november 2012

Ni visas månatligt arkiv för november 2012.

Tänk vilka möjligheter vi har att var gudstjänstdeltagare istället för gudstjänstbesökare!

Vi besöker aldrig en gudstjänst, vi firar och deltar i en gudstjänst. Det blir en gudstjänst med alla som finns med. Prästen och musikern har en uppgift men den som sitter i bänken har en lika viktig uppgift för att visa på att vi är en församling.

Gemenskapen i gudstjänsten får bli ett möte. Ett gudomligt och andligt möte – men också ett möte med varandra.

Nu tar vi ett nytt kyrkohandboksförslag i bruk där vi också får hjälp med att se allas delaktighet i att det firas gudstjänst.

Gudstjänst firar vi också när vi deltar i en gudstjänst i en annan socken eller församling. Det är inte bundet till den geografiska församlingen utan till den form av gudstjänst eller mässa som vi känner behov och längtan efter att vara deltagare i.

Gudstjänsttiden och formen för gudstjänst får vara avgörande för vilken gudstjänst eller mässa vi firar.

Inför varje gustjänst ber vi:

Herre, vi ber för alla som kommit hit till kyrkan idag.

Vi ber för dom som inte vill eller kan komma till gudstjänsten.

Hjälp oss att känna att vi hör ihop med hela den gudstjänstfirande församlingen över hela jorden.

Det är en viktig uppgift att se möjligheten i alla problem och i oron för framtiden.

Det är utmaningen för kyrkan, som är du och jag, att föra fram ett gott budskap. Vi har ett fantastiskt uppdrag att berätta en god och glad nyhet för hela världen.

 

Kristus kommer!

 

Nu börjar ett nytt kyrkoår med Första söndagen i Advent! Framtiden ligger framför oss och Gud är med oss!

Advent betyder ju ankomst och det är den nyheten som vi får sprida.

Ankomsten visar på att det är Jesus som kommer och vill ge oss det nya och inspirerande för oss det som kommer.

 

Inspiration

Ordet inspirera betyder förandliga. Det är det ord vi använder för att känna oss entusiastiska och fyllda av ny kraft. Det är det som Gud ger oss som en god nyhet när Jesus kommer till oss. Vi får tro på att vi behöver leva med den andliga dimensionen som ger oss en norm och ett mönster att hålla oss till.

 

Tradition

På samma sätt är vi alla beroende av traditioner inte minst nu i advents och jultid som ligger framför oss. Vi sätter upp våra adventsljusstakar, stjärnor och alla andra prydnadssaker som visar oss på glädjen över att vi snart får fira jul!

 

Visst känner vi oss inspirerade till det – då ser vi med entusiasm framtiden an!

 

 

Jag hörde höjdhopparen Stefan Holm i TV häromdagen där han talade om sin passion att bygga med LEGO. Han talade med entusiasm om hur han kunde bygga något stort med små bitar.

Jag gillar också att bygga med LEGO med mina barnbarn. Det är häftigt att se hur man med små bitar kan skapa något som blir något – kanske en leksak som är till glädje.

När de första kristna kyrkorna uppfördes byggde man upp stora mosaiker med många små stenar som fogades samman till stora konstverk. Varje sten är betydelsefull och tillsammans blir det något stort.

I en bildruta på TV-skärmen eller på datorn finns ett stort antal pixlar som gör det möjligt för bilden att framträde för oss. Varje lite pixel finns med för att det ska bli en skarp och tydlig bild. Ju fler pixlar desto tydliga HD -kvalitet och skärpa.

Denna vecka är den Globala veckan, i slutet av kyrkans år, som hjälper oss att finna att vi är infogade och har en plats i det stora. Var och en av oss tillför något viktigt för att det ska bli en fin värld. Vi är som levande stenar (LEGO-bitar) i ett stort bygge som Gud bygger här på jorden.

Varje liten sten (som i mosaiken) bidrar till att det ska bli ett vackert konstverk. Det kan t.ex. innebära att vi tar vårt ansvar för hela världen. Att HELA världen – laga det som är trasigt och skadat. Det är det som Gud gör med oss för att vi ska se vår plats i Guds skapelse.

Bilden som framträder blir skarp och vacker när varje liten pixel får energi till det som den är ämnad för. DU VET VÄL OM ATT DU ÄR VÄRDEFULL – Gud har en uppgift som passar för Dig och en annan som passar för dig! Se psalm 791

 

 

I hamnar efter våra kuster och på Kållandsö i Vänern t.ex. finns SSRS räddningsbåtar och är beredda att hjälpa i en nödsituation. De är alltid viktiga och de visar på en ständig aktivitet, även om de inte alltid är ute på havet och räddar nödställda (som väl är!).

 

Att vara inställd på att kunna ställa upp när det behövs, innebär att man inte kan räkna ut när det händer något akut. Det är just detta som menas med beredskap eller vara beredd. Om man kunde räkna ut när allt händer skulle det ju inte behövas någon jour eller beredskap, då kunde allt planeras in – något som vi ofta tror att vi kan göra med framtiden. Egentligen kan vi aldrig planera för det okända, men vi kan vara i beredskap för det.

 

Denna vecka har just detta tema. Vi får vara vaksamma och känna ständig beredskap inför den dag som möter oss. Gud ges oss kraft att vara uthålliga och ta med extra energi för att orka med också de långa nätterna i väntan på att morgonen kommer.

 

Jesus berättar en liknelse om tio unga flickor som alla var i samma beredskapssituation, de väntade på att brudgummen skulle komma till bröllopsfesten. I Bibeln står att fem var förståndiga och fem oförståndiga. Det som skiljde dem åt var att dom förståndiga tänkte lite längre och såg att man behöver extra mycket energi med sig för att klara den ovissa och långa väntan.

 

Sjöräddningens fartyg fyller alltid sina bränsletankar för att klara av sitt uppdrag att rädda liv, man kan inte i förväg räkna ut hur lång tid det tar.

 

Jesus kommer som brudgummen till sin kyrka och församling för att ge oss hopp om ett evigt och nytt liv, det som kommer efter en lång och svår väntan – eller efter en mörk och blåsig natt på havet.

 

Nu i slutet av kyrkoåret med Domen som tema blir beredskapen viktig för att se och förstå att det är vi människor som med Guds hjälp vill hålla ut och tro på en ljus framtid. Vi tror och hoppas på en morgon som kommer med frid och glädje. En fin värld där kärleken har segrat över ondska och nöd.

 

Ibland tror man att man måste vara frisk, stark, vacker, perfekt på alla sätt för att duga som människa. Det är inte perfekta människor som Jesus kallar till lärjungar. Han visar på att det är de som misslyckats som han verkligen vill se som lärjungar. I evangelierna kallas de för ”tullindrivare och syndare” – personer som var utstötta ur den judiska gudstjänstgemenskapen. Jesus söker också upp de som fromma människor normalt inte skulle umgås med och han t.o.m. äter med dem. Att ha måltidsgemenskap innebär att man verkligen vill dela något och vara nära vän. I den judiska traditionen äter man inte med vem som helst, och Jesus var ju jude. Jesus gör just det häpnadsväckande att han delar måltidsgemenskap med sådana som var illa ansedda i samhället. Det är ju de sjuka som behöver en läkare – d.v.s. de som gör fel behöver hjälp att hitta rätt igen. Som kristna har vi det uppdraget att vara en hjälp för människor som misslyckats. Inte att döma utan att visa på den rätta vägen. Det finns en fin psalm i vår psalmbok som också kan visa vägen för oss – såsom Jesus är förebilden.

Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi skall leva.
Gud, gör oss djärva!

Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.
Gud, gör oss fria!

Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud, gör oss kloka!

Människors krav skall pressa oss, och tvivel,
oro och jäkt skall tynga våra sinnen.
Låt oss då känna att din kärlek bär oss.
Gud, gör oss glada!

Psalm 288 Text: F Kaan 1968 B G Hallqvist 1970

Läste en insändare i dagens GP att föräldrar inte ska tvinga in sina barn i kyrkan genom att låta döpa dem.

Dopet är en gåva ifrån Gud som inte kan vara till skada. Den döpte som sedan blir vuxen kan ju själv bestämma över hur man vill leva i sitt dop.

