Månadens psalm 16 april till 4 juni

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Ja, ja, nu är det alltid någon lustigkurre som säger – ”men det är väl inte en månad heller?”.

Det stämmer. Men vi kallar det ändå för månadens psalm. Och nu har vi också två psalmer mellan den 16 april som är påskdagen och den 4 juni som är pingstdagen.

Psalm 743 Var glad, för Kristus lever. Text av Tore Littmarck och musik av Johann Steulein>>

Psalm 937 Han är hos er. Text Ylva Eggerhorn och musik Jan Ferm.>>

Läs gärna texterna. Så fina och så olika. Du kan också lyssna på melodierna. Vid alla våra huvudgudstjänster kommer du att stöta på minst en av dessa psalmer under perioden.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Månadens psalm 19 februari-4 april

Martin Luther sjunger och spelar med sin familj. Oljemålning av Gusatv Spangenberg ca 1875

Martin Luther sjunger och spelar med sin familj. Oljemålning av Gustav Spangenberg ca 1875

Vi fortsätter med ”månadens psalm” – även om det är över en längre tid än en månad. Den här perioden (19 februari till 4 april)  har vi två psalmer som vi sjunger i våra gudstjänster.

Det är två ”Luther-psalmer”; psalm 237 ”Vår Gud är oss en väldig borg” och psalm 387 ”Jesus Kristus är vår hälsa”.

Så här står det på Wikipedia om Luthers psalmer:

Vid reformationen stod Luther inför den praktiska utmaningen att förse församlingarna med ett gudstjänstliv i enlighet med den nyfunna tron. Han tog sig verket an bland annat genom att skriva psalmer, vilket skedde på folkspråk, i detta fall tyska. Psalmerna blev ett sätt att förmedla evangeliet. Även om församlingssång på folkspråk förekommit i någon mån under medeltiden hade det varit vanligare med körsång, ofta till latinska texter. Det var först med reformationen som allsång småningom började dominera musiklivet i gudstjänsten (en reform som länge gick trögt[1]), och nu alltid på folkspråk.[2] Luther vinnlade sig om tillräckligt enkla melodier som folket kunde lära sig.

Att den evangeliska läran bars på musikens vingar var något som också reformationens fiender vittnade om. ”Folk sjunger sig själva in i de nya lärorna”, konstaterade en och en annan beklagade sig över att ”Luthers sånger har lett fler själar i fördärvet än alla hans böcker och tal”.[3]

Sammanlagt skrev Luther 42 psalmer (tre liturgiska sånger ej medräknade),[4] därav över 20 inom loppet av ett år (1523-24).[5] En del utgick från psaltarpsalmer (det judiska folkets och Jesu psalmbok), andra var översättningar av äldre latinska psalmer, en del var korta folkvisor som reviderades och utökades med fler verser, flera skrevs som pedagogiska hjälpmedel för att lära ut kristen tro och liv — material och motiv var mångahanda.[6]

Luther ägde en ovanlig talang både poetiskt och musikaliskt. Han skrev musiken till många av sina psalmer själv, och hans litterära stil har lovordats av klassiska skalder som Coleridge, Heine och Carlyle.[7]

Här kan du läsa mer om de två psalmerna.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/psalm-237

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/manadens-psalm-387

Månadens psalm – 862

Vinter på Tjörn Foto Carina Etander Rimborg

Vinter på Tjörn Foto Carina Etander Rimborg

Svenska kyrkan Tjörn har under januari och mitten på februari valt psalmen 862 till ”Månadens psalm” – en psalm som du bör kunna möta i alla våra gudstjänster under den perioden (8 januari till 18 februari).

Det är psalmen 862 med text av Göran Andersson och musik av Knut Grüssner.

Göran Andersson är specialpedagog, ornitolog, vissångare och diktare. Knut Güssner är Åländsk musiklektor.

Psalmen återfinns i psalmboken ”Psalmer i 2000-talet” som ges ut av Verbums förlag.

Vinterpsalm 862

Text: Göran Andersson Musik: Knut Grüssner

1. Nu stryker isen sin blånande spegel ut över fjärdarnas vatten. Himlen tar ner sina frostiga segel och dagsljuset jagas av natten. Låt snön lysa frid över sovande frö, och ge vintertid åt sommarens ö. Bygg bro över fjärdarnas vatten.

2. Mot horisonten syns skeppens lanternor under en gnistrande himmel. En lyser starkast bland tusende stjärnor en väg genom världarnas vimmel. Låt den lysa frid över barnet i stall och ge juletid åt jorden så kall. Ge natten en gnistrande himmel.

3. Tre vise män på väg över fjärden tyder profeternas stjärna. Blinkande fyrar i otrygga världen är ljus som vi följer så gärna. Låt Gud lysa frid över kyrkan på ön och ge vilotid åt sommarens frön. Sov lugnt under Betlehems stjärna.

 

Nya psalmer hos Svenska kyrkan Tjörn

Körsång

Som ni kanske märkt så brukar Svenska kyrkan Tjörn välja ut en ”månadens psalm”. I somras blev det dock två och under en lite längre period.

