mars 2013

Ni visas månatligt arkiv för mars 2013.

Nu ser vi fram emot jul!

Den 25 mars är det 9 månader till Juldagen då Jesus föds enligt vårt kyrkoår. Det är nu Marias graviditet börjar. Det omöjliga skulle ske att Jungfru Maria skulle få föda Guds son och vara den kvinna som Gud valt ut för livets under. Jesus skulle bli till på ett övernaturligt sätt. Det kan liknas vid det under som vi kallar skapelseundret när livet en gång blev till. I år firar vi Jungfru Marie Bebådelsedag en vecka för tidigt eftersom den dagen inte kan firas på Palmsöndagen.

Nu ser vi fram emot Påsk!

Det är bara några veckor till det under som innebar att livet segrar över döden. Det omöjliga skulle ske att en människa som avrättats och alla sett vara död skulle uppstå på Påskdagen. Det är som om världen skapas på nytt när Jesus uppstår till nytt liv för att visa oss på ett evigt liv.

Nu ser vi fram emot våren!

När jag skriver detta är det 15 minusgrader! Våren är ändå på väg och solen värmer gott på dagarna. Vi ser varje dag tecken på att livet i skapelsen har fått nytt liv. Tranorna har börjat komma till Hornborgarsjön.  Det omöjliga sker när vi ser att det som ser dött ut kan vändas till att ett skott gror och en blomma slår ut i vår natur. Världen som nu föds på nytt visar på Gud som skaparen.

Jungfru Marie Bebådelsedag visar på att Gud behöver oss.

Alla människor får vara med på något sätt för att visa på att Gud vill låta livet segra på jorden. Gud tar plats i varje människas liv för att bära fram livet.

När Maria förstår att hon bär på ett uppdrag stämmer hon upp en lovsång som kallas ”Magnifikat” eller Marias lovsång:

 

Luk 1:46-55

 

v46 Då sade Maria:

”Min själ prisar Herrens storhet,

v47 min ande jublar över Gud, min frälsare:

v48 han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

v49 stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt,

v50 och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.

v51 Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.

v52 Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

v53 Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.

v54 Han tar sig an sin tjänare Israel

v55 och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”

 

Marias lovsång anknyter klart till Guds förbund mellan Gud och Israels folk. Det är en form av avtal som Gud tagit initiativet till för att visa på vad omsorg och framtidstro är. Resultatet av avtalet är att livet ska segra.

Vi ser det i att Jesus kommer till på ett övernaturligt sätt och hur Gud uppväcker från det döda till ett nytt liv. Marie bebådelsedag markerar vårens ankomst med att visa på det liv som Gud ger oss.

 

Det är det nya livet genom Jesus Kristus. Redskapet för detta nya avtal blir Jungfru Maria. Det är genom en människa som Gud upprättar det förbund som bygger på nåd och förlåtelse.

Medel för att uppnå det kommer från Gud själv på samma sätt som Gud använder sig av Maria för att visa på att ingenting är omöjligt för Gud.

 

Det är därför vi får tro på ett Guds under varje gång vi ser att livet segrar, t.ex. när en av de första vårblommorna trotsar kyla och frost och slår ut i blom.

 

Vi ber också att vi alla får slå ut i blom genom Guds skaparkraft för att visa på att ingenting är omöjligt för Gud.

 

 

På söndag är det Midfastosöndagen eller ”brödet söndag”. En dag då Jesus säger att han är livets bröd.

 

Gud ger oss brödet

Brödet står för basfödan i människans liv. Det kommer från marken och arbetas – bakas – med människans hjälp till mat som ger oss näring. Brödet har alltid varit symbolen för överlevnad tillsammans med vatten. Hur torftig kost man än har är det möjligt att få leva vidare med det som det bakade brödet ger. Det kommer från jorden som vi får bruka och låna från tidigare generationer och lämna vidare till våra barn och barnbarn….

 

Jesus är livets bröd

Jesus står för det som ger oss näring i det andliga livet. Vi tar emot det bröd som kommit från himmelen för att ge oss liv. När Israels folk vandrade genom öknen fick de ”manna” från skyn som gjorde att de överlevde strapatserna. När Jesus säger att han är livets bröd är han den gåva som Gud skickade till människorna för att ge oss löfte om en framtid. I nattvarden tar vi emot Jesus själv i brödet som ger oss förlåtelse och reskost för vårt liv och vandringen på vår livsväg.

 

I mässan läser vi ”Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp ty alla får vi del av en och samma kropp”.

 

Att dela brödet

Det är alltså viktigt att brödet delas! Det är så det kan vara till nytta. Först är det korn som bakas samman till en deg som gräddas. Men en fin bild med brödet är att det åter får delas upp för att vi kan använda det. Delande handlar om att dela med sig och se att vi har något att ge vidare. I fastetiden kan vi göra det genom att ge en gåva till Svenska Kyrkans internationella arbete och  fasteaktionen för världens lidande. Det är som om något helas genom att brödet bryts. När vi t.ex. köper ett bröd och pengarna går till hjälpverksamheten kan vi känna att vi är med och ger människor i vår värld mat för att överleva.

 

Sv Ps 71

Som spridda sädeskornen
från när och fjärran fält
församlats och i brödet
till ett har sammansmält,
så må din kyrka samlas,
o Gud, från världen vid
och vi till ett förenas
i himmelrikets frid.

Text: A Frostenson 1936 efter en bön från fornkyrkan

Ingen ska behöva hungra

När Jesus säger: ”Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv … jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta.” Detta löfte kan mötas av vår bön: ” Herre, ge oss alltid det brödet”

 

 

Sv Ps 296

Välsigna, Herre, vad du ger.
Din nåd är stor. Ditt bröd är ett.
Och när det delas räcker det åt alla.

Tack, Herre, för vad du oss ger.
Och låt oss en gång vara med
vid alla släktens måltid i ditt rike.

Text: A Frostenson 1963