januari 2013

Ni visas månatligt arkiv för januari 2013.

Det gäller att vara normal och stämma in i rätt mallar och mönster – annars är man en udda och annorlunda människa!

Se till att Du platsar i uppgjorda normer och inte sticker ut.

Var som alla andra!

Är det så, eller?

Egentligen är alla människor annorlunda och udda, vi är alla unika. Vi kan inte säga att vi stämmer in i ett mönster eller är normala. Vad är egentligen normalt, om vi ska förklara det?

Gud ger oss ett värde utifrån vår relation till Gud och skapelsen. Att ta emot Guds nåd är att vara lite annorlunda än de flesta. Den breda vägen är ofta den som bara litar på sin egen förmåga att klara allt. Vi behöver inte klara oss själva eller rätta oss efter vad andra tycker om oss. Gud ger oss ett värde och en uppgift som är alldeles speciell och viktig för varje människa.

Gud vill hjälpa oss med att vända på det vanliga och ta emot det ovanliga i förhållande till det som vi kan greppa om – det kallas för Guds nåd.

Många människor måste ge upp sin personlighet för att kunna känna sig omtyckt eller ha ett värde i andras ögon. Det är mycket illa och skadar oss så att vi inte kan känna oss värdefulla. Gud vänder upp och ned på detta och säger ”många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist”

Det handlar om att ta emot Guds nåd och kraft till tjänst – till varje människan unika uppdrag att vara medmänniska med ett alldeles speciellt värde.

Den här veckans texter handlar om KÄLLAN i livet. Den inre plats där vi kan hämta upp det som ger liv och glädje. Var finns det plats där vi kan ösa upp den fantastiska livskraften. Är det någon hemlig källa i skogen eller? Ungdomskällan som gör en person ung på nytt?

Den frågan har många ställt genom årtusenden.

Jesus förändar livet när tron blir en källa till liv inom oss. Det betyder att Jesus är den som ger det nya livet – källan där vi kan ösa upp livets vatten.

Vi känner oss osäkra över vem Jesus verkligen är, och vad han betyder i vårt samhälle idag. Jesus igenom identitetskontrollen för att visa på att han är Guds son, Messias, som är källan till liv.

När vi ska handla i en affär eller inför myndigheter ska visa på vem vi är – Identitetskontroll visa körkort /legitimation och i förekommande fall kreditkort!

KÖRKORT ger tillåtelse att köra bil. Jesus ger oss tillåtelse att leva och vara den han har skapat oss till.

KREDITKORTET behöver täckning och vi kan betala med det. Vi behöver ANSVAR och mat för dagen. Det vi behöver för att leva.

När Jesus går igenom identitetskontrollen vid mötet med den samariska kvinnan vid brunnen eller vid bröllopet i Kana visar han på Guds makt!

Gud skapar nytt, såsom han gjorde det i världens begynnelse. Gång på gång visade Jesus sedan på detta under den korta tid han verkade på jorden. Botade sjuka, uppväckte döda, förlät synder och predikade evigt liv för människorna.

Jesus visar på Guds härlighet idag också och kan göra förvandlingsunder i vår värld. Dagligen ser vi exempel på hur det goda och kärleksfulla segrar över det onda och hatiska! Det är ett Guds under. Endast Gud står för den skapande och livgivande kraften, i världens begynnelse, idag och i all framtid.

Du och jag kan som människor vara med i Guds förvandlande verksamhet genom att tala om vem Jesus är: Livets och det godas förvandlande kraft i en svår situation då allt verkar mörkt och hopplöst!

Den här veckan samlas vi till ekumeniska samlingar och gudstjänster kring ämnet ”Vad begär Gud av oss?

Frågan låter rätt krävande men egentligen är den fylld av kraft!

Frågan rymmer:

1. Vi har en relation till Gud. Därför vill Gud ge oss en uppgift. Vi har en viktig plats i Guds sammanhang och i Hans värld. Gud räknar med oss!