Så gör vi även nu i höst. Fram till domsöndagen så kan du möta på någon av de här två psalmerna i våra gudstjänster.

Psalm 732 ”Att leva är att fråga” av Tore Littmarck och Psalm 916 ”Ge mig en plats där jag kan växa” av Per-Henrik Sandberg.

Två ganska olika psalmer som vi hoppas att du ska lära dig att tycka om.

Vill du höra mer Tore Littmarck-psalmer så kommer gudstjänsten 13 november i Kyrkans Hus kl 17:00 att endast innehålla psalmer av honom.

Våra duktiga medarbetare har spelat in psalmerna så att du kan lyssna på dem hemma också.

Att leva är att fråga av Tore Littmarck

Ge mig en plats av Per-Henrik Sandberg

Hoppas du kanske får en ny favoritpsalm. Du kan också se och lyssna på våra tidigare ”månadens psalm” på vår webbplats.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/manadens-psalm-hos-svenska-kyrkan-tjorn

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

 

 

 

Månadens psalm(er)

Varje månad – eller tidsperiod – så brukar Svenska kyrkan Tjörn välja ut en psalm som sjungs vid alla gudstjänster i alla kyrkorna på ön. Ett sätt för församlingarna att lära sig nya psalmer.

Nu under sommaren har det utsett två olika psalmer som ”månadens psalm”.

Dels är det 815 – Hav och strand med text av Kerstin Hesslefors Persson, dels är det 826 Gå med Gud med text av Tommie Sewón.

Båda dessa psalmer återfinns i den lilla tunna brandgula psalmboken ”Psalmer i 2000-talet” utgiven av Verbums förlag.

På vår webbsida återfinner du båda psalmerna (också de tidigare psalmerna). Där kan du läsa texten och där kan du också lyssna på psalmerna så du vet hur de låter.

Psalm 815 Hav och strand>>

Psalm 826 Gå med Gud>>

Körsång

Körsång

Månadens psalm – Psalm 814

Foto Helene Nykvist

Foto Helene Nykvist

Här vid stranden av Ragnwei Axellie (text) och Britta Snickars (musik).

Det är månadens psalm som vi sjunger i våra gudstjänster mellan 22 maj till 26 juni är psalm 814.

Här vid stranden nära vattnet
finns en plats som ger mig ro.
Här vid stranden nära vattnet
fylls mitt inre utav tro.
   Här får jag vila och Du finns här mitt i livets kamp och strid.
   Här får jag vila och Du finns här med nåd för varje tid.

Här vid stranden nära vattnet
gav Du mat i överflöd.
Här vid stranden nära vattnet
värmer ännu eldens glöd.
   Här får jag vila och Du finns här mitt i livets kamp och strid.
   Här får jag vila och Du finns här med nåd för varje tid.

Här vid stranden nära vattnet
talar Du till oss idag.
Här vid stranden nära vattnet
är mitt svar: Se här är jag.
Här får jag vila och Du finns här mitt i livets kamp och strid.
   Här får jag vila och Du finns här med nåd för varje tid.

text Ragnwei Axellie musik Britta Snickars Ur Psalmer i 2000 talet.   Psalm 814

Här kan du höra psalmen sjungas av två olika sångare. Dels en barnkör från Enskede församling i Årsta kyrka. Dels en solist (tyvärr okänd) från Herrestad kyrka utanför Uddevalla.

 

Månadens psalm

Påskliljor framför Skärhamns kyrka. Foto Carina Etander Rimborg.

Påskliljor framför Skärhamns kyrka. Foto Carina Etander Rimborg.

Hos Svenska kyrkan Tjörn har vi regelbundet en gemensam psalm som används i alla kyrkor och gudstjänster under en tid.

Mellan den 27 mars och den 15 maj så är det psalm 868 som är den gemensamma psalmen. Texten är skriven av Fred Kaan och översatt av Gerd Román och Eva Åkerberg. Musiken är skriven av Leif Nahnfeldt.

Här kan du höra hur psalmen går.

 

Psalm 868 En psalm om konst.

Vi möter påsken fyllda av förväntan
Du livet Gud med kärlek oss berör.
Din Ande gjuter liv i all vår längtan
och inspirerar oss i allt vi gör.

Kyrkans tak ska lyfta, väggar bågna
av jazz och låtar, psalm och symfoni.
Vi ber att varje röst och varje stämma
ska klinga i gudomlig harmoni.

Du blandar helig skönhet på paletten
och släpper all vår skaparglädje fri.
Och med Dina hand på penseln när vi målar
blir bilderna till konst och poesi.

Vi rycks med, Du bjuder oss till festen
till dans och konst, till hantverk och till sång.
Med Dig, vår Gud, blir livet som förvandlat,
Du som av
vatten gjorde vin en gång.

Så väver hela världen denna bonad
där varpen är vår lovsångs klara ljud
till Kristus, som är sanningen och livet,
till helig Ande och till Skapargud.

Kyrkans tak ska lyfta, väggar bågna
av jazz och låtar, psalm och symfoni.
Vi ber att varje röst och varje stämma
ska klinga i gudomlig harmoni