Vad ska du avstå?

Foto Hanna Hummlebo IKON

Foto Hanna Hummlebo IKON

Fettisdagen – semledagen. För många är alla dagar semledag – men traditionen bjuder att det är tisdagen innan fastan börjar. Tisdagen som avslutar ”Fastlagstiden” som börjar med fastlagssöndagen och avslutas med fastlagstisdagen.

Och fastan börjar på askonsdagen – då är det 40 dagar kvar till påsk (borträknat söndagarna som alltid är högtidsdagar). Den som vill fira askondagsmässa är välkommen till Rönnängs kyrka 1 mars kl 18:30.

Under fastan är det många som passar på att avstå från något. Avstå för att faktiskt tänka på något annat. Det kan vara att avstå från mat, men det kan också vara TV-tittande, alkohol, dator, eller att spendera pengar på sig själv.

Läs mer om fastan här

https://www.svenskakyrkan.se/fastan

Svenska kyrkan i Umeå har tagit fram en ”fastekalender” där man får tips på vad man kan göra varje dag. De har gjort den som en roligt kub, så det blir lite pyssel att klippa och klistra.

https://www.svenskakyrkan.se/umea/fastekalender

Även Svenska kyrkan i Helsingborg har tagit fram en fastekalender. Den hittar du här på prästen Sofija Pedersen Videkes blogg:

https://sofijapedersenvideke.wordpress.com/2017/02/09/fastekalender-infor-pask-2017/

Under hela fastan pågår fastekampanjen. Om du vill ha en fastebössa så hör av dig till pastorsexpeditionen eller till din närmaste kyrka så löser vi det. Det projektet som fastekampanjen fokuserar i år är KO-projektet. Kanske är det ditt bidrag i år?

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Ko fastekampanj annons

 

Kärlekens väg – Kyrkans sanna skatt

I dag kommer predikan från Linda Lindblad som predikar på familjemässan i Stenkyrka kyrka kl 11:00. Välkomna!

Idag ska vi börja med att tänka oss femhundra år tillbaka i tiden. Det är väldigt lång tid. 1500-talet. Den här kyrkan är nästan 200 år men innan denna så fanns det en gammal kyrka här på plats och man tror att den var från medeltiden och då närmar vi oss tiden för 500 år sedan.

Foto Magnus Aronson

Foto Magnus Aronson

Då levde en man som hette Martin. Han levde i Tyskland och han var präst. Det fanns saker i kyrkan då som han ville förändra och han skrev ner 95 teser om det. En tes är en mening, ett påstående. Det var så mycket som han ville förändra med kyrkan då. Han spikade fast dessa meningar på en kyrkdörr  – det var dåtidens anslagstavla. Det var många som inte tyckte som han.

Av de här 95 teserna, meningarna, så var det en som var extra viktig och det är den som har nummer 62! Då måste vi ju ta reda på vad den där meningen nummer 62 var för något egentligen. Jo, det var så här; Han sa att det viktigaste var en skatt.

Då behöver ju jag hämta vår skattkista som vi brukar ha med på våra gudstjänster. För visst finns det en skatt i en skattkista? Martin pratade om det som var kyrkans allra viktigaste skatt – vad kan det vara? Finns det i vår skattkista? Låt oss titta efter…..jodå här finns det något – titta här finns ju en Bibel!

Bibeln för barn. Verbum förlag.

Bibeln för barn. Verbum förlag.

En Bibeln för barn – den Bibel som jag vet att ni läser och använder i Kyrkans Hus. Det är också den Bibel som vi delar ut till alla femåringar här på Tjörn. Det här, det är den verkliga skatten, sa Martin. Det är det allra viktigaste. Kanske tycker du det är konstigt att kyrkan då hade tappat, glömt bort att Bibeln var viktigast?

Den handlar om att kyrkan då behövde gå tillbaka till det som var allra viktigast. Kyrkan hade tappat lite fokus och riktning. Det där kanske du känner igen från ditt liv? Vad är det egentligen som är det allra viktigaste i mitt och ditt liv? Vi kan fastna i små saker och tappa lite fokus.