2. Gud begär inte mer av oss än vad vi kan klara av. Samtidigt som Gud vill att vi ska utföra något bra ger han oss också förmågan. Kraften kommer inte från oss själva utan är Guds, men vi får förvalta det.

Denna veckas texter handlar om Jesu dop och det kan belysa just detta. När Jesus döptes öppnades himlen och Guds röst hördes som sa ”Detta är min älskade son” På liknande sätt kan vi få känna det för att visa på att vi har en nära relation till Gud. Vi får likna oss vid Jesus eftersom även DU och jag får vara ett Guds barn.

Det är den nära relationen som gör det möjligt att få känna av kraften som ger oss möjlighet att vara Guds medarbetare – det som Gud begär av oss!

Med Jesus fram i de bästa åren
till Andens källa, till livets ljus!
Då själen ännu är ung som våren,
fram till Guds tempel, till Herrens hus!
Där får du del av Guds Andes råd,
där växer visdom, där flödar nåd.
Med Jesus fram i de bästa åren
till Andens källa, till livets ljus!
Då själen ännu är ung som våren,
fram till Guds tempel, till Herrens hus!
Där får du del av Guds Andes råd,
där växer visdom, där flödar nåd. (SvPs 283:1)

Vad har Du för förväntningar på 2013?

Det är en fråga som man verkligen kan fundera mycket på! Är det fyllt av glädje eller är det en kravfylld fråga? Är det en kraftfull drivkraft som drar oss in i det nya eller är det något ångestladdat med alla nya krav som ställs på oss?

Det finns någon som räknar med oss och ger oss en uppgift. Det finns en positiv förväntan på oss inför det nya året! Det liv vi har och det som ligger framför oss under 2013 har betydelse för alla dom som vi umgås med på många olika sätt.

Det är viktigt att man inte jämför sig med andra och tycker att andras uppgifter är mer värda är dom som jag klarar av. Du är unik! Du är viktig!

Vi kan se Betlehemsstjärnan som en påminnelse om detta:

Du har en stjärna att följa!

Från världsrymden lyser Guds stjärna in i världens mörker: Skapelsens Gud är förutsättning för liv här och nu och som ger livskraft för det nya året.

Ljuset lyser från den himmelska oändligheten in i vårt lilla och begränsade sammanhang. Stjärnan i fönstret kan vara bild för detta ljus som lyser in i våra hem.

Ljuset lyser också ut från våra hem när stjärnan är tänd i fönstret! Det är ett ljussken som talar om att vi har en förväntan på oss att lysa upp en mörk värld. Jesus säger ”Jag är världens ljus” – i det ligger också en önskan att vi alla ska bära ut ljuset i världen. Ljuset som vi tänder när vi kan göra något en annan människa innebär att Kristusljuset blir mer synligt i världen. I en ljusbärare i kyrkan är Kristusljuset placerat i mitten och runt det tänder vi andra små ljus som för ut det stora ljuset lite längre. Det är det ljuset som vi bär på och som gör att vi kan tända ljus som kastar hoppet strålar ut i en värld som ibland är alltför prestationsinriktad och kravfylld.

Det är det vår stjärnan som varit tänd i fönstret talar om och som ger en vacker bild av hemmets atmosfär ut på gator och inför grannar och förbiresande. Även om vi nu plackar ner stärnorna och  julsakerna i kartonger till nästa jul finns det en stjärna att följa hela året.

 

Psalm 794
Text/musik: P. Simojoki 1990, övers. Per Harling

Vi är inte här förgäves,
vi kom inte utan skäl.
Den som söker finner vägen,
vägen för en vilsen själ.

Vi är inte här förgäves.
Ensamma har vi ej gått.
Före oss har många vandrat
samma väg i tro och hopp.

Vi är inte här förgäves.
Här tar inte vägen slut.
Gud bär den som ständigt faller,
den vars kraft har sinat ut.

Vi är inte här förgäves.
Trägen vinner levnadslust.
Jesus vandrar mitt ibland oss,
ger oss mod och ger oss tröst.