Om bloggen


Den här bloggen handlar om utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan”. Genom programmet får unga i Sverige, Filipinerna, Brasilien, Costa Rica, Tanzania och Södra Afrika möjlighet att i tre månader leva och bo i ett annat land.

På bloggen skriver deltagare, svenska så som internationella, om att lämna sitt eget för att dela liv, tro och verklighet i en annan del av världen och den världsvida kyrkan.

Välkommen till någon annans vardag!

Följ deltagarna på instagram: @ontheroadwithkyrkis (där flera av landgrupperna uppdaterar), @jambotanzania (där tanzaniagruppen uppdaterar) och @filmipinerna (där en av våra deltagare i Filippinerna lägger upp korta filmklipp från sin resa).

En annan deltagare i Filippinerna har också en pod på YouTube som ni hittar via denna länk: Filipod Emma Ronquist

Gå också gärna med i Facebook-gruppen.

Vill du söka? Läs mer om programmet här >>

Utbytesprogrammet är ett insamlingsprojekt – om du vill stödja verksamheten märker du din gåva med P179. Mer om insamlingen går att läsa här>>

This blog is for the Youth Exchange Program ”Young in the World Wide Church”. Through the program, young people in Sweden, the Philippines, Brazil, Costa Rica, Tanzania and South Africa get the chance to live and share life and faith in another country for three months.

In this blog the participants, swedish as well as international, write about their own impressions and thoughts when leaving their own everyday life to share faith and reality in a new part of the world, in a new part of the World Wide Church.

Welcome to someone else’s everyday life!