk då vi inte kan göra något härifrån. Vi förstod inte heller hur allvarligt det var förens vi gick in och läste på Richterskalan att jordbävningen låg på 5,7 vilket är väldigt mycket för detta området. Vi förstod också när alla vi träffat började prata om alla som dött, alla skadade och alla hus som rasat. När vi åkte in i Bukoba någon timme efter händelsen kunde man se väldigt många hus som rasat, tak som förfallit och sprickor i väggar.

Dagen efter, den 11 september deltog vi i begravningsceremonin för alla som dött. Där talade premiärministern för Tanzania om det som hänt. Det kändes som om hela staden va där för det va fullproppat med folk överallt runt hela fotbollsplanen där ceremonin hölls. Våra tankar går till alla drabbade och deras familjer.

På kvällen runt 22.00 när vi precis skulle sova kom det ett efterskalv som skakade om några av oss igen. Men det va ett väldigt litet efterskalv men vi har hört att även efterskalvet har förstört hus och skadat människor.
Just nu befinner vi oss på en skola som drivs av ELCT. Några av eleverna vågar inte sova inomhus utan sover i tält för de är så rädda för att det ska komma ännu ett efterskalv.

Vi mår bra! Ingen av oss är skakade och vi klarade oss med en väldans tur. Några av oss är rädda för ännu ett efterskalv men vår mår bra under omständigheterna. Vi har träffat några som tycker detta är jättejobbigt och som inte riktigt vet hur de ska hantera detta. Hela händelsen är väldigt omtumlande men vi är glada att vi har kunnat ringa hem och prata med nära och kära. Vi pratar väldigt mycket i gruppen också och är öppna med vad som har hänt.

Bortsett från kaoset har vi det jättebra och har lärt känna jättemånga nya och härliga människor! Det är så många stunder som förgyller vardagen med glada människor, välkomnande människor och glädje över att vi är här. Landskapet är helt fantastiskt och mycket grönare än vad vi trodde. Maten är väldigt god men väldigt mycket kolhydrater som ris, potatis och spagetti. Men våra magar mår hyfsat bra ändå!

Här på skolan har vi olika kurser. Vi har bättrat på vår kunskap i Swahili och lär oss om kultur och historia i Tanzania och ELCT och deras arbete. Det är helt fantastiska människor här och även om alla inte kan engelska så kommunicerar vi förvånansvärt bra! Igår satt vi och spelade kort med två elever här. Trots att en av dem inte kunde någon engelska så förstod han precis hur spelet gick till och vann över oss två gånger. Det är helt underbar hur lätt man kan prata med varnades här även om man inte talar samma språk.

Lev väl och ta hand om er och alla ni tycker om.

/Louise, Maja, Hanna och Oskar

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/hanna-i-tanzania

Till Tanzania

Hanna Lavén

Hanna Lavén

Den 8 september åker Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn till Tanzania. Där kommer hon att bo hos olika familjer och besöka tre olika församlingar under de tre månader som hon är där.

Hanna är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan” som är ett utbytesprogram för ungdomar att se och lära om andra lutherska församlingar och kyrkor runt om i världen. Och nästa vår är det meningen att Sverige får utbytesstudenter tillbaka. Kanske kommer de även till Tjörn.

Jag talade med Hanna strax innan hon skulle åka. Hon lät lugn och såg fram emot att få åka. Hon hade just varit iväg på en veckas språkkurs och lärt sig swahili. Men hon sa att hon inte kunde så bra ännu – även om det var ett ganska lätt språk.

Vi kommer att följa Hanna under hennes tid i Tanzania. Hela gruppen bloggar gemensamt på bloggen ”I någon annans vardag” och den kan du följa här>>

Och särskilt kommer vi också att uppmärksamma Hannas inlägg. Kanske kan vi också få några exklusiva blogginlägg från Hanna och bilder under hennes vistelse i Tanzania.

Vi från Svenska kyrkan Tjörn önskar Hanna och alla hennes reskamrater Guds rika välsignelse över hennes vistelse!

Vi har också gjort en egen webbsida så du lätt kan hitta blogg och information när det kommer. Den hittar du här>>

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör