Gud ser mig – och älskar mig

Dagens predikan kommer från Linda Lindblad. Du kan höra den live i Klövedals kyrka kl 11:00 eller Rönnängs kyrka kl 17:00.

Idag ska vi börja och sluta predikan med ett citat från Martin Luther;

”Du säger att de synder vi gör varje dag kränker Gud, alltså är vi inte helgon. Jag svarar; Moderskärleken är mycket starkare än barnets bajs och skorv. Så är också Guds kärlek till oss mycket starkare än vår lort. Fastän vi är syndare förlorar vi därför inte vårt barnaskap på grund av vår orenhet eller faller ur nåden för våra synders skull .”

Martin Luther är tydlig, ja solklar i sin teologi. Vi hamnar aldrig utanför Guds nåd! Det är så gott att det är så. Kärleksfull Gud omsluter oss alltid. Vi behöver komma ihåg det. Dagligen. Det är fundamentet och grunden i vår tro.

Luther 500 år av reformation 2017

Luther 500 år av reformation 2017

Och så tänker jag på det vi så ofta pratar om; att vi är fattiga och syndiga och att det stannar där. Jag har funnits med i kyrkans liv hela mitt liv och redan som barn hörde jag vuxna prata om det jobbiga i att det finns syndabekännelse i vår kyrka. Att det är det vi möts av  i gudstjänsten  och  att många uppfattar att det är såå besvärligt. Och under åren har jag mött det många gånger. Av många människor. Gud som en dömande Gud hör jag ofta omnämnas i media och nyheter och det verkar helt klart som om den Gudsuppfattningen finns kvar. ”Gud ser mig” uppfattningen. Gud ser mig – och dömer mig. Det är många som bär med sig den Gudsbilden.

När det istället handlar om ”Gud ser mig – och älskar mig”.

Bilden av kyrkan, att där pratar vi om synd och nöd och att vi är usla människor. Och så har de jag pratar med inte kommit vidare. Det har stannat vid synden. Och det är djupt beklagligt. Mycket beklagligt. Där får vi som kyrka ta ett stort ansvar för att vi många gånger har brustit i vår undervisning. Att vi inte har lyckats förmedla fortsättning det vill säga läran om försoningen som hände på korset och kärleken från Gud som ALLTID är starkast. Vi hamnar aldrig utanför Guds nåd. För 500 år sedan predikade Luther om det och låt oss fortsätta.

Låt oss också fortsätta prata om synd för det är viktigt. Vi behöver definiera vad synd är främst av allt. Jag tänker att en bra beskrivning är ”att missa målet”. Vi får nämna det  – och bli förlåtna! Så visst ska vi behålla vår syndabekännelse. Och vi ska noga undervisa om förlåtelsen och att vi får börja om igen. Av nåd. Av kärlek.

Evangelisten Johannes skriver till oss idag i vår evangelietext; ”Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom”. Det är viktiga ord att bära med oss idag från denna gudstjänst. Jesus har kommit för att rädda oss.

Långfredag

Johannes skriver också om kopparormen i öknen som Mose satte upp som tecken. Ett fälttecken för alla som hade blivit bitna av giftormar. Och den som tittade upp på kopparormen fick leva. Kopparormen som blev upphöjd och blev till ett tecken. På samma sätt ser vi på Kristi kors och korsfästelsen. Upphöjd för att var och en som tror ska ha evigt liv. Det är viktigt hur vi talar om korset och upphöjd är något annat än uppspikad. Upphöljd för att det är en del av Guds frälsningsplan för världen. Upphöjd för dig och mig. Upphöjd som ett tecken som reser sig över jordens höjder. Då blir inte korset bara lidande och död utan rymmer också försoningens läkande krafter.

Du ska nu få tänka dig en inre bild. Först innan begynnelsen, innan alla tider så fanns Gud skaparen. När tiden var inne så skapades den allra vackraste av världar. Växter, djur, blommor och bin, sol och hav och läkande vindar. Allt var gott i Guds skapade värld. Där skapades också Guds avbild, människan; skapelsens krona. Skapad för att likna Gud och göra gott.

Men något händer. Det blir en spricka för att människan vill leva utan Gud. Mäniskan tänker att livet går bra utan Gud. Sprickan blir djup och bred. Det blir en avgrund och det blir långt mellan människan och Gud.

