Vad händer i kyrkan imorgon?

Gudstjänst

Gudstjänst Foto: Magnus Aronson, fri användning inom Svenska kyrkans verksamhet

Det är en av de vanligaste frågor en besökare på någon av våra församlingars webbplatser har.  Utmaningen för oss på webbenheten är både att göra det enkelt för församlingsmedarbetare att föra in händelser i en kalender (vilket gör att mer av det som händer verkligen förs in i kalendern) och att presentera det på ett bra sätt.

Med de många boknings- och kalendersystem som finns i kyrkan så är detta ingen lätt uppgift.

Vi har jobbat fram ett standardiserat sätt att föra in data i kalendern på webben, det innebär att de leverantörer som vill leverera kalenderlösningar till församlingar nu enkelt kan exportera händelser för visning på till exempel den externa webben.

Visningen av kalenderhändelser har också förbättrats, man kommer nu kunna visa händelser från flera församlingar i en kalendervisning, till exempel en kalender för hela Stockholm. Eller en del av en församlings händelser i en annan, till exempel alla familjegudstjänster i Kumla församling.

Det blir också enkelt att lägga till lokaler med koordinater, församlingarna kommer alltså kunna lägga till egna lokaler som till exempel församlingshem, utomhusgudstjänsplatser, kanslier eller hyrda kyrkor.

Det är när man kopplar samman kalenderhändelser med platser som det blir riktigt intressant. Det möjliggör att vi kan skapa tjänster där man inte bara kommer att kunna hitta den närmaste kyrkan med hjälp av GPS i en telefon, utan också kunna se vad som händer där ikväll. Eller hitta den närmaste kyrkan som har familjegudstjänst på söndag.

Den nya funktionen för inmatning i och presentation av kalendern kommer lanseras i slutet av september. Därefter kan vi börja utreda vilken typ av tjänster vi kan skapa med den data som kommer in.

Har du några ideer kring hur man kan använda kalender- och platsinformation i kyrkan?

Hittar du din församling?

Kumlaby kyrka i Visingsö församling

Kumlaby kyrka i Visingsö församling, foto av Allie Caulfield (Flickr) – Licens: CCby 2.0

Sedan en tid har vi en helt ny funktion för att söka församlingar och kyrkor i Svenska kyrkan. Det vanligaste en besökare letar efter är sin församling, det är därför viktigt att just denna funktion fungerar smidigt.

Nu kan man söka på en församlings namn, en kyrka, en kommun eller en postort i samma sökruta. Det finns alltså nu fler alternativ för den som är osäker på vilken församling man tillhör, eftersom man kan hitta den genom kommunens namn eller om man bara känner till namnet på en kyrka i församlingen.

Vi har också lagt till en ruta för församlingssök längst upp till höger på alla sidor på webbplatsen, så att den alltid är lätt åtkomlig.

Hur tycker du att det fungerar?

Testa den nya funktionen för sök församling här.

Kort rapport från Sweden social webcamp

Grid

Foto av bstark

SSWC är ett tältläger där människor som arbetar med eller är intresserade av den sociala webben träffas. I år var andra upplagan och för första gången var vi på Svenska kyrkan representerade i form av mig. Det finns inget förutbestämt program utan deltagarna bygger programmet på plats. Det ger en bredd och en delaktighet, och det blir inte sådär förvirrat som man kan tro, utan fungerar riktigt bra.

Några snuttifierade versioner av tankar jag tar med mig.

  • Webben visar på behovet av ideella krafter och engagemang. Organisationer tjänar därför inte på att styra samtalet utan kan vinna mer på att riva hindren för konversationen.
  • Creative Commons – Jag var inte med på sessionen (video) som handlade om Creative Commons (ett licenssystem som underlättar spridning av material), men påmindes om det och taggades att lobba mer för det internt. Vi i kyrkan har inget att vinna på att skydda ”vårt” material utan kan tvärtom tjäna på att det sprids utan upphovsrättsliga hinder.
  • Ger man sig ut i sociala medier tar man ett ansvar som förpliktigar - man måste vara beredd på att förändra sig själv snarare än att bara berätta för andra hur saker och ting ligger till.

Sammantaget var konferensen en superbra injektion i det fortsatta arbetet. Jag hoppas och tror att den kommer pågå många år till.

Det finns mycket mer att läsa, kolla taggen sswc på Knuff, Twingly och Twitter. TV4 gjorde ett bra reportage också som finns här.

/Mattias

Report on the Church of Sweden’s prayer website – now available in English

An English translation of Mikael Hansson‘s excellent report on our prayer website is now available for download.

Mikael Hansson has analysed www.svenskakyrkan.se/be during the first 243 days. About 28 000 prayers are published and in the report ”Everyday prayers on the net” Mikael Hansson studies what topics they raise and discusses what it means.

Click here to download ”Everyday prayers on the net” in PDF.

Here you can find it in Swedish, ”Vardagsböner på nätet”.