Utträde ur Svenska kyrkan utnyttjas av bedragare

På senare tid har det blommat upp flera företag som försöker tjäna pengar på att få folk att begära utträde ur Svenska kyrkan. Uppläggen varierar något men gemensamt är att dessa företag försöker ta betalt för något som är gratis. Det kostar inget att begära utträde ur Svenska kyrkan. Härnösands stift har anmält företaget Skattetaxen till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring.  Tidigare har webbplatsen kyrkoavgiftningen.se anmälts för vilseledande marknadsföring. Här kan du läsa mer om medlemskap i Svenska kyrkan.

Här kommer vi att lista de företag som använder denna affärsmodell. Tipsa gärna om fler och länka gärna hit.

Skattetaxen tar 399 kr för något som är gratis. Företaget använder telefonförsäljare och ringer runt i hela landet. Detta har uppmärksammats i lokalmedia: Dagbladet skriver att det är en bluff, Barometern gör kopplingar till annan bluffverksamhet, VLT uppmärksammar också Skattetaxen. Ljusdalsposten skriver om en fejkad faktura till en 88-åring. Fler artiklar här, här och här. En googlesökning på Skattetaxen ger ingen positiv bild av företaget.

Kyrkoavgiftningen.se tar 119 kr för för något som är gratis. Kyrkoavgiftningen.se verkar inte ha någon telefonförsäljning utan annonserar på Google och Facebook. Klicka på deras annonser eller besök deras webbplats för att skaffa en egen uppfattning om deras erbjudande och argumentation.

Svensk informationsservice AB tar 299 kr för något som är gratis. Detta verkar vara ett rent telemarketingbolag där telefonisterna jobbar på provision. Verkar enligt uppgifter här fara med en hel del osanning. En del av affärsmodellen tycks också vara att företaget riktar in sig på människor med utländska namn. FÖRTYDLIGANDE 100906: Företaget som beskrivs här heter enligt bolagsverket Sisab i Uppsala AB. Föreningen Svensk Info Service har inget med dessa tveksamma metoder att göra.

Om du blivit kontaktad av ett företag som du bedömer som oseriöst och vill göra en anmälan till Konsumentombudsmannen så finns en instruktion här. Det går bra att göra anmälan via e-post.

Prioriteringar för 2010

Svenska kyrkan har under 2009 utvecklat ett grundläggande intranät som har en mycket stor potential. Vi flyttar nu över fokus till externwebben. Men främst blir det under 2011. Vi behöver en tid av konsolidering för att rensa webben från det interna materialet samt för att ta fram ytterligare strategier för vårt arbete. En övergripande kommunikationsstrategi ska tas av kyrkostyrelsen i december 2010. Den ska snarast kompletteras med en strategi för hela Svenska kyrkans närvaro på internet. Arbetet med att ta fram en sådan strategi påbörjas nu. Den ska innehålla såväl mål med arbetet med sociala medier som riktlinjer för hur medarbetare och chefer använder sociala medier som egna redskap i jobbet, checklistor för bloggande som anställda i Svenska kyrkan, konkreta webbpolicies som ger vägledning i vardagsarbetet. Dessa strategier och riktlinjer blir styrande för nationella nivån och rekommenderas att antas av övriga nivåer i Svenska kyrkan.

I höst gör vi en större utvecklingssatsning, som både är tidskrävande och kostsam, genom att slå samman plattformarna för intranätet och externwebben. Det innebär att det blir mycket enklare att lägga in information på både intranät och externwebb. Det innebär också att många bra finesser som utvecklats för intranätet då även kommer att finnas på externwebben och tvärt om.

Detta innebär inte alls att vi får ett färdigt system för intranät och externwebb. Undan för undan ska vi däremot förbättra den externa webben och intranätet. Vi behöver tips, på den här bloggen, från alla användare. Vi behöver förståelse för att det inte alltid är så enkelt och ibland tar längre tid än vi vill, att bygga system som passar för närmare 1000 ekonomiska enheter i Svenska kyrkan och som verkar på minst tre olika nivåer – lokalt, regionalt och nationellt. Vi försöker på utvecklingsbloggen regelbundet uppdatera våra egna planer för att ni ska se vad vi redan planerat och när vi hoppas att det ska bli klart.

Genom utvecklingsbloggen hoppas vi på ett gott samarbete som i slutändan gör Svenska kyrkan till en god webbkommunikatör.

Våra prioriteringar under 2010 har nyligen gjorts om pga. av nya ekonomiska förutsättningar och nytt arbetssätt. Utvecklingen inom till exempel sociala medier är idag så snabb att planeringen måste uppdateras oftare än bara årsvis. Den nya prioriteringslistan finner du här nedan.

Google-maps-integration Tertial 2 2010
Andra typer av lokaler i kartan inkl. administration för församlingar T2 2010
Förbättrat församlingssök med hur man hittar till olika församlingar Klart! T2 2010
Dela med dig-funktion på svenskakyrkan.se för att kunna lägga på facebook, mm Klart!
T2 2010
Kalenderfunktion Klart! T3 2010
Gemensam plattform för webb och intranät Klart! T3 2010
Adresser på webben (så att man vet var man är?) T3 2010
Dokumenthantering på webben T3 2010
Webbens personalsida behöver anpassning för stora församlingar T3 2010
Globala ämnesområden
(samma som dokumenthantering??)
T3 2010
Sökfunktion som söker på den egna sajten först Klart! T3 2010
Förbättrat redaktörsgränssnitt i Content Studio, vidareutveckling från påbörjat 2009 T3 2010
Mappar för att sortera bilder och dokument – ämnesområden? T3 2010
Utvecklad ”Kontakta mig”-funktionalitet – styra vilken mottagare, mm. Klart! T3 2010
Papperskorgen T3 2010
Uppdaterad förstasida på externwebben T3 2010
Integration mellan organisationsregistret + AD för att kunna hämta information om anställda, förtroendevalda, mm från dessa system. Uppgifterna kan därefter presenteras på intranätet och externwebben och bli sökbara där T3 2010
Automatisk funktion för att skapa behörigheter för de förtroendevalda T1 2011
Integration bilddatabasverktyget och intranätet T1 2011