Foto Sara Danielsson

Foto Sara Danielsson

Så finns det något mer i denna tes så vi ska se vad vi har i skattkistan….jodå, här finns en frälsarkrans. Kanske känner du igen detta armband med pärlor som hjälper oss att be. Idag så är det inte pärlorna som vi ska tänka på utan det som håller ihop dessa pärlor. Det är denna tråd som inte syns så mycket men som är ett måste för att det ska kunna bli ett armband.

Denna tråd är en bra bild för Guds nåd. Och det är Guds nåd som Martin för 500 år sedan sa att den är så viktig! Guds nåd kan vara svår att förstå men precis som tråden håller ihop pärlorna så är Guds nåd något som bär oss och håller ihop våra liv.

Alltså det Martin var noga med att säga vad det var som är det viktigaste i kyrkans liv och i tes nummer 62 står det så här;

Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd.

Jag tycker att Martin var klok. Den skatten vi har i kyrkan det är evangeliet och Guds nåd. Evangeliet det är de berättelser vi har i Bibeln som handlar om Jesus och de ska vi alltid återkomma till. Här finns berättelser som berättar för oss om våra liv nu – även om det har gått 2000 år.

De här 95 teserna som Martin Luther spikade upp – han var ganska ensam om att tycka att de var bra så han blev osams med den kyrkan då. Så bildades en ny kyrka, den Lutherska  kyrkan – som är vår Svenska kyrka – och det är därför vi i år firar att den lutherska kyrkan är 500 år.

Det här med att missa det som egentligen är viktigt det finns också med i bibeltexten som vi hörde. Lärjungarna Jakob och Johannes de hade tappat lite fokus på vad som var viktigast för de säger till Jesus att de vill ha de allra finaste platserna, närmast Jesus. De tänker bara på sig själva – att de ska få bli lite upphöjda. Då är Jesus tydlig med sitt svar; Om man vill vara stor då ska man vara de andras tjänare!  Den som vill vara störst ska vara de andras slav.

Jag tror att Jakob och Johannes kände sig ganska ledsna på sig själva när de hörde Jesus svar. Det är så annorlunda i Guds rike och det hade de glömt. När vi vill vara vän med Jesus då innebär det inte att vi ska sitta på en fin plats utan vi ska hjälpa människorna som finns omkring oss.

Då vandrar vi tillsammans kärlekens väg.

Vi knäpper våra händer och ber;

Tack Gud att vi får vara i din kyrka idag. Tack för skatten som är Bibeln och tack för din nåd Gud som bär oss varje dag. Amen

/Linda Lindblad
präst Svenska kyrkan Tjörn

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexten

—————————

I dag startar också den stora fastekampanjen ”En ko kan rädda liv” som pågår fram till påsk. Läs mer här:

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Hjälpta av en ko

Ko fastekampanj annonsÅrets fastekampanj drar igång 26 februari och håller på fram till palmsöndagen 9 april. I år får vi följa ett av Svenska kyrkans projekt – nämligen KO-projektet i Tanzania. Hur en ko kan förändra och förbättra livet och vardagen för en familj. Läs mer nedan.

Hos Svenska kyrkan Tjörn kommer det att hända olika saker under fastekampanjen – men det återkommer vi till under månaden.

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Låt en ko förändra någons liv

Projektet har en enkel idé med ett fantastiskt resultat. Efter ansökan kan en behövande familj eller grupp människor få en dräktig kviga av stiftet. De får också utbildning av olika slag. Mjölken ger dem helt nya möjligheter och hjälper dem att förändra sina liv.

 • Behövande familjer får en dräktig kviga
 • De får utbildning i boskapsskötsel och produktion av mjölkprodukter och i jordbruksteknik och hållbart jordbruk
 • Vattenrening med hjälp av solenergi
 • Biogasanläggninga

Projektet har en enkel idé med ett fantastiskt resultat. Efter ansökan kan en behövande familj eller grupp människor få en dräktig kviga av stiftet.

Samtidigt får de utbildning i jordbruksteknik, hållbart jordbruk och modern djurhållning. Det ger dem möjlighet att få inkomster, bättre kost, större avkastning i jordbruket och att ta sig ur fattigdomen.

