Vilken väg skall jag gå?

När vi rör oss ute i trafiken så är vi alla, oberoende om vi kör bil eller går, skyldiga att följa trafikreglerna. Både för vår egen och för andras säkerhet. Längs vägarna finns det vägskyltar som talar om vad som gäller. Bara att titta på skyltens form så kan vi få vägledning. Förbudsskyltar är runda. Triangelformade skyltar är ofta varningsskyltar. Sedan finns det skyltar som fungerar som vägbeskrivande information, tex  ”Helsingborg  540 km” med en pil som visar att vi måste svänga till vänster för att komma ner till sundets pärla.

I söndags var det 8:e söndagen i trefaldighet. En av bibeltexterna som vi läste i våra kyrkor var hämtad från Matteusevangeliet,  kapitel  7:13-14. Jesus talar där om den breda eller smala vägen, och om den vida eller trånga porten. Ibland kanske det är enklare att välja den väg som är bred och den port som är stor. Om vi relaterar till bilkörning så är det många gånger självklart att välja den breda motorvägen. Framförallt om man skall köra en lång sträcka. Det går fortare och är mer bekvämt. Men när det gäller vägval i livet så är det inte alltid den breda vägen som är bäst. Jesus säger att den breda vägen leder till fördärvet. Men den väg är smal, säger Jesus, som leder till livet.

Att göra vissa val i livet kan ju få konsekvenser. Det är inte alltid så bekvämt att våga stå upp för det som är rätt. Att följa i Jesu fotspår är också att ibland få bära korset på sina axlar både i små och stora sammanhang.

 Just i detta ögonblick som jag skriver det här så vet vi att det finns tusentals kristna som förföljs och drivs iväg från sina hem i norra Irak för att de är kristna. En förföljelse p g a att vara en Jesu lärjunge.  Här finns en uppgift för oss att försöka finna sammanhang där vi kan visa vårt stöd och påverka.  ”Handling och bön må bli ett.”

Att välja den smala vägen är att försöka följa i Jesu fotspår. Den vägen leder till livet. Det finns en logik i detta eftersom Vägen är Jesus. ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Johannesevangeliet 14:6)

Fångad av en stormvind!

Pingsten talar om en kraftfull vind som påverkar våra liv. När lärjungarna var samlade så ”hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt.” Så står det skrivet i Apostlagärningarnas andra kapitel.

Carolas schlagerhit ”Fångad av en stormvind” anspelar på denna berättelse. Vinden är en mäktig kraft. Det finns många sätt att utnyttja dess styrka. Tidigt i vår historia så lärde människan sig att använda den till att segla. Man fångade upp vinden i ett segel och kunde på så vis färdas långa sträckor utan större ansträngning. Senare byggdes väderkvarnar (eller som det heter i Skåne: Mölla) där vinden utnyttjades till att mala mjölet. Idag finns det många vindkraftverk som generar energi på ett miljövänligt sätt.

När vi i kyrkan talar om pingsten och den Helige Anden så handlar det om Guds kraft. Våra texter i nya testamentet är från början skrivna på grekiska. Det grekiska ordet för Guds verk eller Guds kraft är dynamis. Det är samma ord som dynamo som sitter vid framhjulet på våra cyklar (på äldre modeller). När dynamon sätts mot framhjulet så skapar den energi som går upp till glödlampan så att ljuset lyser. Guds kraft skapar och bygger upp. ”Se, jag gör allting nytt” (Uppenbarelseboken 21:5)

Andens vind är Guds kraft. Denna vind får vi ta emot och låta oss fyllas av. Guds vind skapar nytt. Vinden påverkar. Den fyller seglet så att båten tar sig framåt. Den tar tag i väderkvarnens vingar så att de börjar  snurra. Den kan påverka ditt och mitt liv som då kan få en ny dimension och  mening.

”Vinden ser vi inte, men vi ser dess spår.

Vågen rörs och gräset böjs där vinden går.

Anden ser vi inte, men i Andens vind

Blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in.”  (Text: A. Frostensson, psalm 54:3-4)

En GPS i livet

Många av oss använder en GPS när vi är ute och kör bil. Hela tiden så får vi information om hur vi skall köra, hur långt det är kvar eller när nästa bensinstation dyker upp. Vi litar helt på att den visar oss den rätta vägen. Det är en fantastisk uppfinning. Om jag tänker köra från Stockholm ner till Rom så knappar jag in detta och får reda på vilken väg som är lämplig och hur lång tid det tar.  Är det en riktigt avancerad GPS så kan den välja en annan väg om det råkar vara långa köer på en viss sträcka.

I söndags var det i våra kyrkor temat ”vägen till livet”. Ett tema som vill berätta för oss om att det finns en väg som leder till livet, en väg som leder till kärlek, ljus och glädje. Vägen kan många gånger vara svår att hitta eller tung att vandra. Men vi har fått ett löfte av Jesus själv att han är med oss på denna vandring. Ja, han är själva vägen.

Att följa i hans fotspår är att vandra på kärlekens väg. För att inte gå vilse och hamna fel så behöver vi vägledning. En GPS. En GPS tar emot signaler från satelliter. Gud skickar hela tiden signaler till dig. Kanske märker du inte dem? Men om du är öppen och lyssnar så leder Gud dig. Bli stilla, mitt i bruset och livspusslet, och låt dig ledas på kärlekens väg.

Jesus sa ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”

Den gode herden

I Bibeln finns många berättelser som handlar om herden. Herden var ett självklart inslag i den omvärld där det bibliska dramat utspelade sig. Fortfarande finns det platser på vår jord där herden har ett betydelsefullt uppdrag för att säkra sin hjord och sin framtid.

Vad kan vi lära av herderollen idag? När vi talar om ledarskap så är herden ett lysande exempel. Det gäller både för ledarskap i organisationer, grupper och på arbetsplatser. Men det gäller också för ledarskap i våra liv när vi på olika sätt leder och är förebilder för andra. En aspekt är positionen i föhållande till flocken, hjorden, gruppen, församlingen, beroende på situationen. Var befinner sig herden? Framför, bakom eller mitt i? Det beror på situationen. Om du vill leda så är det naturligt att gå före. Om du vill skydda så kanske du går runt i flocken för att ha närhet. Du befinner dig då mitt i. Om du vill inspirera och mana på så kanske du får gå sist med hjorden framför dig. 

En herde måste se flera steg framåt och planera. I den bibliska kontexten med ett förhållandevis torrt landskap, var det ett ständigt letande efter bete och vatten. Hjorden var i ständig rörelse. För att lyckas med sitt herdeskap så krävs framförhållning och planering. Herdens roll och uppgift är alltid för hjordens bästa (församlingen,arbetslag, familjen, vänner).  För att överleva måste betet och vattnet räcka och herden får periodvis gå långt med sin hjord och kanske försaka mycket av sin egen bekvämlighet. Att leda och tjäna ligger nära varandra.

Bilden av herden i bibeln kan bli till ett förhållningssätt i våra liv. En förebild att tänka på när vi i våra liv möter människor.

Jesus sade: ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Johannesevangeliet 10:11)