Tänk dig nu ett stort kors i denna bergsspricka. En lodrät del och en vågrät del och då bildas det en bro mellan människan och Gud. Sprickan har helats och relationen har helats. Det är korset. Det är långfredagen. Det är försoningen. Det är försonaren som har kommit för att rädda världen.

Martin Luther säger;

”Du säger att de synder vi gör varje dag kränker Gud, alltså är vi inte helgon. Jag svarar; Moderskärleken är mycket starkare än barnets bajs och skorv. Så är också Guds kärlek till oss mycket starkare än vår lort. Fastän vi är syndare förlorar vi därför inte vårt barnaskap på grund av vår orenhet eller faller ur nåden för våra synders skull .”

Nu får vi vara en stund i nådens tystnad;

Linda Lindblad. Präst i Klövedals församling. Foto Carina Etander Rimborg

Linda Lindblad. Präst i Klövedals församling. Foto Carina Etander Rimborg

Bön; Gud, du som håller livet i din hand och visar oss ömhet. Tack för att du är nära och att vi får leva försonade – inte förskonade – men försonade med dig och varandra. Amen

Linda Lindblad 
präst

Hur ser vi på de unga?

Amanda Carlshamre Foto Desirée Widell

Amanda Carlshamre Foto Desirée Widell

I senaste numret av Kyrkans Tidning (23 mars 2017) skriver Amanda Carlshamre, ordförande för Svenska Kyrkans Unga, om deras kamp för att tas på allvar och att hela tiden behöva försvara sin existens för de vuxna i kyrkan.

Så här skriver Amanda:

Vi ska inte behöva försvara oss gentemot vuxna

Svenska Kyrkans Unga ryter ifrån. Bered en väg för unga, stötta, möjliggör och ge plats på ungas villkor.

I tre år har jag fört samtal med unga engagerade människor i Svenska kyrkan, medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, som är stolta över sin organisation och all den fantastiska verksamhet som bedrivs runtom i församlingar och stift av och för barn och unga.

En fråga som däremot återkommer är hur vi ska orka ”försvara” organisationen gentemot vuxna. Låter det knäppt? Det är det. Så nu ryter vi ifrån.

Svenska Kyrkans Unga har 14 000 medlemmar. Vi ordnar läger, utbildningar, påverkar varandra och andra, har mötesplatser för fördjupning, möjliggör för unga att ta ansvar, fostrar i demokratiska processer, har pedagogiska material för att tala tro och är en plats där unga människor tillsammans får dela och upptäcka tro.

Svenska Kyrkans Unga växer, vi blir fler! Vi är en barn- och ungdomsorganisation i rörelse – precis som barn och unga. Runtom i stiften finns vuxna som kanske har en bakgrund i Svenska Kyrkans Unga, Kyrkans Ungdom eller Ansgarsförbundet.

Svenska Kyrkans Unga är inte Kyrkans ungdom eller Ansgarsförbundet och ska inte heller vara det. Vi är den organisation dagens medlemmar gör oss till, vilket gör att vårt fokus ändras. Just nu har vi en treårig diakonal satsning där syftet är att uppmuntra våra medlemmar och lokalavdelningar att engagera sig för att tjäna Gud, varandra och sig själva.

Vi har en bibelpodcast och pedagogiska sätt för att tala tro och har nyligen tagit fram en bok för unga om vem Martin Luther var. Vi är och har varit remissinstans kring både kyrkohandboksförslaget och fastighetsutredningen och skapar strukturer där unga får ta ansvar, blir lyssnade på och får påverka.

Vi gör inte verksamhet för framtiden, vi är precis lika mycket dagens kyrka som den som har arbetat i församling i 30 år, men berättelserna om hur svårarbetat det är och kan vara i församlingar och stift når mig ofta. Det är sorgligt att det finns en sådan misstro gentemot barn och unga att maktmissbruk får fortgå.

Berättelser om hur vuxna är ”rädda att släppa iväg ungdomarna på distriktsläger ensamma” har vi hanterat. Likaså får vi, inte sällan, punktmarkera där de unga upplever att de överbeskyddas istället för att skjutsas fram och inte får plats att växa och utmanas.

