Ny musik i gudstjänsten

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

I går avslöjade ärkebiskopen via twitter att det kommer ny musik till kyrkohandboken.

Den nya gudstjänstmusiken bygger på den undersökning som presenterades via http://www.dagensanalys.se/2017/03/musik-far-dig-att-spendera-mer/

Det har visat sig att rätt musik på flera sätt påverkar människor att handla mer och må bättre. Därför har kyrkokansliet i hemlighet tagit fram ett helt nytt musikpaket som kommer att presenteras på lördag i samband med helgsmålsbönen i Uppsala domkyrka..

Biskopsvigning 28 augusti 2016. Foto Magnus Aronson IKON

Biskopsvigning 28 augusti 2016. Foto Magnus Aronson IKON

Eftersom musiken är specialkomponerad så räknar biskopskollegiet att man också kommer att dra många fler människor till kyrkan och därmed får också det så kallade medlemsrasproblemet en lösning.

Professor Sven-Olov Daunfeldt, från Dalarnas högskola, som ledde studien, menar att musik, när det görs rätt, kan ha en positiv effekt.

Slutsatsen som Professor Daunfeldt drar av detta är att ”Om du inte tänker till kring vilken musik du spelar, så kan det vara bättre att avstå från att spela musik överhuvudtaget.”

Resultatet borde egentligen inte förvåna någon, med tanke på hur musik används av individer på daglig basis för att påverka eller förstärka känslor. Vilken film eller TV-serie som helst skapar starka känslor genom musik, oftast utan att tittaren tänker på det. Att därför vara mer medveten om vilken musik du spelar för dina kunder kommer därför påverka kundernas uppfattning om dig och ditt företag.

Den nya gudstjänstmusiken som presenteras på lördagen, kommer att distribueras ut till alla församlingar under nästa vecka för att sedan börja användas redan till påsken.

– Det är lika bra vi gör likadant över allt, säger biskopskollegiet i ett pressmeddelande.

Biskop Johan Loof Lirpa Dahlman säger sig vara mycket nöjd med resultatet och fortsätter med ett stort skratt att det här är lösningen som biskoparna hoppats på i flera månader.

/Carina Lirpa Atsröf Rimborg

På söndag ska alla predikningar framföras på Tjörnmål

Svenska kyrkan Tjörns sju kyrkor. Foto Linn Heiel Ekeborg.

Svenska kyrkan Tjörns sju kyrkor. Foto Linn Heiel Ekeborg.

Kyrkan gillar att bevara traditioner och det är väl tur det. I dag är det inte så många på Tjörn som talar och brukar riktigt Tjörnmål längre.

Kyrkoherde Johan Ärnstsson har därför beslutat att alla prästerna på ön under söndagen ska predika och framföra gudstjänsten på rent tjörnmål.

Prästerna har under flera veckor gått på språkcafé för att lära sig alla ord och kunna uttala allt på rätt sätt. Det har inte varit lätt att få till Vår fader och Välsignelsen på rätt sätt.

Till sin hjälp har de haft språkcoachen Ann-Margreth som här läser ett stycke ur Tomas Sjödins bok, för att vi ska få en uppfattning om hur det kan låta på söndag.

– Vi vill ju gärna medverka till att bevara alla traditioner på ön, säger kyrkoherde Ärnstsson, och jag ser att detta är ett led i att komma di gamle Tjörnborna närmare.

Själv stammar ju kyrkoherde Ärnstsson från Värmland och har fått jobba extra mycket med uttalet för att få till den rätta snärten. Det har han passat på att göra samtidigt som han övat snärten inför örlingpremiären som infaller i dag.

Slår försöket väl ut kan det mycket väl bli upprepade söndagsgudstjänster på äkta Tjörnmål.

/Carina
kommunikatör