Apropå den högaktuella debatten om religionens roll i samhällslivet…

Allt är tajmat och klart, in i minsta detalj. Lysande! Tacksam över att inte veta allt det som är glömt. Det är bara några dagar kvar innan uppemot 800 människor samlas till en nationell konferens i Malmö – i korsvägarna mellan politik, kultur, media och teologi.

I förberedelsearbetet har vi nu gått in i fasen ”lösa alla de problem som hela tiden kommer upp”. Och detta arbete kommer att accelerera under de närmaste dagarna.

Att projektleda arbetet med konferensen Samhälle & Existens är svindlande. Inte alls för allt det praktiska och hela apparaten kring hur man bygger upp stora konferenser. Utan främst för att innehållet är så rasande aktuellt, spännande och genomgripande för vårt samhälle. Så många samhällsaktörer som kommer i gång och reflekterar och börjar tala om angelägna saker bara genom att höra talas om eventet. Konferensen har många föreläsare, seminariemedverkande och konstnärer på plats, tillsammans är det ett gäng på över 60 personer. Och många vittnar om de viktiga samtal som äger rum och breder ut sig mellan olika personer, grupper genom förberedelsearbetet. Det är en innovativ kraft igång som sprider sig vidare.

Jag har fått höra att studiematerialet som gavs ut i samband med anmälan till konferensen används i många olika sammanhang: på arbetsplatser, idrottsföreningar, Svenska kyrkan i utlandet, på tidningsredaktioner och som pulshöjare på privata fester.

Samhälle & Existens är inte främst en årligt återkommande konferens, utan en rörelse som vill sprida sig och verka utvecklande och fördjupande på olika sätt i hela samhällsbygget. Om detta ska växa behöver många hjälpa till.

Så oavsett om du kommer på konferensdagarna i Malmö nästa vecka kanske du vill se dig som en ambassadör för denna Samhälle&Existens-rörelse? En rörelse som vill fördjupa och skapa rum för samtalet mellan olika delar av samhället, som vill bidra till en ökad förståelse för mångfaldens rikedomar utan att blunda för svårigheterna. En rörelse som vill föra människor närmare varandra genom att vilja tala om det väsentliga – särskilt med tolkningsnycklarna som finns genom politik, kultur, media och teologi. Årets rörelse svingar sig in i den högaktuella debatten kring religionens roll i samhällslivet. Hur är religion en utmaning och resurs, ett hot och en möjlighet?

Är du en av dem som fått plats att vara med på Slagthuset på tisdag och onsdag? Eller är du kanske bara nyfiken på vad som kommer att hända där? Här är en sammanfattning av innehållet och de medverkande:

Tisdag 26 april

09.00 Konferensen inleds – Pernilla Glaser, Albin Tanke och Kaoula Channoufi.

 

Talare/intervjuer:

Initiativtagare till konferensen, kyrkoherde Anders Ekhem,

biskop Johan Tyrberg,

universitetslektor Jonas Alwall,

ärkebiskop Antje Jackelén, – ”Religion som utmaning och resurs, hot och möjlighet”

kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, – ”Religion som utmaning och resurs, hot och möjlighet”

kulturjournalist Per Svensson – ”Kan religion vara en privatsak?”

 

13.00 Konferensen fortsätter

journalist Mustafa Can,

Panelsamtal:

representant för judiska församlingen i Malmö Peter Vig,

imam Salahuddin Barakat,

kyrkoherde Anders Ekhem

kommunalråd Andreas Schönström,

 

Talare:

EU-parlamentariker Cecilia Wikström, – ”Religion som utmaning och resurs, hot och möjlighet”

professor Bengt Kristensson Uggla – ”vad kan teologin bidra med till samhälle och existens?”

fotograf Elisabeth Ohlson Wallin – ”helighet som upprör”

ärkebiskop emeritus KG Hammar – ”Religion som fredsbyggare och krigshetsare – när? var? hur?”

 

Konstnärliga inslag under dagen: Skådespelarna Ewa Fröling och Stina Ekblad samt poeten Simon Matiwos.

 

18.00 Kulturafton

Medverkande: konstnär Kakan Hermansson, skådespelare Stina Ekblad, sångare/musiker Irma Schultz Keller & Hans Kennemark, sångare/musiker Nadin Al Khalidi & Gabriel Hermansson, professor Bengt Kristensson Uggla, fotograf Elisabeth Ohlson Wallin.

 

Onsdag 27 april

08.15 Morgonbön i S:t Petri kyrka

09.00 Konferensen fortsätter på Slagthuset

Pernilla Glaser och Albin Tanke samtalar med SVT-journalisten Kristofer Lundström.

10.00 Seminariepass

13.00 Seminariepass

15.15 Panelsamtal:

Medverkande: tidigare VD:n för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö, teol dr Cecilia Melder, teol dr Sven Thidevall.

16.00 Avslutning:

Medverkande: skådespelare Etienne Glaser.

17.00 Avslutningsmässa i S:t Petri kyrka

18.00 Mingelkväll på Slagthuset

 

Seminarier

Religion som integrationsverktyg

Kyrkoherde Anders Ekhem, imam Salahuddin Barakat, rabbi Ute Steyer, moderator Andreas Hasslert

Barns rätt till andlig och existentiell utveckling

Teol dr Cecilia Melder, gymnasiepräst Ida Wreland samt ungdomar fr Fryshusets interreligiösa arbete. Moderator Pernilla Glaser

Religion som konstart

Ärkebiskop emeritus KG Hammar, journalisterna Kristofer Lundström och Eric Schüldt, Moriskans VD Ozan Sunar och författaren Maria Küchen.

Katedralens hemlighet – som resurs för innovationer och utveckling

Prof Bengt Kristensson Uggla, Fd VD Svenskt näringsliv Ebba Lindsö, prästerna Sara Blom och Ann Aldén

Media, opinion och religion

Teol dr Sven Thidevall, prästen Ewa Lindqvist Hotz, ledarskribent Erik Helmerson och politisk chefredaktör Heidi Avellan

Women reclaiming the holy texts

Konstnär Kakan Hermansson, rabbi Rebecca Lillian, debattör Fazeela Selberg Zaib, teol dr Blazenka Scheuer

Normkritik och intersektionalitet

Professor Malin Ideland, universitetslektorerna Matilda Svensson Chowdhury och Johanna Gustafsson Lundberg

Humanism och posthumanism

Professor Ronald Stade, professor Bosse Bergstedt och universitetslektor Anders Melin

De mest utsatta

Professor Hans Swärd, projektledare vid Rädda barnen Mary Douglas samt universitetslektorerna Paula Mulinari och Maria Hjortsjö

Sexualitet och livsåskådning

Docent Pernilla Ouis samt professorerna Bodil Liljefors Persson och Charlotta Löfgren Mårtensson

Tror vi på välfärdsstaten?

Kulturskribent Per Svensson, Kulturchef Björn Wiman, professor Ulf Bjereld, kommunalråd Andreas Schönström

Kärleken som samhällsutmaning

Journalist Agneta Nordin, Sexolog Malena Ivarsson, psykoterapeut och präst Albin Tanke samt docenterna Jonna Bornemark och Susanne Wigorts Yngvesson