Så bered en väg för unga, stötta, möjliggör och ge plats på ungas villkor. Församlingar växer och förutsättningar förändras men vår metod möjliggör för unga att själva ta ansvar i församlingen. Uppmuntra alla initiativ som tas av unga för en kyrka som får följa en hela livet. Ibland görs det väldigt svårt för oss och vi ska inte behöva kämpa för att få plats i vår kyrka.

Om du har förväntningar på eller idéer om Svenska Kyrkans Unga som du inte tycker uppfylls eller hanteras i dagsläget? Hör gärna av dig till mig så tar vi ett samtal om det men motarbeta inte Svenska Kyrkans Unga som är en samlad röst för barn och unga i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan behöver Svenska Kyrkans Unga! Och Svenska kyrkan ska vara stolt över Svenska Kyrkans Unga! Vi är en organisation som andra barn- och ungdomsorganisationer tittar på när det kommer till inkludering, påverkan och demokrati på kristen värdegrund. Ni bör också vara stolta över de tusentals unga människor som varje vecka engagerar sig i Svenska kyrkan för att tjäna varandra och för att tjäna Gud.

Amanda Carlshamre
Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga

Här kan du hitta mer information och länkar till allt som Amanda skriver om finns i Svenska Kyrkans Unga>>

Svenska Kyrkans Unga arbetar också aktivt med att få in unga i beslutande organ och lyfta ungdomsfrågorna där. Inför kyrkovalet är det viktigt att tänka på hur de ungas röster får höras och ta plats.

Hos Svenska kyrkan Tjörn finns unga med i på många ställen. Bland annat som unga ledare bland konfirmanderna. I Kyrkans Hus i Kållekärr så kommer nästan alla skolbarn till församlingshemmet under veckan i olika verksamheter. Det finns barn och ungdomskörer. Och Svenska kyrkan Tjörn har också just startat ett ungdomsprojekt som handlar om att se vad som görs och kan göras för de ungdomar som inte finns med i någon regelbunden verksamhet på ön.

Jag håller helt med Amanda Carlshamre – ungdomarna är inte bara vår framtid – de är också vårt NU.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Kärlekens väg – Kyrkans sanna skatt

I dag kommer predikan från Linda Lindblad som predikar på familjemässan i Stenkyrka kyrka kl 11:00. Välkomna!

Idag ska vi börja med att tänka oss femhundra år tillbaka i tiden. Det är väldigt lång tid. 1500-talet. Den här kyrkan är nästan 200 år men innan denna så fanns det en gammal kyrka här på plats och man tror att den var från medeltiden och då närmar vi oss tiden för 500 år sedan.

Foto Magnus Aronson

Foto Magnus Aronson

Då levde en man som hette Martin. Han levde i Tyskland och han var präst. Det fanns saker i kyrkan då som han ville förändra och han skrev ner 95 teser om det. En tes är en mening, ett påstående. Det var så mycket som han ville förändra med kyrkan då. Han spikade fast dessa meningar på en kyrkdörr  – det var dåtidens anslagstavla. Det var många som inte tyckte som han.

Av de här 95 teserna, meningarna, så var det en som var extra viktig och det är den som har nummer 62! Då måste vi ju ta reda på vad den där meningen nummer 62 var för något egentligen. Jo, det var så här; Han sa att det viktigaste var en skatt.

Då behöver ju jag hämta vår skattkista som vi brukar ha med på våra gudstjänster. För visst finns det en skatt i en skattkista? Martin pratade om det som var kyrkans allra viktigaste skatt – vad kan det vara? Finns det i vår skattkista? Låt oss titta efter…..jodå här finns det något – titta här finns ju en Bibel!

Bibeln för barn. Verbum förlag.

Bibeln för barn. Verbum förlag.

En Bibeln för barn – den Bibel som jag vet att ni läser och använder i Kyrkans Hus. Det är också den Bibel som vi delar ut till alla femåringar här på Tjörn. Det här, det är den verkliga skatten, sa Martin. Det är det allra viktigaste. Kanske tycker du det är konstigt att kyrkan då hade tappat, glömt bort att Bibeln var viktigast?

Den handlar om att kyrkan då behövde gå tillbaka till det som var allra viktigast. Kyrkan hade tappat lite fokus och riktning. Det där kanske du känner igen från ditt liv? Vad är det egentligen som är det allra viktigaste i mitt och ditt liv? Vi kan fastna i små saker och tappa lite fokus.

