maj 2013

Ni visas månatligt arkiv för maj 2013.

-          Det var ju faktiskt en självklarhet som inte behöver skrivas i här, eller?

 

Ofta är det viktigt att peka på det som bara finns där som en självklarhet för att bli ödmjuk för det vi faktiskt bara har alldeles gratis.

På söndag är det Pingstdagen – en dag som handlar om Den Helige Ande. Guds ande liknas ofta vid luften eller vinden som blåser över oss. Luften som är livsviktig för oss och ger oss liv samtidigt som vinden tar tag i oss som seglet på båten och för oss fram.

Dels det som ger oss liv och dels det som inspirerar till att föras mot framtiden!

”Inspiration” det är ett ord som talar om Anden. Guds Andes kraft som ger oss frimodighet att tro och våga något för att fortsätta livets resa.

Alla behöver Den Helige Andes kraft på samma sätt som vi behöver luften för att kunna andas. Vi kan inte riktigt förstå eller förklara det liksom vi inte heller kan ta på luften som finns runt omkring oss. Ändå är det livsnödvändigt!

Alla behöver få känna att det finns en som kan hjälpa oss i livet. Ett barnsligt rop på hjälp att vi inte klarar oss själva. Gud vet det och därför finns Anden som ibland kallas just Hjälparen. En kraft som alltid finns där att lita till.

När Pingsthelgen infaller inser vi att vi är i försommartiden. Det är kanske främst denna tid på året som tar tag i oss och för oss in i blomningstiden. Det påminner oss om att vi att vi har en uppgift som Gud inspirerar oss till med den Helige Andes kraft. Det är så vi kan blomma som människor och växa i Guds skapelse – till glädje för varandra och för vår egen skull.

 Psalm 54

Vinden ser vi inte, / men dess röst vi hör
viska eller brusa / som en mäktig kör.

Anden ser vi inte, / men vi hör hans röst
tala i vårt hjärta / ord av ljus och tröst.

Vinden ser vi inte, / men vi ser dess spår.
Vågen rörs och gräset / böjs där vinden går.

Anden ser vi inte, / men i Andens vind
blir vår rädsla borta, / strömmar glädjen in.

Från en värld som ingen / enda av oss ser
kommer Anden till oss / och sin hjälp oss ger
.