december 2013

Ni visas månatligt arkiv för december 2013.

Vad har Du för förväntningar på 2014?

Det är en fråga som man verkligen kan fundera mycket på! Är det fyllt av glädje eller är det en kravfylld fråga? Är det en kraftfull drivkraft som drar oss in i det nya eller är det något ångestladdat med alla nya krav som ställs på oss?

Det finns någon som räknar med oss och ger oss en uppgift. Det finns en positiv förväntan på oss inför det nya året! Det liv vi har och det som ligger framför oss under 2014 har betydelse för alla dom som vi umgås med på många olika sätt.

Det är viktigt att man inte jämför sig med andra och tycker att andras uppgifter är mer värda är det som jag klarar av. Du är unik! Du är viktig!

Vi kan se Betlehemsstjärnan som en påminnelse om detta:

Du har en stjärna att följa!

Från världsrymden lyser Guds stjärna in i världens mörker: Skapelsens Gud är förutsättning för liv här och nu och som ger livskraft för det nya året.

Ljuset lyser från den himmelska oändligheten in i vårt lilla och begränsade sammanhang. Stjärnan i fönstret kan vara bild för detta ljus som lyser in i våra hem.

Du är en stjärna!

Ljuset lyser också ut från våra hem när stjärnan är tänd i fönstret! Det är ett ljussken som talar om att vi har en förväntan på oss att lysa upp en mörk värld. Jesus säger ”Jag är världens ljus” – i det ligger också en önskan att vi alla ska bära ut ljuset i världen. Ljuset som vi tänder när vi kan göra något en annan människa innebär att Kristusljuset blir mer synligt i världen. I en ljusbärare i kyrkan är Kristusljuset placerat i mitten och runt det tänder vi andra små ljus som för ut det stora ljuset lite längre. Det är det ljuset som vi bär på och som gör att vi kan tända ljus som kastar hoppet strålar ut i en värld som ibland är alltför prestationsinriktad och kravfylld.

Det är det vår stjärna i fönstret talar om och som ger en vacker bild av hemmets atmosfär ut på gator och inför grannar och förbiresande.

Psalm 794
Text/musik: P. Simojoki 1990, övers. Per Harling

Vi är inte här förgäves,
vi kom inte utan skäl.
Den som söker finner vägen,
vägen för en vilsen själ.

Vi är inte här förgäves.
Ensamma har vi ej gått.
Före oss har många vandrat
samma väg i tro och hopp.

Vi är inte här förgäves.
Här tar inte vägen slut.
Gud bär den som ständigt faller,
den vars kraft har sinat ut.

Vi är inte här förgäves.
Trägen vinner levnadslust.
Jesus vandrar mitt ibland oss,
ger oss mod och ger oss tröst.

 Gott Nytt År!

Vi lever i en ”action”-fylld värld. Det ska ständigt hända något för att man ska känna spänning i livet. Det ska vara fartfyllt och spännande!

Till julhelgen lyssnar vi till det stilla och vackra julevangeliet som i första påseendet bara verkar vara stämningsfullt och vackert, men egentligen är den mycket fyllda av spänning och ”action”!

Låt oss titta lite närmare på de olika huvudpersonerna i julberättelsen:

Maria – hon var en ung tonåring som blev gravid utan att vara gift med Josef. Hon hotades av dödsstraff med stening för otrohet. Men, hon vågade lita på Guds hjälp och tog på sig uppdraget att föda Guds egen son. Något oerhört dramatiskt som förändrade, inte bara hennes liv, utan hela världen. Gud blev människa i Jesus.

 

Josef – ställdes inför en alldeles omöjlig uppgift att våga gifta sig med Maria och samtidigt ha en mycket undanskymd plats. Centrum har i alla tider varit på ett barn som han inte var pappa till. Hans utmaning i livet var att vara en trygghet för den heliga familjen och stödja Maria i uppfostran av Jesus. Bilden av Josef är att han är en mycket ”vanlig” arbetande människa – snickaren Josef i Nasaret.