Foto Sara Danielsson

Foto Sara Danielsson

Så finns det något mer i denna tes så vi ska se vad vi har i skattkistan….jodå, här finns en frälsarkrans. Kanske känner du igen detta armband med pärlor som hjälper oss att be. Idag så är det inte pärlorna som vi ska tänka på utan det som håller ihop dessa pärlor. Det är denna tråd som inte syns så mycket men som är ett måste för att det ska kunna bli ett armband.

Denna tråd är en bra bild för Guds nåd. Och det är Guds nåd som Martin för 500 år sedan sa att den är så viktig! Guds nåd kan vara svår att förstå men precis som tråden håller ihop pärlorna så är Guds nåd något som bär oss och håller ihop våra liv.

Alltså det Martin var noga med att säga vad det var som är det viktigaste i kyrkans liv och i tes nummer 62 står det så här;

Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd.

Jag tycker att Martin var klok. Den skatten vi har i kyrkan det är evangeliet och Guds nåd. Evangeliet det är de berättelser vi har i Bibeln som handlar om Jesus och de ska vi alltid återkomma till. Här finns berättelser som berättar för oss om våra liv nu – även om det har gått 2000 år.

De här 95 teserna som Martin Luther spikade upp – han var ganska ensam om att tycka att de var bra så han blev osams med den kyrkan då. Så bildades en ny kyrka, den Lutherska  kyrkan – som är vår Svenska kyrka – och det är därför vi i år firar att den lutherska kyrkan är 500 år.

Det här med att missa det som egentligen är viktigt det finns också med i bibeltexten som vi hörde. Lärjungarna Jakob och Johannes de hade tappat lite fokus på vad som var viktigast för de säger till Jesus att de vill ha de allra finaste platserna, närmast Jesus. De tänker bara på sig själva – att de ska få bli lite upphöjda. Då är Jesus tydlig med sitt svar; Om man vill vara stor då ska man vara de andras tjänare!  Den som vill vara störst ska vara de andras slav.

Jag tror att Jakob och Johannes kände sig ganska ledsna på sig själva när de hörde Jesus svar. Det är så annorlunda i Guds rike och det hade de glömt. När vi vill vara vän med Jesus då innebär det inte att vi ska sitta på en fin plats utan vi ska hjälpa människorna som finns omkring oss.

Då vandrar vi tillsammans kärlekens väg.

Vi knäpper våra händer och ber;

Tack Gud att vi får vara i din kyrka idag. Tack för skatten som är Bibeln och tack för din nåd Gud som bär oss varje dag. Amen

/Linda Lindblad
präst Svenska kyrkan Tjörn

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexten

—————————

I dag startar också den stora fastekampanjen ”En ko kan rädda liv” som pågår fram till påsk. Läs mer här:

https://www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Månadens psalm 19 februari-4 april

Martin Luther sjunger och spelar med sin familj. Oljemålning av Gusatv Spangenberg ca 1875

Martin Luther sjunger och spelar med sin familj. Oljemålning av Gustav Spangenberg ca 1875

Vi fortsätter med ”månadens psalm” – även om det är över en längre tid än en månad. Den här perioden (19 februari till 4 april)  har vi två psalmer som vi sjunger i våra gudstjänster.

Det är två ”Luther-psalmer”; psalm 237 ”Vår Gud är oss en väldig borg” och psalm 387 ”Jesus Kristus är vår hälsa”.

Så här står det på Wikipedia om Luthers psalmer:

Vid reformationen stod Luther inför den praktiska utmaningen att förse församlingarna med ett gudstjänstliv i enlighet med den nyfunna tron. Han tog sig verket an bland annat genom att skriva psalmer, vilket skedde på folkspråk, i detta fall tyska. Psalmerna blev ett sätt att förmedla evangeliet. Även om församlingssång på folkspråk förekommit i någon mån under medeltiden hade det varit vanligare med körsång, ofta till latinska texter. Det var först med reformationen som allsång småningom började dominera musiklivet i gudstjänsten (en reform som länge gick trögt[1]), och nu alltid på folkspråk.[2] Luther vinnlade sig om tillräckligt enkla melodier som folket kunde lära sig.

Att den evangeliska läran bars på musikens vingar var något som också reformationens fiender vittnade om. ”Folk sjunger sig själva in i de nya lärorna”, konstaterade en och en annan beklagade sig över att ”Luthers sånger har lett fler själar i fördärvet än alla hans böcker och tal”.[3]

Sammanlagt skrev Luther 42 psalmer (tre liturgiska sånger ej medräknade),[4] därav över 20 inom loppet av ett år (1523-24).[5] En del utgick från psaltarpsalmer (det judiska folkets och Jesu psalmbok), andra var översättningar av äldre latinska psalmer, en del var korta folkvisor som reviderades och utökades med fler verser, flera skrevs som pedagogiska hjälpmedel för att lära ut kristen tro och liv — material och motiv var mångahanda.[6]

Luther ägde en ovanlig talang både poetiskt och musikaliskt. Han skrev musiken till många av sina psalmer själv, och hans litterära stil har lovordats av klassiska skalder som Coleridge, Heine och Carlyle.[7]

Här kan du läsa mer om de två psalmerna.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/psalm-237

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/manadens-psalm-387

Ständigt pågående

lutherelementI går söndag firade vi Reformationsdagen i våra kyrkor. (Eller sexagesima som den också kallas eftersom det är 60 dagar kvar till påsk). Temat var ”Det levande ordet”.

(Här kan du läsa alla texterna för söndagen>>)

Reformationen var inget som bara hände för 500 år sedan när Martin Luther spikade upp teserna på kyrkportens i Wittenberg. Utan reformationen är något som händer hela tiden. Det vi behöver hjälpas åt med är att hålla siktet inställt och ta ut kursen. Precis som en orienterare gör hela tiden. Stannar upp, tittar på kartan och tittar på omgivningen för att inte komma ur kurs.

Martin Luther läste sin bibel och upptäckte att människan inte behövde åstadkomma något för att tro – utan det är en gåva som vi får från Gud – av nåd. Och han översatte bibeln till tyska så att alla i Tyskland skulle ha möjlighet att ta till sig Guds ord – eftersom det var vanligt att man använde latin i gudstjänsterna – ett språk som de flesta inte behärskade.

I Svenska kyrkan uppmärksammas Martin Luther särskilt det här året. https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Så gör vi även på Tjörn. Två studiegrupper har redan startat (det skrev jag om här>>) och det kommer att hända fler saker under året.

Här kan du se några kortar filmklipp där Karin Johannesson berättar mer om Martin Luther. (det finns fler filmer här, där du hittar alla Svenska kyrkans filmer>>)

 

Satt han verkligen på axeln?

lutherelementVarifrån kommer uttrycket ”Luther på axeln”? Ja, inte är det från Martin Luther i alla fall! Utan detta är ett typiskt svenskt uttryck.

Biskop Mikael Mogren skriver i ”Dagboken – en kyrkoalmanacka” om Martin Luther och berättar (sid 115)

”I en rad svenska kyrkor tog Martin Luther rent konkret rygg på prästen när han stod i predikstolen. Det finns flera bevarade Luthermålningar som har varit monterade bakom prästen, alltså på predikstolens bakstycke. Länsstyrelsen i Västmanlands län har just beviljat tillstånd till Tillberga kyrka för att där återställa Luther i ryggen på den som står predikostolen. Det kan behöva i ett land där opinionsbildare sedan 1980-talet hävdat att Luther skulle sitta på axeln. I den gamla svenska traditionen satt inte Luther på axeln. Luther hade man i ryggen.”

Det finns massor med spännande saker att berätta och veta om Martin Luther och hans idéer som ledde till reformationen och splittringen av kyrkan.

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser, det som drog igång allt. Högtidlighållandet av detta startade i oktober när katolska kyrkan och dess påve Franciskus kom till Lund och mötte Lutherska världsförbundet. Men hela det här året kommer det att hända saker.

Här på Tjörn kommer Luther att uppmärksammas på olika sätt. Bland annat kommer flera samtalsgrupper att prata om Luther.

Nu startar två olika samtalsgruppen som har tema Luther.

Redan i kväll kan du i Rönnängs församlingshem kl 18.30 få vara med och tala om Luther under rubriken ”Luther och reformationen”. Samtalsgruppen leds av Janåke Hansson och träffas under åtta onsdagar i vår.

Den andra samtalsgruppen är i Skärhamns församlingsgård. Åtta torsdagar kl 13.00-15.00 under våren är det Rundabords-samtal om Luther under ledning av Jaana Pollari Lindström. Anmälan till henne. https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1564381

Läs mer om Luther och reformationsåret på Svenska kyrkans webbsida:

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

http://popularhistoria.se/artiklar/den-levnadsglade-luther/

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Ekumenisk bönevecka 18-25 januari

Bön. Foto Alex&Martin

Bön. Foto Alex&Martin

Den 18-25 januari pågår Böneveckan, en stor ekumenisk manifestation som genomförs i cirka 75 länder.

2017 präglas böneveckan av reformationsminnet, och har temat Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val. Det finns mycket material, både kring bön och Bibeln, att använda. På söndagen 22 januari firas också Bibelns dag. I Sverige är det Sveriges Kristna Råd som samordnar böneveckan.

http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/boneveckan/

På Tjörn är det ekumeniska bönesamlingar i anslutning till böneveckan i Smedjan, Skärhamn onsdag 18/1 kl 19.00 och i Pingstkyrkan i Rönnäng torsdag 19/1 kl 19.00.

Det finns ett bibelord för varje dag med psalmförslag. Mer information hittar du på Sveriges Kristnas Råds webbsida.

Dag 1. En har dött för alla – 2 Kor 5:14

Jesaja 53:4–12 Han gav sitt liv som ett försoningsoffer
Psalt 118: 1, 14–29  Gud gav mig inte i dödens våld
1 Joh 2:1–2 Kristus dog för alla
Joh 15:13–17  Att ge sitt liv för sina vänner
Psalmförslag:
1  Gud, vår Gud vi lovar dig
45  Jesus för världen
38  För att du inte tog det gudomliga

Dag 2. Att inte längre leva för sin egen skull
– 2 Kor 5:15

Mika 6:6-8  Du har fått veta vad det goda är
Psalt 25: 1–5 Gud, min frälsnings Gud, visa mig dina vägar
1 Joh 4:19–21  Vi älskar därför att Gud först har älskat oss
Matt 16:24–26  Den som förlorar sitt liv för min skull
skall finna det
Psalmförslag:
289  Guds kärlek är som stranden
288  Gud från ditt hus
Svk 656/PoS 758  Visa mig, Herre, din väg

Dag 3. Vi bedömer inte längre någon på
människors vis – 2 Kor 5:16

1 Sam 16:1, 6–7 Herren ser inte till det yttre, utan till hjärtat.
Psalt 19:7–13  Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus.
Apg 9:1–19  Saulus blir Paulus
Matt 5:1–12  Saligprisningarna
Psalmförslag:
45  Jesus för världen
234  O, salighet, o, gåtfullhet
90  Blott i det öppna

Dag 4. Det gamla är förbi – 2 Kor 5:17

1 Mos 19:15–26  Se dig inte tillbaka
Psalt 77:5–15  Gud är alltid trofast
Fil 3:7–14  Jag glömmer det som ligger bakom mig
Luk 9:57–62  Håll din hand till plogen
Psalmförslag:
87B  Våga vara den du i Kristus är
297  Härlig är jorden
254  Löftena kunna ej svika
285  Det finns djup i Herrens godhet

Dag 5. Något nytt har kommit – 2 Kor 5:17

Hes 36:25–27  Att ta emot ett nytt hjärta från Gud
Psalt 126  Att fyllas med glädje
Kol 3:9–17  Att förnyas i Kristus
Joh 3:1–8  Att födas i Anden
Psalmförslag:
21  Måne och sol
Svk 704/PoS 830  Din trofasta kärlek
256  Var inte rädd
258:1, 5–7  O liv, som blev tänt

Dag 6. Gud har försonat oss med sig – 2 Kor 5:1

1 Mos 17:1–8  Gud instiftar ett förbund med Abraham
Psalt 98  Folken fick se Herrens seger
Rom 5:6–11  Gud har försonad oss med sig genom Jesus Kristus
Luk 2:8–14  Budskapet om en stor glädje
Psalmförslag:
37 Kristus är världens ljus
236  Guds källa har vatten tillfyllest
313  Min frälsare lever

