juli 2014

Ni visas månatligt arkiv för juli 2014.

LIVETS FLÖDEN – KANALKYRKA

 

Denna vecka (31) pågår s.k. kanalkyrka vid Göta Kanal i Hajstorp. Töreboda pastorat har satt upp ett tält och min båt får vara en kyrkbåt för att skapa en mötesplats mitt i livets flöden. Beachflaggor markerar att kyrkan har flyttat ut. I tälten finns en andaktsplats och tillfälle till samtal om det som man känner är viktigt just nu.

I livets flöden finns kyrkan på plats med ett budskap om det levande vattnet och har en uppgift att visa på Gud som är en källa till liv för varje människa.

I kanalen strömmar 75.000 m3 vatten fram varje minut som påminner oss om att vi hela tiden får fyllas på med ny kraft genom tron på Jesus Kristus, som är det levande vattnet.

Efter kanalen finns väg- och järnvägsbroar som kan vara en bild för att det är mycket som korsar människans väg.  Ibland blir vi hindrade men det är också där det blir mötesplatser med andra, även de som färdas på annat sätt än vi. Vi möter cyklister, bilister och vandrare som alla är på väg i anslutning till flödet som strömmar fram mitt i livet.

Efter kanalen finns gästhamnar med servicehus och serveringar där vid både får känna att vi får underhåll och underhållning samt påfyllning för både båt och besättning.

Så kommer slussen som gör att vi stannar upp en stund. I eftertanke över livet. Slussen fylls med det vatten som gör att vi kan komma till en annan nivå som lyfter oss till vidare resa i det flöde som bär oss.

Slussning sker också nedåt – det behöver vi också. Det får vara en bild för att vi får varva ned, stressa av och inte bara anstränga oss att komma högre i livet. I slussningen nedåt kan vi lugnt stanna ombord och känna ur tamparna släpps ut för att vi lugnt förs vidare på livsresan utan någon större ansträngning.

När kanalen öppnar upp vid mötet med Vänern, Viken eller annan sjö känner vi en tacksam över rymd och storslagenhet när vi har friheten och kan stäva ut mot öppet vatten. Vi söker oss vidare i livet och till nya hamnar.