Fröet har getts av Gud för att vi sedan får vårda och bevara det så att det bär frukt. Eller så ligger det och vilar på det tillfälle då man känner att det betyder något. Det skadar inte att det har planterats.

Det är aldrig fel att ge dopet som en gåva, det kommer från Gud.

Igår fick jag glädjen att bli mottagen som kyrkoherde i Töreboda pastorat. Det var en stor högtid för mig och för pastoratet. Biskop Åke Bonnier och kontraktsprost Eva Posth lade sina händer på mig och bad för mig. Jag känner också att det är många som ber för mig och min uppgift som kyrkoherde i Töreboda pastorat. TACK alla som vill vara med och förmedla den gåva som Gud ger oss att verka i Guds rike.

Tack till Biskop Åke och alla andra i gudstjänsten som gjorde att det blev och sådan fin högtid för mig. Inte minst genom den stora pastoratskören i alla åldrar och våra fantastiska musiker som spred sådan glädje!

Det känns stort att få ta emot nåden att bli buren av Guds kraft genom bön och handpåläggning. Det sträcker sig in alla vardagens uppgifter.

Vi hör många pessimistiska profetior om att vi och vår värld snart kommer att gå under: växthuseffekten påverkar oss:

Glaciärerna smälter

Översvämningar

Torka och svält

total miljökatastrof

Grundvattnet tar slut

Fossila bränslena tar slut

Sjukdomar har inget bot

Det dyker upp residenta bakterier

Eländes, elände … elände väntar oss …Vi har ingen framtid!

 

om vi inte gör något NU!

 

Det är många optimistiska signaler som kommer till oss också. Dagligen hör vi på TV och radio och läser i våra tidningar om hur mycket gott som görs. Det finns många positiva initiativ som ständigt tas för att bygga upp vår värld och göra det möjligt att hitta miljövänliga alternativ för vår överlevnads skull.

 

Vi kan faktiskt påverka världen framtid mycket mer än vi tror och jag tror att fler och fler upptäcker hur viktigt det är att vi verkligen tar vårt ansvar för vår ömtåliga jord. Det är vårt kristna ansvar och skapelseansvar. Gud har gett oss en fantastisk möjlighet att vårda denna vackra planet och våra medmänniskor. Det finns en framtid och ett hopp!

 

Vi kan använda

Rättvisemärkta varor

Miljövänliga hygien-, tvättmedel- och rengöringsprodukter

Närproducerade och närodlade livsmedel

KRAV-märkta produkter

Miljövänlig energiuppvärmning – kanske mer solenergi

Nya bränslealternativ för våra fordon – jag tror på att biogasen kan utvecklas för att bli ett bra alternativ.

 

..listan kan göras lång

 

Men det allra viktigaste är att vi förstår att människan är egentligen rättvisemärkt! Du och jag kan vara till stor glädje för varandra. Vi kan hjälpa en människa som har det svårt att få tillbaka sitt rätta värde och sin värdighet. Det är det bästa sättet och första steget för en bättre och mer rättvis värld!

 

Nu är det så mörkt både på morgonen och på kvällen! Tänk om vi kunde byta ut novembermörkret mot två ljusa maj-månader istället!

Många med mig tänker nog så, men det är ju att fly från verkligheten. Att leva i det som är livet är att också våga vara i mörker. Det är del av livet, liksom sorg och död är en del av livsvillkoren.

Vår tröst är att det finns ljus att tända. En del ljus kan tändas av sig själva. Jag har en lampa vid garaget som tänds när jag kommer med bilen i mörkret. Många gånger denna höst har jag varit glad för att den tänds. Jag får vägledning så att jag inte ramlar och gör mig illa.

Det finns en sådan lampa i livet, särskilt när det är mörkt upptäcker vi att den är viktig. Att få vägledning i livet är bra för att slippa göra sig illa eller gå fel.

Så vi klarar nog av novembermörkret också eftersom vi inte är ensamma. Gud är med oss och ger oss vägledning och ljus i mörkret. Vi behöver inte ens leta efter det, det tänds av sig själv efter vi är sedda av Gud. INGEN ÄR GLÖMD AV GUD!