200 dagar till kyrkovalet!

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I dag är det 200 dagar kvar till 17 september – den dagen det är kyrkoval i Svenska kyrkan. Den dagen alla medlemmar får bestämma vem som ska ta ansvar för Svenska kyrkan Tjörn och i Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå.

På Tjörn har du flera olika nomineringsgrupper att välja mellan – här ser du vilka de är och vilka uppgifter kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden har.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Vill du engagera dig i någon nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet? Ta kontakt med någon av de som står listan i dag så får de hjälpa dig vidare. Det går också att starta en ny nomineringsgrupp om man vill. Men skynda dig i så fall. Senast den 15 april ska allt detta vara klart.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

 

 

Full planering i valnämnden

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I går var jag med när Svenska kyrkans valnämnden här på Tjörn hade sammanträde.

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då kan alla medlemmar rösta och välja vilka förtroendevalda som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Tjörns kyrkofullmäktige består av 31 personer som träffas ett par gånger per år. De beslutar om budgeten och bokslut för Svenska kyrkan Tjörn. Det är också kyrkofullmäktige som utser Kyrkorådet (styrelsen) och församlingsråden i de fyra församlingarna.

Tjörns kyrkofullmäktige>>

Stiftsfullmäktige, som består av 81 ledamöter, beslutar om ärenden som rör stiftet. Stiftet är ansvarig för att stödja församlingar med olika expertis tex när man renoverar en kyrka. Stiftsfullmäktige beslutar om församlingsindelningar.

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftsfullmaktige

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där sitter 251 ledamöter från hela landet (alla tretton stift). Kyrkomötet beslutar om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Till exempel kyrkohandboken (som berättar hur vi firar våra gudstjänster) och vilka psalmer det ska finnas i psalmboken.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Nu håller valnämnden på att planera var vallokalerna ska vara den 17 september och en andra massa praktiska saker.

Den 15 april ska alla de som vill kandidera i kyrkovalet ha lämnat in detta till stiftet. Mer information hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Jag var givetvis där för att hjälpa till och planera kommunikationen och höra vad valnämnden hade för planer.

Redan nu kan du läsa om kyrkovalet på vår webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Ska de unga få vara med och bestämma?

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Svenska Kyrkans Unga var i höstas med under Kyrkomötet när de hade möte i Uppsala. Då passade Svenska Kyrkans Unga på att göra några valfilmer med de nomineringsgrupper som var där. De tycker givetvis att unga ska få vara med och bestämma i kyrkan.

http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/kyrkoval/

Men hur ser det ut i nomineringsgrupperna? Vill de släppa in de unga på sina listor? Tycker nomineringsgrupperna att det är viktigt att unga får vara med och bestämma?

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan bestämma vem som, under de kommande fyra åren (2018-2021) ska vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Här på Tjörn får alla medlemmar välja i tre val. Dels till vårt gemensamma kyrkofullmäktige (31 mandat). Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som blir styrelse. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd i de fyra församlingarna. Ett sådant val ska föregås av lokala nomineringsmöten i församlingarna.

Dessutom är det val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift (81 mandat) och Kyrkomötet (251 mandat).

Här kan du se vilka som sitter förtroendevalda i dag på Tjörn.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Det är inte så många av de förtroendevalda på Tjörn som är ungdomar. Alla nomineringsgrupper ska ha sina listor klara den 15 april, då kandidatlistorna ”stänger” och alla kandidater ska vara klara.

Tycker ni att det ska vara fler unga som är med och bestämmer? Vill de unga vara med och bestämma? Hur ska vi i så fall få fler unga som vill vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Kyrkofullmäktige ikväll

Foto: Carina Etander Rimborg

Foto: Carina Etander Rimborg

I kväll 7 november kl 19:00 sammanträder Tjörns pastorats kyrkofullmäktige i Kyrkans Hus Kållekärr.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet för Svenska kyrkan Tjörn och väljs vart fjärde år. Här kan du se vilka som sitter i kyrkofullmäktige nu och vilka uppgifter kyrkofullmäktige har att besluta om>>.

I kväll ska kyrkofullmäktige bland annat besluta om budgeten för nästa år. Mötet är offentligt och alla som vill får komma och lyssna på mötet.