Dag 7. Att stå i försoningens tjänst – 2 Kor 5:18–19

1 Mos 50:15–21  Josef försonas med sina bröder
Psalt 72  Guds rike bär med sig rättfärsighet och fred
1 Joh 3:16b–21  Guds kärlek utmanar oss att ge våra liv för
varandra
Joh 17:20–26  Jesus ber om enhet i sin kyrka
Psalmförslag:
94  Du som av kärlek varm
61  Lågorna är många
292A  Jublande lyfter
86  O Guds kärlek, dina höjder

Dag 8  Att försonas med Gud – 2 Kor 5:2

Mika 4:1–5  Rättfärdighet skall råda på den yttersta dagen
Psalt 87  Härliga ting talas om Gud
Upp 21:1–5a  Gud skall skapa en ny himmel och en ny jord
Joh 20:11–18  Mötet med den uppståndne Kristus leder till
ett personligt uppdrag
Psalmförslag:
96  Öppna mig för dun kärlek
324:3–5, 8  Vad ingen kan beskriva
89  Se jag vill bära
Svk 702/PoS 336  Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Ps 2000 831  Lägg i varandras händer fred

Reflektioner för varje dag finns att ladda ner: www.skr.org/boneveckan

 http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/snart-borjar-internationella-boneveckan-kristen-enhet

 

Fullständigt unikt

I går var det en ekumenisk och helt unik gudstjänst i Lunds domkyrka. Vid denna gudstjänst, som anordnades av Lutherska världsförbundet och Vatikanen tillsammans, så bad den katolska kyrkan och de Lutherska kyrkorna varandra om ursäkt för det som varit under 500 år. På katolska kyrkans webbsidan kan vi läsa:

Katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen tillsammans

Den 31 oktober 2016 möts ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan katoliker och lutheraner möts i Lund i höst för att tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls ett symposium och en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

Varför möts man i Lund?

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947, och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i ”det lutherska Skandinavien”, som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017.

Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Presidenten för Lutherska världsförbundet biskopen Munib Younan och påve Franciskus undertecknade det gemensamma dokumentet igår.

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

Dokumentet mynnar ut i fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen:

  • Katoliker och lutheraner ska utgå från enhetens perspektiv, inte splittringens. Söka det som förenar, inte det som skiljer
  • Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre
  • Katoliker och lutheraner ska söka synlig enhet och tillsammans utveckla vad det innebär i konkreta steg
  • Lutheraner och katoliker ska gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid
  • Katoliker och lutheraner ska vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom tjänst i världen och för medmänniskan

Jag som var med i kyrkan kan säga att det var faktiskt alldeles fantastiskt. Och jag tror inte att vi riktigt kommer att förstå hur stort det här är förrän om många år. Det här är inte enkelt – det kommer att krävas att vi alla hjälps åt – att vara öppna för varandra och se likheter och diskutera olikheterna. Låt oss vara en del av den stora världsvida kyrkan och se våra likheter och diskutera våra olikheter i ödmjukhet och med ett stort teologiskt hjärta.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

http://www.lund2016.net/about/

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-31/har-foljer-du-paven-i-skane-hela-dagen

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016/live

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör Svenska kyrkan Tjörn

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Befriad av Guds nåd – temat för reformationsåret 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Nästa år, 2017, kommer det att firas stort att det är 500 år sedan, enligt traditionen, som Martin Luther spikade fast sina teser på kyrkoporten i Wittenberg. Han ville göra människor uppmärksamma på att det endast var Guds nåd och inget annat som kunde befria människorna från deras synd. Inget som de själva kunde göra eller köpa avlatsbrev eller liknande.

Den lutherska kyrkan i Tyskland har förberett firande under nära tio år. I Witterberg forskas det och varje år har ett särskilt tema, baserat på Luther och hans skrifter.

Även i Svenska kyrkan firar vi Luther. Många böcker har kommit ut och fler lär det bli. I höst kommer påven Franciskus till Lund där han bjuder in till ett möte i Lunds domkyrka. Vår ärkebiskop Antje Jackelén ska träffa honom där.

Stora samarrangemang under reformationsåret 2017

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans reformations och lutherjubileum>>

Det finns diskussionsmaterial och studiematerial att hämta. Kanske något för en studiegrupp eller bibelstudiegrupp i församlingen?

Hämta material här>>

Läs ännu mer här
http://internwww.svenskakyrkan.se/reformations%c3%a5ret2017/ekumeniskt

Så våga ge Luther en chans!

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör