Farväl till köttet

Annika Spalde

”I dag – carnevale – farväl till köttet. Att vara glad över att lämna köttet är ett dåligt skämt, som om vi skulle återvända till det igen. Vad vore det för mening med fastan om den bara vore tillfällig?” skrev trappistmunken och författaren Thomas Merton den första dagen i påskfastan år 1953.

Ja, vad finns det för skäl att börja äta kött igen efter fastetiden? Klimatet mår sämre av det, djuren, och i många fall även den köttätande människan. Värdefullt sötvatten slösas bort, och ett antal miljöproblem förvärras av världens djurfabriker.

Trappister är vegetarianer så som de flesta tidiga munkar och nunnor var. Alla har dock inte någon djuretisk tanke bakom detta kostval. Det hade Merton. Han var en tidig kritiker av de storskaliga industriella former av köttproduktion som uppkom efter andra världskriget. De nya produktionsmetoderna hyllades av många som moderna och effektiva sätt att framställa livsmedel, men Merton såg något annat. År 1966 skrev han att djurfabriker innebär ”ett kraftigt och onaturligt våld mot djurs och fåglars levande organismer”.

I England gick fyra biskopar i år ut och meddelade att de skulle avstå kött under fastans fyrtio dagar (se här). En av dem kallar köttkonsumtionen för ”en andlig fråga”, en annan skriver att det är outhärdligt hur vi berövar djuren allt som påminner om ett normalt liv. Kan man hoppas att svenska biskopar gör ett liknande åtagande inför nästa års fastetid?

16 reaktion på “Farväl till köttet

 1. Biskoparna får gärna avstå kött både i fastan och annars, dock hoppas jag att ingen försöker tvinga någon annan att göra det. Hoppas få välja mina matvanor själv, utan påbud från andra.

  • Kjell:
   Menar du att köttfrågan inte har andliga dimensioner? Att vi inte ska samtala om den i kyrkan?
   Blir du inte berörd av hur illa vi behandlar grisar, hönor och kor?

 2. Veganerna överger tamdjuren. De ser inte till tamdjuren som arter, utan som individer.
  I naturen håller rovdjuren hjordarna av gräsätare friska genom att äta de svagaste djuren. De behöver varandra. Veganernas åsikt att vi inte ska äta tamdjuren skulle leda till att arterna av tamdjur utrotas och merparten av oss med dem.
  När vi tämjde dessa arter och de lät sig tämjas, ingicks ett underförstått avtal. De skulle leva under vårt beskydd och vi skulle behandla dem väl. De skulle aldrig klara sig i det vilda, utan försvinna som arter. Som motprestation fick vi rätten att äta dem när deras tid är ute.
  Alla äter och alla äts, det är naturens ordning. Gräsätarna äter gräset och rovdjuren äter gräsätarna. Tamdjuren äter den föda vi tillhandahåller och vi äter tamdjuren när deras tid är ute. När vår tid är ute, äts vi av jorden med alla dess små innevånare.

  • Dessa arter kommer förstås att bli mycket färre – de är miljardtals idag för att människor ser till det gm tvångsinseminering etc – men varför skulle vi inte kunna ha grisar, i liten skala, som ”arbetar” genom att böka upp jorden, och får och kor för att hålla landskap öppna etc. Men då skulle de verkligen få leva goda liv också, och tas om hand tills de dör en naturlig död.
   Du är säkert medveten om att vi inte äter djuren ”när deras tid är ute”. Vi dödar dem när de fortfarande är barn eller tonåringar. Och varför ska människan alltid jämföras med köttätande djur? Över 90 procent av alla däggdjur livnär sig på vegetabilier.

 3. Bra inlägg! Frågan: ”Varför är Kött norm, när konsumtionen får så svåra konsekvenser?” kan bara besvaras hållbart med en omställning.

