Vad händer 2017?

2017

2017

2017 – nu är vi igång. Skolorna har startat. Och denna veckan eller nästa vecka så drar våra verksamheter hos Svenska kyrkan Tjörn igång (om inget annat meddelats). Nu börjar vi helt enkelt återgå till vardagen efter jul, nyår och trettonhelgen.

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vad kan då 2017 vara för ett år – vad är det som händer?

Hos oss på Svenska kyrkan Tjörn så är det som vanligt en massa spännande på gång. Förändringar och förnyelser. Kyrkan är en levande organisation som bygger på tradition och erfarenheter.

Under 2017 kommer Svenska kyrkan Tjörn att starta ett spännande tre-årigt ungdomsprojekt. Det projektet lär vi få anledning att återkomma till. En person är anställd och kommer att börja arbeta den 1 mars.

Vi har fått ta del av Svenska kyrkans integrationspengar och kommer att arbeta i ett större integrationsprojekt som heter ”Kontaktpoolen”. Syftet är att hitta samordning för alla de många olika initiativ och satsningar som görs på Tjörn för nyanlända, flyktingar och kommunplacerade.

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Hanna Lavén i Tanzania Foto: Privat

Under hela maj kommer vi att ha besök av två stycken Tanzanier som är en del av projektet ”Ung i den världsvida kyrkan”. De kommer att bo hos en familj här på Tjörn och kommer att delta i olika verksamheter och lära sig mer om Svenska kyrkan och om våra församlingar. I höstas var Hanna Lavén från Klövedal, Tjörn, i Tanzania.

https://www.svenskakyrkan.se/utbyte

I maj får vi avtacka Jan-Åke Larsson, präst i Valla, som går i pension. I början av juni får vi avtacka Kerstin Andersson, pedagog i Klövedal, som går i pension.

Och sen kommer hela sommaren med ett fantastisk sommarprogram som vi brukar ha här på Tjörn, som just nu håller på att ta form.

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Hos Svenska kyrkan nationellt så är givetvis den stora händelsen att det är kyrkoval den 17 september 2017. Det kommer påverka även oss här på Tjörn. Mandatperioden går ut och nya förtroendevalda ska väljas. Förtroendevalda som vi vill styra vår Svenska kyrka och våra församlingar här på Tjörn. Känner du att du vill vara med och ta ansvar så ta kontakt med någon av de nomineringsgrupper finns. Alla listor måste vara klara och inskickade senast den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Dessutom ska Göteborgs stift välja en ny biskop i höst (som börjar 2018). Biskop Per Eckerdal går i pension och en ny efterträdare ska utses. Det är alla präster, diakoner och lika många förtroendevalda som väljer. Vem skulle du vilja se som ny biskop i Göteborg?

http://internwww.svenskakyrkan.se/gbgstiftskansli/biskopsval

Luther Reformationsjubileet 2017

Luther Reformationsjubileet 2017

Dessutom är det ju det stora reformationsåret. Hela det här året har vi fokus på Martin Luther i det vi gör.

https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Det händer alltså en väldigt massa spännande saker 2017 – förutom att vi varje söndag firar flera gudstjänster i våra kyrkor, varje vecka besöker äldreboende och gör sjukbesök, varje vecka träffar konfirmander, ungdomar, barn och vuxna i olika typer av verksamhet, varje vecka har flera körer i de olika församlingarna. Så jag hoppas att du hittar dit där du känner dig hemma och vill växa vidare i vår Svenska kyrkan Tjörn.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Sommarkyrkans sista körkonsert ikväll

Legatokören från Göteborg.

Legatokören från Göteborg.

I kväll är det sommarkyrkans sista körkonsert. Vi kommer givetvis fortsätta med gudstjänster, konserter och en väldigt massa olika verksamhet – men detta är det sista evenemanget som vi har under rubriken ”sommarkyrka”.

