Sveriges största val

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I Kyrkans Tidning kan vi i dag läsa om Kyrkovalet som äger rum i höst den 17 september. Nomineringsgrupperna har nu bråda dagar att sammanställa de listor som ska vara klara till den 15 april och inrapporterade till stiftet. Så även nomineringsgrupperna på Tjörn. Vill du vara med så tar du kontakt med någon av dem.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

I kväll sammanträder valnämnden för Svenska kyrkan Tjörn, som är ytterst ansvariga för att det fungerar praktiskt med kyrkovalet här i höst. Det är ett stort val som ska samordnas.

Så här skriver Kyrkans Tidning

Kyrkovalet – Sveriges största val

Kyrkovalet är större än det allmänna valet till riksdag, landsting och kommuner. 16 438 mandat ska fördelas i höstens val till församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte. 2014 fördelades 14 807 mandat.

Kyrkofullmäktigevalet lokalt är den överlägset största delen av kyrkovalet. Här ska 15 330 ledamöter plus ersättare väljas. I valet till kommunfullmäktige 2014 fördelades 12 780 mandat.

I de 13 stiften ska 857 mandat i stiftsfullmäktige fördelas. 2014 fördelades 1678 mandat i landsting och regioner. Till kyrkomötet ska 251 ledamöter och ersättare väljas. Riksdagen har 349 ledamöter.

I hela kyrkovalet finns cirka 30 000 kandidater. I de allmänna valen 2014 fanns det 70 343 namn på valsedlarna.

Kyrkovalet omfattar cirka 900 nomineringsgrupper. 323 partier ställde upp i kommun, landstings- och riksdagsvalet 2014.

Antal röstberättigade i kyrkovalet är 5,2 miljoner. I de allmänna valen 2014 hade 7,3 miljoner rösträtt. 85, 8 % röstade i riksdagsvalet.

Till de allmänna valen 2014 trycktes 561 miljoner valsedlar. Till höstens kyrkoval kommer 110 miljoner valsedlar att tryckas.

9 MARS 2017  Text: LENNART LUNDBERG

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

I kväll är det kyrkofullmäktige

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll sammanträder kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan Tjörn. Sammanträdet är offentligt och äger rum i Kyrkans Hus i Kållekärr. Start klockan 19:00.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkofullmaktige

Kvällens föredragningslista.

 1. Val av två justerare
 2. Arbetskläder för anställda
 3. Reglemente för attest och sluthandläggning
 4. Firmateckningsregler
 5. Lönekriterier och lönesamtalsunderlag

Alla som vill närvara och lyssna på mötet är välkomna.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Ska de unga få vara med och bestämma?

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Svenska Kyrkans Unga var i höstas med under Kyrkomötet när de hade möte i Uppsala. Då passade Svenska Kyrkans Unga på att göra några valfilmer med de nomineringsgrupper som var där. De tycker givetvis att unga ska få vara med och bestämma i kyrkan.

http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/kyrkoval/

Men hur ser det ut i nomineringsgrupperna? Vill de släppa in de unga på sina listor? Tycker nomineringsgrupperna att det är viktigt att unga får vara med och bestämma?

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan bestämma vem som, under de kommande fyra åren (2018-2021) ska vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Här på Tjörn får alla medlemmar välja i tre val. Dels till vårt gemensamma kyrkofullmäktige (31 mandat). Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som blir styrelse. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd i de fyra församlingarna. Ett sådant val ska föregås av lokala nomineringsmöten i församlingarna.

Dessutom är det val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift (81 mandat) och Kyrkomötet (251 mandat).

Här kan du se vilka som sitter förtroendevalda i dag på Tjörn.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Det är inte så många av de förtroendevalda på Tjörn som är ungdomar. Alla nomineringsgrupper ska ha sina listor klara den 15 april, då kandidatlistorna ”stänger” och alla kandidater ska vara klara.

Tycker ni att det ska vara fler unga som är med och bestämmer? Vill de unga vara med och bestämma? Hur ska vi i så fall få fler unga som vill vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Kyrkofullmäktige ikväll

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll 7 november kl 19:00 sammanträder Tjörns pastorats kyrkofullmäktige i Kyrkans Hus Kållekärr.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet för Svenska kyrkan Tjörn och väljs vart fjärde år. Här kan du se vilka som sitter i kyrkofullmäktige nu och vilka uppgifter kyrkofullmäktige har att besluta om>>.

I kväll ska kyrkofullmäktige bland annat besluta om budgeten för nästa år. Mötet är offentligt och alla som vill får komma och lyssna på mötet.

Nästa år den 17 september 2017 är det kyrkoval igen. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och bosatta på Tjörn rösta på vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige på Tjörn.

Det är kyrkofullmäktige som, efter samråd med församlingarna, beslutar om vilka som ska sitta i de lokala församlingsråden>>.

 

Vad gör du om 400 dagar?

Ja, vad gör du om 400 dagar? Då är det söndagen 17 september 2017 och vi har den 14 söndagen efter Trefaldighet. Temat för söndagen är ”Enhet i Kristus” vilket kan vara passande eftersom det också är kyrkoval den dagen.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan kan denna dag gå till valurnorna och bestämma vem det är som ska sitta i det lokala kyrkofullmäktige och de kommande fyra åren bestämma i din församling. Du kan också rösta på vem som ska sitta i stiftsfullmäktige och vem som ska sitta i kyrkomötet.

Här hittar du information om vilka som sitter valda den här mandatperioden.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

De olika nomineringsgrupperna börjar nu förbereda sig för valet nästa år. Redan i april 2017 ska alla listor vara helt klara och inlämnade.