Nästa år den 17 september 2017 är det kyrkoval igen. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och bosatta på Tjörn rösta på vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige på Tjörn.

Det är kyrkofullmäktige som, efter samråd med församlingarna, beslutar om vilka som ska sitta i de lokala församlingsråden>>.

 

Om ett år är det kyrkoval!

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

17 september 2017 – en söndag. (Och ett datum som är lätt att komma ihåg, eller hur?)Då hoppas jag att alla medlemar i Svenska kyrkan går till valurnorna och talar om vem de vill ska sitta och ta ansvar för deras lokala församling.

Här på Tjörn så har valet redan börjat förberedas. Valnämnden tittar på valdistrikt, hur kommunikationen om valet ska göras och en massa andra praktiska detaljer.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Men det kanske är så att just DU känner att du skulle vilja vara med? Då får du ta kontakt med någon av de som i dag sitter förtroendevalda – du hittar vilka det är här>> Om du skulle vara intresserad av att stå på en lista för någon av nomineringsgrupperna så måste de veta detta i god tid. Den 15 april 2017 ska alla listor vara helt klara och inskickade till stiftet. Efter det går det inte att lägga till några namn.

I kyrkovalet är det tre val.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat. Kyrkofullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Kyrkofullmäktige utser en styrelse som heter Kyrkoråd som styr verksamheten tillsammans med kyrkoherden som leder verksamheten. Och kyrkofullmäktige utser också församlingsråd, ett för varje församling, som tar det lokala ansvaret för verksamhet och gudstjänster.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. Du väljer vem som ska sitta i stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Kyrkomötet beslutar om kyrkohandboken – den bok där det står hur vi ska fira våra gudstjänster, vilka texter, böner och liturgiska sånger som får användas.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Vad gör du om 400 dagar?

Ja, vad gör du om 400 dagar? Då är det söndagen 17 september 2017 och vi har den 14 söndagen efter Trefaldighet. Temat för söndagen är ”Enhet i Kristus” vilket kan vara passande eftersom det också är kyrkoval den dagen.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan kan denna dag gå till valurnorna och bestämma vem det är som ska sitta i det lokala kyrkofullmäktige och de kommande fyra åren bestämma i din församling. Du kan också rösta på vem som ska sitta i stiftsfullmäktige och vem som ska sitta i kyrkomötet.

Här hittar du information om vilka som sitter valda den här mandatperioden.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

De olika nomineringsgrupperna börjar nu förbereda sig för valet nästa år. Redan i april 2017 ska alla listor vara helt klara och inlämnade.

Vi kommer med mer information om valet och nomineringsgrupperna kommer säkert också att på olika sätt göra sig påminda.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkomötet har fått 90 motioner

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Att jämföra med riksdagen. Alla tretton stift har valda ledamöter, sammanlagt finns det 251 valda ledamöter i kyrkomötet. Dessutom är de fjorton biskoparna deltagande i kyrkomötet.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kyrkomötet. Foto Magnus Aronson

Kyrkomötet. Foto Magnus Aronson

Kyrkomötet samlas två gånger om året. Dels en session i september då kyrkomötet går igenom alla motionerna, i sina olika utskott, och utskotten lämnar förslag på hur motionerna ska hanteras.

I november träffas kyrkomötet igen, har debatt och beslutar om alla förslag.

I år tog motionstiden till kyrkomötet slut den 27 juli. Då hade det kommit in 90 olika motioner från ledamöterna. Dessutom finns det sju skrivelser från kyrkostyrelsen som kyrkomötet ska ta ställning till.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2016

Om vi börjar med de sju skrivelserna så handlar de om budget och ekonomi, verksamhet och verksamhetsuppföljning.

Det finns också ett förslag baserat på den stora fastighets och utjämningsutredningen. Där finns bland annat förslag på hur Svenska kyrkan ska hantera kyrkobyggnaderna, vem som har ansvar och vad som ska hända när församlingen inte har möjlighet att ta hand om kyrkan.

Kyrkostyrelsen har också ett förslag på ekumenisk överenskommelse med Ekumeniakyrkan i Sverige.