I kväll kan du komma till Stenkyrka kyrka kl 19:00 och lyssna på den Göteborgsbaserade Legatokören som under ledning av Charina Widmark sjunger. Det blir en repertoar alltifrån jazz till visor och gospel.

Varmt välkomna till Stenkyrka kyrka kl 19:00 ikväll 31 augusti.

Legatokören>>

Vänskapsband

14e söndagen ef Trefaldighet. Vi hämtar tankarna inför söndagen hos Svenska kyrkans webbsida och Satu Rekula som är komminister för Sverigefinska verksamheten i Oskar Fredriks församling, Göteborgs stift.

Svenska kyrkan: Tankar inför helgen>>

Foto: Emma Dahlbäck IKON

Foto: Emma Dahlbäck IKON

14:e söndagen efter trefaldighet

”De är bästa kompisar”. Under de gångna veckorna har jag hört dessa ord många gånger när jag har sett på OS hemma i soffan. I mina ögon har idrottare varit konkurrenter tills det har visat sig att de är bästa vänner. Även om de har tävlat om samma guldmedalj. Efteråt har förloraren lyckats med konsten att glatt och ärligt gratulera vinnaren, sin goda vän.

Idrottande bästisar har i tv berättat hur de umgås flitigt under förberedelsetiden och stöttar varann vid träningar. Som om de var sammankopplade med ett osynligt band till ett enda paket, dekorerat med snören i vackra färger, kanske med guld- eller silverkant. En gåva som de ger varandra dag efter dag.

Dessa idrottare bildar ett internationellt kompisgäng som består av atleter från många länder och kulturer. Deras engagemang håller dem ihop så starkt att förbindelsen rivs inte sönder av allt det som skiljer dem åt. Idrotten är som bäst när den förenar träning och spänning med hängivenhet och gränslös kärlek.

Medtävlare peppar mig när jag kämpar i livets OS-grenar, och jag hejar på dem. Var och en ber för alla.

Vi som inte ingår i något OS-lag tillhör kanske inget lag över huvud taget, varken internationellt, interkulturellt eller egenkulturellt. Ingen grupp att spela minigolf med. Möjligtvis är vi inte ens våra egna bästa kompisar, tillfreds med oss själva. Då blir världen en ensam tävlingsarena som knappt går att klara av utan stöttande kamrater. Sådana som ger en klapp på axeln vid förluster och motgångar.

Det finns dock något som länkar oss samman även när vi kämpar till synes utan stöd. Jag talar om ett skimrande vänskapsband, en gyllene känsla som gör att man ler när man träffas, att man vill heja på varandra.

Jag upplever medlemskapet i Jesu Kristi team på det sättet. Det är ett universellt lag som präglas av tillgivenhet och gemenskap. Vi paketeras ihop med hjälp av ett glädjeband – Anden – ett himmelskt gummiband som är så töjbart att vi kan bli fler och fler.

”Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag”. Så skriver aposteln Paulus (Fil. 2:1-2).

Som medlem i Jesu Kristi team behöver jag inte löpa ett maratonlopp i ensamhet. Jag springer min sträcka i vänskapens tecken, i uppmuntrans tecken, i leendets tecken. Medtävlare peppar mig när jag kämpar i livets OS-grenar, och jag hejar på dem. Var och en ber för alla. Den himmelska guldmedaljen skymtar inom räckhåll. Låt oss glädjas åt det välsignade teamet och be vår Herre att stärka vår laganda ytterligare.

”Det kan vi göra för rätt och för fred:
vi kan be och svara på vad andra ropar och ber,
gå samman steg för steg, och något sker,
för Jesus finns bland oss i dag,
Jesus finns bland oss idag.” (Sv Ps 591:1)

Satu Rekola
Komminister för sverigefinsk verksamhet
Oscar Fredriks församling, Göteborg

Läs alla texterna för helgen här>>

Janne Schaffer i kväll i Stenkyrka kyrka

Foto: Lars Bergstrand

Foto: Lars Bergstrand

Trots att det nu återigen börjar bli sommarvärme så närmar vi oss slutet på Svenska kyrkan Tjörns sommarprogram.