  @ Frank Nilson: Som människor lever vi inte enligt naturens ordning och människan har på alla sätt brutit med djungelns lag. Nu måste vi på något sätt hantera konsekvenserna och jag tror inte att förnekande är en bra idé.

  Jag tror inte att många veganer förespråkar att tamdjur ska utrotas – och låt oss vara realistiska. Jag tror inte att det är någon fara på taket för tamdjuren på ett bra tag ännu. Är det inte mer realistiskt att ta tag i de problem som faktiskt redan existerar först?

  @ Sven Andersson: Som kristen tycker jag att det är problematiskt när lagen får en helig status och står bortom ifrågasättande. Ett ifrågasättande behöver ibland få fysiska former eftersom det finns glastak, normer och en hög tröskel innan en åsikt får lov att höras i det offentliga forumet.

  Tycker du att det var fel av slaverimotståndarna och medborgarrättsrörelsen att bryta mot lagar de betraktade som orättfärdiga? Jag tror att vi måste förhålla oss ödmjuka till att det är lätt att vara efterklok.

  Civil olydnad som metod innebär att en tar ansvar för de lagbrott en begår – enligt de villkor som lagstiftarna etablerat. Det syftar till att förändra lagarna genom ett kritiskt ifrågasättande. SOU 1999:101 (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1238) slår även den fast att Civil olydnad kan vara bra för det demokratiska samtalet i ett samhälle – jag skulle mena att civil olydnad ibland blir en nödvändighet för att demokratin ska kunna utvecklas. Speciellt när staten sanktionerar beteenden som är djupt omoraliska. Så länge ingen skadas fysiskt eller psykiskt (ekonomisk skada ser jag inte i sig som problematisk) ser jag inga problem med lagbrott i sig.

 4. På vilket sätt gick djuren med i ett avtal med oss? På vilket sätt lät de sig täjas? Vi tog dem till att göra vad vi ville. Vi frågade dem inte, vi utförde inte ens utpressning, vi tvingade dem.

  När det gäller huvudsaken att följa Sveriges lagar så undrar jag: huvudsaken för vad? Är meningen med livet att vi ska följa lagar som stiftats? Eller är det att göra gott? Gör man något gott genom att följa lagar? Jag tycker inte det. Många gånger kan man undvika att göra ont genom att följa lagar (det är ju ofta det lagar är till för). Men det är inte gott i sig att följa lagar, utan en rätt passiv handling. Att bryta mot lagar som upprätthåller förtryck tycker jag dock inte är ont utan kan snarare vara gott. Med det sagt menar jag inte att själva lagbrottet i sig är gott men lagen kan stå i vägen för att göra det som är gott.

 5. Annika, du vill ha kvar grisarna tills de självdör. Vilka tror du ska uppfylla denna veganönskan åt dig?
  Hur blir det med den övriga tamboskapen?

  Jonathan, du tror inte att många veganer förespråkar att tamdjuren ska utrotas. Jag tror inte att de insett att det är konsekvensen av vad som händer om alla tar åt sig deras ståndpunkt.

  Världsnaturfonden skriver:
  http://www.wwf.se/vrt-arbete/jordbrukslandskap/naturbete-och-naturbetesktt/1129758-naturbetesktt-miljn
  ”Naturbeteskött – bra för naturen, miljön och klimatet!
  ”Energisnålt
  Att äta naturbeteskött är ett bra sätt att spara energi! Det går åt mindre energi att producera naturbeteskött än annat nötkött. Att producera kött med hjälp av kraftfoder, vilket är det vanliga sättet numera, kräver 5–8 gånger mer energi. För 1 kg naturbeteskött går det inte åt mer energi än att odla 1 kg bönor.”
  ”Växthuseffekten minskar
  All boskapsuppfödning innebär utsläpp av metangas som bidrar till växthuseffekten.
  Ny forskning tyder på att utsläppen kompenseras i betade gräsmarker. Genom upptag av koldioxid i växterna och lagring av kol i marken blir nettoeffekten ändå positiv i naturbetesmarkerna och växthuseffekten minskar. Permanenta gräsmarker som inte plöjs har visat sig ha kolsänkeförmåga i paritet med skogsmarkerna.
  *USDAs Agricultural Research Service, July 2005 .
  EU´s Green Grass Project, january 2007”
  Lägg märke till referenserna! Varför åberopar veganerna inte dessa?

 6. @Frank Nilsson: Att ange ”naturens lag” tycker jag inte är ett bra argument. I så fall hade vi inte haft en välfärdsstad som tar hand om de svagare i samhället om vi hade velat följa ”starkast överlever”.

  Att vi har avlat fram raser av djurarter som inte skulle klara sig i naturen själv och arten skulle dö ut tycker jag inte är ett bra argument för att fortsätta föda upp dem. I så fall hade vi kunnat avla fram ännu fler raser som kan ge större avkastning (i kött mätt) men till större lidande och sedan säga att det är bättre att fortsätta föda upp dem för raserna skulle inte överleva på egen hand. På samma sätt har vi avlat fram taxen (hunden alltså) för att det var fint att den har en lång rygg. De hundarna har väldiga problem med sina ryggar. Jag tycker det är värre att vidareavla och föda fram fler taxar som får värre problem. http://www.aland.net/saker-ting/Ruotsi/faktasv/sv_halsa.htm

  Jag tycker din poäng med naturbete är bra ur klimatsynpunkt. Men om vi bara skulle titta på klimatpåverkan så har vi ändå problemet att vi aldrig skulle kunna förse Sveriges befolknings köttefterfrågan med bara naturbeteskött. Det är bara den massiva köttproduktionen i fabriker som klarar av det. Jag tror du skulle uppskatta tipsen på att minska sin klimatpåverkan som finns på naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/ata/kott/

  Men ur ett etiskt perspektiv, står ändå problemen kvar, vi dödar och äter andra varelser som de också har känslor. Jag är själv vegan för att jag inte vill stödja att andra av Guds varelser dör när jag ändå kan äta veganskt och klara mig bra. Men när jag var i Centralafrikanska republiken (RCA) och såg de många getterna som gick fritt i byarna och åt de gräs människorna inte kunde ta del av, då har jag svårt att säga att det skulle vara fel att äta de djuren. Även om jag inte vill förtrycka andra varelser så väljer jag hellre mänskligt liv än icke-mänskligt djur. Om det är en konflikt! Men det är det inte.

  I Sverige så hjälper vi våra systrar och bröder i RCA genom att äta mindre kött, inte mer kött. På så sätt kan vi minska vår klimatpåverkan och så slipper de drabbas mer av förändrat klimat och sämre skördar i ett land där en majoritet livnär sig på jordbruket. Hur de gör, vilka matval de gör, det är inte min sak att döma om de svälter. Men det är inte de fattiga som äter kött i RCA, det är de rika.

  Vi kan klara oss bra med mindre kött: mindre klimatpåverkan och mindre resurser: mindre foder som går åt djuren som istället kunnat gå till människor (eller om det inte gått till människor hade man sluppit skövla regnskog för att odla upp mer foder).

  Men jag tycker det är bra om du har inställningen att bara äta naturbeteskött! Om du gör det men fortsätter att äta kött så är jag glad :) Många gör inte ens det utan pratar mycket om hur bra det är med naturbeteskött men köper ändå konventionellt kött när de handlar.

  Bra med länkarna!

 7. Jag har noterat att veganer helst vill ha bort tamdjuren. Jag vill poängtera att min åsikt är att tamdjuren med rätt skötsel (alltså inga djurfabriker, frigående, gräsbete osv.) har ett behagligare liv än de vilda djuren. De behöver inte hela tiden vara på helspänn, därför att människan skyddar dem. Vid rätt utförd slakt har de också en mindre traumatisk död än de vilda djuren, vars dödskamp är utdragen och svår, eftersom rovdjuren är bra på att slå bytet, men inte kan döda snabbt, utan ätandet ofta börjar medan bytesdjuret fortfarande lever.