Vi kommer med mer information om valet och nomineringsgrupperna kommer säkert också att på olika sätt göra sig påminda.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkomötet har fått 90 motioner

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Att jämföra med riksdagen. Alla tretton stift har valda ledamöter, sammanlagt finns det 251 valda ledamöter i kyrkomötet. Dessutom är de fjorton biskoparna deltagande i kyrkomötet.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kyrkomötet. Foto Magnus Aronson

Kyrkomötet. Foto Magnus Aronson

Kyrkomötet samlas två gånger om året. Dels en session i september då kyrkomötet går igenom alla motionerna, i sina olika utskott, och utskotten lämnar förslag på hur motionerna ska hanteras.

I november träffas kyrkomötet igen, har debatt och beslutar om alla förslag.

I år tog motionstiden till kyrkomötet slut den 27 juli. Då hade det kommit in 90 olika motioner från ledamöterna. Dessutom finns det sju skrivelser från kyrkostyrelsen som kyrkomötet ska ta ställning till.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2016

Om vi börjar med de sju skrivelserna så handlar de om budget och ekonomi, verksamhet och verksamhetsuppföljning.

Det finns också ett förslag baserat på den stora fastighets och utjämningsutredningen. Där finns bland annat förslag på hur Svenska kyrkan ska hantera kyrkobyggnaderna, vem som har ansvar och vad som ska hända när församlingen inte har möjlighet att ta hand om kyrkan.

Kyrkostyrelsen har också ett förslag på ekumenisk överenskommelse med Ekumeniakyrkan i Sverige.

När de gäller motionerna så är de ett brett spektra av olika frågor. Där finns bland annat förslag om att kyrkan ska ta större miljöansvar, hur vi ska hantera och stärka frivilligarbetet, att ingen ska få använda parfym i kyrkan, att stärka rekryteringen av kyrkomusiker, avgiftfri barnverksamhet, ny psalmbok, utredning av församlingsråden, och att alla församlingar ska ha SKUT-ombud, för att nämna några av alla ämnen.

Pressmeddelande från Svenska kyrkan: Gudstjänstfokus i årets motioner>>

Jag har gjort en helt ovetenskaplig sammanställning med underlag av det material som finns tillgängligt just nu. Motionerna är utlagda helt oredigerade och det kan hända att någon blir ändrad. Om tre veckor ska de vara redigerade och numrerade rätt. Men just nu ser det ut så här (med reservation för att jag räknat fel)

 • Centerpartiet (C) 14 motioner
 • Frimodig kyrka (FK) 13 motioner
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 12 motioner
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 11 motioner
 • Socialdemokraterna (S) 10 motioner
 • Vilde (utan grupptillhörighet) 10 motioner
 • Borgerligt alternativ (BA) 8 motioner
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 8 motioner
 • Öppen kyrka för alla (ÖKA) 6 motioner
 • Sverigedemokraterna (SD) 5 motioner
 • Kristdemokrater för en Levande kyrka (KR) 4 motioner
 • Utlandskyrkan (SKUT) 4 motioner
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 4 motioner
 • Biskop 1 motion
 • Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV) 1 motion

Den uppmärksamme noterar genast att detta sammanlagt blir mer än 90. Men det beror på att flera av motionerna är underskrivna av ledamöter från flera nomineringsgrupper.

Du hittar alla motionerna här>>

Spelar det någon roll för Svenska kyrkan Tjörn vad som händer och beslutas i kyrkomötet? Ja, det gör det. Kyrkomötet beslutar om kyrkoordning som reglerar hur kyrkan ska styras. Kyrkomötet kommer nästa år att besluta om den nya kyrkohandboken, som hanterar hur vi firar våra gudstjänster. Riktlinjer och styrning påverkar den lokala församlingen.

Göteborgs stift har 31 mandat i kyrkomötet av de 251. Under den här mandatperioden finns det två lokala kopplingar till Tjörn då Torgny Larsson, som sitter i församlingsrådet i Klövedal och Carina Etander Rimborg, som är kommunikatör för Svenska kyrkan Tjörn, är med i kyrkomötet.

Om ett drygt år, den 17 september 2017, är det nytt kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska kyrkan besluta om vilka ledamöter som ska sitta i kyrkomötet, stiftsfullmäktige samt för Tjörns del även kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat.

Men till dess är det de som är valda under den här mandatperioden som tar ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

500 dagar kvar…

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

500 dagar kvar till… KYRKOVALET!

Jo, men… nu får du väl ändå ge dig, tänker du!

Nje… det tänker jag inte göra. För om 500 dagar har alla kyrkans medlemmar möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska sitta i kyrkomötet>>, stiftsfullmäktige>>, och våra lokala kyrkofullmäktige. Människor som kommer att ta ansvar för den lokala kyrkan.

Men arbetet startar ju givetvis inte om 500 dagar. Arbetet håller på hela mandatperioden. Just nu sitter det många människor i Svenska kyrkan Tjörns kyrkofullmäktige som bland annat har att besluta om ekonomi och budget. Kyrkofullmäktige utser också de fyra församlingsråden som är styrelserna för församlingarna i Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

Vem som ska stå på listorna som kan väljas in den 17 september 2017 måste vara bestämt redan 15 april 2016. 2017 (rättat 8 maj /cer)  Om mindre än ett år. Nu börjar alltså ett arbete för grupperna som behöver kandidater på sina listor.

Du kanske själv vill vara med och ta ansvar i din församling? Ta då kontakt med någon i personalen, som hjälper dig vidare eller så kontaktar du någon av dem som i dag sitter förtroendevalda.

För vi besitter olika förmågor och har olika gåvor. Gåvor, kunskaper och erfarenheter som tillsammans kan bygga och driva Svenska kyrkan Tjörn vidare.

500 dagar – kanske är just du kallad att vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkofullmaktige

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoradet

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/forsamlingsraden