I kväll 24 augusti är det den näst sista verksamheten för augusti. Då kommer Janne Schaffer med flera och spelar under rubriken ”Music Story”.

http://janneschaffer.se/

Janne Schaffer är ju en av Sveriges absolut mest kända elgitarrister. Han har under sin karriär hunnit med uppdrag för bland andra ABBA, Toto och Bob Marley samt för en uppsjö av svenska artister, bland andra Björn J:son Lindh och Ted Gärdestad. Dessutom har han haft en solokarriär.(Wikipedia)

I kväll spelar han i Stenkyrka kyrka kl 19:00. Det är ingen entréavgift.

Kyrkogårdsvandring på Valla kyrkogård

Tisdag 23 augusti har du möjlighet att få en guidad vandring runt på Valla kyrkogård.

Lapidarum på Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Lapidarum på Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Solveig Persson tar oss runt och visar på intressanta gravar och gravskick. Vi möter människor från förr också tittar också på vårt fina lapidarum. Det är en utställning av intressanta och gamla gravstenar.

Klockan 18 den 23 augusti samlas vi på Valla kyrkogård. Vandringen avslutas med andakt i Valla kyrka och kaffe.

Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Valla kyrkogård. Foto Carina Etander Rimborg

Vem är min medmänniska?

Dagens predikan kommer från Kristofer Strid. Du kan också höra honom live i Skärhamns kyrka kl 11, Åstols missionshus kl 14.15 eller Klövedals kyrka kl 19.

De olika texterna har idag ett ganska sammanhållet tema som skulle kunna sammanfattas med ”omsorg för min nästa”. Jesus får en gång frågan: Vem är min nästa? varpå Jesus svarar med liknelsen om den barmhärtige samariern. För att förstå hur radikal den liknelsen är får man försöka hitta två totalt skilda ståndpunkter och visa hur den ene ser sin nästa, medmänniskan, i den andre och för en stund lägger allt annat åt sidan och visar omsorg och kärlek, oförtjänt, mot den andre.

Mitt bordkors som jag har på mitt arbetsrum. Foto Carina Etander Rimborg

Foto Carina Etander Rimborg

Ytterst så gestaltar Jesus detta på korset, då Han bär vårt straff, men faktum är att Jesus också kallar oss som följer Honom att vara små jesusar där vi går fram. Inte i egen kraft, den räcker sällan så långt, men i kraft av Guds helige Ande. ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8) ”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh 4:19). Jesus talar också om ett nytt bud, nämligen att vi skall älska varandra! (Joh 13:34-35), men det kan inte längre begränsas till våra ord utan behöver omsättas i praktisk handling.

Dessutom återkommer Jesus till i evangelietexten att det heller inte kan avgränsas till de i min närhet som jag tycker om eller har lätt för. Jesus skärper den judiska lagens krav: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner [och döttrar].” (Matt 5:43-45a).

Och här bränner det till…i alla fall för mig. Det finns ju så många som jag stör mig på! Slutklämmen för dagens evangelietext tycker jag känns ungefär som en smocka rakt i magen: ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” (Matt 5:48). Men märk väl vad detta är för en text – den är hämtad ur ett ganska långt stycke som kallas Bergspredikan.

Det är inte, som i många andra religioner, något man skall göra för att få kalla sig kristen. Det går inte, vi kan aldrig göra oss förtjänta av Guds gåvor, varken Hans frälsning eller förlåtelse eller något annat. Vi kan bara kalla oss kristna genom att säga till Jesus att det som du gjorde på korset, när du dog för mina synders skull, och det du gjorde i graven, när du besegrade döden, det vill jag skall gälla för mig. Men att kalla sig kristen medför också då ansvaret att bäras av Jesu kärlek och föra den vidare också till alla de där jobbiga människorna därute, oavsett om det är en lillebror eller storasyster, en kommunpolitiker eller en hemlös flykting.