  Om vi producerar mat via gräsbetande djur på marker som inte kan användas till odling, på vilket sätt är det osolidariskt mot folk i fattiga länder? Vi behöver ju då inte importera mat som de har väl så bra användning av. Mycket av det som veganer äter är ju faktiskt import.

  Den klimatpåverkan ni pratar om kommer faktiskt inte från djuren, utan från det djuren äter. Djuren själva är kolsänkor. Jag har också noterat att ni motsätter er gräsbete, trots att det är miljövänligt. Ni kan därför sluta ”rida på miljöhästen”, eftersom det är själva köttätandet ni motsätter er.

  Er ståndpunkt blir också ett stöd av det olje- och konstgödselberoende industriella jordbruket, med GMO, växtgifter, utarmning av jordarna, uttunning av mullagret, övergödning av vattendragen, försaltning av jordarna, utslagning av familjejordbruken i fattiga länder, en våg av självmord bland dessa bönder osv. Och allt detta för att ni vill minska djurhållningen, inte förändra den.

  Ett jordbruk utan omfattande (och human) djurhållning baserat på betesbruk kan aldrig bli uthålligt. Vill man bort från oljan, konstgödsel och GMO, är ökad djurhållning och därmed mer naturgödsel enda vägen. När oljan och fosforn till konstgödseln sinar, vad ska ni gödsla med då om tamdjuren är borta?

  Er ståndpunkt att tamdjuren ska bort (en konsekvens av att köttätandet ska bort) leder till en ekologisk katastrof och en katastrof inte ”bara” för tamdjuren som arter, utan även för människan!

 8. Annika,

  1. Hur vet du det?

  2. Strunt! Korna är kolsänkor oavsett vad de äter, därför att de binder kol i sina kroppar. Det gör också köttätaren till en kolsänka. För kraftfoderuppfödda djur och veganer tillkommer ett fossilt bidrag från oljan och konstgödseln. Då bildas dikväveoxid, som är 300 gånger så potent som växthusgas som koldioxid. Tillskottet kommer från kraftfodret (sojan, spannmålen). Kon och veganen är bara förmedlare.

  3. Ska ni kompostera så mycket att ni ersätter både konstgödseln och naturgödseln tror jag ni får kavla upp ärmarna ordentligt!

  4. Jag har bara dragit slutsatser av vart er ståndpunkt leder. Du har inte kunnat visa att jag har fel.

  Du argumentrar tydligen också mot gräsbete. Du kommenterar inte mitt påstående om att det vore en solidarisk åtgärd gentemot världens fattiga att vi försöker producera mat också på marker som inte går att använda till odling, dvs betesmarker. Jag drar slutsatsen att du hellre önskar importera veganmat från fattiga länder än att använda denna möjlighet. Varför pratar ni då om solidaritet?

 9. Tack Annika för ett fint inlägg och för er alla andra som inte bara har svarat negativt på den!

  Djuren är våra bröder och systrar (”from another mother” så att säga) som delar av Guds skapelse, och det vi gör mot dem är det inte långt från att vi gör mot våra bröder och systrar av samma art. (enligt den helige Fransiscus som, innan ngn påpekar det, för det mesta höll sig till vegetarisk kost)

  Frid!

 10. Tack för ditt fina inlägg Annika och tack för ditt engagemang i frågan!

  Jag har länkat hit från Baljväxtakademins sida på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Baljv%C3%A4xtakademin/236427599737777

  13 maj är det bönsöndagen. Tänk om fler i svenska kyrkan skulle engagera sig i frågan att vi behöver minska vår köttkonsumtion! Många i kyrkan är ju engagerade i Fair Trade!

  Allt gott!
  Camilla, Baljväxtakademin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>