januari 2015

Ni visas månatligt arkiv för januari 2015.

TRO är ”En aning gränsande till visshet”

Det är ett litet ord på tre bokstäver som är så stort att det förändrar förutsättningen för människor att leva. Det kan sägas vara skillnaden mellan liv och död.

TRO är att lita på någon som är starkare än vad jag själv kan vara, både i den situation då jag känner mig stark och duktig och då jag känner att jag inte orkar eller räcker till.

TRO är ett sätt att leva där jag sätter kärleken och omtanken i centrum.

TRO är att vara övertygad, lugn i förvissningen om att Gud hör min ängslan och oro, även när jag själv tvivlar och känner ångest.

TRO är det gränslösa och öppna som skapar fantasi och glädje till att uppleva livsglädje utan att fly eller leva upp till krav och prestation.

TRO är att våga något; att ge sig själv till Gud dag efter dag. Att våga vara beroende av Gud och det samspel som människan är satt i relation till hela skapelsen.