Foto: Himledalens församling

Foto: Himledalens församling

Att låta sig genomlysas av Guds kärlek är att positionera sig så att det blir möjligt. Läsa ur Guds ord och be, helt enkelt att avsätta tid för Jesus i mitt liv. Där kan den största hjärttransplantationen bli möjlig, nämligen den där Gud själv får byta ut mitt stenhjärta till ett hjärta av kött (som det står i Jer 31:31-34) – alltså istället för att vara hårdhjärtad och hålla handen sluten som det står i dagens GT-text – får jag låta Gud klä mig i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. 

Det hade nog inte vår värld dött av i alla fall…

Kristofer Strid
präst Svenska kyrkan Tjörn

Dagens texter 13 söndagen i Trefaldighet Medmänniskan>>

 

Pär Lagerkvist och Tjörn – musikgudstjänst 21 augusti

Pär Lagerkvist. Foto SVT

Pär Lagerkvist. Foto SVT

söndag kl 19:00 i Klövedals kyrka har du möjlighet att få lyssna på text och musik baserad på Pär Lagerkvist diktning. Det är Hans Forsberg och Lars-Erik Peterson som med gitarr, basgitarr och sång delar ord och ton med oss. Gudstjänsten leds av prästen Kristofer Strid.

Hans Forsberg och Lars-Erik Peterson. Foto Bräcke hembygdsförening Tjörn

Hans Forsberg och Lars-Erik Peterson. Foto Bräcke hembygdsförening Tjörn

Pär Lagerkvist bodde i Rönnäng på somrarna och författade mycket här.

Hans och Lars-Erik skriver:

Den här gudstjänsten hade vi tänkt, lite grovt skulle följa författarens tidiga författarskap där vi betraktar dikterna utefter hans livshändelser kryddat med våra egna erfarenheter och kommentarer.

Vi kommer särskilt att stanna till vid en jämförelse mellan Dan Andersson och Pär Lagerkvist samt det faktum att familjen Lagerkvist är sommarboende i Rönnäng sedan 1940-talet.

Både Pär och Dan övergav sin barndoms kristendom och tro i tidiga år för att senare i livet hitta tillbaka till gudstron.

Pär Lagerkvist har skrivit, i våra ögon, betydande diktning i skärgårdsmiljö och från Rönnäng i synnerhet.

Pär Lagerkvist>>

I våras kom också boken om Pär Lagerkvist tid på Tjörn ut, skriven av Ann-Charlotte Dahlstedt. Läs mer här>>

 

 

Svenska kyrkan Tjörn på GALEJ

Foto: Kristina Johansson IKON

Foto: Kristina Johansson IKON

Till helgen händer det roliga saker i Skärhamn. På lördag och söndag kväll bjuds det på fantastisk mat och musik utanför Saga-bigografen i Skärhamn. Det är gratis inträde.

Svenska kyrkan Tjörn är med på ett hörn som medarrangörer.

Så här står det bland annat på kommunens webbsida.

http://www.tjorn.se/kulturturismfritid/konstochkultur/dansensar2016/scenkonstfestivalpatjorn.4.2d52fbe71552a91e9e451cb.html

Scenkonstfestival på Tjörn: GALEJ

I samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival bjuder Tjörn in internationella gästspel med föreställningar, föredrag och en härlig festivalstämning under 20-24 augusti. Välkommen till GALEJ utanför Sagabiografen och Art Institute. Upplev mat och musik från olika kulturer och träffa nya och gamla Tjörnbor. Hemlig gäst spelar på söndagen i Art Institutes garage. Under helgen kan du vara med och skapa ett pop-up konstverk med tema cykel tillsammans med Frihjul. Frihjul arbetar med ”tillsammansprojekt för nya möten och bekantskaper. Där olika världar, kulturer och språk kan bli till nya vänner, kunskaper och upptäckter. Där cykeln är själva bryggan och färdmedlet på resan”.