 

Herdarna – Det var de första som fick reda på att Jesus var född var fattiga enkla människor, inte människor med världslig makt. Herdarna var de som verkligen behövde höra ett glädjebud och få framtidstro. Man kan säkert sätta sig in i hur skräckslagna dom var av att se hur änglarna lyste upp den mörka kyliga natten. Men det var i detta mörker som de fick uppleva glädjebudet: ”var inte rädda – en frälsare är född åt Er (!)”. Jesu har kommit till alla människor och han föddes i ett enkelt stall. Jesus föddes inte i palatset där man måste ha rätt inpasserings -kort eller PIN-kod för att få tillträde utan där alla är välkomna. Stallet står för en plats där tillgängligheten var stor.

 

Stjärntydarna – ”De vise männen” har i traditionen symboliserat alla folks längtan efter att få känna samhörighet med varandra. De mäktiga männen krigar inte med varandra om mest makt – utan har samma mål att hitta fredsfursten och skänka viktiga gåvor istället för att ta för sig.

 Jag vill önskar alla en GOD och VÄLSIGNAD JUL!

 

Det är viktigt att ha en brandvarnare sin bostad. Det är en billig livförsäkring, men den fyller ingen funktion om batterierna har laddat ur.

Brandvarnaren känner av om det är rök – innan vi själva känner av att det är en brand som startat. Den föregriper faran och väcker oss om vi sover. Alla borde ha brandvarnare inte minst när det är adventstid och vi tänder många levande ljus!

Förebygga en skada

Vi får vara försiktiga med elden och de levande ljusen som skapar en så vacker stämning. Att vara rädda om ljusen innebär att vi får hjälp med att förstå att vi får vara rädda om livet. Budskapet som strålar från ljuset är viktigt för alla människor och det är värdefullt för att sprida hopp och framtidstro i världen. Om vi är rädda om detta kan vi också förhindra den skada som många drabbas av när man mist hoppet. Tredje Advents budskap talar om att förstå vad Jesus står för och vara rädd om det fina och vackra.

Jesus säger ”Jag är världens ljus” och det påminns vi om när vi tänder adventsljusen ett efter ett.

Att vara aktiv

En brandvarnare fungerar inte utan aktiva batterier. Vissa brandvarnare piper till när batterierna börjar ta slut och vi behöver ibland en liten påminnelse om att vara rädda om livet. Det är Johannes Döparens uppgift – det är om honom det handlar på söndagens texter.

Det är en påminnelse om att vi får vara aktiva i vårt ansvar för det som ljuset står för: att med varsamhet vårda det ömtåliga livet.

Det går inte att vara passiv och tro att det räcker med att vi köpt in en brandvarnare och tro att det sedan gäller för alltid. Regelbundet byter vi åt batterierna så att brandvarnaren fungerar bra.

Det vi också kan göra är att aktivt ta emot den nya kraften i våra liv med den energi som Jesus Kristus ger oss. Johannes Döparen förmedlar det budskapet i texterna på Tredje Advent: Vi får aktivt ta vara på budskapet om att Jesus kommer till oss som världens ljus. Särskilt när det är som allra mörkast. Lucia bär ut det i världen denna vecka. Vi får alla vara rädda om det och låta det lysa för alla människor.

 

Det är en viktig uppgift att se möjligheten i alla problem och i oron för framtiden.

Det är utmaningen för kyrkan, som är du och jag, att föra fram ett gott budskap. Det handlar om Goda Nyheter. Vi har ett fantastiskt uppdrag att berätta en god och glad nyhet för hela världen.

Kristus kommer!

Nu börjar ett nytt kyrkoår med Första söndagen i Advent! Framtiden ligger framför oss och Gud är med oss!

Advent betyder ju ankomst och det är den nyheten som vi får sprida.

Ankomsten visar på att det är Jesus som kommer och vill ge oss det nya och inspirerande för oss det som kommer.

 Inspiration

Ordet inspirera betyder förandliga. Det är det ord vi använder för att känna oss entusiastiska och fyllda av ny kraft. Det är det som Gud ger oss som en god nyhet när Jesus kommer till oss. Vi får tro på att vi behöver leva med den andliga dimensionen som ger oss en norm och ett mönster att hålla oss till.

 Tradition

På samma sätt är vi alla beroende av traditioner inte minst nu i advents och jultid som ligger framför oss. Vi sätter upp våra adventsljusstakar, stjärnor och alla andra prydnadssaker som visar oss på glädjen över att vi snart får fira jul!

Visst känner vi oss inspirerade till det – då ser vi med entusiasm framtiden an!