Familjen ger tillbaka ett par kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. Familjen åtar sig att bygga ett skjul åt kon.

Det innebär en hel del arbete att ha en ko. De mest utsatta familjerna får därför istället möjlighet att låna en get. De är mer lättskötta än kor och får killingar två gånger om året.

Mattild Liventus och hennes man Elias fick sin ko 2007. Kon ger 16 liter mjölk per dag. Fyra liter behåller de själva. De tolv liter som de säljer ger en bra inkomst.

– Nu har vi råd med det familjen behöver och vi kan även dricka mjölk själva, berättar Elias.

Hittills har 8 000 familjer och enskilda fått förändrade liv genom projektet och trycket på att få komma med är enormt. 2013 introducerades vattenrening med hjälp av solenergi i projektet.

Så långt räcker pengarna i ko och kalvprojektet

 • Utbildningsmaterial kostar 40 kronor per person.
 • 13 dagars utbildning för en bonde kostar 1 400 kronor.
 • Kostnaden för att dräktig kviga vaccineras, kontrolleras av veterinär och transporteras till en familj som dessutom får utbildning i djurhållning är ca 5 800 kronor.
 • 10–16 liter per dag är den genomsnittliga mjölkproduktionen för en ko.En liter mjölk säljs för cirka tre kronor.

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE…

 •  drivs av tron att alla människor har lika värde
 • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, tryghet,utbildning, hälsa och tro
 • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen
  ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
 • kontrolleras av svenska insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt
 • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Hur kan jag hjälpa till?

Banner swish och sms torka, 640x1255Du har kanske som jag sett på nyheterna den senaste tiden och sett de korta inslagen om att människor svälter i Afrika. Senast i går hörde jag att en miljon människor hotas av svältdöden, därför att det är enorm torka.

Lutherska världsförbundet är på plats med hjälp. Svenska kyrkan är en del av Lutherska världsförbundet och via våra olika kanaler kan vi hjälpa.

https://www1.svenskakyrkan.se/akuttorka

/Carina Etander Rimborg
Kommunikatör

#5för5 Julkampanjen gav 42,6 milj

https://www.facebook.com/svenskakyrkaninternationellt/videos/1096023430523287/

(Från Svenska kyrkans webbsida)

Låt fler få fylla fem!

Låt fler få fylla fem!

42,6 miljoner kronor samlades in under Svenska kyrkans julkampanj. Mer än 15 000 bilder och videor med hashtaggen #5för5 har publicerats i sociala medier för att uppmärksamma julkampanjens tema: Låt fler få fylla fem!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Under julkampanjen har Svenska kyrkan lyft fem rättigheter som är viktiga för att motverka barnadödlighet – rätten till mat, rent vatten, trygghet, sjukvård och utbildning.

– Idag är det viktigare än någonsin att vi lyfter kvinnors och barns rättigheter och med dessa nästan 43 miljoner kan vi bland annat ge fler människor möjlighet att påverka sina familjers liv, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

#5för5

Under julkampanjen har många engagerade människor delat en ”high five” i sociala medier. För varje delad high five-bild med hashtaggen #5för5 har sponsorer bidragit med 5 kronor till kampen mot barnadödlighet! I år har hittills 16 000 bilder och videor publicerats, en ökning med över 5 000 jämfört med förra året. Det slutgiltiga resultatet blir klart 6 februari.

– Resultatet av gåvor och high fives talar sitt tydliga språk: Tillsammans har vi kraft att påverka när vi står upp för att fler barn ska få fylla fem. Jag är så glad över engagemanget i julkampanjen, allt ifrån femårskalas i församlingshem till high five-filmer på sociala medier. Just nu behövs verkligen det hopp som de goda krafterna kan åstadkomma, säger Susanna Olivin, projektledare för julkampanjen.

