All I need to know about ministry – I learned from fly fishing

All I Need to Know about Ministry i Leraned from Fly Fishing.

All I Need to Know about Ministry i Leraned from Fly Fishing.

All I need to know about ministry – I learned from fly fishing

Det är titeln på en bok som jag fick i min hand för många år sedan och det kan ju tyckas lite långsökt? Dessutom är det den första april idag! Men det är inte så långsökt och första april är också premiären för havsöringfiske på Västkusten. Allting hänger ihop.

Som du kanske redan anat så är jag flugfiskare själv och njuter varje sekund ute med mitt spö vid havet, sjön eller älven. Fiske är för mig en sorts retreat, en fristad där jag kan lämna allt och bara vara och låta tankarna komma och gå. Det är total frihet!

Och ja, jag lär mig mycket om mig själv där i tystnaden och ensamheten OCH jag lär mig, precis som boktiteln antyder, mycket om att vara kyrka. De första anknytningarna är uppenbara – flera av de första lärjungarna var fiskare och Jesus talar om att de (och vi) ska bli människofiskare. De första kristnas symbol var en fisk som ritades på marken för att våga prata öppet under förföljelsen. Ichtys, fisk på grekiska, innehåller begynnelsebokstäverna för Jesus Kristus Världens frälsare. Där börjar vi…

Att vara kyrka – att leva som människa och kristen – liknar i mycket flugfiske. Där finns behovet av tålamod och uthållighet – att våga och orka vänta och se. Att läsa ett vatten för att förstå och lite veta vad som döljer sig ”under ytan” innan en ens startar fiskandet.

Det handlar om hur vi presenterar budskapet, hur vi berättar och så det blir begripligt. I flugfisket översatt till hur jag presenterar, ja det heter så!, flugan så att den blir attraktiv för fisken… i det involveras hur jag kastar, vilken lina jag använder, hur väl jag har bundit flugan som ska locka fisken och hur jag ”fiskar hem” den!

Att våga återkomma – en vik kanske inte gav något första eller andra gången, men när lite ”vatten runnit under broarna” så kan det mycket väl hända att läget är ett annat. Och i detta finns också en stor del av det berömda ”gilla läget” som till exempel att väder aldrig är något som du kan bestämma över, men dock hantera genom god anpassning i kläder etc. I en annan kontext kanske vi skulle använda ordet situationsanpassat ledarskap, något som jag tror vi som kyrka måste bli avsevärt mycket bättre på.

Jag skulle kunna fortsätta länge men avslutningsvis en parallell till något som vi flugfiskare emellanåt hånas lite för. Det är begreppet ”catch and release” – att fånga och återutsätta – släppa fri. Detta tillämpar de flesta fiskare jag känner och vi gör det för att inte utarma bestånd, låta mindre fisk växa till sig, vi inte behöver fisken som mat just då och för att flera, inklusive vi själva, ska kunna fortsätta att uppleva detta igen och igen.

Catch and release – att beröra och fånga in men sedan återge friheten är ett viktigt i vårt kyrkliga sammanhang. Det handlar om att ta de vi möter på allvar och låta alla utforska och definiera sig själva i sin relation till Gud. Att ge frihet att välja in sig själv eller inte och att någonstans i det få möjlighet att återses för nya möten och vidare livsvandring.

Lite så tänker jag – och mycket mer – när jag får vara själv med flugspöet. Nu börjar en underbar tid och hälsningen till er är den som alla fiskare ger varandra och vill mötas av på färden – och det är inte lycka till – det är,

Skitfiske/

Johan Ernstson

Kyrkoherde

Svenska kyrkan Tjörn

*All I need to know about ministry – I learned from flyfishing” är skriven av Myrlene L.J Hamilton och gavs ut 2001 av Judson Press i USA – om du skulle bli nyfiken?

PS Johan har lovat att skicka in en bild på fisken han fångar under dagen. /Carina