Lördag 20 augusti kl 18-23

Kl 13-18 cykelbygge och skapande av pop-up-konstverk med Frihjul

Kl 18 GALEJ öppnar. Mat, musik och pop-up-konstverk

kl 19 Marianne Holmboe med band Fyra musiker möts och spelar världens musik. På piano, gitarr, slagverk och sång tolkar vi musiken på vårt sätt, reser från öst mot väst, från norr mot söder, manifesterar kulturernas gemensamma nämnare snarare än dess skillnader. Vår repertoar innefattar sånger från Syrien, Irak, Libanon och Algeriet, flamenco från Andalusien, egna sånger i singer/songwriter-stil, spansk/judiska sånger, europeisk och nordisk populärmusik och folklore.

Musik från hela världen, mat och mingel med nya och gamla Tjörnbor.

Söndag 21 augusti 18-22

Kl 18 GALEJ öppnar. Mat, musik och pop-up-konstverk med Frihjul. kl 19 Hemlig gäst – aktuell med uppträdande på Way out West! Musik från hela världen, mat och mingel med nya och gamla Tjörnbor.

Fri entré

Sommaren är INTE slut

Skärhamns kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Skärhamns kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Många är tillbaka på jobbet eller så börjar skolan igen. Några flyttar hem från eventuella sommarvisten, andra hänger sig kvar. Är sommaren slut? NEJ, nej, nej! Absolut inte!!!

Särskilt inte här på Tjörn. Hur vet jag det (förutom att solen skiner alltså)? Den glada kyrkan ler mot mig från mitt arbetsrum. Och fortfarande har sommarkyrkan kvar flera evenemang.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/sommar

Owe Wikström. Foto Mia Carlsson

Owe Wikström. Foto Mia Carlsson

Den här veckan kan du på torsdag 18 augusti träffa professor Owe Wikström när han kommer till Klövedals församlingshem och kyrka för att samtala med kyrkoherde Johan Ernstson under temat ”Nått tror jag på men jag vet inte vad”.

Fika finns från kl. 18:00 och kl. 19:00 börjar föredraget i Klövedals kyrka.

 

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Friheten i Kristus

Dagens predikan kommer från Janåke Hansson. Du kan höra honom live i Klädesholmens kyrka kl 9:30 eller på Kvarnbacken kl 14:30.

Friheten i Kristus 12:e söndagen efter Trefaldighet

Frihet Foto Vännäs Bjurholm pastorat.

Frihet Foto Vännäs Bjurholm pastorat.

Frihetens gåva och gränser handlar det om denna söndag. Finns något mer vi längtar efter än just frihet? Hur kämpar vi inte livet igenom för att vinna vår frihet och behålla den. Denna längtan efter frihet delar vi med allt skapat. Paulus talar i episteltexten om att hela skapelsen längtar efter befrielse från det som sätter gränser och hindra ett liv i frihet. Livets korthet är i sig ett hinder (se ex med kung Hiskia i GT-texten). Sjukdom hindrar också vår frihet. På så vis kan vi aldrig bli fria. Livets korthet, sjukdom, fattigdom, brister av olika slag hör alla till det tomhetens välde som Pauls talar som vi tillsammans med hela skapelsen längtar att befrias från.

Men trots tomhetens välde som hela tiden försöker begränsa vår frihet så är det ändå meningsfullt att tala om frihet. I rubriken för den här söndagen finns det ett litet ord som trots sin korthet kan hjälpa oss att tro på frihetens möjlighet trots allt. Det står ”Friheten i”. Ofta tror vi att friheten är frihet från det ena eller andra, från fattigdom, från sjukdom, från bundenhet till andra människor osv. Men nyckelordet till att finna vår frihet är inte ”från” något eller ”till” något idealtillstånd som vi målar upp utan friheten har vi mycket närmare än så. Vi har den ”i”.