Resultat per stift

Under julkampanjen 2014 samlades det in 39 miljoner kronor och 2015 45 miljoner kronor. – 2015 var ett år där de stora flyktingströmmarna till Europa under hösten engagerade människor och det märktes i insamlingsresultatet för julkampanjen, säger Erik Lysén. Av Svenska kyrkans 13 stift, ökade Uppsala, Strängnäs och Linköping sin insamling under julkampanjen jämfört med 2015. Resultatet per stift.  

Om julkampanjen

 • Svenska kyrkans julkampanj är en årligt återkommande insamling under juletid.
 • Under kampanjen sprider internationellt engagerade människor inom Svenska kyrkan ett viktigt budskap om en rättvisare värld.
 • Kampanjen ger fler människor möjlighet att stötta det livsavgörande utvecklingsarbete som kyrkan gör i världen.
 • Kampanjbudskapet ”Låt fler få fylla fem!” handlar om att alltför många barn i världen dör före sin femårsdag. I Afrika söder om Sahara handlar det om ett barn av tio.

https://www.svenskakyrkan.se/julkampanjen

Låt fler få fylla fem!

Låt fler få fylla fem!

Låt fler få fylla fem!

Fred på jorden!

När Jesus föddes kom änglarna till herdarna och sjöng glädjebudskapet om fred på jorden.

Det hebreiska ordet shalom betyder mer än fred. Det är ett helt begrepp som innefattar fred och frid med Gud, med varandra och med hela skapelsen. Därför handlar det om miljöfrågor, om rättvisa, om att barn ska få leva, om försoning, om god teologi med mera. Den vanligaste formen av ordet är dessutom en aktiv form. Det handlar alltså om en helhet och där ska vi vara aktiva för att det ska bli/vara fred och harmoni.

Detta är kyrkans uppdrag i hela världen.

Svenska kyrkans internationella arbete bidrar på flera sätt genom att ge stöd till olika samarbetspartner.

Ett exempel:

En teologisk institition i Addis Abeba utbildar präster. Dessa får bland annat arbeta med ett grundbegrepp i kristen tro; alla människor är skapade till Guds avbild och har lika värde. De blivande prästerna är ute i församlingar och medverkar i utbildningar av ledare.

När de frågade om kvinnor och män har lika värde svarade alla: mannen skapades före kvinnan och har högre värde. Detta stämmer bra med det kulturella mönstret och man väljer ut meningar ur Bibeln istället för att se helheten. När människor får läsa olika verser i Bibeln och ser att kvinnor och män har samma värde, får det stora konsekvenser.

Kvinnan som får mat sist av alla i familjen, får nu samma rätt till maten. Detta gör att den gravida kvinnan eller den ammande kvinnan blir friskare och därmed också barnen. Detta betyder att fler barn får fylla fem! Människorna berättade också om ytterligare en viktig effekt. Familjerna mår bättre och det blir färre konflikter.

Ett annat exempel från Etiopien: Många kvinnor arbetar i växthus där de använder olika bekämpningsmedel som skadar både arbetarna och miljön. Präster har gått till plantageägarna tillsammans med jordbruksrådgivare och talat med dem om detta och ofta lyssnar de och gör förändringar. Detta förbätrar mycket både för de enskilda arbetarna och för miljön i området och leder till att fler barn får fylla fem. Dessutom blir det även bättre för oss då vi köper rosor odlade i dessa växthus.

Katastrofhjälp till människor som drabbas av krig är också en del av arbetet och Svenska kyrkan ger stöd till arbete i Syrien och Irak.

Kyrkan arbetar långsiktigt och har nära kontakt med människorna. Den är inte bara en hjälporganisation som kommer med hjälp i kris, utan finns där på plats år ut och år in. Tron spelar en viktig roll i många människors liv och att se sitt liv insatt i ett större sammanhang och att få inspiration från Bibeln öppnar ögon och ger kraft att förändra. Kyrkan är också en stor gemenskap och tillsammans kan vi göra mycket.

Kerstin Pihl
Svenska kyrkan Tjörns internationella grupp

https://www.svenskakyrkan.se/julkampanjen

https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

gavoshopen-banner-1920-x-1200

Har du köpt en slips?

Allvarligt talat – hur många av er är det som har köpt en slips till  far på farsdag? Jag har aldrig gjort det. (Strumpor däremot har min pappa fått.)

I morgon söndag är det ”Fars dag”, den dagen som min make kallar den andra viktigaste dagen på året (den första är hans födelsedag). Men skämt och sido, det är en dag som en del firar, andra gör det inte. En del har ett komplicerat förhållande till sin pappa, andra tycker bara att det är kommersiellt med fars dag.

princesstartaMen tårta och kaffe är ju alltid trevligt. Och att faktiskt visa uppskattning för en människa som har fått och kanske fortfarande betyder mycket, är fint.

Om du inte har varit iväg och köpt en slips eller en bok av nobelpristagaren så finns det bra gåvoshoppar att handla i. Nämligen Svenska kyrkans gåvoshop – där ger du en gåva som inte bara gör mottageren glad – det är också en gåva som betyder mycket för många andra.

Så shoppa loss och gör fler än far glada!

https://www.svenskakyrkan.se/ge-en-gava

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

gavoshopen-banner-1920-x-1200

Hur bra har du det?

Etiopen svälter. Foto Magnus Aronsson IKON

Etiopen svälter. Foto Magnus Aronsson IKON

Nu är vi mitt i sommaren. På Tjörn är det just nu uppehåll men det har kommit flera rejäla skurar i dag. Plötsligt och hastigt. Tja, som en ”vanlig” svenska sommar. Men med en bra regnrock kan man komma långt.

Jag skulle gissa att du har både ätit frukost och fikat och kanske lunch. Du har det kanske rätt så bra? Egentligen?

Svenska kyrkans internationella arbete har just lagt upp den här filmen från Etiopien. Ett Etiopen som just nu lider av den värsta torkan på 30 år!
https://vimeo.com/170992256#embed

Svenska kyrkan bidrar med pengar och material genom ACT allians som finns på platsen. Du kan vara med och bidra.

Kanske vågar jag utmana dig att lägga lika mycket pengar till dina medmänniskor som du lägger på vin, öl eller glass i sommar!

Hur vill du ge?

 • Ge direkt
 • SMS till 72905:
  skriv LIV och ge 100 kr,
  skriv HOPP och ge 50 kr.
 • Swish 9001223
 • Bankgiro 900-1223​
 • Plusgiro 90 01 22-3
 • Från utlandet
  SWIFT/BIC: NDEASESS,
  IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Små och stora i Skärhamn

I morgon tisdag kl. 17.00 är du välkommen till Skärhamns kyrka för gudstjänst för Små och stora. Temat är rättvisa och du kan lämna in din fastebössa om du inte redan har gjort det.

Varmt välkommen!

Små och stora-gudstjänst 5 april 2016.

Små och stora-gudstjänst 5 april 2016.

 

Maträtten – för vem?

Fastekampanjen Maträtten.

Fastekampanjen Maträtten.

Har verkligen alla rätt till mat? Räcker verkligen maten till alla?

De flesta av oss som är uppväxta och bor i Sverige har aldrig behövt att svälta. Vi har på sin höjd varit hungriga – men vi har aldrig behövt att svälta.

Men så är det inte för många människor i världen. Trots att det egentligen finns mat så att det räcker till alla människor på jorden så svälter människor runt om i vår värld i dag. Olika naturkatastrofer orsakar torka eller missväxt av skördar. Fattigdom gör att människor inte har råd att köpa varken mat eller utsäde.

Vi kan hjälpa till att göra skillnaderna mindre. Vi kan hjälpa till att hjälpa människor att få mat på bordet, att upprätta människor så att de klarar av att försörja sig och sin familj. Det gör du genom att stödja Svenska kyrkans internationella arbete. Under fastan så pågår kampanjen ”Maträtten”.

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Under fastekampanjen, som egentligen hade fokus på Burma, har det kommit katastrofalarm från Afrika och framförallt från Etiopien. Ett Etiopien som från början hade börjat hämta sig från den gigantiska svältkatastrofen på 80- och 90-talet. Men nu är det ett akut läge igen. 8 miljoner människor svälter av dessa är 6 miljoner barn. Du kan inte rädda alla – men alla kan göra något!

 

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör