Fullständigt unikt

I går var det en ekumenisk och helt unik gudstjänst i Lunds domkyrka. Vid denna gudstjänst, som anordnades av Lutherska världsförbundet och Vatikanen tillsammans, så bad den katolska kyrkan och de Lutherska kyrkorna varandra om ursäkt för det som varit under 500 år. På katolska kyrkans webbsidan kan vi läsa:

Katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen tillsammans

Den 31 oktober 2016 möts ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan katoliker och lutheraner möts i Lund i höst för att tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls ett symposium och en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

Varför möts man i Lund?

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947, och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i ”det lutherska Skandinavien”, som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017.

Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Presidenten för Lutherska världsförbundet biskopen Munib Younan och påve Franciskus undertecknade det gemensamma dokumentet igår.

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

Dokumentet mynnar ut i fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen:

  • Katoliker och lutheraner ska utgå från enhetens perspektiv, inte splittringens. Söka det som förenar, inte det som skiljer
  • Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre
  • Katoliker och lutheraner ska söka synlig enhet och tillsammans utveckla vad det innebär i konkreta steg
  • Lutheraner och katoliker ska gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid
  • Katoliker och lutheraner ska vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom tjänst i världen och för medmänniskan

Jag som var med i kyrkan kan säga att det var faktiskt alldeles fantastiskt. Och jag tror inte att vi riktigt kommer att förstå hur stort det här är förrän om många år. Det här är inte enkelt – det kommer att krävas att vi alla hjälps åt – att vara öppna för varandra och se likheter och diskutera olikheterna. Låt oss vara en del av den stora världsvida kyrkan och se våra likheter och diskutera våra olikheter i ödmjukhet och med ett stort teologiskt hjärta.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

http://www.lund2016.net/about/

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-31/har-foljer-du-paven-i-skane-hela-dagen

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016/live

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör Svenska kyrkan Tjörn

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Följ det som händer i Lund i dag

Följ Together in Hope och det gemensamma mötet med Lutherska världsförbundet och Vatikanen.

lutherelementI dag inleds reformationsåret 2017. I Lund möts katoliker och lutheraner. Du som inte är där kan ändå följa händelserna digitalt. Här får du tips.

Följ via svenska kyrkan på Facebook eller se film i vår kanal på Vimeo. Nya filmklipp läggs upp allt eftersom.

Påven landar i Lund kl 11 och åker till domkyrkan

Följ via Svenska kyrkans Facebooksida eller se film i vår kanal på Vimeo.

Gudstjänst i Lunds domkyrka 14.30

Gudstjänsten direktsänds av SVT, på tv eller SVT play.

Eventet Together in Hope på Malmö arena 13.30-18.15

Eventet består av flera delar. Bland annat visas gudstjänsten i domkyrkan på storbildsskärmar. Den delen av eventet filmas inte.

Efter gudstjänsten reser påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, och Lutherska världsförbundets generalsekreterare, Martin Junge, till arenan.

Under förutsättning att vissa juridiska frågor blir lösta, streamar Svenska kyrkan denna del av eventet på svenskakyrkan.se. Den börjar cirka 16.55.

Om de juridiska frågorna inte löser sig, kan du se filmklipp som löpande publiceras på Vimeo, eller följa eventet via Svenska kyrkan på Facebook.

Presskonferens 18.45

Eventet på Malmö arena avslutas med en presskonferens. Följ via Svenska kyrkans Facebooksida.

Vår kommunikatör Carina Etander Rimborg är med i Lund och kommer kanske att kunna rapportera direkt via vår facebooksida eller vårt twitterkonto. Håll utkik.

https://www.facebook.com/svenskakyrkantjorn/

https://twitter.com/SvenskakyTjorn

Vad händer på måndag i Lund?

Martin Luther spikar upp sina teser.

Martin Luther spikar upp sina teser.

På måndag kommer ett unikt och historisk möte att äga rum i Lunds domkyrka. Då har Lutherska världsförbundet (som startade för 50 år sedan i Lunds domkyrka) och Vatikanen, med Påven i spetsen, bjudit in till en gudstjänst för att högtidlighålla reformationen som inträffade för 499 år sedan i Wittenberg.

Gudstjänsten kommer att direktsändas i TV1 på SVT. Temat är ”Från konflikt till gemenskap”.

lutherelement499 år är det sedan Martin Luther, enligt traditionen, spikade sina 95 tester på kyrkporten i Wittenberg och det i sin tur blev upptakten till kyrkosplittringen som utmynnade i att katolska kyrkan och protestanterna blev två olika grenar av kristenheten.

Se inslaget från TV4 morgonprogram där ärkebiskop Antje Jackelén berättar om mötet i Lund.
Kyrkan%20laddar%20inf%C3%B6r%20P%C3%A5vens%20bes%C3%B6k

Du kan följa mötet via facebook. https://www.facebook.com/events/

Du kan också läsa om mötet på Svenska kyrkans webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016

Det här mötet blir startskottet på ett helt års ”firande” och högtidlighållande av reformationen. På Svenska kyrkan Tjörn kommer vi också att lyfta Luther på lite olika sätt under året.

Från Svenska kyrkan Tjörn kommer kommunikatör Carina Etander Rimborg att vara närvarande i sin roll som vice ordförande för Kyrkomötet.

Följ påvebesöket och Together in Hope

På måndag inleds reformationsåret 2017. I Lund möts katoliker och lutheraner. Du som inte är där kan ändå följa händelserna digitalt. Här får du tips.

Presskonferens söndag kl 17.30 i AF-borgen i Lund

Presskonferensen med ärkebiskop Antje Jackelén och Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Följ via svenska kyrkan på Facebook eller se film i vår kanal på Vimeo. Nya filmklipp läggs upp allt eftersom.

Påven landar i Lund kl 11 och åker till domkyrkan

Följ via Svenska kyrkans Facebooksida eller se film i vår kanal på Vimeo.

Gudstjänst i Lunds domkyrka 14.30

Gudstjänsten direktsänds av SVT, på tv eller SVT play.

Eventet Together in Hope på Malmö arena 13.30-18.15

Eventet består av flera delar. Bland annat visas gudstjänsten i domkyrkan på storbildsskärmar. Den delen av eventet filmas inte.

Efter gudstjänsten reser påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, och Lutherska världsförbundets generalsekreterare, Martin Junge, till arenan.

Under förutsättning att vissa juridiska frågor blir lösta, streamar Svenska kyrkan denna del av eventet på svenskakyrkan.se. Den börjar cirka 16.55.

Om de juridiska frågorna inte löser sig, kan du se filmklipp som löpande publiceras på Vimeo, eller följa eventet via Svenska kyrkan på Facebook.

Presskonferens 18.45

Eventet på Malmö arena avslutas med en presskonferens. Följ via Svenska kyrkans Facebooksida.