Vårfint på våra kyrkogårdar

Snödroppar vid Klövedals kyrkogård. Foto Owe Berntsson

Snödroppar vid Klövedals kyrkogård. Foto Owe Berntsson

VÅRSTÄDNING PÅ KYRKOGÅRDEN

Som ett tecken på att våren börjar närma sig, är det nu dags att plocka bort granriset från våra kyrkogårdar.

Detta kommer att ske under vecka 13 och 14 (27 mars-7april).

Ni som vill spara era dekorationer bör ha tagit med er dessa från kyrkogården innan dess.

Vecka 15 (10-13 april) kommer vi plantera blommor på våra årsskötselgravar.

Vatten kan vara avstängt om det är risk för frost.

Hälsningar Vaktmästarna

Myrorna har vaknat. Klövedals kyrkogård. Foto Owe Berntsson.

Myrorna har vaknat. Klövedals kyrkogård. Foto Owe Berntsson.

 

Begravningsgudstjänst med kista eller urna.

Stenkyrka kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Stenkyrka kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

En begravningsgudstjänst är en viktig ceremoni och en del i sorgearbetet för att få överlämna stoftet och ta avsked av den som är död.

Enligt begravningslagen ska en gravsättning eller kremering äga rum inom en månad efter personen har avlidit.

Oftast sker begravningsgudstjänsten med kistan, innan eventuell kremering. Men ibland blir det i omvänd ordning. Det vill säga att den avlidne kremeras först och begravningsgudstjänsten hålls efteråt. Då brukar man också gravsätta urnan på kyrkogården i samband med begravningsgudstjänsten.

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn går det bra med båda typerna av begravningsgudstjänst. Det finns alltså inget som hindrar att man har begravningsgudstjänst med en urna istället för kista.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/begravning

Biskoparna har givit ut ett så kallat ”biskopsbrev” där de ger råd och stöd i begravningsfrågor. Där framgår att begravningsgudstjänst med urna är möjlig.

Det är viktigt för de anhöriga att det blir så bra som det bara kan vid denna viktiga gudstjänst. Finns det frågor så är det bara att höra av sig till pastorsexpeditionen eller den präst som du har kontakt med.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

En ny begravningsavgift 2017

Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Från och med 2017 införs en enhetlig begravningsavgift i hela Sverige (förutom Stockholms kommun och Tranås). Detta har riksdagen beslutat.

Begravningsavgiften är en avgift som alla medborgare i Sverige betalar oavsett om man tillhör en kyrka eller inte. Begravningsavgiften innebär att du får följande:

————————————–

När en person avlider har denne rätt att utan kostnad för dödsboet få:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
 • Transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet. 
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 
 • Skötsel av kyrkogårdens/griftegårdens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

De tjänster som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda har vi också rätt att få i annan församling i Sverige, om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

———————————————–

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige (utom i Stockholms kommun och Tranås), men det är alltså inte Svenska kyrkan som nu längre bestämmer hur stor begravningsavgiften ska vara. Svenska kyrkan kan alltså inte påverka hur stor den avgiften är.

På Tjörn har begravningsavgiften varit 24 öre. Den nya begravningsavgiften som har beslutats av kammarkollegiet blir 24,6 öre. Begravningsavgiften får bara användas till begravningsverksamheten (kyrkogårdar, maskiner, underhåll och så vidare).

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/begravning-och-gravsattning

Så här skriver Kammarkollegiet på sin webbsida:

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2017.

Kammarkollegiets pressmeddelande 2016-11-29

Kammarkollegiet fick i uppdrag av riksdag och regering att fastställa en avgiftssats som ska gälla för alla som bor inom de områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte. Det här gäller inte för Stockholm och Tranås där kommunen sedan länge ansvarar för uppgiften. Begravningsavgiften ska vara fristående från kyrkoavgiften, även för de som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kammarkollegiets arbete med uppdraget om enhetlig begravningsavgift

Kammarkollegiet har samlat in uppgifter avseende nettokostnader för begravningsverksamheten från huvudmännen inom Svenska kyrkan. Uppgifterna har kontrollerats av begravningsombud som har utsetts av länsstyrelserna. Deras uppgift är att granska begravningsverksamheten. Ingen av dem har avstyrkt någon kostnad.

