Låt fler få fylla fem!

Låt fler få fylla fem!

Låt fler få fylla fem!

Fred på jorden!

När Jesus föddes kom änglarna till herdarna och sjöng glädjebudskapet om fred på jorden.

Det hebreiska ordet shalom betyder mer än fred. Det är ett helt begrepp som innefattar fred och frid med Gud, med varandra och med hela skapelsen. Därför handlar det om miljöfrågor, om rättvisa, om att barn ska få leva, om försoning, om god teologi med mera. Den vanligaste formen av ordet är dessutom en aktiv form. Det handlar alltså om en helhet och där ska vi vara aktiva för att det ska bli/vara fred och harmoni.

Detta är kyrkans uppdrag i hela världen.

Svenska kyrkans internationella arbete bidrar på flera sätt genom att ge stöd till olika samarbetspartner.

Ett exempel:

En teologisk institition i Addis Abeba utbildar präster. Dessa får bland annat arbeta med ett grundbegrepp i kristen tro; alla människor är skapade till Guds avbild och har lika värde. De blivande prästerna är ute i församlingar och medverkar i utbildningar av ledare.

När de frågade om kvinnor och män har lika värde svarade alla: mannen skapades före kvinnan och har högre värde. Detta stämmer bra med det kulturella mönstret och man väljer ut meningar ur Bibeln istället för att se helheten. När människor får läsa olika verser i Bibeln och ser att kvinnor och män har samma värde, får det stora konsekvenser.

Kvinnan som får mat sist av alla i familjen, får nu samma rätt till maten. Detta gör att den gravida kvinnan eller den ammande kvinnan blir friskare och därmed också barnen. Detta betyder att fler barn får fylla fem! Människorna berättade också om ytterligare en viktig effekt. Familjerna mår bättre och det blir färre konflikter.

Ett annat exempel från Etiopien: Många kvinnor arbetar i växthus där de använder olika bekämpningsmedel som skadar både arbetarna och miljön. Präster har gått till plantageägarna tillsammans med jordbruksrådgivare och talat med dem om detta och ofta lyssnar de och gör förändringar. Detta förbätrar mycket både för de enskilda arbetarna och för miljön i området och leder till att fler barn får fylla fem. Dessutom blir det även bättre för oss då vi köper rosor odlade i dessa växthus.

Katastrofhjälp till människor som drabbas av krig är också en del av arbetet och Svenska kyrkan ger stöd till arbete i Syrien och Irak.

Kyrkan arbetar långsiktigt och har nära kontakt med människorna. Den är inte bara en hjälporganisation som kommer med hjälp i kris, utan finns där på plats år ut och år in. Tron spelar en viktig roll i många människors liv och att se sitt liv insatt i ett större sammanhang och att få inspiration från Bibeln öppnar ögon och ger kraft att förändra. Kyrkan är också en stor gemenskap och tillsammans kan vi göra mycket.

Kerstin Pihl
Svenska kyrkan Tjörns internationella grupp

https://www.svenskakyrkan.se/julkampanjen

https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

gavoshopen-banner-1920-x-1200