Har du en minut?

Tiden bara går och går och går oavsett vad som sker. Den är helt oberörd av vad som händer eller vad vi upplever. Gryning och skymning oavsett. Klockan tickar obarmhärtigt på. Ger inga uppskov, tycker inget, vill inget.

Ändå fixerar den oss så lätt. Vi måste ju relatera till klocktiden eftersom den utgör en struktur för hela vårt samhälle. Den mäter ålder, delar in veckor, reglerar ledigheter och hjälper människor att stråla samman. Vi vet att vi inte har all tid i världen, sekunderna är begränsade. Vi har ansvar, olika förpliktelser som vi gemensamt strukturerar med hjälp av klockor och almanackor.

Men det är inte själva tiden, sekunderna som tickar fram, som gör livet. Tiden läker inga sår. Det är vad som sker innanför tidens ramar som kan skapa mening. Livet är större, rikare och djupare än vad klockan är slagen. Djupt inom oss vet vi att hur vi än planerar, bestämmer, drömmer, hoppas och längtar, så är allt vi har på ett sätt bara just nu.  Det är nu vi får möjlighet att leva.

I Bibeln talas det om tid på lite olika sätt. Klocktiden som tickar kallas på grekiska chronos. Det är planeringen, dagar, sekunder, månader och år. Men så talas det också om en annan slags tid som kallas kairos. Det är en tid som inte lika lätt kan mätas utan som handlar om ett tillstånd bortom tid och rum, om hur liksom tiden står still. Kairos är ögonblicket, närvaron, upplevelsen att vara ett med verkligheten. Som att vara uppfylld av kärlek, närhet och evighet. Det är en tid där klockans betydelse bleknar för en stund och något djupare och djupt meningsfyllt bryter in och tar plats.

Om vi reflekterar våra kairoserfarenheter kan vi säkert också påminna oss om hur vi vuxit, utvecklats, förlåtit och läkts. Det går att öppna sig för livet mitt bland alla sekunder och minuter.

Nu är evighetens mysterium närvarande, just nu denna sekund. Så flätas vår tillvaro ihop – vår tid – med det gudomliga nuet.

Tolkning pågår!

Idag publicerades ett nytt avsnitt av podden Tolkning pågår. Jag samtalar med Sinikka Neuhaus, teologie doktor i kyrkohistoria och utbildningschef och biträdande prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Det var så roligt att samtala med Sinikka. Med sin begåvning, rika kunskap och varma humor gick tiden så snabbt att avsnittet blev på håret för långt. Men det kan det vara värt eftersom Sinikkas reflekterande är som att lyssna till någon som verkligen har sina teologiska mätinstrument riktade mot omvärlden.

Vi tar i samtalet avstamp från den föreläsning Sinikka höll vid Lunds stifts teologdag i förra veckan: ”Reformationens broar till vår tid – om minnen, mening och handlingsmöjligheter”.

Lyssna gärna på samtalet i Tolkning pågår. Det blev ett samtal som handlar om evangelisk frihet, om varför det kan vara livsbejakande att underkasta sig knastertorra texter. Vi samtalar om utbildning som ett vidgat begrepp och om hur vi står inför en pedagogisk utmaning där vi kan hämta inspiration från jazzmusikern och den konstnärliga improvisatören. Vi talar om glädjen av att vara nära en människa som upptäckt något – någon som lever med erfarenheter av mysteriet och livets djupa hemligheter…

Förra veckan samtalade jag även med Svenska kyrkans forskningschef, docenten Cecilia Nahnfeldt. Det var också ett mycket varmt och innerligt möte. Vi utgick från Cecilias bok, Luthersk kallelse – handlingskraft och barmhärtighet. Det blev ett samtal som handlade om kallelsebegreppets olika perspektiv, om nåden som grund för allt, om att ge och bära, om att få och om att bli buren – i frihet och ansvar för varandra. Vi samtalade även om hur vi kan leva mitt i livets alla vedermödor och vikten av att ”provtänka”. Vi berörde demokrati, jämlikhet och genusperspektiv. Kallelse är inte en individualistisk förmån utan ett mänskligt uppdrag: Att möta andra.

Cecilia Nahnfeldt var också inbjuden som föreläsare vid Lunds stifts teologdag förra veckan.

Lyssna på de aktuella avsnitten här:

Sinikka Neuhaus http://tolkningpagar.blogspot.se/2017/02/reformationsdagen-sexagesima.html

Cecilia Nahnfeldt http://tolkningpagar.blogspot.se/2017/02/bonusavsnitt-med-cecilia-nahnfeldt-om.html

Tolkning pågår är en teologipodd för dig som är intresserad av tolkande samtal. Att lyssna på samtalen kan vara en hjälp i predikoförberedelsen för präster, men samtalen kan också avlyssnas av den intresserade i allmänhet – av vem som helst som tycker om att fundera utifrån teologi, filosofi, samhälle och existens. Kort och gott: den som är intresserad av tro och liv.

Varje poddavsnitt är ett samtal mellan två eller fler personer. Tillsammans pratar vi oftast om söndagens bibeltexter. Vi försöker förstå vad texterna vill säga och vad de kan betyda för oss idag. Vi stannar upp, låter texten och samtalet få ta tid och plats. Vi skyndar inte till slutsatser och flyr inte undan det svåra, men vi försöker undvika förenklingar och färdiga svar. Vi vill gräva, brottas och glädjas.

Podden leds av sju präster i Svenska kyrkan. Det är Clara Nystrand, Ola Fornling, Ida Wreland, Anders Blomquist, Lisa Vinsander, Jonas Persson och undertecknad.

Välkomna!

http://tolkningpagar.blogspot.se/

Albin Tanke