Från Skatteverket har Kammarkollegiet hämtat in den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten för alla som bor inom de områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Utifrån de här uppgifterna har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/begravningsavgift

Allhelgona #taenminut

facebook-cover-photo-ta-en-minut-2

 

Till helgen firar vi allhelgonahelgen. Den helgen som vi alldeles särskilt minns och kommer ihåg nära och kära som lämnat jordelivet.

Trots att det ibland kan vara många år sedan det hände så är det inte sällan årsdagar eller allhelgonahelgen som väcker upp minnena igen. Och det är fint. Det är bra att få komma ihåg, att få minnas bra och fina stunder tillsammans. Kanske ibland även de jobbiga stunderna som man fick dela. Men att då få lämna dessa tankar och stunder hos Gud, kanske tända ett ljus och sedan få gå vidare, kan hjälpa livet bli lättare.

Under den här veckan så brukar många besöka sina familjegravar. På våra kyrkogårdar på Tjörn kommer det att finnas möjlighet att gå in i församlingshemmet och ta en kopp kaffe. Det kommer också att finnas personal om någon vill tala en stund. I kyrkorna finns möjlighet att gå in och tända ljus. Och på fredag och under helgen kommer vi att fira gudstjänster där vi också särskilt minns de som har lämnat oss under det gångna året.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/allhelgonahelgen

Om du inte har möjlighet att besöka din familjegrav så kan du gå in och tända ljus virtuellt via Svenska kyrkans bönesida på deras webbsida.

https://be.svenskakyrkan.se/#/

Klövedals kyrkogård. Foto Owe Berntsson.

Klövedals kyrkogård. Foto Owe Berntsson.

 

Rensning och städning på kyrkogårdarna

Allhelgonahelgen 2016

Allhelgonahelgen 2016

Under vecka 41 men framförallt under vecka 42 kommer vaktmästarna på kyrkogårdarna att rensa och plocka bort alla sommarblommor på skötselgravarna. Därefter kommer granris att placeras ut på dessa gravar.

Allt för att det ska bli fint inför allhelgonahelgen.

Vi ber om ursäkt för att det kan vara några dagar då det ser lite tomt och tråkigt ut innan granriset kommit på plats.

Det finns också gravar där vi saknar gravrättsinnehavare. Om du besöker en grav där vi söker gravrättsinnehavare så finns där en skylt. Ta i så fall kontakt med kyrkogårdsförvaltningen eller pastorsexpeditionen. (0304 66 00 55)

Under allhelgonahelgen har vi öppet församlingshemmet där det finns kaffe. Vi har också extra öppet i kyrkorna.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/allhelgonahelgen

 

Den farliga döden?

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

Det enda som vi vet helt säkert med livet – det är att vi en gång alla ska dö. Från den dagen vi drar vårt första andetag så närmar vi oss döden hela tiden.

Döden är en del av livet – en naturlig del av livet. Det gör inte döden mindre sorglig eller smärtan mindre. Det är någon som har sagt ”Sorgen är kärlekens pris”. När vi älskar så sörjer vi när vi förlorar någon.

Att alla ska få ett värdigt slut på livet tycker jag är självklart. Oavsett om man bor hemma eller någon annanstans. Det är viktigt att vi tar hand om döende människor så att varje stund och varje andetag blir värdigt och levande – fram till sista sucken.

Så läser jag i GP om hur boende i Hovås protesterar mot ett planerat bygge av ett Hospice. I artikeln så står det: ”Ett par föräldrar som berättat för sina barn skriver att ”de blev alldeles bestörta, reagerade väldigt starkt och sa direkt att de skulle tycka att det var väldigt obehagligt att passera varje dag och behöva tänka på döden”.

GP: Protester mot hospice i Hovås>>

Om vi inte vågar tänka på döden, om vi inte vågar prata om döden så kommer vi heller inte att våga ta hand om döende människor. Jag blir bestört när jag läser artikeln. Har vårt samhälle blivit så kliniskt att vi inte vågar prata om döden?

För mig som kristen så är döden inte mindre skrämmande – men jag vet att det finns ett hopp. Jag vet att det finns ett liv efter döden – ett liv tillsammans med Jesus Kristus. Och jag vet också att Jesus Kristus dog för mig – utan den döden så vore jag ingenting.