Visst behöver vi frihet från mycket. Och vi har också blivit befriade från mycket som förtryckt oss. Vi lever i en demokrati. Individens rättigheter att utvecklas efter sina förutsättningar är ideal som står högt i våra demokratier, även om mycket ytterligare finns att önska. Men räcker det med en sådan frihet? Är vi så fria som vi tror? I en diktatur eller i ett väldigt auktoritärt sammanhang är det lätt att se vad som binder och åt vilket håll vi kan söka friheten. Men när vi lever i den ”friaste” av alla världar. När vi nästan få göra vad vi vill bara vi inte skadar andra, som det heter och ändå inte känner oss fria. Vad är det då som fattas oss?

Nej, friheten finner jag inte automatiskt då jag blivit befriad från det som binder. Friheten är istället något som kommer inifrån. Faktiskt kan jag äga den även då jag är bunden av yttre bojor. Den finns där, när jag är trygg med mig själv, i mig själv. Jag får den inte när jag sneglar på andra för att göra och tycka ungefär som alla andra gör. Nej, där finner vi inte friheten. Inte heller finner jag min frihet i det som är politiskt korrekta att tycka just i dag, för det skiftar. Den åsikt jag idag har min ”trygghet” i är i morgon en annan. Nej, friheten sitter djupare än i det yttre, i åsikter, i att spegla mig i andra.

Men allt för ofta söker vi vår frihet på ytan, trots att den tycks vara svår att finna där. Men behovet av frihet är ju så stort. Därför lockas jag så lätt av alla dem som säger, ”kom, här är den”. ”Sök den här. Unna dig det så bli du fri, skön och avslappnad.” Köp dig friheten är vår tids melodi. Visst är den som äger mycket fri att köpa både saker och upplevelser. Men frågan är, blir vi fria genom att ha och samla på upplevelser? Nej, är det inte snarare så att friheten är något som är bortom detta att ha och äga, något som kommer före upplevelserna. Friheten är inte att söka sig till något där borta som sägs ge mig frihet och oberoende.

I bokstavenFriheten är ”i”. Jag finner den snarare i mig själv än långt borta. För den finns i, i mig själv. Då jag får vara mig själv då närmar jag mig den. Den finns i mina relationer och när jag tillåter mig vara i dem. När jag verkligen lever i dem. Inte ser den andre som medel, utan då jag verkligen delar den andres liv, lever i mina relationer. Har ni förresten tänkt på att när vi talar om våra djupaste relationer så använder vi ordet ”i”. Vi lever ”i äktenskap”, ”i en familj” och ”i en församlingsgemenskap” (det säger ju en del vad en församling är ämnad att vara). Friheten finner vi ”i”. Det är det som det lilla ordet ”i” vill hjälpa oss att se.

Men nu har vi ett ord till i rubriken – Kristus. ”Friheten i Kristus”, står det. Varför Kristus? Räcker det inte med det vi redan sagt? Nej, för det är bara i honom som jag kan bli mig själv, komma till ro med mig själv, vara mig själv, utan att behöva förställa mig. ”I Kristus” börjar vägen till mitt sanna jag. För han som är sann Gud, blev sann människa för att du och jag skall kunna bli sådan han är. I Kristus går vi fria mot vår frihet.

I gemenskapen med honom tar han sig an mig sådan jag är, för mig till de källor där jag kan komma till ro.

”I Kristus” öppnas mina öron så att jag kan höra de andra, de som jag lever i relation till. I Kristus löses min tunga så att jag våga tala, tala orden om honom, tala hans ord, till mig själv, till andra, tala hans ord som befriar.  I Kristus är vi fria.

Vägen till vår frihet och hela skapelsens frihet går genom Kristus. I honom kan vi finna vägen till det vi alla söker och längtar efter.

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen.
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
Bland alla mänskor, folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Sv ps 289:4

Janåke Hansson
Präst Svenska kyrkan Tjörn

Här kan du läsa alla texterna för 12 söndagen efter Trefaldighet>>