När de gäller motionerna så är de ett brett spektra av olika frågor. Där finns bland annat förslag om att kyrkan ska ta större miljöansvar, hur vi ska hantera och stärka frivilligarbetet, att ingen ska få använda parfym i kyrkan, att stärka rekryteringen av kyrkomusiker, avgiftfri barnverksamhet, ny psalmbok, utredning av församlingsråden, och att alla församlingar ska ha SKUT-ombud, för att nämna några av alla ämnen.

Pressmeddelande från Svenska kyrkan: Gudstjänstfokus i årets motioner>>

Jag har gjort en helt ovetenskaplig sammanställning med underlag av det material som finns tillgängligt just nu. Motionerna är utlagda helt oredigerade och det kan hända att någon blir ändrad. Om tre veckor ska de vara redigerade och numrerade rätt. Men just nu ser det ut så här (med reservation för att jag räknat fel)

 • Centerpartiet (C) 14 motioner
 • Frimodig kyrka (FK) 13 motioner
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 12 motioner
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 11 motioner
 • Socialdemokraterna (S) 10 motioner
 • Vilde (utan grupptillhörighet) 10 motioner
 • Borgerligt alternativ (BA) 8 motioner
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 8 motioner
 • Öppen kyrka för alla (ÖKA) 6 motioner
 • Sverigedemokraterna (SD) 5 motioner
 • Kristdemokrater för en Levande kyrka (KR) 4 motioner
 • Utlandskyrkan (SKUT) 4 motioner
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 4 motioner
 • Biskop 1 motion
 • Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV) 1 motion

Den uppmärksamme noterar genast att detta sammanlagt blir mer än 90. Men det beror på att flera av motionerna är underskrivna av ledamöter från flera nomineringsgrupper.

Du hittar alla motionerna här>>

Spelar det någon roll för Svenska kyrkan Tjörn vad som händer och beslutas i kyrkomötet? Ja, det gör det. Kyrkomötet beslutar om kyrkoordning som reglerar hur kyrkan ska styras. Kyrkomötet kommer nästa år att besluta om den nya kyrkohandboken, som hanterar hur vi firar våra gudstjänster. Riktlinjer och styrning påverkar den lokala församlingen.

Göteborgs stift har 31 mandat i kyrkomötet av de 251. Under den här mandatperioden finns det två lokala kopplingar till Tjörn då Torgny Larsson, som sitter i församlingsrådet i Klövedal och Carina Etander Rimborg, som är kommunikatör för Svenska kyrkan Tjörn, är med i kyrkomötet.

Om ett drygt år, den 17 september 2017, är det nytt kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska kyrkan besluta om vilka ledamöter som ska sitta i kyrkomötet, stiftsfullmäktige samt för Tjörns del även kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat.

Men till dess är det de som är valda under den här mandatperioden som tar ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/fortroendevalda/protokoll

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

500 dagar kvar…

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

500 dagar kvar till… KYRKOVALET!

Jo, men… nu får du väl ändå ge dig, tänker du!

Nje… det tänker jag inte göra. För om 500 dagar har alla kyrkans medlemmar möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska sitta i kyrkomötet>>, stiftsfullmäktige>>, och våra lokala kyrkofullmäktige. Människor som kommer att ta ansvar för den lokala kyrkan.

Men arbetet startar ju givetvis inte om 500 dagar. Arbetet håller på hela mandatperioden. Just nu sitter det många människor i Svenska kyrkan Tjörns kyrkofullmäktige som bland annat har att besluta om ekonomi och budget. Kyrkofullmäktige utser också de fyra församlingsråden som är styrelserna för församlingarna i Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

Vem som ska stå på listorna som kan väljas in den 17 september 2017 måste vara bestämt redan 15 april 2016. 2017 (rättat 8 maj /cer)  Om mindre än ett år. Nu börjar alltså ett arbete för grupperna som behöver kandidater på sina listor.

Du kanske själv vill vara med och ta ansvar i din församling? Ta då kontakt med någon i personalen, som hjälper dig vidare eller så kontaktar du någon av dem som i dag sitter förtroendevalda.

För vi besitter olika förmågor och har olika gåvor. Gåvor, kunskaper och erfarenheter som tillsammans kan bygga och driva Svenska kyrkan Tjörn vidare.

500 dagar – kanske är just du kallad att vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkofullmaktige

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoradet

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/forsamlingsraden