Så låt oss inte vara rädda – låt oss tala om livet och döden. Och låt oss leva fullt ut i varje andetag!

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkans Tidning: Protester mot hospic i Göteborg>>

Invigning av ceremonilokal på Tjörn

Torsten Gustafsson utanför den nybyggda ceremonilokalen. Foto Carina Etander Rimborg

Torsten Gustafsson utanför den nybyggda ceremonilokalen. Foto Carina Etander Rimborg

Torsdag den 1 september kl 18:00 tar Svenska kyrkan Tjörn i bruk sin nya ceremonilokal i samband med en enkel invigning. Ceremonilokalen är religiöst neutral till sin utformning och erbjuds dem som önskar borgerlig begravning. Lokalen kan också användas av dem som vill ha begravningsakt i annan religiös ordning. Lokalen är belägen bredvid Stenkyrka kyrka och har vacker utsikt över omgivningarna genom de stora generösa fönstren.

- Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda en fin lokal för dem som önskar en religiöst neutral lokal, säger Torsten Gustafsson, fastighets- och kyrkogårdschef hos Svenska kyrkan Tjörn. Förut har vi erbjudit vissa av våra församlingshem (och andra lokaler) för dessa begravningar, som vi då fått ställa i ordning för varje gång. Men med den nya lokalen finns det alltid en lokal som är tillgänglig och som är vacker, fortsätter Torsten Gustafsson.

Lokalen har vita träväggar och vackert grått stengolv. Det finns möjlighet för de olika begravningsföljena att själva smycka lokalen som det passar. Det finns också bisättningslokal för förvaring av kistor. Arkitekt har varit Arkitektbyrå Mats & Arne och lokalen är byggd av firman Hansson och söner.

Vid invigningen medverkar byggfirma/underentreprenörer, arkitekten, delar av Tjörns pastorats Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Beredningsutskott, kyrkoherde Johan Ernstson, vice ordförande i kyrkorådet Annmari Broberg, fastighets- och kyrkogårdschef Torsten Gustafsson och ekonomichef Ann-Margret Konradsson samt delar av övrig personal i Svenska kyrkan Tjörn.

Fakta:

Som huvudman för begravningsverksamheten måste Svenska kyrkan Tjörn kunna erbjuda en religiöst neutral begravningslokal. Detta regleras i begravningslagen (SFS 1990:1144).Med den nya lokalen kan dessa önskemål tillgodoses ännu bättre än förut.

Arkitekt: Arkitektbyrå Mats & Arne

Platser i lokalen: ca 70 sittplatser.

Kostnad för bygget: cirka 4.6 miljoner kronor

Svenska kyrkan Tjörn är huvudman för begravningsverksamheten på Tjörn. Bygget finansieras av begravningsavgiften som alla medborgare som är bosatta på Tjörn betalar via sin skattesedel.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/ceremonilokal

Pressmeddelande>>

Kyrkogårdsvandring på Valla kyrkogård

Tisdag 23 augusti har du möjlighet att få en guidad vandring runt på Valla kyrkogård.

Lapidarum på Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Lapidarum på Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Solveig Persson tar oss runt och visar på intressanta gravar och gravskick. Vi möter människor från förr också tittar också på vårt fina lapidarum. Det är en utställning av intressanta och gamla gravstenar.

Klockan 18 den 23 augusti samlas vi på Valla kyrkogård. Vandringen avslutas med andakt i Valla kyrka och kaffe.

Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Det går nästan inte att välja!

Petrus 2/2016 inklusive sommarfoldern. Två tidningar i en! Foto Carina Etander Rimborg

Petrus 2/2016 inklusive sommarfoldern. Två tidningar i en! Foto Carina Etander Rimborg

Ser att Tjörns kommun gör reklam för sina tipsböcker om saker att göra på Tjörn.

Jag tittar i Petrus och sommarfoldern och konstaterar att det nästan inte går att välja, så mycket fantastiska saker finns det att göra i våra kyrkor!

Om du är intresserad av musik kan du denna vecka välja mellan:

 • 13 juli kl 15.30 Musik i Våffelkaféet i Valla. ”Contrastes” med Eva Elandsson (kontrabas) och Ulf Bornstein (dragspel)
 • 13 juli kl 19.00 Musik i sommarkväll Stenkyrka kyrka. Johan Stengård (saxofon) med pianisten Magnus Ludvigsson. ”Thank you for the Music”.
 • 14 juli kl 15.00 Musikandakt vid askgravplatsen i Valla med Sofia Liljeqvist (sång) och Barbro Wiskari (piano)
 • 14 juli kl 19:00 Musik i sommarkväll i Klädesholmens kyrka med trion Madilan. ”Freedom of speach”.
 • 15 juli kl 15.00 Musik i Valla kyrka. Johan Olofsson och Jenny Eidercrona (sång) och Barbro Wiskari (piano) Ballader, visa och musikal.

Är du intresserad av historia och föredrag kan du välja mellan:

 • 12 juli 18.00 Stenkyrka kyrka Konstvandring med Solveig Persson.
 • 14 juli kl 15.30 Våffelkaféet Valla. Sofia Liljeqvist berättar om sin resa i vänstiftet Swasiland/Sydafrika.
 • 14.00 kl 18.00 Klövedals församlingshem. Björn Bäckersten håller föredrag ”Från Pater Noster till St Olof”.

Sen har vi två fina konstutställningar som du kan se. En i Stenkyrka kyrka och en i Valla kyrka. Det skrev jag om här>>

Detta är bara en vecka i sommar. Du hittar hela programmet och mer information om programpunkterna ovan i vår församlingstiden/sommarfolder Petrus. Eller via webben på www.svenskakyrkan.se/tjorn/sommar

Vad väljer du?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Kyrkorna och kulturarvet

När kyrkan och staten fick nya relationer 2000 så gjordes en överenskommelse om kyrkorna och dess kulturarv. Det ska jag inte redogöra för, för det kan jag inte. Men kortfattat kan jag säga att kyrkan får pengar för att underhålla och renovera de kyrkor som anses kulturhistoriskt viktiga. I uppdraget till kyrkan ingår också bland annat att kyrkorna ska vara tillgängliga för alla att kunna komma in i och titta på.

Regelbundet finns det ”kontrollstationer” där Svenska kyrkan berättar vad man gjort och gör och om man uppfyller de krav som gör att man är berättigad till att få bidrag.

Nu har det kommit en ny sådan rapport.

Årets rapport om det kyrkliga kulturarvet är klar>>

Här kan du läsa hela rapporten.>>

Det jag tyckte var lite roligt att läsa om var på sidan 26 om Kulturarvskommunikation (nej, nej – jag är inte alls ”nördig” när det gäller kommunikation…). Där berättas om Växjö stift som i sin konfirmationsundervisning använder sig av kyrkorna och dess historia för att berätta om kristenheten under olika tider. Ett projekt man gör tillsammans med Kalmar länsmuseum. Projektet heter ”Mötesplatser för trons och livets frågor”. De har spelat in en liten film – se själva.

Sen kan man givetvis hitta alla sommarkyrkor via Svenska kyrkans webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/sommarkyrkan

Och sen kan du hitta all sommarverksamhet och alla gudstjänster i den praktiska appen Kyrkoguiden som du kan ladda ner i din smartphone. Men hjälp av den appen hittar du alltid till närmaste kyrka – var du än befinner dig i Sverige. Du kan se när det firas gudstjänst och du kan få hjälp att hitta dit. På det viset hittar du också många fantastiska kyrkor runt i vårt land.

https://www.svenskakyrkan.se/appar

Det finns också instagramkonton och facebook-konton som delar det kyrkliga kulturarvet på olika sätt.

Hur ser det ut hos oss på Tjörn då?

Vi har sju kyrkor här på Tjörn. Du kan läsa om dem här>>

När vi gör någon typ av renovering och upprustnings så söker vi alltid kyrkoantikvarisk ersättning och får i princip alltid ersättning allt från 40-90% beroende på vilken typ av arbete eller upprustning det rör sig om. Det är långa handläggningstider på utbetalningen och kan vara svårt att budgetera med. Men vi håller en god och fin standard på våra kyrkor och nu under sommaren finns det chans att under alla våra olika gudstjänster och evenemang komma in och titta på dem.

Läs mer om detta i vår sommarfolder>>

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör